Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Poverená osoba: Zuzana Brčáková
Aktualizácia: 01.02.2018 09:13:31
Počet záznamov: 1368
Počet platných záznamov: 700
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijný odbor

Obsahuje všetky študijné odbory
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

« 1 2 3 4 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód (UIPŠ2) Kód (CRŠ 1) Názov Anglický názov Kód skupiny Kód podskupiny Financovanie Kód stupňa štúdia Dĺžka štúdia Kód oblasti výskumu Dĺžka štúdia (externe) Platné od Platné do
401393 1307900 401393 Politická geografia 4 401 19 3 9.2 16.12.2002
101081 7520700 101081 Logopédia 1 101 7 1 1. 01.09.2005
101082 7520800 101082 Logopédia 1 101 7 2 1. 05.09.2005
101083 7520900 101083 Logopédia 1 101 20 3 1. 05.09.2005
804011 9871700 Manažment vojenských systémov 8 804 4 1 3 23. 16.12.2002
804012 9871800 Manažment vojenských systémov 8 804 4 2 2 23. 16.12.2002
804013 9871900 Manažment vojenských systémov 8 804 19 3 3 23. 16.12.2002
804021 9874700 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 804 4 1 3-4 23. 16.12.2002
804022 9874800 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 804 4 2 1-2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š 23. 16.12.2002
804023 9874900 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 804 19 3 23. 16.12.2002
402163 5175900 402163 Neurovedy 4 402 19 3 13. 16.12.2002
804073 9110900 Vojenská logistika 8 804 19 3 23. 16.12.2002
702012 5166800 702012 Zubné lekárstvo 7 702 1 2 18. 05.09.2005
702013 5166900 702013 Zubné lekárstvo 7 702 18 3 18. 05.09.2005
703012 5214800 703012 Farmácia 7 703 1 2 18. 05.09.2005
902023 1180900 Teoretická informatika 9 902 19 3 3 16. 16.12.2002
201141 6163700 201141 Evanjelická teológia 2 201 10 1 2. 16.12.2002
201142 6163800 201142 Evanjelická teológia 2 201 10 2 2. 16.12.2002
703053 5203900 703053 Galenická farmácia 7 703 19 3 18. 05.09.2005
201143 6163900 201143 Evanjelická teológia 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201151 6164700 201151 Pravoslávna teológia 2 201 10 1 2. 01.12.2002
304083 6809900 Medzinárodné právo 3 304 20 3 7. 14.06.2016
201152 6164800 201152 Pravoslávna teológia 2 201 10 2 2. 16.12.2002
201153 6164900 201153 Pravoslávna teológia 2 201 20 3 2. 16.12.2002
403011 1626700 Ochrana a využívanie krajiny 4 403 4 1 3 10. 3 16.12.2002
403012 1626800 Ochrana a využívanie krajiny 4 403 4 2 2 10. 2 16.12.2002
403013 1626900 Ochrana a využívanie krajiny 4 403 19 3 3 10. 5 16.12.2002
704031 5616700 704031 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 4 1 18. 05.09.2005
704032 5616800 704032 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 4 2 18. 05.09.2005
902082 2541800 Umelá inteligencia 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
704033 5616900 704033 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 19 3 18. 05.09.2005
902083 2541900 Umelá inteligencia 9 902 19 3 3-4 16. 16.12.2002
201223 8145900 201223 Teória tanca 2 201 20 3 2. 16.12.2002
704061 5605700 704061 Urgentná zdravotná starostlivosť 7 704 17 1 18. 05.09.2005
902112 2503800 Kognitívna veda 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 01.10.2011
902113 2503900 Kognitívna veda 9 902 19 3 3 alebo 4 roky 16. 01.10.2011
704101 5613700 704101 Fyziologická a klinická výživa 7 704 17 1 18. 05.09.2005
704111 5628700 Zubná technika 7 704 1 1 18. 24.01.2006
201271 7304700 201271 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 10 1 2. 16.12.2002
201272 7304800 201272 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 10 2 2. 16.12.2002
403041 1622700 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
201273 7304900 201273 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 20 3 2. 16.12.2002
403042 1622800 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 10. 16.12.2002
403043 1622900 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 19 3 10. 16.12.2002
701083 5109900 Röntgenológia a rádiológia 7 701 18 3 4 5 11.07.2011
502123 2649900 502123 Elektrotechnológie a materiály 5 502 19 3 15. 16.12.2002
804061 9109700 Vojenské spojovacie a informačné systémy 8 804 4 1 3 23. 11.07.2011
804062 9109800 Vojenské spojovacie a informačné systémy 8 804 4 2 2 (ukončenie prvostupňového štúdia v niektorom vzd 23. 11.07.2011
