Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Poverená osoba: Zuzana Brčáková
Aktualizácia: 19.07.2018 07:55:54
Počet záznamov: 1368
Počet platných záznamov: 700
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijný odbor

Obsahuje všetky študijné odbory
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

« 1 2 3 4 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód (UIPŠ2) Kód (CRŠ 1) Názov Anglický názov Kód skupiny Kód podskupiny Financovanie Kód stupňa štúdia Dĺžka štúdia Kód oblasti výskumu Dĺžka štúdia (externe) Platné od Platné do
803041 9265700 Kriminalistika a kriminológia Criminalistic and Criminology 8 803 4 1 3 23. 4 20.12.2013
402033 1502900 Molekulárna biológia Molecular Biology 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
902011 2508700 Informatika Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
803043 9265900 Kriminalistika a kriminológia Criminalistic and Criminology 8 803 20 3 3 23. 4 20.12.2013
402063 1507900 Botanika Botany 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
902013 2508900 Informatika Informatics 9 902 19 3 3 16. 16.12.2002
602071 4192700 Lesnícke technológie Forest Technology 6 602 5 1 3 4 23.05.2014
402073 1510900 Mikrobiológia Microbiology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
902023 1180900 Teoretická informatika 9 902 19 3 3 16. 16.12.2002
402083 1516900 Antropológia Antropology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
902033 1181900 Teória vyučovania informatiky Theory of Informatics Education 9 902 20 3 3 1. 16.12.2002
602073 4192900 Lesnícke technológie Forest Technology 6 602 19 3 3 4 23.05.2014
402093 1505900 Fyziológia rastlín Plant Physiology 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
902041 2523700 Počítačové inžinierstvo Computer Engineering 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
303181 6225700 Medzinárodné podnikanie International Business 3 303 9 1 3 8. 4 27.11.2013
402103 1517900 Fyziológia živočíchov Animal Physiology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402113 3952900 Bionika a biomechanika Bionics and Biomechanics 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
303183 6225900 Medzinárodné podnikanie International Business 3 303 20 3 3 8. 4 27.11.2013
402123 1526900 Etológia Ethology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
902051 2535700 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 4 1 3 16. 01.12.2002
402133 1511900 Virológia Virology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
201371 8112700 Muzikológia Musicology 2 201 10 1 3 2. 29.04.2014
402143 1512900 Parazitológia Parasitology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402153 1515900 Imunológia Immunology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
902061 2533700 Informačné systémy Information Systems 9 902 4 1 3 16. 01.12.2002
403011 1626700 Ochrana a využívanie krajiny 4 403 4 1 3 10. 3 16.12.2002
804041 9601700 Národná a medzinárodná bezpečnosť National and International Security 8 804 9 1 3 23. 11.07.2011
403013 1626900 Ochrana a využívanie krajiny 4 403 19 3 3 10. 5 16.12.2002
902071 2647700 Kybernetika Cybernetics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
804043 9601900 Národná a medzinárodná bezpečnosť National and International Security 8 804 19 3 3 23. 5 11.07.2011
403021 1612700 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
803011 9245700 Ochrana osôb a majetku Security protection of persons and property 8 803 4 1 3 23. 16.06.2016
803013 9245900 Ochrana osôb a majetku Security protection of persons and property 8 803 19 3 3 23. 5 16.06.2016
403031 1615700 Environmentálny manažment Environmental Management 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
902091 2511700 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
403051 1624700 Synekológia Synecology 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
502461 4112700 Poľnohospodárska a lesnícka technika Agricultural and forest machinery 5 502 4 1 3 14. 4 29.01.2014
902101 6292700 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
501021 3514700 Priestorové plánovanie Spatial Planning 5 501 6 1 3 5. 16.12.2002
902103 6292900 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 19 3 3 16. 5 16.12.2002
501023 3514900 Priestorové plánovanie Spatial Planning 5 501 19 3 3 5. 5 16.12.2002
201121 6171700 Teológia Theology 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
303241 6258700 Kvantitatívne metódy v ekonómii Quantitative Methods in Economics 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
502081 3659700 Stavebníctvo Civil Engineering 5 502 4 1 3 5. 4 20.10.2014
501043 3631900 Pozemné stavby Architectural Engineering 5 501 19 3 3 5. 5 16.12.2002
502011 2381700 Strojárstvo Mechanical Engineering 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
403041 1622700 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
