Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Poverená osoba: Zuzana Brčáková
Aktualizácia: 01.02.2018 09:13:31
Počet záznamov: 1368
Počet platných záznamov: 700
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijný odbor

Obsahuje všetky študijné odbory
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

« 1 2 3 4 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód (UIPŠ2) Kód (CRŠ 1) Názov Anglický názov Kód skupiny Kód podskupiny Financovanie Kód stupňa štúdia Dĺžka štúdia Kód oblasti výskumu Dĺžka štúdia (externe) Platné od Platné do
303231 6252700 Verejná ekonomika a služby Public Economics and services 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
704023 5607900 Verejné zdravotníctvo Public Health 7 704 19 3 18. 05.09.2005
303232 6252800 Verejná ekonomika a služby Public Economics and services 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
303233 6252900 Verejná ekonomika a služby Public Economics and services 3 303 20 3 3 -5 8. 16.12.2002
202071 8215700 Architektonická tvorba Architectural Design 2 202 2 1 3 alebo 4 roky 4. 25.11.2013
401011 1160700 Fyzika Physics 4 401 4 1 3 9.1 16.12.2002
704051 5631700 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky Medical and diagnostical devices 7 704 4 1 3 18. 01.09.2012
202072 8215800 Architektonická tvorba Architectural Design 2 202 2 2 2 alebo 3 roky 4. 25.11.2013
401012 1160800 Fyzika Physics 4 401 4 2 2 9.1 16.12.2002
501011 3507700 Architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design 5 501 6 1 najmenej 3 akademické roky a najviac 4 akademické 5. 07.05.2014
704073 5611900 Fyzioterapia Physiotherapy 7 704 19 3 18. 05.09.2005
803021 9216700 Bezpečnostné verejno-správne služby Security and Public and Administration Services 8 803 4 1 3 23. 16.06.2016
801011 6314700 Cestovný ruch Tourism 8 801 9 1 3 8. 16.12.2002
803022 9216800 Bezpečnostné verejno-správne služby Security and Public and Administration Services 8 803 4 2 2 23. 16.06.2016
801012 6314800 Cestovný ruch Tourism 8 801 9 2 2 8. 16.12.2002
801013 6314900 Cestovný ruch Tourism 8 801 20 3 3 8. 16.12.2002
801021 7407700 Šport Sport Sciences 8 801 7 1 3 21. 16.12.2002
801022 7407800 Šport Sport Sciences 8 801 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 21. 16.12.2002
501012 3507800 Architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design 5 501 6 2 najmenej 2 akademické roky a najviac 3 akademické 5. 07.05.2014
401393 1307900 401393 Politická geografia 4 401 19 3 9.2 16.12.2002
801053 7402900 Športová kinantropológia Sport Kinanthropology 8 801 20 3 21. 16.12.2002
401141 1420700 Chémia Chemistry 4 401 4 1 3 12. 16.12.2002
803051 3965700 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Safety and Health 8 803 4 1 3 17. 16.12.2002
401142 1420800 Chémia Chemistry 4 401 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 12. 16.12.2002
803052 3965800 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Safety and Health 8 803 4 2 2 17. 16.12.2002
803053 3965900 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Safety and Health 8 803 19 3 17. 16.12.2002
803061 9241700 Záchranné služby Rescue Service 8 803 4 1 3 23. 16.12.2002
803062 9241800 Záchranné služby Rescue Service 8 803 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 23. 16.12.2002
101081 7520700 101081 Logopédia 1 101 7 1 1. 01.09.2005
803063 9241900 Záchranné služby Rescue Service 8 803 19 3 3 23. 16.12.2002
101082 7520800 101082 Logopédia 1 101 7 2 1. 05.09.2005
803071 9211700 Občianska bezpečnosť Civil Security 8 803 4 1 3 23. 16.12.2002
101083 7520900 101083 Logopédia 1 101 20 3 1. 05.09.2005
803072 9211800 Občianska bezpečnosť Civil Security 8 803 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 23. 16.12.2002
803073 9211900 Občianska bezpečnosť Civil Security 8 803 19 3 3 23. 25.05.2004
804011 9871700 Manažment vojenských systémov 8 804 4 1 3 23. 16.12.2002
