Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Poverená osoba: Zuzana Brčáková
Aktualizácia: 19.07.2018 07:55:54
Počet záznamov: 1368
Počet platných záznamov: 700
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijný odbor

Obsahuje všetky študijné odbory
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

« 1 2 3 4 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód (UIPŠ2) Kód (CRŠ 1) Názov Anglický názov Kód skupiny Kód podskupiny Financovanie Kód stupňa štúdia Dĺžka štúdia Kód oblasti výskumu Dĺžka štúdia (externe) Platné od Platné do
501071 3901700 Aplikovaná mechanika Applied Mechanics 5 501 6 1 3 5. 4 06.08.2014
303231 6252700 Verejná ekonomika a služby Public Economics and services 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
704041 5609700 Pôrodná asistencia Midwifery 7 704 1 1 3 18. 4 05.09.2005
202071 8215700 Architektonická tvorba Architectural Design 2 202 2 1 3 alebo 4 roky 4. 25.11.2013
401011 1160700 Fyzika Physics 4 401 4 1 3 9.1 16.12.2002
704051 5631700 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky Medical and diagnostical devices 7 704 4 1 3 18. 01.09.2012
704071 5611700 Fyzioterapia Physiotherapy 7 704 17 1 3 18. 3 05.09.2005
501011 3507700 Architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design 5 501 6 1 najmenej 3 akademické roky a najviac 4 akademické 5. 07.05.2014
704081 5621700 Rádiologická technika Radiology Technology 7 704 4 1 3 18. 3 05.09.2005
704091 5626700 Dentálna hygiena Dental Hygiene 7 704 17 1 3 18. 3 05.09.2005
803021 9216700 Bezpečnostné verejno-správne služby Security and Public and Administration Services 8 803 4 1 3 23. 16.06.2016
801011 6314700 Cestovný ruch Tourism 8 801 9 1 3 8. 16.12.2002
502471 2664700 Biomedicínske inžinierstvo Biomedical Engineering 5 502 4 1 3 17. 4 25.11.2013
801021 7407700 Šport Sport Sciences 8 801 7 1 3 21. 16.12.2002
201191 8126700 Dejiny a teória divadelného umenia History and Theory of Performing Arts 2 201 10 1 3 2. 4 14.01.2013
401141 1420700 Chémia Chemistry 4 401 4 1 3 12. 16.12.2002
803051 3965700 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Safety and Health 8 803 4 1 3 17. 16.12.2002
201201 8116700 Dejiny a teória filmového umenia a multimédií Film Studies 2 201 10 1 3 2. 4 11.01.2013
803061 9241700 Záchranné služby Rescue Service 8 803 4 1 3 23. 16.12.2002
101081 7520700 101081 Logopédia 1 101 7 1 1. 01.09.2005
802011 3702700 Dopravné služby Transport Services 8 802 4 1 najmenej 3 a najviac 4 roky 22. najmenej 3 a najviac 5 rokov 13.04.2015
803071 9211700 Občianska bezpečnosť Civil Security 8 803 4 1 3 23. 16.12.2002
202051 8204700 Filmové umenie a multimédiá Film Art and Multimedia 2 202 2 1 3 4. 4 07.11.2013
804011 9871700 Manažment vojenských systémov 8 804 4 1 3 23. 16.12.2002
401231 1201700 Geológia Geology 4 401 4 1 3 9.2 16.12.2002
804021 9874700 Ekonomika a manažment obranných zdrojov 8 804 4 1 3-4 23. 16.12.2002
202031 8211700 Hudobné umenie Music Art 2 202 2 1 3 až 4 4. 4 až 5 07.11.2013
805011 3968700 Logistika Logistics 8 805 4 1 3 17. 3 01.10.2011
501051 3644700 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering 5 501 6 1 3 5. 4 20.10.2014
401351 1316700 Geografia Geography 4 401 9 1 3 9.2 16.12.2002
901101 6211700 Štatistika Statistics 9 901 8 1 3 24. 16.12.2002
502451 3339700 Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov Construction and Processes of Wood Products Manufacturing 5 502 4 1 3 4 12.05.2014
402011 1536700 Biológia Biology 4 402 4 1 3 13. 16.12.2002
803041 9265700 Kriminalistika a kriminológia Criminalistic and Criminology 8 803 4 1 3 23. 4 20.12.2013
902011 2508700 Informatika Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
602071 4192700 Lesnícke technológie Forest Technology 6 602 5 1 3 4 23.05.2014
902041 2523700 Počítačové inžinierstvo Computer Engineering 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