502021 2355700 Údržba strojov a zariadení Maitenance Machine and Equipments 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
202023 8212900 Tanečné umenie Dance Art 2 202 20 3 3 4. 4 18.06.2014
502391 2235700 Hutníctvo Metallurgy 5 502 16 1 3 11. 4 17.03.2017
301071 6709700 Verejná politika a verejná správa Public Policy and Public Administration 3 301 10 1 3 6. 05.10.2011
502031 2302700 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
301073 6709900 Verejná politika a verejná správa Public Policy and Public Administration 3 301 20 3 3 6. 5 05.10.2011
201171 8109R00 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry History and Theory of Fine Arts and Architecture 2 201 10 1 3 2. 19.07.2018
604011 3660700 3660900 Vodné hospodárstvo Water Resources Management 6 604 4 1 3 5. 4 17.10.2017
502041 2353700 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Motor vehicles, railway vehicles, ships and aircrafts 5 502 4 1 3 14. 3,5 16.12.2002
502043 2353900 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Motor vehicles, railway vehicles, ships and aircrafts 5 502 19 3 3 14. 5 16.12.2002
201181 8109R00 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry Theory and History of Fine Art and Architecture 2 201 10 1 3 2. 19.07.2018
501061 3629700 Vodné stavby Hydraulic Engineering 5 501 6 1 3 5. 4 20.10.2014
804061 9109700 Vojenské spojovacie a informačné systémy 8 804 4 1 3 23. 11.07.2011
301161 7763700 Sociálne služby a poradenstvo Social Services and Consulting 3 301 10 1 3 6. 4 18.07.2017
804063 9109900 Vojenské spojovacie a informačné systémy 8 804 19 3 3 23. 5 11.07.2011
502501 2329700 Výrobná technika Production Engineering 5 502 4 1 3 14. 06.08.2014
502611 2385R00 Letecké a kozmické inžinierstvo AEROSPACE ENGINEERING 5 502 4 1 3 5. 4 23.11.2017
502131 2613700 Elektronika Electronics 5 502 4 1 3 15. 16.12.2002
804031 9113700 Výzbroj a technika ozbrojených síl Military Technology and Armament 8 804 4 1 3 23. 11.07.2011
502613 2385V00 Letecké a kozmické inžinierstvo AEROSPACE ENGINEERING 5 502 19 3 3 5. 4 14.08.2017
804033 9113900 Výzbroj a technika ozbrojených síl Military Technology and Armament 8 804 19 3 3 23. 5 11.07.2011
502141 2621700 Automatizácia Automation 5 502 4 1 3 16. 16.12.2002
101011 7656700 Učiteľstvo akademických predmetov Training for teachers with academic subject specialisation 1 101 1 3 1. 16.12.2002
101031 7658700 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Training for teachers of arts and trainings subjects 1 101 1 3 1. 25.05.2004
502161 2387700 Mechatronika Mechatronics 5 502 4 1 3 16. 16.12.2002
101041 7501700 Pedagogika Pedagogy 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
101043 7501900 Pedagogika Pedagogy 1 101 20 3 3 1. 16.12.2002
502171 2831700 Chemické inžinierstvo Chemical Engineering 5 502 4 1 3 12. 16.12.2002
101051 7536700 Predškolská a elementárna pedagogika Pre-school and Elemenatry School Education 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
502181 2822700 Chemické technológie Chemical Technology 5 502 16 1 3 12. 16.12.2002
101061 7518700 Špeciálna pedagogika Special Education 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
101071 7524700 Liečebná pedagogika Curative education 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
502233 2895900 Chémia a technológia životného prostredia Environmental Chemistry and Technology 5 502 19 3 3 12. 5 16.12.2002
502251 2908700 Biotechnológie Biotechnology 5 502 4 1 3 12. 16.12.2002
101091 7522700 Andragogika Andragogy 1 101 7 1 3 1. 15.04.2005
502261 3948700 Materiály Materials 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
101103 7553900 Odborová didaktika 1 101 20 3 3 1. 5 16.12.2002
201011 6107700 Filozofia Philosophy 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
201051 6131700 Etika Ethics 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
301031 7106700 301031 Etnológia Ethnology 3 301 10 1 3 3. 4 16.12.2002
502321 2153700 Baníctvo Mining 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
201061 8119700 Estetika Aesthetics 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
201071 7110700 História History 2 201 10 1 3 3. 16.12.2002
201073 7110900 História History 2 201 20 3 3 3. 16.12.2002
502351 2121700 Banská geológia a geologický prieskum Mining Geology and Geological Prospection 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
201083 7101900 Všeobecné dejiny General History 2 201 20 3 3 3. 16.12.2002
201093 7102900 Slovenské dejiny National History 2 201 20 3 3 3. 16.12.2002
502363 2106900 Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie Mining mechanization, transport and deep hole 5 502 19 3 3 11. 5 16.12.2002
502371 2133700 Mineralurgia Mineralurgy 5 502 4 1 3 11. 01.10.2011
201113 7104900 Pomocné vedy historické Auxiliary historical sciences 2 201 20 3 3 3. 4 16.12.2002
301091 7701700 301091 Psychológia 3 301 10 1 3 6. 4 16.12.2002
201131 6161700 Katolícka teológia Catholic Theology 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