401231 1201700 Geológia Geology 4 401 4 1 3 9.2 16.12.2002
804012 9871800 Manažment vojenských systémov 8 804 4 2 2 23. 16.12.2002
401232 1201800 Geológia Geology 4 401 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 9.2 16.12.2002
804013 9871900 Manažment vojenských systémov 8 804 19 3 3 23. 16.12.2002
401243 3943900 Hydrológia Hydrology 4 401 19 3 9.2 16.12.2002
804021 9874700 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 804 4 1 3-4 23. 16.12.2002
804022 9874800 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 804 4 2 1-2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š 23. 16.12.2002
804023 9874900 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 804 19 3 23. 16.12.2002
804053 9604900 Operačné a bojové použitie ozbrojených síl Operational and combat use of armed forces of the Slovak republic 8 804 19 3 23. 16.12.2002
402163 5175900 402163 Neurovedy 4 402 19 3 13. 16.12.2002
804073 9110900 Vojenská logistika 8 804 19 3 23. 16.12.2002
901023 1101900 Matematická logika a základy matematiky Mathematical Logic and Foundations of Mathematics 9 901 19 3 3-5 24. 16.12.2002
901033 1102900 Algebra a teória čísel Algebra and Number Theory 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili druhostupňové št 24. 01.12.2002
401351 1316700 Geografia Geography 4 401 9 1 3 9.2 16.12.2002
401352 1316800 Geografia Geography 4 401 9 2 2 9.2 16.12.2002
901063 1111900 Diskrétna matematika Discrete Mathematics 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili druhostupňové št 24. 16.12.2002
304122 6821800 Kánonické právo Canon law 3 304 11 2 2 7. 07.11.2013
304123 6821900 Kánonické právo Canon law 3 304 20 3 3 7. 07.11.2013
901101 6211700 Štatistika Statistics 9 901 8 1 3 24. 16.12.2002
702012 5166800 702012 Zubné lekárstvo 7 702 1 2 18. 05.09.2005
402011 1536700 Biológia Biology 4 402 4 1 3 13. 16.12.2002
901102 6211800 Štatistika Statistics 9 901 8 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 24. 16.12.2002
702013 5166900 702013 Zubné lekárstvo 7 702 18 3 18. 05.09.2005
402012 1536800 Biológia Biology 4 402 4 2 2 13. 16.12.2002
902011 2508700 Informatika Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
902012 2508800 Informatika Informatics 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
902013 2508900 Informatika Informatics 9 902 19 3 3 16. 16.12.2002
703012 5214800 703012 Farmácia 7 703 1 2 18. 05.09.2005
902023 1180900 Teoretická informatika 9 902 19 3 3 16. 16.12.2002
902033 1181900 Teória vyučovania informatiky Theory of Informatics Education 9 902 20 3 3 1. 16.12.2002
902041 2523700 Počítačové inžinierstvo Computer Engineering 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
201141 6163700 201141 Evanjelická teológia 2 201 10 1 2. 16.12.2002
902042 2523800 Počítačové inžinierstvo Computer Engineering 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
201142 6163800 201142 Evanjelická teológia 2 201 10 2 2. 16.12.2002
703053 5203900 703053 Galenická farmácia 7 703 19 3 18. 05.09.2005
902043 2523900 Počítačové inžinierstvo Computer Engineering 9 902 19 3 16. 16.12.2002
201143 6163900 201143 Evanjelická teológia 2 201 20 3 2. 16.12.2002
902051 2535700 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 4 1 3 16. 01.12.2002
201151 6164700 201151 Pravoslávna teológia 2 201 10 1 2. 01.12.2002
304083 6809900 Medzinárodné právo 3 304 20 3 7. 14.06.2016
902052 2535800 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
201152 6164800 201152 Pravoslávna teológia 2 201 10 2 2. 16.12.2002
201371 8112700 Muzikológia Musicology 2 201 10 1 3 2. 29.04.2014
902053 2535900 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 19 3 16. 16.12.2002
201153 6164900 201153 Pravoslávna teológia 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201372 8112800 Muzikológia Musicology 2 201 10 2 2 2. 29.04.2014
902061 2533700 Informačné systémy Information Systems 9 902 4 1 3 16. 01.12.2002