201141 6163700 201141 Evanjelická teológia 2 201 10 1 2. 16.12.2002
303181 6225700 Medzinárodné podnikanie International Business 3 303 9 1 3 8. 4 27.11.2013
902051 2535700 Softvérové inžinierstvo Software Engineering 9 902 4 1 3 16. 01.12.2002
201151 6164700 201151 Pravoslávna teológia 2 201 10 1 2. 01.12.2002
201371 8112700 Muzikológia Musicology 2 201 10 1 3 2. 29.04.2014
902061 2533700 Informačné systémy Information Systems 9 902 4 1 3 16. 01.12.2002
403011 1626700 Ochrana a využívanie krajiny 4 403 4 1 3 10. 3 16.12.2002
804041 9601700 Národná a medzinárodná bezpečnosť National and International Security 8 804 9 1 3 23. 11.07.2011
902071 2647700 Kybernetika Cybernetics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
403021 1612700 Environmentálne inžinierstvo Environmental Engineering 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
704031 5616700 704031 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 4 1 18. 05.09.2005
803011 9245700 Ochrana osôb a majetku Security protection of persons and property 8 803 4 1 3 23. 16.06.2016
403031 1615700 Environmentálny manažment Environmental Management 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
201301 7368700 Orientálne jazyky a kultúry Oriental languages and Cultures 2 201 9 1 najmenej 3 akademické roky a najviac 4 akademické 2. 01.06.2014
902091 2511700 Aplikovaná informatika Applied Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
704061 5605700 704061 Urgentná zdravotná starostlivosť 7 704 17 1 18. 05.09.2005
403051 1624700 Synekológia Synecology 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
502461 4112700 Poľnohospodárska a lesnícka technika Agricultural and forest machinery 5 502 4 1 3 14. 4 29.01.2014
902101 6292700 Hospodárska informatika Business Informatics 9 902 4 1 3 16. 16.12.2002
802021 3704700 Poštové služby Postal Services 8 802 4 1 najmenej 3 a najviac 4 roky 22. najmenej 3 a najviac 5 rokov 13.04.2015
501021 3514700 Priestorové plánovanie Spatial Planning 5 501 6 1 3 5. 16.12.2002
704101 5613700 704101 Fyziologická a klinická výživa 7 704 17 1 18. 05.09.2005
502601 3768700 Poštové technológie Postal Technology 5 502 4 1 najmenej 3 a najviac 4 roky 22. najmenej 3 a najviac 5 rokov 13.04.2015
501031 3636700 Geodézia a kartografia Geodesy and Cartography 5 501 6 1 3-4 5. 16.12.2002
201121 6171700 Teológia Theology 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
704111 5628700 Zubná technika 7 704 1 1 18. 24.01.2006
501041 3631700 Pozemné stavby Architectural Engineering 5 501 6 1 4 5. 16.12.2002
303241 6258700 Kvantitatívne metódy v ekonómii Quantitative Methods in Economics 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
502081 3659700 Stavebníctvo Civil Engineering 5 502 4 1 3 5. 4 20.10.2014
201271 7304700 201271 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 10 1 2. 16.12.2002
502011 2381700 Strojárstvo Mechanical Engineering 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
403041 1622700 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 4 403 4 1 3 10. 16.12.2002
202021 8212700 Tanečné umenie Dance Art 2 202 2 1 3 až 4 4. 4 až 5 18.06.2014
502021 2355700 Údržba strojov a zariadení Maitenance Machine and Equipments 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
502391 2235700 Hutníctvo Metallurgy 5 502 16 1 3 11. 4 17.03.2017
301071 6709700 Verejná politika a verejná správa Public Policy and Public Administration 3 301 10 1 3 6. 05.10.2011
502031 2302700 Dopravné stroje a zariadenia Transport and Handlig Machines 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
201171 8109R00 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry History and Theory of Fine Arts and Architecture 2 201 10 1 3 2. 19.07.2018
604011 3660700 3660900 Vodné hospodárstvo Water Resources Management 6 604 4 1 3 5. 4 17.10.2017