201132 6161800 Katolícka teológia Catholic Theology 2 201 10 2 3 2. 16.12.2002
502381 2118700 Získavanie a spracovanie zemských zdrojov Recovering and processing of earth resources 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
201133 6161900 Katolícka teológia Catholic Theology 2 201 20 3 3 2. 5 16.12.2002
201161 6741700 Religionistika 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
502413 2203900 Fyzikálna metalurgia Physical Metallurgy 5 502 19 3 3 11. 01.12.2002
201163 6741900 Religionistika 2 201 20 3 3 2. 01.12.2002
502421 3331700 Drevárstvo Wood Science and Technology 5 502 4 1 3 17. 16.12.2002
502433 3301900 Technológia spracovania dreva Technology of Wood Processing 5 502 19 3 3 17. 5 16.12.2002
502443 3338900 Štruktúra a vlastnosti dreva Wood Structure and Properties 5 502 19 3 3 17. 16.12.2002
201213 8122900 Teória hudby Theory of Music 2 201 20 3 3 2. 5 16.12.2002
502481 3940700 Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering 5 502 4 1 3 15. 16.12.2002
201241 7130700 Muzeológia Museology 2 201 10 1 3 3. 16.12.2002
502491 2354700 Procesná technika 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
201251 7103700 Archeológia Archaeology 2 201 10 1 3 3. 01.12.2002
502493 2354900 Procesná technika 5 502 19 3 3 14. 16.12.2002
502511 2305700 Výrobné technológie Manufacturing Technologies 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
201261 7137700 Klasická archeológia Classical Archaeology 2 201 10 1 3 3. 16.12.2002
502521 2645700 Priemyselné inžinierstvo Industrial Engineering 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
502523 2645900 Priemyselné inžinierstvo Industrial Engineering 5 502 19 3 3 14. 5 16.12.2002
201281 7362700 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 201 9 1 3 2. 01.12.2002
502531 3973700 Meranie Measurement 5 502 4 1 3 17. 01.12.2002
201283 7362900 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 201 20 3 3 2. 01.12.2002
502543 3971900 Meracia technika Instrumentation 5 502 19 3 3 17. 5 16.12.2002
201291 7366700 Neslovanské jazyky a literatúry Non-slavic languages and literatures 2 201 9 1 3 2. 01.12.2002
201311 7343700 Klasické jazyky Classical Philologie 2 201 9 1 3 2. 16.12.2002
502571 2386700 Kvalita produkcie 5 502 4 1 3 17. 16.12.2002
201321 7357700 Cudzie jazyky a kultúry Foreign languages and cultures 2 201 9 1 3 2. 16.12.2002
502583 3981900 Súdne inžinierstvo Forensic Engineering 5 502 19 3 3 17. 5 16.12.2002
601011 4140700 Všeobecné poľnohospodárstvo General Agriculture 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
201333 7301900 Všeobecná jazykoveda General Linguistics 2 201 20 3 3 2. 16.12.2002
201343 7319900 Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín Linguistics of Language Groups 2 201 20 3 3 2. 5 16.12.2002
601021 4179700 Živočíšna produkcia Animal Produktion 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
201351 7330700 Prekladateľstvo a tlmočníctvo Translation Studies and Interpretation 2 201 6 1 3 2. 16.12.2002
601033 4133900 Všeobecná živočíšna produkcia Animal production 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601043 4183900 Špeciálna živočíšna produkcia Special Animal Production 6 601 19 3 3 19. 4 16.12.2002
601051 4173700 Rastlinná produkcia Crop Production 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
601063 4132900 Všeobecná rastlinná produkcia Crop Production 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
202013 8216900 Výtvarné umenie Fine Arts 2 202 20 3 3 4. 5 16.12.2002
601073 4177900 Špeciálna rastlinná produkcia Special Crop Production 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
202041 8213700 Divadelné umenie Drama arts 2 202 2 1 3 4. 16.12.2002
601083 4103900 Agrochémia a výživa rastlín Agrochemisty and plant nutrition 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601093 4131900 Fyziológia plodín a drevín Plant and Tree Physiology 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
202043 8213900 Divadelné umenie Drama arts 2 202 20 3 3 4. 5 16.12.2002
601101 4142700 Záhradníctvo Horticulture 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
202063 8221900 Dizajn Design 2 202 20 3 3 4. 5 16.12.2002
601111 4127700 Krajinárstvo Landscaping 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
601113 4127900 Krajinárstvo Landscaping 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
202083 8286900 Reštaurovanie Restauration 2 202 20 3 3 4. 5 16.12.2002
601121 4188700 Výživa Nutrition 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
301021 8136700 Kulturológia Cultural studies 3 301 10 1 3 6. 16.12.2002
601131 4170700 Spracovanie poľnohospodárskych produktov Processing of Agricultural Products 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
301043 6701900 Teória a metodológia sociológie 3 301 20 3 3 6. 5 16.12.2002
301051 6721700 Medzinárodné vzťahy International relations 3 301 10 1 3 7. 16.12.2002