902062 2533800 Informačné systémy Information Systems 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
804041 9601700 Národná a medzinárodná bezpečnosť National and International Security 8 804 9 1 3 23. 11.07.2011
902063 2533900 Informačné systémy Information Systems 9 902 19 3 16. 01.12.2002
804042 9601800 Národná a medzinárodná bezpečnosť National and International Security 8 804 9 2 2 (ukončenie prvostupňového štúdia v niektorom vzd 23. 11.07.2011
902071 2647700 Kybernetika Cybernetics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
403021 1612700 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
902072 2647800 Kybernetika Cybernetics 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
704031 5616700 704031 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 4 1 18. 05.09.2005
803011 9245700 Ochrana osôb a majetku Security protection of persons and property 8 803 4 1 3 23. 16.06.2016
403022 1612800 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 403 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 10. 16.12.2002
902073 2647900 Kybernetika Cybernetics 9 902 19 3 16. 16.12.2002
704032 5616800 704032 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 4 2 18. 05.09.2005
803012 9245800 Ochrana osôb a majetku Security protection of persons and property 8 803 4 2 2 23. 16.06.2016
403023 1612900 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 403 19 3 10. 16.12.2002
902082 2541800 Umelá inteligencia 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
704033 5616900 704033 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 19 3 18. 05.09.2005
403031 1615700 Environmentálny manažment Environmental Management 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
902083 2541900 Umelá inteligencia 9 902 19 3 3-4 16. 16.12.2002
201301 7368700 Orientálne jazyky a kultúry Oriental languages and Cultures 2 201 9 1 najmenej 3 akademické roky a najviac 4 akademické 2. 01.06.2014
403032 1615800 Environmentálny manažment Environmental Management 4 403 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 10. 16.12.2002
902091 2511700 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
201302 7368800 Orientálne jazyky a kultúry Oriental languages and Cultures 2 201 9 2 2 2. 01.06.2014
403033 1615900 Environmentálny manažment Environmental Management 4 403 19 3 10. 16.12.2002
902092 2511800 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
201223 8145900 201223 Teória tanca 2 201 20 3 2. 16.12.2002
704061 5605700 704061 Urgentná zdravotná starostlivosť 7 704 17 1 18. 05.09.2005
403051 1624700 Synekológia Synecology 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
902093 2511900 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 19 3 16. 16.12.2002
403052 1624800 Synekológia Synecology 4 403 4 2 2 10. 16.12.2002
902101 6292700 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
403053 1624900 Synekológia Synecology 4 403 19 3 10. 01.12.2002
902102 6292800 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 4 2 2 16. 16.12.2002
501021 3514700 Priestorové plánovanie Spatial Planning 5 501 6 1 3 5. 16.12.2002
501022 3514800 Priestorové plánovanie Spatial Planning 5 501 6 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 5. 16.12.2002
902112 2503800 Kognitívna veda 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 01.10.2011
902113 2503900 Kognitívna veda 9 902 19 3 3 alebo 4 roky 16. 01.10.2011
704101 5613700 704101 Fyziologická a klinická výživa 7 704 17 1 18. 05.09.2005
501031 3636700 Geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 5 501 6 1 3-4 5. 16.12.2002
201121 6171700 Teológia Theology 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
704111 5628700 Zubná technika 7 704 1 1 18. 24.01.2006
501032 3636800 Geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 5 501 6 2 2 5. 16.12.2002
201122 6171800 Teológia Theology 2 201 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 2. 16.12.2002