502041 2353700 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá Motor vehicles, railway vehicles, ships and aircrafts 5 502 4 1 3 14. 3,5 16.12.2002
201181 8109R00 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry Theory and History of Fine Art and Architecture 2 201 10 1 3 2. 19.07.2018
501061 3629700 Vodné stavby Hydraulic Engineering 5 501 6 1 3 5. 4 20.10.2014
502061 2304700 Energetické stroje a zariadenia Power Engineering 5 502 4 1 3 a najviac 4 roky 14. 16.12.2002
304011 6835700 Právo Law 3 304 11 1 3 alebo 4 7. 4 alebo 5 27.04.2017
804061 9109700 Vojenské spojovacie a informačné systémy 8 804 4 1 3 23. 11.07.2011
502091 2675700 Elektrotechnika Electrical Engineering 5 502 4 1 3-4 15. 16.12.2002
301161 7763700 Sociálne služby a poradenstvo Social Services and Consulting 3 301 10 1 3 6. 4 18.07.2017
502501 2329700 Výrobná technika Production Engineering 5 502 4 1 3 14. 06.08.2014
502611 2385R00 Letecké a kozmické inžinierstvo AEROSPACE ENGINEERING 5 502 4 1 3 5. 4 23.11.2017
502131 2613700 Elektronika Electronics 5 502 4 1 3 15. 16.12.2002
804031 9113700 Výzbroj a technika ozbrojených síl Military Technology and Armament 8 804 4 1 3 23. 11.07.2011
502141 2621700 Automatizácia Automation 5 502 4 1 3 16. 16.12.2002
101011 7656700 Učiteľstvo akademických predmetov Training for teachers with academic subject specialisation 1 101 1 3 1. 16.12.2002
101021 7634700 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy Training for techers of vocational/practical subjects 1 101 1 3 (pre uchádzačov, ktorí nemajú stredné odborné vz 1. 16.12.2002
502151 2627700 Telekomunikácie Telecommunications 5 502 4 1 3-4 16. 16.12.2002
101031 7658700 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Training for teachers of arts and trainings subjects 1 101 1 3 1. 25.05.2004
502161 2387700 Mechatronika Mechatronics 5 502 4 1 3 16. 16.12.2002
101041 7501700 Pedagogika Pedagogy 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
502171 2831700 Chemické inžinierstvo Chemical Engineering 5 502 4 1 3 12. 16.12.2002
101051 7536700 Predškolská a elementárna pedagogika Pre-school and Elemenatry School Education 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
502241 2940700 502241 Potravinárstvo 5 502 4 1 12. 16.12.2002
502181 2822700 Chemické technológie Chemical Technology 5 502 16 1 3 12. 16.12.2002
101061 7518700 Špeciálna pedagogika Special Education 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
101071 7524700 Liečebná pedagogika Curative education 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
901011 1113700 901011 Matematika 9 901 8 1 24. 16.12.2002
502251 2908700 Biotechnológie Biotechnology 5 502 4 1 3 12. 16.12.2002
101091 7522700 Andragogika Andragogy 1 101 7 1 3 1. 15.04.2005
502261 3948700 Materiály Materials 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
201011 6107700 Filozofia Philosophy 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
502291 3921700 Energetika Energy Engineering 5 502 4 1 najmenej 3 a najviac 4 roky 14. 16.12.2002
901091 1114700 901091 Aplikovaná matematika 9 901 8 1 24. 16.12.2002
201051 6131700 Etika Ethics 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
301031 7106700 301031 Etnológia Ethnology 3 301 10 1 3 3. 4 16.12.2002
502321 2153700 Baníctvo Mining 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
201061 8119700 Estetika Aesthetics 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
201071 7110700 História History 2 201 10 1 3 3. 16.12.2002
502351 2121700 Banská geológia a geologický prieskum Mining Geology and Geological Prospection 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
201101 7120700 Archívnictvo Archives 2 201 10 1 4 3. 16.12.2002
502371 2133700 Mineralurgia Mineralurgy 5 502 4 1 3 11. 01.10.2011
301091 7701700 301091 Psychológia 3 301 10 1 3 6. 4 16.12.2002
201131 6161700 Katolícka teológia Catholic Theology 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