601143 4111900 Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby Mechanisation of Agriculture and Forest Production 6 601 19 3 3 14. 16.12.2002
601153 4137900 Ochrana pôdy Soil Conservation 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
301141 7761700 Sociálna práca Social work science 3 301 10 1 3 6. 01.09.2012
601171 4121700 Krajinná a záhradná architektúra Landscape and Garden Architecture 6 601 5 1 3 19. 25.05.2004
601173 4121900 Krajinná a záhradná architektúra Landscape and Garden Architecture 6 601 19 3 3 19. 5 25.05.2004
301151 7765700 Sociálna antropológia Social Anthropology 3 301 10 1 3 6. 01.09.2012
602011 4219700 Lesníctvo Forestry 6 602 5 1 3 19. 16.12.2002
301153 7765900 Sociálna antropológia Social Anthropology 3 301 20 3 3 6. 5 01.09.2012
602023 4107900 Pestovanie lesa Silviculture 6 602 19 3 3 19. 16.12.2002
302011 7222700 Žurnalistika Journalism 3 302 7 1 3 2. 16.12.2002
602033 4108900 Hospodárska úprava lesov Forest Management 6 602 19 3 3 19. 16.12.2002
602043 4139900 Lesnícka fytológia Forest Phytology 6 602 19 3 3 19. 16.12.2002
302023 7201900 Teória a dejiny žurnalistiky Theory and History of Journalism 3 302 20 3 3 2. 16.12.2002
602053 4138900 Ochrana lesa Forest Protection 6 602 19 3 3 19. 16.12.2002
302031 7218700 Masmediálne štúdiá Media Studies 3 302 7 1 3 2. 4 16.12.2002
602061 4168700 Poľovníctvo Wildlife Management 6 602 5 1 3 19. 16.12.2002
302033 7218900 Masmediálne štúdiá Media Studies 3 302 20 3 3 2. 5 16.12.2002
302041 7212700 Knižnično-informačné štúdiá Library and Information Studies 3 302 7 1 3 2. 16.12.2002
603033 4309900 Veterinárna morfológia a fyziológia Veterinary morphology and physiology 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
603043 4314900 Vnútorné choroby zvierat Internal diseases of animals 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
302043 7212900 Knižnično-informačné štúdiá Library and Information Studies 3 302 20 3 3 2. 16.12.2002
603053 4321900 Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia Veterinary surgery, orthopaedics and radiology 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
303011 6230700 Národné hospodárstvo National Economy 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
603063 4305900 Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia Veterinary obstetrics and gynaecology 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
603073 4322900 Infekčné a parazitárne choroby zvierat Infectious and parasitic diseases of animals 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
303023 6205900 Dejiny národného hospodárstva The History of the National Economy 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
603081 4347700 Kynológia Kynology 6 603 3 1 3 20. 16.12.2002
303033 6201900 Ekonomická teória Economics 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
603093 4323900 Súdne a verejné veterinárske lekárstvo Forensic and public veterinary medicine 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
303043 6711900 Prognostika Forecasting 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
603103 4341900 Výživa zvierat a dietetika Animal nutrition and dietetics 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
303051 6218700 Verejná správa a regionálny rozvoj Public Administration and Regional Development 3 303 9 1 3 8. 01.12.2002
603113 4345900 Hygiena chovu zvierat a životné prostredie Animal hygiene and environment 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
303061 6271700 Financie, bankovníctvo a investovanie Finance, Banking and Investment 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
701053 5106900 Epidemiológia Epidemiology 7 701 18 3 3 18. 5 16.12.2002
303073 6235900 Financie Finance 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
303081 6216700 Poisťovníctvo Insurance 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303091 6262700 Obchodné podnikanie Business and Trade 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303121 6209700 Účtovníctvo Accounting 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303123 6209900 Účtovníctvo Accounting 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
303131 6276700 Finančný manažment Financial Management 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303133 6276900 Finančný manažment Financial Management 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
303151 6289700 Manažment Management 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
301011 6121700 sociológia 3 301 10 1 3 6. 4 05.09.2016
303161 6284700 Ekonomika a manažment podniku 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303171 6221700 Medzinárodné ekonomické vzťahy International Economic Relations 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303201 6259700 Odvetvové ekonomiky a manažment Sub – sector economics and management 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
704011 5602700 Ošetrovateľstvo Nursing 7 704 17 1 3 18. 4 05.09.2005
« 1 2 3 4 »