Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Poverená osoba: Zuzana Brčáková
Aktualizácia: 02.09.2018 18:02:16
Počet záznamov: 1368
Počet platných záznamov: 700
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijný odbor

Obsahuje všetky študijné odbory
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

« 1 2 3 4 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód (UIPŠ2) Kód (CRŠ 1) Názov Anglický názov Kód skupiny Kód podskupiny Financovanie Kód stupňa štúdia Dĺžka štúdia Kód oblasti výskumu Dĺžka štúdia (externe) Platné od Platné do
602083 4193900 4193V00 Ekosystémové služby lesov Forest ecosystem services 6 602 19 3 3 4 23.05.2014
703073 5216900 5216V00 Klinická farmácia Clinical Pharmacy 7 703 19 3 4 5 12.12.2013
502451 3339700 3339R00 Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov Construction and Processes of Wood Products Manufacturing 5 502 4 1 3 4 12.05.2014
502452 3339800 3339T00 Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov Construction and Processes of Wood Products Manufacturing 5 502 4 2 2 (v prípadoch konverzných ŠP až 3 roky) 3 12.05.2014
502453 3339900 3339V00 Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov Construction and Processes of Wood Products Manufacturing 5 502 19 3 3 5 12.05.2014
602071 4192700 4192R00 Lesnícke technológie Forest Technology 6 602 5 1 3 4 23.05.2014
602072 4192800 4192T00 Lesnícke technológie Forest Technology 6 602 5 2 2 (v prípadoch konverzných ŠP až 3 roky) 3 23.05.2014
602073 4192900 4192V00 Lesnícke technológie Forest Technology 6 602 19 3 3 4 23.05.2014
701083 5109900 5109V00 Röntgenológia a rádiológia 7 701 18 3 4 5 11.07.2011
701014 5141800 5141S00 701014 Všeobecné lekárstvo 7 701 4 16.12.2002
702014 5166800 5166S00 702014 Zubné lekárstvo 7 702 4 05.09.2005
001011 pripravovaný (technický ŠO) 0 001 1 01.01.2012
001012 pripravovaný (technický ŠO) 0 001 2 01.01.2012
001013 pripravovaný (technický ŠO) 0 001 3 01.01.2012
001021 fungujúci (technický ŠO) 0 001 1 01.01.2012
001022 fungujúci (technický ŠO) 0 001 2 01.01.2012
001023 fungujúci (technický ŠO) 0 001 3 01.01.2012
401413 1229900 1229V00 sedimentológia Sedimentology 4 401 19 3 4 5 18.07.2018
401133 1165900 1165V00 Teória vyučovania fyziky Physics Education 4 401 19 3 3 1. 5 16.12.2002
101081 7520700 7520R00 101081 Logopédia 1 101 7 1 1. 01.09.2005
101082 7520800 7520T00 101082 Logopédia 1 101 7 2 1. 05.09.2005
101083 7520900 7520V00 101083 Logopédia 1 101 20 3 1. 05.09.2005
901083 1117900 1117V00 Teória vyučovania matematiky Education of Mathematics 9 901 20 3 4 1. 5 16.12.2002
902033 1181900 1181V00 Teória vyučovania informatiky Theory of Informatics Education 9 902 20 3 3 1. 16.12.2002
101011 7656700 7656R00 Učiteľstvo akademických predmetov Training for teachers with academic subject specialisation 1 101 1 3 1. 16.12.2002
101012 7656800 7656T00 Učiteľstvo akademických predmetov Training for teachers with academic subject specialisation 1 101 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
101021 7634700 7634R00 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy Training for techers of vocational/practical subjects 1 101 1 3 (pre uchádzačov, ktorí nemajú stredné odborné vz 1. 16.12.2002
101022 7634800 7634T00 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy Training for techers of vocational/practical subjects 1 101 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
101031 7658700 7658R00 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Training for teachers of arts and trainings subjects 1 101 1 3 1. 25.05.2004
101032 7658800 7658T00 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Training for teachers of arts and trainings subjects 1 101 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 25.05.2004
101041 7501700 7501R00 Pedagogika Pedagogy 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
101042 7501800 7501T00 Pedagogika Pedagogy 1 101 7 2 2 1. 16.12.2002
101043 7501900 7501V00 Pedagogika Pedagogy 1 101 20 3 3 1. 16.12.2002
101051 7536700 7536R00 Predškolská a elementárna pedagogika Pre-school and Elemenatry School Education 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
101052 7536800 7536T00 Predškolská a elementárna pedagogika Pre-school and Elemenatry School Education 1 101 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