501033 3636900 Geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 5 501 19 3 5. 16.12.2002
201123 6171900 Teológia Theology 2 201 20 3 2. 15.12.2005
501041 3631700 Pozemné stavby Architectural Engineering 5 501 6 1 4 5. 16.12.2002
303241 6258700 Kvantitatívne metódy v ekonómii Quantitative Methods in Economics 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
501042 3631800 Pozemné stavby Architectural Engineering 5 501 6 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 5. 16.12.2002
303242 6258800 Kvantitatívne metódy v ekonómii Quantitative Methods in Economics 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
201271 7304700 201271 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 10 1 2. 16.12.2002
303243 6258900 Kvantitatívne metódy v ekonómii Quantitative Methods in Economics 3 303 20 3 8. 01.10.2011
201272 7304800 201272 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 10 2 2. 16.12.2002
502011 2381700 Strojárstvo Mechanical Engineering 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
403041 1622700 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
201273 7304900 201273 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 20 3 2. 16.12.2002
502012 2381800 Strojárstvo Mechanical Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 16.12.2002
403042 1622800 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 10. 16.12.2002
502021 2355700 Údržba strojov a zariadení Maitenance Machine and Equipments 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
403043 1622900 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 19 3 10. 16.12.2002
502022 2355800 Údržba strojov a zariadení Maitenance Machine and Equipments 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 16.12.2002
301071 6709700 Verejná politika a verejná správa Public Policy and Public Administration 3 301 10 1 3 6. 05.10.2011
502031 2302700 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
301072 6709800 Verejná politika a verejná správa Public Policy and Public Administration 3 301 10 2 2 (ukončenie prvostupňového štúdia v niektorom vzd 6. 05.10.2011
502032 2302800 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 502 4 2 2 alebo 3 14. 16.12.2002
502033 2302900 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 502 19 3 14. 16.12.2002
201171 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry History and Theory of Fine Arts and Architecture 2 201 10 1 3 2. 21.03.2017
201172 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry History and Theory of Fine Arts and Architecture 2 201 10 2 2 resp. 3 (konverzný ŠP) 2. 21.03.2017
201181 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry Theory and History of Fine Art and Architecture 2 201 1 3 2. 21.03.2017
502053 2301900 Časti a mechanizmy strojov Design of machines and machine elements 5 502 19 3 14. 16.12.2002
201182 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry Theory and History of Fine Art and Architecture 2 201 2 2 resp. 3 (konverzný ŠP) 2. 21.03.2017
502123 2649900 502123 Elektrotechnológie a materiály 5 502 19 3 15. 16.12.2002
502061 2304700 Energetické stroje a zariadenia Power Engineering 5 502 4 1 3 a najviac 4 roky 14. 16.12.2002
804061 9109700 Vojenské spojovacie a informačné systémy 8 804 4 1 3 23. 11.07.2011
703014 5214800 Farmácia Pharmacy 7 703 4 5 18. 05.09.2005
804062 9109800 Vojenské spojovacie a informačné systémy 8 804 4 2 2 (ukončenie prvostupňového štúdia v niektorom vzd 23. 11.07.2011
502091 2675700 Elektrotechnika Electrical Engineering 5 502 4 1 3-4 15. 16.12.2002
803033 9201900 803033 Teória policajných vied 8 803 20 3 23. 16.12.2002
502092 2675800 Elektrotechnika Electrical Engineering 5 502 4 2 1-3 15. 16.12.2002
502501 2329700 Výrobná technika Production Engineering 5 502 4 1 3 14. 06.08.2014
502103 2602900 Teoretická elektrotechnika Teoretical Electromagnetic Engineering 5 502 19 3 15. 16.12.2002
