Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Poverená osoba: Zuzana Brčáková
Aktualizácia: 19.07.2018 07:55:54
Počet záznamov: 1368
Počet platných záznamov: 700
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijný odbor

Obsahuje všetky študijné odbory
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

« 1 2 3 4 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód (UIPŠ2) Kód (CRŠ 1) Názov Anglický názov Kód skupiny Kód podskupiny Financovanie Kód stupňa štúdia Dĺžka štúdia Kód oblasti výskumu Dĺžka štúdia (externe) Platné od Platné do
502143 2621900 Automatizácia Automation 5 502 19 3 16. 16.12.2002
502151 2627700 Telekomunikácie Telecommunications 5 502 4 1 3-4 16. 16.12.2002
502152 2627800 Telekomunikácie Telecommunications 5 502 4 2 1-3 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové š 16. 16.12.2002
502153 2627900 Telekomunikácie Telecommunications 5 502 19 3 3 najviac 4 roky 16. 5 16.12.2002
502161 2387700 Mechatronika Mechatronics 5 502 4 1 3 16. 16.12.2002
502162 2387800 Mechatronika Mechatronics 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 16. 16.12.2002
502163 2387900 Mechatronika Mechatronics 5 502 19 3 16. 16.12.2002
502171 2831700 Chemické inžinierstvo Chemical Engineering 5 502 4 1 3 12. 16.12.2002
502223 2901900 502223 Chémia a technológia poživatín 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502172 2831800 Chemické inžinierstvo Chemical Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 12. 16.12.2002
502173 2831900 Chemické inžinierstvo Chemical Engineering 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502241 2940700 502241 Potravinárstvo 5 502 4 1 12. 16.12.2002
502181 2822700 Chemické technológie Chemical Technology 5 502 16 1 3 12. 16.12.2002
502242 2940800 502242 Potravinárstvo 5 502 4 2 12. 16.12.2002
502182 2822800 Chemické technológie Chemical Technology 5 502 16 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 12. 16.12.2002
502193 2802900 Anorganická technológia a materiály Inorganic Technology and Materials 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502203 2804900 Organická technológia a technológia palív Organic Technology and Technology of fuels 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502213 2811900 Technológia makromolekulových látok Technology of Macromolecular Materials 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502233 2895900 Chémia a technológia životného prostredia Environmental Chemistry and Technology 5 502 19 3 3 12. 5 16.12.2002
502251 2908700 Biotechnológie Biotechnology 5 502 4 1 3 12. 16.12.2002
502252 2908800 Biotechnológie Biotechnology 5 502 4 2 2 12. 16.12.2002
502253 2908900 Biotechnológie Biotechnology 5 502 19 3 12. 16.12.2002
502283 3914900 502283 Nekovové materiály a stavebné hmoty 5 502 19 3 5. 16.12.2002
502261 3948700 Materiály Materials 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
502262 3948800 Materiály Materials 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 11. 16.12.2002
502263 3948900 Materiály Materials 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502273 3904900 Medzné stavy materiálov Treshold State of Materials 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502291 3921700 Energetika Energy Engineering 5 502 4 1 najmenej 3 a najviac 4 roky 14. 16.12.2002
502292 3921800 Energetika Energy Engineering 5 502 4 2 najmenej 1 a najviac 3 roky 14. 16.12.2002
502293 3921900 Energetika Energy Engineering 5 502 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 14. 5 16.12.2002
502303 2634900 Elektroenergetika Electrical Power Engineering 5 502 19 3 3-4 15. 3-5 16.12.2002
502313 3925900 Jadrová energetika Nuclear Power Engineering 5 502 19 3 3-4 15. 3-5 16.12.2002
502321 2153700 Baníctvo Mining 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
502322 2153800 Baníctvo Mining 5 502 4 2 2 11. 16.12.2002
502323 2153900 Baníctvo Mining 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502333 2102900 Banské meračstvo a geodézia Mine Surveying and Geodesy 5 502 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 11. najviac 5 rokov 16.12.2002