502381 2118700 Získavanie a spracovanie zemských zdrojov Recovering and processing of earth resources 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
201161 6741700 Religionistika 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
502421 3331700 Drevárstvo Wood Science and Technology 5 502 4 1 3 17. 16.12.2002
502481 3940700 Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering 5 502 4 1 3 15. 16.12.2002
201241 7130700 Muzeológia Museology 2 201 10 1 3 3. 16.12.2002
502491 2354700 Procesná technika 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
201251 7103700 Archeológia Archaeology 2 201 10 1 3 3. 01.12.2002
502511 2305700 Výrobné technológie Manufacturing Technologies 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
201261 7137700 Klasická archeológia Classical Archaeology 2 201 10 1 3 3. 16.12.2002
502521 2645700 Priemyselné inžinierstvo Industrial Engineering 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
201281 7362700 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 201 9 1 3 2. 01.12.2002
502531 3973700 Meranie Measurement 5 502 4 1 3 17. 01.12.2002
201291 7366700 Neslovanské jazyky a literatúry Non-slavic languages and literatures 2 201 9 1 3 2. 01.12.2002
201311 7343700 Klasické jazyky Classical Philologie 2 201 9 1 3 2. 16.12.2002
502571 2386700 Kvalita produkcie 5 502 4 1 3 17. 16.12.2002
201321 7357700 Cudzie jazyky a kultúry Foreign languages and cultures 2 201 9 1 3 2. 16.12.2002
601011 4140700 Všeobecné poľnohospodárstvo General Agriculture 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
601021 4179700 Živočíšna produkcia Animal Produktion 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
201351 7330700 Prekladateľstvo a tlmočníctvo Translation Studies and Interpretation 2 201 6 1 3 2. 16.12.2002
601051 4173700 Rastlinná produkcia Crop Production 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
202011 8216700 Výtvarné umenie Fine Arts 2 202 2 1 3 alebo 4 4. 16.12.2002
202041 8213700 Divadelné umenie Drama arts 2 202 2 1 3 4. 16.12.2002
601101 4142700 Záhradníctvo Horticulture 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
202061 8221700 Dizajn Design 2 202 2 1 4 4. 16.12.2002
601111 4127700 Krajinárstvo Landscaping 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
202081 8286700 Reštaurovanie Restauration 2 202 2 1 4 4. 16.12.2002
301161 7763700 Sociálne služby a poradenstvo 3 301 10 1 6. 01.09.2012
601121 4188700 Výživa Nutrition 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
301021 8136700 Kulturológia Cultural studies 3 301 10 1 3 6. 16.12.2002
601131 4170700 Spracovanie poľnohospodárskych produktov Processing of Agricultural Products 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
301051 6721700 Medzinárodné vzťahy International relations 3 301 10 1 3 7. 16.12.2002
301141 7761700 Sociálna práca Social work science 3 301 10 1 3 6. 01.09.2012
601171 4121700 Krajinná a záhradná architektúra Landscape and Garden Architecture 6 601 5 1 3 19. 25.05.2004
301151 7765700 Sociálna antropológia Social Anthropology 3 301 10 1 3 6. 01.09.2012
602011 4219700 Lesníctvo Forestry 6 602 5 1 3 19. 16.12.2002
302011 7222700 Žurnalistika Journalism 3 302 7 1 3 2. 16.12.2002
302031 7218700 Masmediálne štúdiá Media Studies 3 302 7 1 3 2. 4 16.12.2002
602061 4168700 Poľovníctvo Wildlife Management 6 602 5 1 3 19. 16.12.2002
302041 7212700 Knižnično-informačné štúdiá Library and Information Studies 3 302 7 1 3 2. 16.12.2002
303011 6230700 Národné hospodárstvo National Economy 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
304011 6835700 304011 Právo 3 304 11 1 7. 16.12.2002
603081 4347700 Kynológia Kynology 6 603 3 1 3 20. 16.12.2002
303051 6218700 Verejná správa a regionálny rozvoj Public Administration and Regional Development 3 303 9 1 3 8. 01.12.2002