101053 7536900 7536V00 Predškolská a elementárna pedagogika Pre-school and Elemenatry School Education 1 101 20 3 1. 16.12.2002
101061 7518700 7518R00 Špeciálna pedagogika Special Education 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
101062 7518800 7518T00 Špeciálna pedagogika Special Education 1 101 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
101063 7518900 7518V00 Špeciálna pedagogika Special Education 1 101 20 3 1. 16.12.2002
101071 7524700 7524R00 Liečebná pedagogika Curative education 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
101072 7524800 7524T00 Liečebná pedagogika Curative education 1 101 7 2 2 (pre uchádzačov z príbuzných študijných odborov 1. 16.12.2002
101073 7524900 7524V00 Liečebná pedagogika Curative education 1 101 20 3 1. 01.12.2002
101091 7522700 7522R00 Andragogika Andragogy 1 101 7 1 3 1. 15.04.2005
101092 7522800 7522T00 Andragogika Andragogy 1 101 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
101093 7522900 7522V00 Andragogika Andragogy 1 101 20 3 1. 16.12.2002
101103 7553900 7553V00 Odborová didaktika 1 101 20 3 3 1. 5 16.12.2002
403011 1626700 1626R00 Ochrana a využívanie krajiny 4 403 4 1 3 10. 3 16.12.2002
403012 1626800 1626T00 Ochrana a využívanie krajiny 4 403 4 2 2 10. 2 16.12.2002
403013 1626900 1626V00 Ochrana a využívanie krajiny 4 403 19 3 3 10. 5 16.12.2002
403021 1612700 1612R00 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
403022 1612800 1612T00 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 403 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 10. 16.12.2002
403023 1612900 1612V00 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 403 19 3 10. 16.12.2002
403031 1615700 1615R00 Environmentálny manažment Environmental Management 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
403032 1615800 1615T00 Environmentálny manažment Environmental Management 4 403 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 10. 16.12.2002
403033 1615900 1615V00 Environmentálny manažment Environmental Management 4 403 19 3 10. 16.12.2002
403051 1624700 1624R00 Synekológia Synecology 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
403052 1624800 1624T00 Synekológia Synecology 4 403 4 2 2 10. 16.12.2002
403053 1624900 1624V00 Synekológia Synecology 4 403 19 3 10. 01.12.2002
403041 1622700 1622R00 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
403042 1622800 1622T00 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 10. 16.12.2002
403043 1622900 1622V00 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 19 3 10. 16.12.2002
502391 2235700 2235R00 Hutníctvo Metallurgy 5 502 16 1 3 11. 4 17.03.2017
502392 2235800 2235T00 Hutníctvo Metallurgy 5 502 16 2 2 11. 3 17.03.2017
502393 2235900 2235V00 Hutníctvo Metallurgy 5 502 19 3 4 11. 5 17.03.2017
502261 3948700 3948R00 Materiály Materials 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
502262 3948800 3948T00 Materiály Materials 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 11. 16.12.2002
502263 3948900 3948V00 Materiály Materials 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502273 3904900 3904V00 Medzné stavy materiálov Treshold State of Materials 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502321 2153700 2153R00 Baníctvo Mining 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
502322 2153800 2153T00 Baníctvo Mining 5 502 4 2 2 11. 16.12.2002
502323 2153900 2153V00 Baníctvo Mining 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502333 2102900 2102V00 Banské meračstvo a geodézia Mine Surveying and Geodesy 5 502 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 11. najviac 5 rokov 16.12.2002
502342 3608800 3608T00 Geotechnika Geotechnics 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 11. 01.12.2002
502343 3608900 3608V00 Geotechnika Geotechnics 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502351 2121700 2121R00 Banská geológia a geologický prieskum Mining Geology and Geological Prospection 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
502352 2121800 2121T00 Banská geológia a geologický prieskum Mining Geology and Geological Prospection 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 11. 16.12.2002
502353 2121900 2121V00 Banská geológia a geologický prieskum Mining Geology and Geological Prospection 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502363 2106900 2106V00 Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie Mining mechanization, transport and deep hole 5 502 19 3 3 11. 5 16.12.2002