502342 3608800 Geotechnika Geotechnics 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 11. 01.12.2002
502343 3608900 Geotechnika Geotechnics 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502351 2121700 Banská geológia a geologický prieskum Mining Geology and Geological Prospection 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
502352 2121800 Banská geológia a geologický prieskum Mining Geology and Geological Prospection 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 11. 16.12.2002
502353 2121900 Banská geológia a geologický prieskum Mining Geology and Geological Prospection 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502363 2106900 Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie Mining mechanization, transport and deep hole 5 502 19 3 3 11. 5 16.12.2002
502371 2133700 Mineralurgia Mineralurgy 5 502 4 1 3 11. 01.10.2011
502372 2133800 Mineralurgia Mineralurgy 5 502 4 2 2 11. 16.12.2002
502373 2133900 Mineralurgia Mineralurgy 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502381 2118700 Získavanie a spracovanie zemských zdrojov Recovering and processing of earth resources 5 502 4 1 3 11. 16.12.2002
502382 2118800 Získavanie a spracovanie zemských zdrojov Recovering and processing of earth resources 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 11. 16.12.2002
502383 2118900 Získavanie a spracovanie zemských zdrojov Recovering and processing of earth resources 5 502 19 3 11. 16.12.2002
502413 2203900 Fyzikálna metalurgia Physical Metallurgy 5 502 19 3 3 11. 01.12.2002
502421 3331700 Drevárstvo Wood Science and Technology 5 502 4 1 3 17. 16.12.2002
502422 3331800 Drevárstvo Wood Science and Technology 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 17. 16.12.2002
502433 3301900 Technológia spracovania dreva Technology of Wood Processing 5 502 19 3 3 17. 5 16.12.2002
502443 3338900 Štruktúra a vlastnosti dreva Wood Structure and Properties 5 502 19 3 3 17. 16.12.2002
502481 3940700 Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering 5 502 4 1 3 15. 16.12.2002
502482 3940800 Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 15. 16.12.2002
502483 3940900 Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering 5 502 19 3 15. 16.12.2002
502491 2354700 Procesná technika 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
502492 2354800 Procesná technika 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 16.12.2002
502493 2354900 Procesná technika 5 502 19 3 3 14. 16.12.2002
502511 2305700 Výrobné technológie Manufacturing Technologies 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
502512 2305800 Výrobné technológie Manufacturing Technologies 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 16.12.2002
502521 2645700 Priemyselné inžinierstvo Industrial Engineering 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
502522 2645800 Priemyselné inžinierstvo Industrial Engineering 5 502 4 2 2 (ak uchádzač o 2. stupeň vysokoškolského štúdia 14. 16.12.2002
502523 2645900 Priemyselné inžinierstvo Industrial Engineering 5 502 19 3 3 14. 5 16.12.2002
502531 3973700 Meranie Measurement 5 502 4 1 3 17. 01.12.2002
502532 3973800 Meranie Measurement 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 17. 16.12.2002
502543 3971900 Meracia technika Instrumentation 5 502 19 3 3 17. 5 16.12.2002
502553 3975900 Metrológia Metrology 5 502 19 3 17. 16.12.2002
502562 2352800 Bezpečnosť technických systémov 5 502 4 2 2 17. 16.12.2002
502563 2352900 Bezpečnosť technických systémov 5 502 19 3 17. 16.12.2002
502571 2386700 Kvalita produkcie 5 502 4 1 3 17. 16.12.2002
502572 2386800 Kvalita produkcie 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 17. 16.12.2002
502573 2386900 Kvalita produkcie 5 502 19 3 17. 16.12.2002
502582 3981800 Súdne inžinierstvo Forensic Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 17. 16.12.2002
