Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Poverená osoba: Zuzana Brčáková
Aktualizácia: 01.02.2018 09:13:31
Počet záznamov: 1368
Počet platných záznamov: 700
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijný odbor

Obsahuje všetky študijné odbory
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

« 1 2 3 4 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód (UIPŠ2) Kód (CRŠ 1) Názov Anglický názov Kód skupiny Kód podskupiny Financovanie Kód stupňa štúdia Dĺžka štúdia Kód oblasti výskumu Dĺžka štúdia (externe) Platné od Platné do
704023 5607900 Verejné zdravotníctvo Public Health 7 704 19 3 18. 05.09.2005
704073 5611900 Fyzioterapia Physiotherapy 7 704 19 3 18. 05.09.2005
401393 1307900 401393 Politická geografia 4 401 19 3 9.2 16.12.2002
801053 7402900 Športová kinantropológia Sport Kinanthropology 8 801 20 3 21. 16.12.2002
803053 3965900 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Safety and Health 8 803 19 3 17. 16.12.2002
101081 7520700 101081 Logopédia 1 101 7 1 1. 01.09.2005
101082 7520800 101082 Logopédia 1 101 7 2 1. 05.09.2005
101083 7520900 101083 Logopédia 1 101 20 3 1. 05.09.2005
401243 3943900 Hydrológia Hydrology 4 401 19 3 9.2 16.12.2002
804023 9874900 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 804 19 3 23. 16.12.2002
804053 9604900 Operačné a bojové použitie ozbrojených síl Operational and combat use of armed forces of the Slovak republic 8 804 19 3 23. 16.12.2002
402163 5175900 402163 Neurovedy 4 402 19 3 13. 16.12.2002
804073 9110900 Vojenská logistika 8 804 19 3 23. 16.12.2002
702012 5166800 702012 Zubné lekárstvo 7 702 1 2 18. 05.09.2005
702013 5166900 702013 Zubné lekárstvo 7 702 18 3 18. 05.09.2005
703012 5214800 703012 Farmácia 7 703 1 2 18. 05.09.2005
201141 6163700 201141 Evanjelická teológia 2 201 10 1 2. 16.12.2002
201142 6163800 201142 Evanjelická teológia 2 201 10 2 2. 16.12.2002
703053 5203900 703053 Galenická farmácia 7 703 19 3 18. 05.09.2005
902043 2523900 Počítačové inžinierstvo Computer Engineering 9 902 19 3 16. 16.12.2002
201143 6163900 201143 Evanjelická teológia 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201151 6164700 201151 Pravoslávna teológia 2 201 10 1 2. 01.12.2002
304083 6809900 Medzinárodné právo 3 304 20 3 7. 14.06.2016
201152 6164800 201152 Pravoslávna teológia 2 201 10 2 2. 16.12.2002
902053 2535900 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 19 3 16. 16.12.2002
201153 6164900 201153 Pravoslávna teológia 2 201 20 3 2. 16.12.2002
902063 2533900 Informačné systémy Information Systems 9 902 19 3 16. 01.12.2002
704031 5616700 704031 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 4 1 18. 05.09.2005
902073 2647900 Kybernetika Cybernetics 9 902 19 3 16. 16.12.2002
704032 5616800 704032 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 4 2 18. 05.09.2005
403023 1612900 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 403 19 3 10. 16.12.2002
704033 5616900 704033 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 19 3 18. 05.09.2005
403033 1615900 Environmentálny manažment Environmental Management 4 403 19 3 10. 16.12.2002
201223 8145900 201223 Teória tanca 2 201 20 3 2. 16.12.2002
704061 5605700 704061 Urgentná zdravotná starostlivosť 7 704 17 1 18. 05.09.2005
902093 2511900 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 19 3 16. 16.12.2002