303061 6271700 Financie, bankovníctvo a investovanie Finance, Banking and Investment 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303081 6216700 Poisťovníctvo Insurance 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
603011 4320700 603011 Všeobecné veterinárske lekárstvo 6 603 3 1 20. 16.12.2002
001011 pripravovaný (technický ŠO) 0 001 1 01.01.2012
603021 4332700 603021 Hygiena potravín 6 603 3 1 20. 16.12.2002
303091 6262700 Obchodné podnikanie Business and Trade 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
001021 fungujúci (technický ŠO) 0 001 1 01.01.2012
303121 6209700 Účtovníctvo Accounting 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
502591 3772700 Doprava Transport 5 502 4 1 3 - 4 22. 3 - 5 13.04.2015
303131 6276700 Finančný manažment Financial Management 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303141 6279700 6279900 Ľudské zdroje a personálny manažment Human recources and personal management 3 303 9 1 najmenej 3 a najviac 4 akademické roky 8. najmenej 4 a najviac 5 akademických rokov 17.10.2017
303151 6289700 Manažment Management 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
301011 6121700 sociológia 3 301 10 1 3 6. 4 05.09.2016
303161 6284700 Ekonomika a manažment podniku 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
601181 4135700 Agrobiotechnológie Agrobiotechnology 6 601 5 1 najmenej 3 a najviac 4 akademické roky 19. najmenej 3 a najviac 5 akademických rokov 20.12.2013
303171 6221700 Medzinárodné ekonomické vzťahy International Economic Relations 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303201 6259700 Odvetvové ekonomiky a manažment Sub – sector economics and management 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
704011 5602700 Ošetrovateľstvo Nursing 7 704 17 1 3 18. 4 05.09.2005
301061 6703700 Politológia Political Sciences 3 301 10 1 3 6. 4 14.05.2014
704021 5607700 Verejné zdravotníctvo Public Health 7 704 4 1 3 18. 4 05.09.2005
501072 3901800 Aplikovaná mechanika Applied Mechanics 5 501 6 2 2 (v prípade konverzných študijných programov až 3 5. 3 06.08.2014
303232 6252800 Verejná ekonomika a služby Public Economics and services 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
704042 5609800 Pôrodná asistencia Midwifery 7 704 1 2 2 18. 2 05.09.2005
202072 8215800 Architektonická tvorba Architectural Design 2 202 2 2 2 alebo 3 roky 4. 25.11.2013
401012 1160800 Fyzika Physics 4 401 4 2 2 9.1 16.12.2002
704072 5611800 Fyzioterapia Physiotherapy 7 704 17 2 2 18. 2 05.09.2005
803022 9216800 Bezpečnostné verejno-správne služby Security and Public and Administration Services 8 803 4 2 2 23. 16.06.2016
801012 6314800 Cestovný ruch Tourism 8 801 9 2 2 8. 16.12.2002
502472 2664800 Biomedicínske inžinierstvo Biomedical Engineering 5 502 4 2 2 17. 3 25.11.2013
801022 7407800 Šport Sport Sciences 8 801 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 21. 16.12.2002
501012 3507800 Architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design 5 501 6 2 najmenej 2 akademické roky a najviac 3 akademické 5. 07.05.2014
201192 8126800 Dejiny a teória divadelného umenia History and Theory of Performing Arts 2 201 10 2 2 2. 3 14.01.2013
401142 1420800 Chémia Chemistry 4 401 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 12. 16.12.2002
803052 3965800 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Safety and Health 8 803 4 2 2 17. 16.12.2002
201202 8116800 Dejiny a teória filmového umenia a multimédií Film Studies 2 201 10 2 2 2. 3 11.01.2013
803062 9241800 Záchranné služby Rescue Service 8 803 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 23. 16.12.2002
101082 7520800 101082 Logopédia 1 101 7 2 1. 05.09.2005
802012 3702800 Dopravné služby Transport Services 8 802 4 2 najmenej 1 a najviac 3 roky 22. najmenej 2 a najviac 4 roky 13.04.2015
803072 9211800 Občianska bezpečnosť Civil Security 8 803 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 23. 16.12.2002
« 1 2 3 4 »