502583 3981900 Súdne inžinierstvo Forensic Engineering 5 502 19 3 3 17. 5 16.12.2002
502591 3772700 Doprava Transport 5 502 4 1 3 - 4 22. 3 - 5 13.04.2015
502592 3772800 Doprava Transport 5 502 4 2 1 - 3 22. 2 - 4 16.12.2002
502593 3772900 Doprava Transport 5 502 19 3 3 alebo 4 22. 4 alebo 5 13.04.2015
602083 4193900 Ekosystémové služby lesov Forest ecosystem services 6 602 19 3 3 4 23.05.2014
604022 4109800 Hydromeliorácie Soil and Water Conservation 6 604 4 2 2 5. 3 20.10.2014
604023 4109900 Hydromeliorácie Soil and Water Conservation 6 604 19 3 najmenej 3 najviac 4 5. najmenej 4 najviac 5 20.10.2014
602071 4192700 Lesnícke technológie Forest Technology 6 602 5 1 3 4 23.05.2014
602072 4192800 Lesnícke technológie Forest Technology 6 602 5 2 2 (v prípadoch konverzných ŠP až 3 roky) 3 23.05.2014
602073 4192900 Lesnícke technológie Forest Technology 6 602 19 3 3 4 23.05.2014
604011 3660700 3660900 Vodné hospodárstvo Water Resources Management 6 604 4 1 3 5. 4 17.10.2017
604012 3660800 Vodné hospodárstvo Water Resources Management 6 604 4 2 2 5. 3 20.10.2014
604013 3660900 Vodné hospodárstvo Water Resources Management 6 604 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 5. najmenej 4 a najviac 5 rokov 20.10.2014
601011 4140700 Všeobecné poľnohospodárstvo General Agriculture 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
601012 4140800 Všeobecné poľnohospodárstvo General Agriculture 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
601021 4179700 Živočíšna produkcia Animal Produktion 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
601022 4179800 Živočíšna produkcia Animal Produktion 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
601033 4133900 Všeobecná živočíšna produkcia Animal production 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601043 4183900 Špeciálna živočíšna produkcia Special Animal Production 6 601 19 3 3 19. 4 16.12.2002
601051 4173700 Rastlinná produkcia Crop Production 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
601052 4173800 Rastlinná produkcia Crop Production 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
601063 4132900 Všeobecná rastlinná produkcia Crop Production 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601073 4177900 Špeciálna rastlinná produkcia Special Crop Production 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601083 4103900 Agrochémia a výživa rastlín Agrochemisty and plant nutrition 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601093 4131900 Fyziológia plodín a drevín Plant and Tree Physiology 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601101 4142700 Záhradníctvo Horticulture 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
601102 4142800 Záhradníctvo Horticulture 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
601103 4142900 Záhradníctvo Horticulture 6 601 19 3 19. 16.12.2002
601111 4127700 Krajinárstvo Landscaping 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
601112 4127800 Krajinárstvo Landscaping 6 601 5 2 2 19. 16.12.2002
601113 4127900 Krajinárstvo Landscaping 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601121 4188700 Výživa Nutrition 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
601122 4188800 Výživa Nutrition 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
601123 4188900 Výživa Nutrition 6 601 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 19. 5 25.05.2004
601131 4170700 Spracovanie poľnohospodárskych produktov Processing of Agricultural Products 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
601132 4170800 Spracovanie poľnohospodárskych produktov Processing of Agricultural Products 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
601133 4170900 Spracovanie poľnohospodárskych produktov Processing of Agricultural Products 6 601 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 19. 5 22.03.2005
601143 4111900 Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby Mechanisation of Agriculture and Forest Production 6 601 19 3 3 14. 16.12.2002