403053 1624900 Synekológia Synecology 4 403 19 3 10. 01.12.2002
704101 5613700 704101 Fyziologická a klinická výživa 7 704 17 1 18. 05.09.2005
704111 5628700 Zubná technika 7 704 1 1 18. 24.01.2006
501033 3636900 Geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 5 501 19 3 5. 16.12.2002
201123 6171900 Teológia Theology 2 201 20 3 2. 15.12.2005
201271 7304700 201271 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 10 1 2. 16.12.2002
303243 6258900 Kvantitatívne metódy v ekonómii Quantitative Methods in Economics 3 303 20 3 8. 01.10.2011
201272 7304800 201272 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 10 2 2. 16.12.2002
201273 7304900 201273 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 20 3 2. 16.12.2002
403043 1622900 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 19 3 10. 16.12.2002
502033 2302900 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 502 19 3 14. 16.12.2002
502053 2301900 Časti a mechanizmy strojov Design of machines and machine elements 5 502 19 3 14. 16.12.2002
502123 2649900 502123 Elektrotechnológie a materiály 5 502 19 3 15. 16.12.2002
803033 9201900 803033 Teória policajných vied 8 803 20 3 23. 16.12.2002
502103 2602900 Teoretická elektrotechnika Teoretical Electromagnetic Engineering 5 502 19 3 15. 16.12.2002
502113 2632900 Silnoprúdová elektrotechnika 5 502 19 3 15. 01.12.2002
502503 2329900 Výrobná technika Production Engineering 5 502 19 3 14. 06.08.2014
502133 2613900 Elektronika Electronics 5 502 19 3 15. 16.12.2002
701014 5141700 701014 Všeobecné lekárstvo 7 701 4 16.12.2002
702014 5166700 702014 Zubné lekárstvo 7 702 4 05.09.2005
502143 2621900 Automatizácia Automation 5 502 19 3 16. 16.12.2002
502163 2387900 Mechatronika Mechatronics 5 502 19 3 16. 16.12.2002
502223 2901900 502223 Chémia a technológia poživatín 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502173 2831900 Chemické inžinierstvo Chemical Engineering 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502241 2940700 502241 Potravinárstvo 5 502 4 1 12. 16.12.2002
101053 7536900 Predškolská a elementárna pedagogika Pre-school and Elemenatry School Education 1 101 20 3 1. 16.12.2002
502242 2940800 502242 Potravinárstvo 5 502 4 2 12. 16.12.2002
502193 2802900 Anorganická technológia a materiály Inorganic Technology and Materials 5 502 19 3 12. 16.12.2002
101063 7518900 Špeciálna pedagogika Special Education 1 101 20 3 1. 16.12.2002
502203 2804900 Organická technológia a technológia palív Organic Technology and Technology of fuels 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502213 2811900 Technológia makromolekulových látok Technology of Macromolecular Materials 5 502 19 3 12. 16.12.2002
901011 1113700 901011 Matematika 9 901 8 1 24. 16.12.2002
101073 7524900 Liečebná pedagogika Curative education 1 101 20 3 1. 01.12.2002
901012 1113800 901012 Matematika 9 901 8 2 24. 16.12.2002
502253 2908900 Biotechnológie Biotechnology 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502283 3914900 502283 Nekovové materiály a stavebné hmoty 5 502 19 3 5. 16.12.2002
101093 7522900 Andragogika Andragogy 1 101 20 3 1. 16.12.2002
502263 3948900 Materiály Materials 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502273 3904900 Medzné stavy materiálov Treshold State of Materials 5 502 19 3 11. 16.12.2002