803033 9201900 803033 Teória policajných vied 8 803 20 3 23. 16.12.2002
804063 9109900 Vojenské spojovacie a informačné systémy 8 804 19 3 3 23. 5 11.07.2011
502113 2632900 Silnoprúdová elektrotechnika 5 502 19 3 15. 01.12.2002
701014 5141700 701014 Všeobecné lekárstvo 7 701 4 16.12.2002
702014 5166700 702014 Zubné lekárstvo 7 702 4 05.09.2005
502223 2901900 502223 Chémia a technológia poživatín 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502241 2940700 502241 Potravinárstvo 5 502 4 1 12. 16.12.2002
502242 2940800 502242 Potravinárstvo 5 502 4 2 12. 16.12.2002
901011 1113700 901011 Matematika 9 901 8 1 24. 16.12.2002
901012 1113800 901012 Matematika 9 901 8 2 24. 16.12.2002
502283 3914900 502283 Nekovové materiály a stavebné hmoty 5 502 19 3 5. 16.12.2002
101103 7553900 Odborová didaktika 1 101 20 3 3 1. 5 16.12.2002
901091 1114700 901091 Aplikovaná matematika 9 901 8 1 24. 16.12.2002
901092 1114800 901092 Aplikovaná matematika 9 901 8 2 24. 16.12.2002
901093 1114900 901093 Aplikovaná matematika 9 901 19 3 24. 16.12.2002
301091 7701700 301091 Psychológia 3 301 10 1 3 6. 4 16.12.2002
301092 7701800 301092 Psychológia 3 301 10 2 2 6. 3 16.12.2002
301103 7715900 301103 Všeobecná a experimentálna psychológia 3 301 20 3 6. 16.12.2002
301113 7721900 Pedagogická, poradenská a školská psychológia 3 301 20 3 6. 01.12.2002
201161 6741700 Religionistika 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
301123 7705900 301123 Klinická psychológia 3 301 20 3 6. 16.12.2002
201162 6741800 Religionistika 2 201 10 2 2 2. 16.12.2002
301133 7718900 301133 Sociálna psychológia a psychológia práce 3 301 20 3 6. 16.12.2002
201163 6741900 Religionistika 2 201 20 3 3 2. 01.12.2002
502491 2354700 Procesná technika 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
502492 2354800 Procesná technika 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 16.12.2002
502493 2354900 Procesná technika 5 502 19 3 3 14. 16.12.2002
502562 2352800 Bezpečnosť technických systémov 5 502 4 2 2 17. 16.12.2002
502563 2352900 Bezpečnosť technických systémov 5 502 19 3 17. 16.12.2002
502571 2386700 Kvalita produkcie 5 502 4 1 3 17. 16.12.2002
502572 2386800 Kvalita produkcie 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 17. 16.12.2002
502573 2386900 Kvalita produkcie 5 502 19 3 17. 16.12.2002
301161 7763700 Sociálne služby a poradenstvo 3 301 10 1 6. 01.09.2012
301162 7763800 Sociálne služby a poradenstvo 3 301 10 2 6. 01.09.2012
301163 7763900 Sociálne služby a poradenstvo 3 301 20 3 6. 01.09.2012
301043 6701900 Teória a metodológia sociológie 3 301 20 3 3 6. 5 16.12.2002
601163 4197900 601163 Ochrana rastlín 6 601 19 3 19. 16.12.2002
303253 6249900 303253 Ekonometria a operačný výskum 3 303 20 3 8. 16.12.2002
304011 6835700 304011 Právo 3 304 11 1 7. 16.12.2002
304012 6835800 304012 Právo 3 304 11 2 7. 16.12.2002
304023 6831900 304023 Teória a dejiny štátu a práva 3 304 20 3 7. 16.12.2002
304033 6803900 304033 Ústavné právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
304043 6804900 304043 Správne právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
304053 6805900 304053 Hospodárske právo a finančné právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
701033 5102900 Normálna a patologická fyziológia 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. 5 16.12.2002
304063 6806900 304063 Pracovné právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
304073 6808900 304073 Trestné právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
304093 6810900 304093 Rímske právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
701073 5108900 Chirurgia 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. 5 16.12.2002
304103 6813900 304103 Obchodné a finančné právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
304113 6817900 304113 Občianske právo 3 304 20 3 7. 16.12.2002
603011 4320700 603011 Všeobecné veterinárske lekárstvo 6 603 3 1 20. 16.12.2002
603012 4320800 603012 Všeobecné veterinárske lekárstvo 6 603 3 2 20. 16.12.2002
001011 pripravovaný (technický ŠO) 0 001 1 01.01.2012
603021 4332700 603021 Hygiena potravín 6 603 3 1 20. 16.12.2002
001012 pripravovaný (technický ŠO) 0 001 2 01.01.2012
701133 5114900 Dermatovenerológia 7 701 18 3 5 18. 5 16.12.2002