601153 4137900 Ochrana pôdy Soil Conservation 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
601171 4121700 Krajinná a záhradná architektúra Landscape and Garden Architecture 6 601 5 1 3 19. 25.05.2004
601172 4121800 Krajinná a záhradná architektúra Landscape and Garden Architecture 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 25.05.2004
601173 4121900 Krajinná a záhradná architektúra Landscape and Garden Architecture 6 601 19 3 3 19. 5 25.05.2004
602011 4219700 Lesníctvo Forestry 6 602 5 1 3 19. 16.12.2002
602012 4219800 Lesníctvo Forestry 6 602 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
602023 4107900 Pestovanie lesa Silviculture 6 602 19 3 3 19. 16.12.2002
602033 4108900 Hospodárska úprava lesov Forest Management 6 602 19 3 3 19. 16.12.2002
602043 4139900 Lesnícka fytológia Forest Phytology 6 602 19 3 3 19. 16.12.2002
602053 4138900 Ochrana lesa Forest Protection 6 602 19 3 3 19. 16.12.2002
602061 4168700 Poľovníctvo Wildlife Management 6 602 5 1 3 19. 16.12.2002
602062 4168800 Poľovníctvo Wildlife Management 6 602 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
602063 4168900 Poľovníctvo Wildlife Management 6 602 19 3 19. 16.12.2002
603033 4309900 Veterinárna morfológia a fyziológia Veterinary morphology and physiology 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
603043 4314900 Vnútorné choroby zvierat Internal diseases of animals 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
601163 4197900 601163 Ochrana rastlín 6 601 19 3 19. 16.12.2002
603053 4321900 Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia Veterinary surgery, orthopaedics and radiology 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
603063 4305900 Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia Veterinary obstetrics and gynaecology 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
603073 4322900 Infekčné a parazitárne choroby zvierat Infectious and parasitic diseases of animals 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
603081 4347700 Kynológia Kynology 6 603 3 1 3 20. 16.12.2002
603093 4323900 Súdne a verejné veterinárske lekárstvo Forensic and public veterinary medicine 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
603103 4341900 Výživa zvierat a dietetika Animal nutrition and dietetics 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
603113 4345900 Hygiena chovu zvierat a životné prostredie Animal hygiene and environment 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
603011 4320700 603011 Všeobecné veterinárske lekárstvo 6 603 3 1 20. 16.12.2002
603012 4320800 603012 Všeobecné veterinárske lekárstvo 6 603 3 2 20. 16.12.2002
603021 4332700 603021 Hygiena potravín 6 603 3 1 20. 16.12.2002
603022 4332800 603022 Hygiena potravín 6 603 3 2 20. 16.12.2002
603023 4332900 603023 Hygiena potravín 6 603 19 3 20. 16.12.2002
601181 4135700 Agrobiotechnológie Agrobiotechnology 6 601 5 1 najmenej 3 a najviac 4 akademické roky 19. najmenej 3 a najviac 5 akademických rokov 20.12.2013
601182 4135800 Agrobiotechnológie Agrobiotechnology 6 601 5 2 najmenej 1 a najviac 3 akademické roky 19. najmenej 2 a najviac 4 akademické roky 20.12.2013
601183 4135900 Agrobiotechnológie Agrobiotechnology 6 601 19 3 najmenej 3 a najviac 4 akademické roky 19. najmenej 4 a najviac 5 akademických rokov 20.12.2013
704023 5607900 Verejné zdravotníctvo Public Health 7 704 19 3 18. 05.09.2005
704041 5609700 Pôrodná asistencia Midwifery 7 704 1 1 3 18. 4 05.09.2005
704042 5609800 Pôrodná asistencia Midwifery 7 704 1 2 2 18. 2 05.09.2005
704051 5631700 Zdravotnícke a diagnostické pomôcky Medical and diagnostical devices 7 704 4 1 3 18. 01.09.2012
704071 5611700 Fyzioterapia Physiotherapy 7 704 17 1 3 18. 3 05.09.2005
704072 5611800 Fyzioterapia Physiotherapy 7 704 17 2 2 18. 2 05.09.2005
704073 5611900 Fyzioterapia Physiotherapy 7 704 19 3 18. 05.09.2005
704081 5621700 Rádiologická technika Radiology Technology 7 704 4 1 3 18. 3 05.09.2005
704091 5626700 Dentálna hygiena Dental Hygiene 7 704 17 1 3 18. 3 05.09.2005