502502 2329800 Výrobná technika Production Engineering 5 502 4 2 2 14. 06.08.2014
502113 2632900 Silnoprúdová elektrotechnika 5 502 19 3 15. 01.12.2002
502503 2329900 Výrobná technika Production Engineering 5 502 19 3 14. 06.08.2014
502131 2613700 Elektronika Electronics 5 502 4 1 3 15. 16.12.2002
804031 9113700 Výzbroj a technika ozbrojených síl Military Technology and Armament 8 804 4 1 3 23. 11.07.2011
502132 2613800 Elektronika Electronics 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 15. 16.12.2002
804032 9113800 Výzbroj a technika ozbrojených síl Military Technology and Armament 8 804 4 2 2 (ukončenie prvostupňového štúdia v niektorom vzd 23. 11.07.2011
502133 2613900 Elektronika Electronics 5 502 19 3 15. 16.12.2002
701014 5141700 701014 Všeobecné lekárstvo 7 701 4 16.12.2002
502141 2621700 Automatizácia Automation 5 502 4 1 3 16. 16.12.2002
702014 5166700 702014 Zubné lekárstvo 7 702 4 05.09.2005
101011 7656700 Učiteľstvo akademických predmetov Training for teachers with academic subject specialisation 1 101 1 3 1. 16.12.2002
502142 2621800 Automatizácia Automation 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
101012 7656800 Učiteľstvo akademických predmetov Training for teachers with academic subject specialisation 1 101 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
502143 2621900 Automatizácia Automation 5 502 19 3 16. 16.12.2002
101021 7634700 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy Training for techers of vocational/practical subjects 1 101 1 3 (pre uchádzačov, ktorí nemajú stredné odborné vz 1. 16.12.2002
502151 2627700 Telekomunikácie Telecommunications 5 502 4 1 3-4 16. 16.12.2002
101022 7634800 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy Training for techers of vocational/practical subjects 1 101 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
502152 2627800 Telekomunikácie Telecommunications 5 502 4 2 1-3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š 16. 16.12.2002
101031 7658700 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Training for teachers of arts and trainings subjects 1 101 1 3 1. 25.05.2004
101032 7658800 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Training for teachers of arts and trainings subjects 1 101 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 25.05.2004
502161 2387700 Mechatronika Mechatronics 5 502 4 1 3 16. 16.12.2002
101041 7501700 Pedagogika Pedagogy 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
502162 2387800 Mechatronika Mechatronics 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
101042 7501800 Pedagogika Pedagogy 1 101 7 2 2 1. 16.12.2002
502163 2387900 Mechatronika Mechatronics 5 502 19 3 16. 16.12.2002
101043 7501900 Pedagogika Pedagogy 1 101 20 3 3 1. 16.12.2002
502171 2831700 Chemické inžinierstvo Chemical Engineering 5 502 4 1 3 12. 16.12.2002
502223 2901900 502223 Chémia a technológia poživatín 5 502 19 3 12. 16.12.2002
101051 7536700 Predškolská a elementárna pedagogika Pre-school and Elemenatry School Education 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
502172 2831800 Chemické inžinierstvo Chemical Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 12. 16.12.2002
101052 7536800 Predškolská a elementárna pedagogika Pre-school and Elemenatry School Education 1 101 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
502173 2831900 Chemické inžinierstvo Chemical Engineering 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502241 2940700 502241 Potravinárstvo 5 502 4 1 12. 16.12.2002
101053 7536900 Predškolská a elementárna pedagogika Pre-school and Elemenatry School Education 1 101 20 3 1. 16.12.2002
502181 2822700 Chemické technológie Chemical Technology 5 502 16 1 3 12. 16.12.2002
502242 2940800 502242 Potravinárstvo 5 502 4 2 12. 16.12.2002
101061 7518700 Špeciálna pedagogika Special Education 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
« 1 2 3 4 »