201023 6101900 Systematická filozofia Systematic Philosophy 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201033 6102900 Dejiny filozofie History of Philosophy 2 201 20 3 2. 16.12.2002
901091 1114700 901091 Aplikovaná matematika 9 901 8 1 24. 16.12.2002
201043 6103900 Logika a metodológia vedy Logic and Methodology of Science 2 201 20 3 2. 16.12.2002
901092 1114800 901092 Aplikovaná matematika 9 901 8 2 24. 16.12.2002
901093 1114900 901093 Aplikovaná matematika 9 901 19 3 24. 16.12.2002
201053 6131900 Etika Ethics 2 201 20 3 2. 16.12.2002
502323 2153900 Baníctvo Mining 5 502 19 3 11. 16.12.2002
201063 8119900 Estetika Aesthetics 2 201 20 3 2. 16.12.2002
502343 3608900 Geotechnika Geotechnics 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502353 2121900 Banská geológia a geologický prieskum Mining Geology and Geological Prospection 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502373 2133900 Mineralurgia Mineralurgy 5 502 19 3 11. 16.12.2002
301103 7715900 301103 Všeobecná a experimentálna psychológia 3 301 20 3 6. 16.12.2002
301113 7721900 Pedagogická, poradenská a školská psychológia 3 301 20 3 6. 01.12.2002
502383 2118900 Získavanie a spracovanie zemských zdrojov Recovering and processing of earth resources 5 502 19 3 11. 16.12.2002
301123 7705900 301123 Klinická psychológia 3 301 20 3 6. 16.12.2002
301133 7718900 301133 Sociálna psychológia a psychológia práce 3 301 20 3 6. 16.12.2002
201233 8105900 Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr Theory and History of National Language Groups 2 201 20 3 2. 16.12.2002
502483 3940900 Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering 5 502 19 3 15. 16.12.2002
201243 7130900 Muzeológia Museology 2 201 20 3 3. 01.12.2002
201253 7103900 Archeológia Archaeology 2 201 20 3 3. 16.12.2002
201263 7137900 Klasická archeológia Classical Archaeology 2 201 20 3 3. 16.12.2002
502553 3975900 Metrológia Metrology 5 502 19 3 17. 16.12.2002
201293 7366900 Neslovanské jazyky a literatúry Non-slavic languages and literatures 2 201 20 3 2. 01.12.2002
502563 2352900 Bezpečnosť technických systémov 5 502 19 3 17. 16.12.2002
201313 7343900 Klasické jazyky Classical Philologie 2 201 20 3 2. 16.12.2002
502573 2386900 Kvalita produkcie 5 502 19 3 17. 16.12.2002
201323 7357900 Cudzie jazyky a kultúry Foreign languages and cultures 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201353 7330900 Prekladateľstvo a tlmočníctvo Translation Studies and Interpretation 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201363 8102900 Literárna veda Literary Science 2 201 20 3 2. 01.10.2011
601103 4142900 Záhradníctvo Horticulture 6 601 19 3 19. 16.12.2002
301161 7763700 Sociálne služby a poradenstvo 3 301 10 1 6. 01.09.2012
301162 7763800 Sociálne služby a poradenstvo 3 301 10 2 6. 01.09.2012
301163 7763900 Sociálne služby a poradenstvo 3 301 20 3 6. 01.09.2012
301023 8136900 Kulturológia Cultural studies 3 301 20 3 6. 01.05.2011
301053 6721900 Medzinárodné vzťahy International relations 3 301 20 3 7. 16.12.2002
301143 7761900 Sociálna práca Social work science 3 301 20 3 6. 01.09.2012
602063 4168900 Poľovníctvo Wildlife Management 6 602 19 3 19. 16.12.2002
601163 4197900 601163 Ochrana rastlín 6 601 19 3 19. 16.12.2002
303253 6249900 303253 Ekonometria a operačný výskum 3 303 20 3 8. 16.12.2002
304011 6835700 304011 Právo 3 304 11 1 7. 16.12.2002
304012 6835800 304012 Právo 3 304 11 2 7. 16.12.2002
