Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Poverená osoba: Zuzana Brčáková
Aktualizácia: 19.07.2018 07:55:54
Počet záznamov: 1368
Počet platných záznamov: 700
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijný odbor

Obsahuje všetky študijné odbory
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

« 1 2 3 4 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód (UIPŠ2) Kód (CRŠ 1) Názov Anglický názov Kód skupiny Kód podskupiny Financovanie Kód stupňa štúdia Dĺžka štúdia Kód oblasti výskumu Dĺžka štúdia (externe) Platné od Platné do
502413 2203900 Fyzikálna metalurgia Physical Metallurgy 5 502 19 3 3 11. 01.12.2002
201163 6741900 Religionistika 2 201 20 3 3 2. 01.12.2002
502421 3331700 Drevárstvo Wood Science and Technology 5 502 4 1 3 17. 16.12.2002
502422 3331800 Drevárstvo Wood Science and Technology 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 17. 16.12.2002
502433 3301900 Technológia spracovania dreva Technology of Wood Processing 5 502 19 3 3 17. 5 16.12.2002
502443 3338900 Štruktúra a vlastnosti dreva Wood Structure and Properties 5 502 19 3 3 17. 16.12.2002
201213 8122900 Teória hudby Theory of Music 2 201 20 3 3 2. 5 16.12.2002
502481 3940700 Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering 5 502 4 1 3 15. 16.12.2002
201233 8105900 Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr Theory and History of National Language Groups 2 201 20 3 2. 16.12.2002
502482 3940800 Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 15. 16.12.2002
201241 7130700 Muzeológia Museology 2 201 10 1 3 3. 16.12.2002
502483 3940900 Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering 5 502 19 3 15. 16.12.2002
201242 7130800 Muzeológia Museology 2 201 10 2 2 3. 16.12.2002
502491 2354700 Procesná technika 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
201243 7130900 Muzeológia Museology 2 201 20 3 3. 01.12.2002
502492 2354800 Procesná technika 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 16.12.2002
201251 7103700 Archeológia Archaeology 2 201 10 1 3 3. 01.12.2002
502493 2354900 Procesná technika 5 502 19 3 3 14. 16.12.2002
201252 7103800 Archeológia Archaeology 2 201 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 3. 16.12.2002
502511 2305700 Výrobné technológie Manufacturing Technologies 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
201253 7103900 Archeológia Archaeology 2 201 20 3 3. 16.12.2002
502512 2305800 Výrobné technológie Manufacturing Technologies 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 14. 16.12.2002
201261 7137700 Klasická archeológia Classical Archaeology 2 201 10 1 3 3. 16.12.2002
502521 2645700 Priemyselné inžinierstvo Industrial Engineering 5 502 4 1 3 14. 16.12.2002
201262 7137800 Klasická archeológia Classical Archaeology 2 201 10 2 2 3. 16.12.2002
502522 2645800 Priemyselné inžinierstvo Industrial Engineering 5 502 4 2 2 (ak uchádzač o 2. stupeň vysokoškolského štúdia 14. 16.12.2002
201263 7137900 Klasická archeológia Classical Archaeology 2 201 20 3 3. 16.12.2002
502523 2645900 Priemyselné inžinierstvo Industrial Engineering 5 502 19 3 3 14. 5 16.12.2002
201281 7362700 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 201 9 1 3 2. 01.12.2002
502531 3973700 Meranie Measurement 5 502 4 1 3 17. 01.12.2002
201282 7362800 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 201 9 2 2 2. 01.12.2002
502532 3973800 Meranie Measurement 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 17. 16.12.2002
201283 7362900 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 201 20 3 3 2. 01.12.2002
502543 3971900 Meracia technika Instrumentation 5 502 19 3 3 17. 5 16.12.2002
201291 7366700 Neslovanské jazyky a literatúry Non-slavic languages and literatures 2 201 9 1 3 2. 01.12.2002
502553 3975900 Metrológia Metrology 5 502 19 3 17. 16.12.2002
201292 7366800 Neslovanské jazyky a literatúry Non-slavic languages and literatures 2 201 9 2 2 2. 01.12.2002
502562 2352800 Bezpečnosť technických systémov 5 502 4 2 2 17. 16.12.2002
201293 7366900 Neslovanské jazyky a literatúry Non-slavic languages and literatures 2 201 20 3 2. 01.12.2002
502563 2352900 Bezpečnosť technických systémov 5 502 19 3 17. 16.12.2002
201311 7343700 Klasické jazyky Classical Philologie 2 201 9 1 3 2. 16.12.2002
502571 2386700 Kvalita produkcie 5 502 4 1 3 17. 16.12.2002
201312 7343800 Klasické jazyky Classical Philologie 2 201 9 2 2 2. 16.12.2002
502572 2386800 Kvalita produkcie 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 17. 16.12.2002