502371 2133700 2133R00 Mineralurgia Mineralurgy 5 502 4 1 3 11. 01.10.2011
502372 2133800 2133T00 Mineralurgia Mineralurgy 5 502 4 2 2 11. 16.12.2002
502373 2133900 2133V00 Mineralurgia Mineralurgy 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502381 2118700 2118R00 Získavanie a spracovanie zemských zdrojov Recovering and processing of earth resources 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
502382 2118800 2118T00 Získavanie a spracovanie zemských zdrojov Recovering and processing of earth resources 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 11. 16.12.2002
502383 2118900 2118V00 Získavanie a spracovanie zemských zdrojov Recovering and processing of earth resources 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502413 2203900 2203V00 Fyzikálna metalurgia Physical Metallurgy 5 502 19 3 3 11. 01.12.2002
401141 1420700 1420R00 Chémia Chemistry 4 401 4 1 3 12. 16.12.2002
401142 1420800 1420T00 Chémia Chemistry 4 401 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 12. 16.12.2002
401153 1401900 1401V00 Anorganická chémia Inorganic Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
401163 1402900 1402V00 Organická chémia Organic Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
401173 1403900 1403V00 Analytická chémia Analytical Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
401183 1404900 1404V00 Fyzikálna chémia Physical Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
401193 1405900 1405V00 Makromolekulová chémia Macromolecular chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
401203 1407900 1407V00 Jadrová chémia Nuclear chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
401213 2838900 2838V00 Teoretická a počítačová chémia Theoretical and Computational Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
401223 1410900 1410V00 Biochémia Biochemistry 4 401 19 3 3 12. 5 01.12.2002
502171 2831700 2831R00 Chemické inžinierstvo Chemical Engineering 5 502 4 1 3 12. 16.12.2002
502223 2901900 2901V00 502223 Chémia a technológia poživatín 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502172 2831800 2831T00 Chemické inžinierstvo Chemical Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 12. 16.12.2002
502173 2831900 2831V00 Chemické inžinierstvo Chemical Engineering 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502241 2940700 2940R00 502241 Potravinárstvo 5 502 4 1 12. 16.12.2002
502181 2822700 2822R00 Chemické technológie Chemical Technology 5 502 16 1 3 12. 16.12.2002
502242 2940800 2940T00 502242 Potravinárstvo 5 502 4 2 12. 16.12.2002
502182 2822800 2822T00 Chemické technológie Chemical Technology 5 502 16 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 12. 16.12.2002
502193 2802900 2802V00 Anorganická technológia a materiály Inorganic Technology and Materials 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502203 2804900 2804V00 Organická technológia a technológia palív Organic Technology and Technology of fuels 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502213 2811900 2811V00 Technológia makromolekulových látok Technology of Macromolecular Materials 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502233 2895900 2895V00 Chémia a technológia životného prostredia Environmental Chemistry and Technology 5 502 19 3 3 12. 5 16.12.2002
502251 2908700 2908R00 Biotechnológie Biotechnology 5 502 4 1 3 12. 16.12.2002
502252 2908800 2908T00 Biotechnológie Biotechnology 5 502 4 2 2 12. 16.12.2002
502253 2908900 2908V00 Biotechnológie Biotechnology 5 502 19 3 12. 16.12.2002
402043 1503900 1503V00 Genetika Genetics 4 402 19 3 3 13. 5 05.08.2014
402163 5175900 5175V00 402163 Neurovedy 4 402 19 3 13. 16.12.2002
402011 1536700 1536R00 Biológia Biology 4 402 4 1 3 13. 16.12.2002
402012 1536800 1536T00 Biológia Biology 4 402 4 2 2 13. 16.12.2002
402023 1545900 1545V00 Molekulárna cytológia Molecular Cytology 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
402033 1502900 1502V00 Molekulárna biológia Molecular Biology 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
402053 1506900 1506V00 Zoológia Zoology 4 402 19 3 3-4 13. 5 16.12.2002
402063 1507900 1507V00 Botanika Botany 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