603022 4332800 603022 Hygiena potravín 6 603 3 2 20. 16.12.2002
001013 pripravovaný (technický ŠO) 0 001 3 01.01.2012
701143 5116900 Oftalmológia 7 701 18 3 5 18. 16.12.2002
603023 4332900 603023 Hygiena potravín 6 603 19 3 20. 16.12.2002
001021 fungujúci (technický ŠO) 0 001 1 01.01.2012
701153 1514900 Onkológia 7 701 18 3 18. 01.12.2002
001022 fungujúci (technický ŠO) 0 001 2 01.01.2012
701163 5119900 Otorinolaryngológia 7 701 18 3 najviac 4 roky 18. najviac 5 rokov 16.12.2002
001023 fungujúci (technický ŠO) 0 001 3 01.01.2012
701193 5145900 Nukleárna medicína 7 701 18 3 18. 16.12.2002
701223 5136900 Ortopédia 7 701 18 3 18. 16.12.2002
701233 5132900 Urológia 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. najviac 5 rokov 16.12.2002
301011 6121700 sociológia 3 301 10 1 3 6. 4 05.09.2016
301012 6121800 sociológia 3 301 10 2 2 6. 3 05.09.2016
303161 6284700 Ekonomika a manažment podniku 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
301013 6121900 sociológia 3 301 20 3 4 6. 5 05.09.2016
303162 6284800 Ekonomika a manažment podniku 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
303163 6284900 Ekonomika a manažment podniku 3 303 20 3 8. 16.12.2002
701012 5141800 701012 Všeobecné lekárstvo 7 701 1 2 18. 16.12.2002
701023 5153900 701023 Anatómia, histológia a embryológia 7 701 18 3 18. 16.12.2002
303121 6209700 Účtovníctvo Accounting 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303122 6209800 Účtovníctvo Accounting 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
303123 6209900 Účtovníctvo Accounting 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
502611 2385R00 Letecké a kozmické inžinierstvo AEROSPACE ENGINEERING 5 502 4 1 3 5. 4 23.11.2017
502612 2385T00 Letecké a kozmické inžinierstvo AEROSPACE ENGINEERING 5 502 6 2 2 5. 3 14.08.2017
502613 2385V00 Letecké a kozmické inžinierstvo AEROSPACE ENGINEERING 5 502 19 3 3 5. 4 14.08.2017
201061 8119700 Estetika Aesthetics 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
201062 8119800 Estetika Aesthetics 2 201 10 2 2 2. 16.12.2002
201063 8119900 Estetika Aesthetics 2 201 20 3 2. 16.12.2002
502461 4112700 Poľnohospodárska a lesnícka technika Agricultural and forest machinery 5 502 4 1 3 14. 4 29.01.2014
502462 4112800 Poľnohospodárska a lesnícka technika Agricultural and forest machinery 5 502 4 2 2 14. 3 29.01.2014
601181 4135700 Agrobiotechnológie Agrobiotechnology 6 601 5 1 najmenej 3 a najviac 4 akademické roky 19. najmenej 3 a najviac 5 akademických rokov 20.12.2013
601182 4135800 Agrobiotechnológie Agrobiotechnology 6 601 5 2 najmenej 1 a najviac 3 akademické roky 19. najmenej 2 a najviac 4 akademické roky 20.12.2013
601183 4135900 Agrobiotechnológie Agrobiotechnology 6 601 19 3 najmenej 3 a najviac 4 akademické roky 19. najmenej 4 a najviac 5 akademických rokov 20.12.2013
601083 4103900 Agrochémia a výživa rastlín Agrochemisty and plant nutrition 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
901033 1102900 Algebra a teória čísel Algebra and Number Theory 9 901 19 3 3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili druhostupňové št 24. 01.12.2002
701203 5149900 Anesteziológia a resuscitácia Anaesthesiology and Intensive Care Medicine 7 701 18 3 najviac 5 rokov 18. najviac 5 rokov 16.12.2002
401173 1403900 Analytická chémia Analytical Chemistry 4 401 19 3 3 12. 5 16.12.2002
101091 7522700 Andragogika Andragogy 1 101 7 1 3 1. 15.04.2005
101092 7522800 Andragogika Andragogy 1 101 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
101093 7522900 Andragogika Andragogy 1 101 20 3 1. 16.12.2002
603113 4345900 Hygiena chovu zvierat a životné prostredie Animal hygiene and environment 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
603103 4341900 Výživa zvierat a dietetika Animal nutrition and dietetics 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
402103 1517900 Fyziológia živočíchov Animal Physiology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
601033 4133900 Všeobecná živočíšna produkcia Animal production 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601021 4179700 Živočíšna produkcia Animal Produktion 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
601022 4179800 Živočíšna produkcia Animal Produktion 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