304023 6831900 304023 Teória a dejiny štátu a práva 3 304 20 3 7. 16.12.2002
304033 6803900 304033 Ústavné právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
304043 6804900 304043 Správne právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
304053 6805900 304053 Hospodárske právo a finančné právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
304063 6806900 304063 Pracovné právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
303053 6218900 Verejná správa a regionálny rozvoj Public Administration and Regional Development 3 303 20 3 8. 01.12.2002
701043 5105900 Vnútorné choroby Internal Medicine 7 701 18 3 18. 16.12.2002
304073 6808900 304073 Trestné právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
701063 5107900 Hygiena Hygiene 7 701 18 3 18. 16.12.2002
304093 6810900 304093 Rímske právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
304103 6813900 304103 Obchodné a finančné právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
304113 6817900 304113 Občianske právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
603011 4320700 603011 Všeobecné veterinárske lekárstvo 6 603 3 1 20. 16.12.2002
603012 4320800 603012 Všeobecné veterinárske lekárstvo 6 603 3 2 20. 16.12.2002
001011 pripravovaný (technický ŠO) 0 001 1 01.01.2012
303083 6216900 Poisťovníctvo Insurance 3 303 20 3 8. 16.12.2002
701113 5112900 Neurológia Neurology 7 701 18 3 18. 16.12.2002
603021 4332700 603021 Hygiena potravín 6 603 3 1 20. 16.12.2002
001012 pripravovaný (technický ŠO) 0 001 2 01.01.2012
603022 4332800 603022 Hygiena potravín 6 603 3 2 20. 16.12.2002
001013 pripravovaný (technický ŠO) 0 001 3 01.01.2012
603023 4332900 603023 Hygiena potravín 6 603 19 3 20. 16.12.2002
001021 fungujúci (technický ŠO) 0 001 1 01.01.2012
303103 6280900 Obchod a marketing Sales and Marketing 3 303 20 3 8. 16.12.2002
701153 1514900 Onkológia 7 701 18 3 18. 01.12.2002
001022 fungujúci (technický ŠO) 0 001 2 01.01.2012
001023 fungujúci (technický ŠO) 0 001 3 01.01.2012
701173 5121900 Telovýchovné lekárstvo Sports Medicine 7 701 18 3 18. 16.12.2002
701183 5122900 Toxikológia Toxicology 7 701 18 3 18. 01.12.2002
701193 5145900 Nukleárna medicína 7 701 18 3 18. 16.12.2002
701223 5136900 Ortopédia 7 701 18 3 18. 16.12.2002
303153 6289900 Manažment Management 3 303 20 3 8. 16.12.2002
701263 5127900 Klinická farmakológia Clinical Pharmacology 7 701 18 3 18. 01.09.2005
303163 6284900 Ekonomika a manažment podniku 3 303 20 3 8. 16.12.2002
703023 5212900 Farmakológia Pharmacology 7 703 19 3 18. 01.09.2012
701012 5141800 701012 Všeobecné lekárstvo 7 701 1 2 18. 16.12.2002
703033 5201900 Farmaceutická chémia Pharmaceutical Chemistry 7 703 19 3 18. 05.09.2005
701023 5153900 701023 Anatómia, histológia a embryológia 7 701 18 3 18. 16.12.2002
303173 6221900 Medzinárodné ekonomické vzťahy International Economic Relations 3 303 20 3 8. 16.12.2002
703043 5202900 Farmakognózia Pharmacognosy 7 703 19 3 18. 05.09.2005
303193 6204900 Svetová ekonomika World Economy 3 303 20 3 8. 16.12.2002
703063 5208900 Lekárenstvo - sociálna farmácia Social pharmacy – Retail Pharmacy 7 703 19 3 18. 05.09.2005
303203 6259900 Odvetvové ekonomiky a manažment Sub – sector economics and management 3 303 20 3 8. 16.12.2002
704013 5602900 Ošetrovateľstvo Nursing 7 704 19 3 18. 05.09.2005
303223 6290900 Podnikový manažment Business Management 3 303 20 3 8. 16.12.2002