201313 7343900 Klasické jazyky Classical Philologie 2 201 20 3 2. 16.12.2002
502573 2386900 Kvalita produkcie 5 502 19 3 17. 16.12.2002
201321 7357700 Cudzie jazyky a kultúry Foreign languages and cultures 2 201 9 1 3 2. 16.12.2002
502582 3981800 Súdne inžinierstvo Forensic Engineering 5 502 4 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 17. 16.12.2002
201322 7357800 Cudzie jazyky a kultúry Foreign languages and cultures 2 201 9 2 2 2. 16.12.2002
502583 3981900 Súdne inžinierstvo Forensic Engineering 5 502 19 3 3 17. 5 16.12.2002
201323 7357900 Cudzie jazyky a kultúry Foreign languages and cultures 2 201 20 3 2. 16.12.2002
601011 4140700 Všeobecné poľnohospodárstvo General Agriculture 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
201333 7301900 Všeobecná jazykoveda General Linguistics 2 201 20 3 3 2. 16.12.2002
601012 4140800 Všeobecné poľnohospodárstvo General Agriculture 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
201343 7319900 Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín Linguistics of Language Groups 2 201 20 3 3 2. 5 16.12.2002
601021 4179700 Živočíšna produkcia Animal Produktion 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
201351 7330700 Prekladateľstvo a tlmočníctvo Translation Studies and Interpretation 2 201 6 1 3 2. 16.12.2002
601022 4179800 Živočíšna produkcia Animal Produktion 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
201352 7330800 Prekladateľstvo a tlmočníctvo Translation Studies and Interpretation 2 201 6 2 2 2. 16.12.2002
601033 4133900 Všeobecná živočíšna produkcia Animal production 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
201353 7330900 Prekladateľstvo a tlmočníctvo Translation Studies and Interpretation 2 201 20 3 2. 16.12.2002
601043 4183900 Špeciálna živočíšna produkcia Special Animal Production 6 601 19 3 3 19. 4 16.12.2002
201363 8102900 Literárna veda Literary Science 2 201 20 3 2. 01.10.2011
601051 4173700 Rastlinná produkcia Crop Production 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
202011 8216700 Výtvarné umenie Fine Arts 2 202 2 1 3 alebo 4 4. 16.12.2002
601052 4173800 Rastlinná produkcia Crop Production 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
202012 8216800 Výtvarné umenie Fine Arts 2 202 2 2 2 4. 16.12.2002
601063 4132900 Všeobecná rastlinná produkcia Crop Production 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
202013 8216900 Výtvarné umenie Fine Arts 2 202 20 3 3 4. 5 16.12.2002
601073 4177900 Špeciálna rastlinná produkcia Special Crop Production 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
202041 8213700 Divadelné umenie Drama arts 2 202 2 1 3 4. 16.12.2002
601083 4103900 Agrochémia a výživa rastlín Agrochemisty and plant nutrition 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
202042 8213800 Divadelné umenie Drama arts 2 202 2 2 2 4. 16.12.2002
601093 4131900 Fyziológia plodín a drevín Plant and Tree Physiology 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
202043 8213900 Divadelné umenie Drama arts 2 202 20 3 3 4. 5 16.12.2002
601101 4142700 Záhradníctvo Horticulture 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
202061 8221700 Dizajn Design 2 202 2 1 4 4. 16.12.2002
601102 4142800 Záhradníctvo Horticulture 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
202062 8221800 Dizajn Design 2 202 2 2 2 (pre uchádzačov s výnimočným talentom, ktorí prv 4. 16.12.2002
601103 4142900 Záhradníctvo Horticulture 6 601 19 3 19. 16.12.2002
202063 8221900 Dizajn Design 2 202 20 3 3 4. 5 16.12.2002
601111 4127700 Krajinárstvo Landscaping 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
202081 8286700 Reštaurovanie Restauration 2 202 2 1 4 4. 16.12.2002
601112 4127800 Krajinárstvo Landscaping 6 601 5 2 2 19. 16.12.2002
202082 8286800 Reštaurovanie Restauration 2 202 2 2 2 4. 16.12.2002
601113 4127900 Krajinárstvo Landscaping 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
301161 7763700 Sociálne služby a poradenstvo 3 301 10 1 6. 01.09.2012
202083 8286900 Reštaurovanie Restauration 2 202 20 3 3 4. 5 16.12.2002
601121 4188700 Výživa Nutrition 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
301162 7763800 Sociálne služby a poradenstvo 3 301 10 2 6. 01.09.2012
301021 8136700 Kulturológia Cultural studies 3 301 10 1 3 6. 16.12.2002
601122 4188800 Výživa Nutrition 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
301163 7763900 Sociálne služby a poradenstvo 3 301 20 3 6. 01.09.2012
301022 8136800 Kulturológia Cultural studies 3 301 10 2 2 6. 16.12.2002
601123 4188900 Výživa Nutrition 6 601 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 19. 5 25.05.2004