402083 1516900 Antropológia Antropology 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
401303 1211900 Aplikovaná geofyzika Applied Geophysics 4 401 19 3 3 9.2 5 16.12.2002
902091 2511700 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
902092 2511800 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
902093 2511900 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 19 3 16. 16.12.2002
501071 3901700 Aplikovaná mechanika Applied Mechanics 5 501 6 1 3 5. 4 06.08.2014
501072 3901800 Aplikovaná mechanika Applied Mechanics 5 501 6 2 2 (v prípade konverzných študijných programov až 3 5. 3 06.08.2014
501073 3901900 Aplikovaná mechanika Applied Mechanics 5 501 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 5. najmenej 4 a najviac 5 rokov 06.08.2014
201251 7103700 Archeológia Archaeology 2 201 10 1 3 3. 01.12.2002
201252 7103800 Archeológia Archaeology 2 201 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 3. 16.12.2002
201253 7103900 Archeológia Archaeology 2 201 20 3 3. 16.12.2002
202071 8215700 Architektonická tvorba Architectural Design 2 202 2 1 3 alebo 4 roky 4. 25.11.2013
202072 8215800 Architektonická tvorba Architectural Design 2 202 2 2 2 alebo 3 roky 4. 25.11.2013
202073 8215900 Architektonická tvorba Architectural Design 2 202 20 3 3 roky 4. 4 alebo 5 rokov 25.11.2013
501041 3631700 Pozemné stavby Architectural Engineering 5 501 6 1 4 5. 16.12.2002
501042 3631800 Pozemné stavby Architectural Engineering 5 501 6 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 5. 16.12.2002
501043 3631900 Pozemné stavby Architectural Engineering 5 501 19 3 3 5. 5 16.12.2002
501011 3507700 Architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design 5 501 6 1 najmenej 3 akademické roky a najviac 4 akademické 5. 07.05.2014
501013 3507900 Architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design 5 501 19 3 3 5. 4 07.05.2014
501012 3507800 Architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design 5 501 6 2 najmenej 2 akademické roky a najviac 3 akademické 5. 07.05.2014
201101 7120700 Archívnictvo Archives 2 201 10 1 4 3. 16.12.2002
201102 7120800 Archívnictvo Archives 2 201 10 2 1 3. 16.12.2002
401073 1140900 Astronómia Astronomy 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
401083 1141900 Astrofyzika Astrophysics 4 401 19 3 3 9.1 5 16.12.2002
502141 2621700 Automatizácia Automation 5 502 4 1 3 16. 16.12.2002
502142 2621800 Automatizácia Automation 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
502143 2621900 Automatizácia Automation 5 502 19 3 16. 16.12.2002
201113 7104900 Pomocné vedy historické Auxiliary historical sciences 2 201 20 3 3 3. 4 16.12.2002
401223 1410900 Biochémia Biochemistry 4 401 19 3 3 12. 5 01.12.2002
402011 1536700 Biológia Biology 4 402 4 1 3 13. 16.12.2002
402012 1536800 Biológia Biology 4 402 4 2 2 13. 16.12.2002
502471 2664700 Biomedicínske inžinierstvo Biomedical Engineering 5 502 4 1 3 17. 4 25.11.2013
502472 2664800 Biomedicínske inžinierstvo Biomedical Engineering 5 502 4 2 2 17. 3 25.11.2013
502473 2664900 Biomedicínske inžinierstvo Biomedical Engineering 5 502 19 3 4 17. 5 25.11.2013
402113 3952900 Bionika a biomechanika Bionics and Biomechanics 4 402 19 3 3 13. 5 01.12.2002
401123 1157900 Biofyzika Biophysics 4 401 19 3 minimálne 3 roky a najviac 4 roky 9.1 5 01.12.2002
502251 2908700 Biotechnológie Biotechnology 5 502 4 1 3 12. 16.12.2002
502252 2908800 Biotechnológie Biotechnology 5 502 4 2 2 12. 16.12.2002
502253 2908900 Biotechnológie Biotechnology 5 502 19 3 12. 16.12.2002
402063 1507900 Botanika Botany 4 402 19 3 3 13. 5 16.12.2002
303091 6262700 Obchodné podnikanie Business and Trade 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
902101 6292700 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
902102 6292800 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 4 2 2 16. 16.12.2002
902103 6292900 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 19 3 3 16. 5 16.12.2002
303223 6290900 Podnikový manažment Business Management 3 303 20 3 8. 16.12.2002
304122 6821800 Kánonické právo Canon law 3 304 11 2 2 7. 07.11.2013
304123 6821900 Kánonické právo Canon law 3 304 20 3 3 7. 07.11.2013
201131 6161700 Katolícka teológia Catholic Theology 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
« 1 2 3 4 »