703073 5216900 Klinická farmácia Clinical Pharmacy 7 703 19 3 4 5 12.12.2013
702012 5166800 702012 Zubné lekárstvo 7 702 1 2 18. 05.09.2005
702013 5166900 702013 Zubné lekárstvo 7 702 18 3 18. 05.09.2005
703012 5214800 703012 Farmácia 7 703 1 2 18. 05.09.2005
703053 5203900 703053 Galenická farmácia 7 703 19 3 18. 05.09.2005
704031 5616700 704031 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 4 1 18. 05.09.2005
704032 5616800 704032 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 4 2 18. 05.09.2005
704033 5616900 704033 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 7 704 19 3 18. 05.09.2005
704061 5605700 704061 Urgentná zdravotná starostlivosť 7 704 17 1 18. 05.09.2005
704101 5613700 704101 Fyziologická a klinická výživa 7 704 17 1 18. 05.09.2005
704111 5628700 Zubná technika 7 704 1 1 18. 24.01.2006
701123 5113900 Psychiatria Psychiatry 7 701 18 3 4 18. 5 01.07.2013
701083 5109900 Röntgenológia a rádiológia 7 701 18 3 4 5 11.07.2011
703014 5214800 Farmácia Pharmacy 7 703 4 5 18. 05.09.2005
701014 5141700 701014 Všeobecné lekárstvo 7 701 4 16.12.2002
702014 5166700 702014 Zubné lekárstvo 7 702 4 05.09.2005
701413 5174V00 Lekárske neurovedy Medical Neurosciences 7 701 18 3 4 18. 5 19.07.2018
701033 5102900 Normálna a patologická fyziológia 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. 5 16.12.2002
701043 5105900 Vnútorné choroby Internal Medicine 7 701 18 3 18. 16.12.2002
701053 5106900 Epidemiológia Epidemiology 7 701 18 3 3 18. 5 16.12.2002
701063 5107900 Hygiena Hygiene 7 701 18 3 18. 16.12.2002
701073 5108900 Chirurgia 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. 5 16.12.2002
701093 5110900 Gynekológia a pôrodníctvo Obstetrics and Gynecology 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. 5 16.12.2002
701103 5111900 Pediatria Pediatrics 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. 5 16.12.2002
701113 5112900 Neurológia Neurology 7 701 18 3 18. 16.12.2002
701133 5114900 Dermatovenerológia 7 701 18 3 5 18. 5 16.12.2002
701143 5116900 Oftalmológia 7 701 18 3 5 18. 16.12.2002
701153 1514900 Onkológia 7 701 18 3 18. 01.12.2002
701163 5119900 Otorinolaryngológia 7 701 18 3 najviac 4 roky 18. najviac 5 rokov 16.12.2002
701173 5121900 Telovýchovné lekárstvo Sports Medicine 7 701 18 3 18. 16.12.2002
701183 5122900 Toxikológia Toxicology 7 701 18 3 18. 01.12.2002
701193 5145900 Nukleárna medicína 7 701 18 3 18. 16.12.2002
701203 5149900 Anesteziológia a resuscitácia Anaesthesiology and Intensive Care Medicine 7 701 18 3 najviac 5 rokov 18. najviac 5 rokov 16.12.2002
701213 5159900 Patologická anatómia a súdne lekárstvo Pathology and Forensic Medicine 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. 5 16.12.2002
701223 5136900 Ortopédia 7 701 18 3 18. 16.12.2002
701233 5132900 Urológia 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. najviac 5 rokov 16.12.2002
701243 5157900 Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia Physical Medicine and Rehabilitation 7 701 18 3 najviac 5 rokov 18. najviac 5 rokov 16.12.2002
701253 5168900 Klinická biochémia Clinical biochemistry 7 701 18 3 4 18. 16.12.2002
701263 5127900 Klinická farmakológia Clinical Pharmacology 7 701 18 3 18. 01.09.2005
701273 5128900 Lekárska biofyzika Medical Biophysics 7 701 19 3 4 18. 5 01.10.2011
701283 5169900 Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia Medical, Clinical and Pharmaceutical Biochemistry 7 701 19 3 4 18. 5 01.10.2011
703023 5212900 Farmakológia Pharmacology 7 703 19 3 18. 01.09.2012
701012 5141800 701012 Všeobecné lekárstvo 7 701 1 2 18. 16.12.2002
703033 5201900 Farmaceutická chémia Pharmaceutical Chemistry 7 703 19 3 18. 05.09.2005
701023 5153900 701023 Anatómia, histológia a embryológia 7 701 18 3 18. 16.12.2002
703043 5202900 Farmakognózia Pharmacognosy 7 703 19 3 18. 05.09.2005
703063 5208900 Lekárenstvo - sociálna farmácia Social pharmacy – Retail Pharmacy 7 703 19 3 18. 05.09.2005
704011 5602700 Ošetrovateľstvo Nursing 7 704 17 1 3 18. 4 05.09.2005
« 1 2 3 4 »