301023 8136900 Kulturológia Cultural studies 3 301 20 3 6. 01.05.2011
601131 4170700 Spracovanie poľnohospodárskych produktov Processing of Agricultural Products 6 601 5 1 3 19. 16.12.2002
301043 6701900 Teória a metodológia sociológie 3 301 20 3 3 6. 5 16.12.2002
601132 4170800 Spracovanie poľnohospodárskych produktov Processing of Agricultural Products 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
301051 6721700 Medzinárodné vzťahy International relations 3 301 10 1 3 7. 16.12.2002
601133 4170900 Spracovanie poľnohospodárskych produktov Processing of Agricultural Products 6 601 19 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 19. 5 22.03.2005
301052 6721800 Medzinárodné vzťahy International relations 3 301 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí absolvovali bakalárske št 7. 16.12.2002
601143 4111900 Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby Mechanisation of Agriculture and Forest Production 6 601 19 3 3 14. 16.12.2002
301053 6721900 Medzinárodné vzťahy International relations 3 301 20 3 7. 16.12.2002
601153 4137900 Ochrana pôdy Soil Conservation 6 601 19 3 3 19. 5 16.12.2002
301141 7761700 Sociálna práca Social work science 3 301 10 1 3 6. 01.09.2012
601171 4121700 Krajinná a záhradná architektúra Landscape and Garden Architecture 6 601 5 1 3 19. 25.05.2004
301142 7761800 Sociálna práca Social work science 3 301 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 6. 01.09.2012
601172 4121800 Krajinná a záhradná architektúra Landscape and Garden Architecture 6 601 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 25.05.2004
301143 7761900 Sociálna práca Social work science 3 301 20 3 6. 01.09.2012
601173 4121900 Krajinná a záhradná architektúra Landscape and Garden Architecture 6 601 19 3 3 19. 5 25.05.2004
301151 7765700 Sociálna antropológia Social Anthropology 3 301 10 1 3 6. 01.09.2012
602011 4219700 Lesníctvo Forestry 6 602 5 1 3 19. 16.12.2002
301152 7765800 Sociálna antropológia Social Anthropology 3 301 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 6. 01.09.2012
602012 4219800 Lesníctvo Forestry 6 602 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
301153 7765900 Sociálna antropológia Social Anthropology 3 301 20 3 3 6. 5 01.09.2012
602023 4107900 Pestovanie lesa Silviculture 6 602 19 3 3 19. 16.12.2002
302011 7222700 Žurnalistika Journalism 3 302 7 1 3 2. 16.12.2002
602033 4108900 Hospodárska úprava lesov Forest Management 6 602 19 3 3 19. 16.12.2002
302012 7222800 Žurnalistika Journalism 3 302 7 2 2 2. 16.12.2002
602043 4139900 Lesnícka fytológia Forest Phytology 6 602 19 3 3 19. 16.12.2002
302023 7201900 Teória a dejiny žurnalistiky Theory and History of Journalism 3 302 20 3 3 2. 16.12.2002
602053 4138900 Ochrana lesa Forest Protection 6 602 19 3 3 19. 16.12.2002
302031 7218700 Masmediálne štúdiá Media Studies 3 302 7 1 3 2. 4 16.12.2002
602061 4168700 Poľovníctvo Wildlife Management 6 602 5 1 3 19. 16.12.2002
302032 7218800 Masmediálne štúdiá Media Studies 3 302 7 2 2 2. 3 16.12.2002
602062 4168800 Poľovníctvo Wildlife Management 6 602 5 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 19. 16.12.2002
302033 7218900 Masmediálne štúdiá Media Studies 3 302 20 3 3 2. 5 16.12.2002
602063 4168900 Poľovníctvo Wildlife Management 6 602 19 3 19. 16.12.2002
302041 7212700 Knižnično-informačné štúdiá Library and Information Studies 3 302 7 1 3 2. 16.12.2002
603033 4309900 Veterinárna morfológia a fyziológia Veterinary morphology and physiology 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
302042 7212800 Knižnično-informačné štúdiá Library and Information Studies 3 302 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 2. 16.12.2002
603043 4314900 Vnútorné choroby zvierat Internal diseases of animals 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
302043 7212900 Knižnično-informačné štúdiá Library and Information Studies 3 302 20 3 3 2. 16.12.2002
603053 4321900 Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia Veterinary surgery, orthopaedics and radiology 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
303011 6230700 Národné hospodárstvo National Economy 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
603063 4305900 Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia Veterinary obstetrics and gynaecology 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
303012 6230800 Národné hospodárstvo National Economy 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