402073 1510900 1510V00 Mikrobiológia Microbiology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402083 1516900 1516V00 Antropológia Antropology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402093 1505900 1505V00 Fyziológia rastlín Plant Physiology 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
402103 1517900 1517V00 Fyziológia živočíchov Animal Physiology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402113 3952900 3952V00 Bionika a biomechanika Bionics and Biomechanics 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402123 1526900 1526V00 Etológia Ethology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402133 1511900 1511V00 Virológia Virology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402143 1512900 1512V00 Parazitológia Parasitology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
402153 1515900 1515V00 Imunológia Immunology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
502461 4112700 4112R00 Poľnohospodárska a lesnícka technika Agricultural and forest machinery 5 502 4 1 3 14. 4 29.01.2014
502462 4112800 4112T00 Poľnohospodárska a lesnícka technika Agricultural and forest machinery 5 502 4 2 2 14. 3 29.01.2014
502011 2381700 2381R00 Strojárstvo Mechanical Engineering 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
502012 2381800 2381T00 Strojárstvo Mechanical Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 16.12.2002
502021 2355700 2355R00 Údržba strojov a zariadení Maitenance Machine and Equipments 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
502022 2355800 2355T00 Údržba strojov a zariadení Maitenance Machine and Equipments 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 16.12.2002
502031 2302700 2302R00 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
502032 2302800 2302T00 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 502 4 2 2 alebo 3 14. 16.12.2002
502033 2302900 2302V00 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 502 19 3 14. 16.12.2002
502041 2353700 2353R00 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Motor vehicles, railway vehicles, ships and aircrafts 5 502 4 1 3 14. 3,5 16.12.2002
502042 2353800 2353T00 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Motor vehicles, railway vehicles, ships and aircrafts 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 2,5 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š 16.12.2002
502043 2353900 2353V00 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Motor vehicles, railway vehicles, ships and aircrafts 5 502 19 3 3 14. 5 16.12.2002
502053 2301900 2301V00 Časti a mechanizmy strojov Design of machines and machine elements 5 502 19 3 14. 16.12.2002
502061 2304700 2304R00 Energetické stroje a zariadenia Power Engineering 5 502 4 1 3 a najviac 4 roky 14. 16.12.2002
502062 2304800 2304T00 Energetické stroje a zariadenia Power Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 2,5 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š 16.12.2002
502063 2304900 2304V00 Energetické stroje a zariadenia Power Engineering 5 502 19 3 3 a najviac 4 14. 5 16.12.2002
502073 2307900 2307V00 Strojárske technológie a materiály Mechanical Engineering Technology and Materials 5 502 19 3 3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili druhostupňové št 14. 5 16.12.2002
502501 2329700 2329R00 Výrobná technika Production Engineering 5 502 4 1 3 14. 06.08.2014
502502 2329800 2329T00 Výrobná technika Production Engineering 5 502 4 2 2 14. 06.08.2014
502503 2329900 2329V00 Výrobná technika Production Engineering 5 502 19 3 14. 06.08.2014
502291 3921700 3921R00 Energetika Energy Engineering 5 502 4 1 najmenej 3 a najviac 4 roky 14. 16.12.2002
502292 3921800 3921T00 Energetika Energy Engineering 5 502 4 2 najmenej 1 a najviac 3 roky 14. 16.12.2002
502293 3921900 3921V00 Energetika Energy Engineering 5 502 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 14. 5 16.12.2002
502491 2354700 2354R00 Procesná technika 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
502492 2354800 2354T00 Procesná technika 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 16.12.2002
502493 2354900 2354V00 Procesná technika 5 502 19 3 3 14. 16.12.2002
502511 2305700 2305R00 Výrobné technológie Manufacturing Technologies 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
502512 2305800 2305T00 Výrobné technológie Manufacturing Technologies 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 16.12.2002