201102 7120800 Archívnictvo Archives 2 201 10 2 1 3. 16.12.2002
502592 3772800 Doprava Transport 5 502 4 2 1 - 3 22. 2 - 4 16.12.2002
304012 6835800 Právo Law 3 304 11 2 1 alebo 2 7. 2 alebo 3 27.04.2017
804022 9874800 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 804 4 2 1-2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š 23. 16.12.2002
502092 2675800 Elektrotechnika Electrical Engineering 5 502 4 2 1-3 15. 16.12.2002
502152 2627800 Telekomunikácie Telecommunications 5 502 4 2 1-3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š 16. 16.12.2002
303113 6203900 Odvetvové a prierezové ekonomiky Sectoral and Branch Economics 3 303 20 3 18 mesiacov 8. 36 mesiacov 16.12.2002
303232 6252800 Verejná ekonomika a služby Public Economics and services 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
704042 5609800 Pôrodná asistencia Midwifery 7 704 1 2 2 18. 2 05.09.2005
401012 1160800 Fyzika Physics 4 401 4 2 2 9.1 16.12.2002
704072 5611800 Fyzioterapia Physiotherapy 7 704 17 2 2 18. 2 05.09.2005
803022 9216800 Bezpečnostné verejno-správne služby Security and Public and Administration Services 8 803 4 2 2 23. 16.06.2016
801012 6314800 Cestovný ruch Tourism 8 801 9 2 2 8. 16.12.2002
502472 2664800 Biomedicínske inžinierstvo Biomedical Engineering 5 502 4 2 2 17. 3 25.11.2013
201192 8126800 Dejiny a teória divadelného umenia History and Theory of Performing Arts 2 201 10 2 2 2. 3 14.01.2013
803052 3965800 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Safety and Health 8 803 4 2 2 17. 16.12.2002
201202 8116800 Dejiny a teória filmového umenia a multimédií Film Studies 2 201 10 2 2 2. 3 11.01.2013
202052 8204800 Filmové umenie a multimédiá Film Art and Multimedia 2 202 2 2 2 4. 3 07.11.2013
804012 9871800 Manažment vojenských systémov 8 804 4 2 2 23. 16.12.2002
202032 8211800 Hudobné umenie Music Art 2 202 2 2 2 4. 3 07.11.2013
805012 3968800 Logistika Logistics 8 805 4 2 2 17. 2 01.10.2011
604022 4109800 Hydromeliorácie Soil and Water Conservation 6 604 4 2 2 5. 3 20.10.2014
501052 3644800 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering 5 501 6 2 2 5. 3 20.10.2014
401352 1316800 Geografia Geography 4 401 9 2 2 9.2 16.12.2002
304122 6821800 Kánonické právo Canon law 3 304 11 2 2 7. 07.11.2013
402012 1536800 Biológia Biology 4 402 4 2 2 13. 16.12.2002
803042 9265800 Kriminalistika a kriminológia Criminalistic and Criminology 8 803 4 2 2 23. 3 20.12.2013
303182 6225800 Medzinárodné podnikanie International Business 3 303 9 2 2 8. 3 27.11.2013
201372 8112800 Muzikológia Musicology 2 201 10 2 2 2. 29.04.2014
403012 1626800 Ochrana a využívanie krajiny 4 403 4 2 2 10. 2 16.12.2002
803012 9245800 Ochrana osôb a majetku Security protection of persons and property 8 803 4 2 2 23. 16.06.2016
201302 7368800 Orientálne jazyky a kultúry Oriental languages and Cultures 2 201 9 2 2 2. 01.06.2014
403052 1624800 Synekológia Synecology 4 403 4 2 2 10. 16.12.2002
502462 4112800 Poľnohospodárska a lesnícka technika Agricultural and forest machinery 5 502 4 2 2 14. 3 29.01.2014
902102 6292800 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 4 2 2 16. 16.12.2002
501032 3636800 Geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 5 501 6 2 2 5. 16.12.2002
502082 3659800 Stavebníctvo Civil Engineering 5 502 4 2 2 5. 3 20.10.2014
202022 8212800 Tanečné umenie Dance Art 2 202 2 2 2 4. 3 18.06.2014
« 1 2 3 4 »