502521 2645700 2645R00 Priemyselné inžinierstvo Industrial Engineering 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
502522 2645800 2645T00 Priemyselné inžinierstvo Industrial Engineering 5 502 4 2 2 (ak uchádzač o 2. stupeň vysokoškolského štúdia 14. 16.12.2002
502523 2645900 2645V00 Priemyselné inžinierstvo Industrial Engineering 5 502 19 3 3 14. 5 16.12.2002
601143 4111900 4111V00 Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby Mechanisation of Agriculture and Forest Production 6 601 19 3 3 14. 16.12.2002
502123 2649900 2649V00 502123 Elektrotechnológie a materiály 5 502 19 3 15. 16.12.2002
502091 2675700 2675R00 Elektrotechnika Electrical Engineering 5 502 4 1 3-4 15. 16.12.2002
502092 2675800 2675T00 Elektrotechnika Electrical Engineering 5 502 4 2 1-3 15. 16.12.2002
502103 2602900 2602V00 Teoretická elektrotechnika Teoretical Electromagnetic Engineering 5 502 19 3 15. 16.12.2002
502113 2632900 2632V00 Silnoprúdová elektrotechnika 5 502 19 3 15. 01.12.2002
502131 2613700 2613R00 Elektronika Electronics 5 502 4 1 3 15. 16.12.2002
502132 2613800 2613T00 Elektronika Electronics 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 15. 16.12.2002
502133 2613900 2613V00 Elektronika Electronics 5 502 19 3 15. 16.12.2002
502303 2634900 2634V00 Elektroenergetika Electrical Power Engineering 5 502 19 3 3-4 15. 3-5 16.12.2002
502313 3925900 3925V00 Jadrová energetika Nuclear Power Engineering 5 502 19 3 3-4 15. 3-5 16.12.2002
502481 3940700 3940R00 Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering 5 502 4 1 3 15. 16.12.2002
502482 3940800 3940T00 Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 15. 16.12.2002
502483 3940900 3940V00 Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering 5 502 19 3 15. 16.12.2002
902011 2508700 2508R00 Informatika Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
902012 2508800 2508T00 Informatika Informatics 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
902013 2508900 2508V00 Informatika Informatics 9 902 19 3 3 16. 16.12.2002
902023 1180900 1180V00 Teoretická informatika 9 902 19 3 3 16. 16.12.2002
902041 2523700 2523R00 Počítačové inžinierstvo Computer Engineering 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
902042 2523800 2523T00 Počítačové inžinierstvo Computer Engineering 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
902043 2523900 2523V00 Počítačové inžinierstvo Computer Engineering 9 902 19 3 16. 16.12.2002
902051 2535700 2535R00 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 4 1 3 16. 01.12.2002
902052 2535800 2535T00 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
902053 2535900 2535V00 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 19 3 16. 16.12.2002
902061 2533700 2533R00 Informačné systémy Information Systems 9 902 4 1 3 16. 01.12.2002
902062 2533800 2533T00 Informačné systémy Information Systems 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
902063 2533900 2533V00 Informačné systémy Information Systems 9 902 19 3 16. 01.12.2002
902071 2647700 2647R00 Kybernetika Cybernetics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
902072 2647800 2647T00 Kybernetika Cybernetics 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
902073 2647900 2647V00 Kybernetika Cybernetics 9 902 19 3 16. 16.12.2002
902082 2541800 2541T00 Umelá inteligencia 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
902083 2541900 2541V00 Umelá inteligencia 9 902 19 3 3-4 16. 16.12.2002
902091 2511700 2511R00 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
902092 2511800 2511T00 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
902093 2511900 2511V00 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 19 3 16. 16.12.2002
902101 6292700 6292R00 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
902102 6292800 6292T00 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 4 2 2 16. 16.12.2002
902103 6292900 6292V00 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 19 3 3 16. 5 16.12.2002
902112 2503800 2503T00 Kognitívna veda 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 01.10.2011
902113 2503900 2503V00 Kognitívna veda 9 902 19 3 3 alebo 4 roky 16. 01.10.2011
502141 2621700 2621R00 Automatizácia Automation 5 502 4 1 3 16. 16.12.2002
502142 2621800 2621T00 Automatizácia Automation 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
« 1 2 3 4 »