603073 4322900 Infekčné a parazitárne choroby zvierat Infectious and parasitic diseases of animals 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
303023 6205900 Dejiny národného hospodárstva The History of the National Economy 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
603081 4347700 Kynológia Kynology 6 603 3 1 3 20. 16.12.2002
303033 6201900 Ekonomická teória Economics 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
603093 4323900 Súdne a verejné veterinárske lekárstvo Forensic and public veterinary medicine 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
303043 6711900 Prognostika Forecasting 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
603103 4341900 Výživa zvierat a dietetika Animal nutrition and dietetics 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
303051 6218700 Verejná správa a regionálny rozvoj Public Administration and Regional Development 3 303 9 1 3 8. 01.12.2002
603113 4345900 Hygiena chovu zvierat a životné prostredie Animal hygiene and environment 6 603 19 3 3 20. 5 16.12.2002
303052 6218800 Verejná správa a regionálny rozvoj Public Administration and Regional Development 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 01.12.2002
701033 5102900 Normálna a patologická fyziológia 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. 5 16.12.2002
303053 6218900 Verejná správa a regionálny rozvoj Public Administration and Regional Development 3 303 20 3 8. 01.12.2002
701043 5105900 Vnútorné choroby Internal Medicine 7 701 18 3 18. 16.12.2002
303061 6271700 Financie, bankovníctvo a investovanie Finance, Banking and Investment 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
701053 5106900 Epidemiológia Epidemiology 7 701 18 3 3 18. 5 16.12.2002
303062 6271800 Financie, bankovníctvo a investovanie Finance, Banking and Investment 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
701063 5107900 Hygiena Hygiene 7 701 18 3 18. 16.12.2002
303073 6235900 Financie Finance 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
701073 5108900 Chirurgia 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. 5 16.12.2002
303081 6216700 Poisťovníctvo Insurance 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
701093 5110900 Gynekológia a pôrodníctvo Obstetrics and Gynecology 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. 5 16.12.2002
303082 6216800 Poisťovníctvo Insurance 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
701103 5111900 Pediatria Pediatrics 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. 5 16.12.2002
001011 pripravovaný (technický ŠO) 0 001 1 01.01.2012
303083 6216900 Poisťovníctvo Insurance 3 303 20 3 8. 16.12.2002
701113 5112900 Neurológia Neurology 7 701 18 3 18. 16.12.2002
001012 pripravovaný (technický ŠO) 0 001 2 01.01.2012
303091 6262700 Obchodné podnikanie Business and Trade 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
701133 5114900 Dermatovenerológia 7 701 18 3 5 18. 5 16.12.2002
001013 pripravovaný (technický ŠO) 0 001 3 01.01.2012
303102 6280800 Obchod a marketing Sales and Marketing 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
701143 5116900 Oftalmológia 7 701 18 3 5 18. 16.12.2002
001021 fungujúci (technický ŠO) 0 001 1 01.01.2012
303103 6280900 Obchod a marketing Sales and Marketing 3 303 20 3 8. 16.12.2002
701153 1514900 Onkológia 7 701 18 3 18. 01.12.2002
001022 fungujúci (technický ŠO) 0 001 2 01.01.2012
303113 6203900 Odvetvové a prierezové ekonomiky Sectoral and Branch Economics 3 303 20 3 18 mesiacov 8. 36 mesiacov 16.12.2002
701163 5119900 Otorinolaryngológia 7 701 18 3 najviac 4 roky 18. najviac 5 rokov 16.12.2002
001023 fungujúci (technický ŠO) 0 001 3 01.01.2012
303121 6209700 Účtovníctvo Accounting 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
701173 5121900 Telovýchovné lekárstvo Sports Medicine 7 701 18 3 18. 16.12.2002
303122 6209800 Účtovníctvo Accounting 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
701183 5122900 Toxikológia Toxicology 7 701 18 3 18. 01.12.2002
502591 3772700 Doprava Transport 5 502 4 1 3 - 4 22. 3 - 5 13.04.2015
303123 6209900 Účtovníctvo Accounting 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
701193 5145900 Nukleárna medicína 7 701 18 3 18. 16.12.2002
502592 3772800 Doprava Transport 5 502 4 2 1 - 3 22. 2 - 4 16.12.2002
303131 6276700 Finančný manažment Financial Management 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
701203 5149900 Anesteziológia a resuscitácia Anaesthesiology and Intensive Care Medicine 7 701 18 3 najviac 5 rokov 18. najviac 5 rokov 16.12.2002
502593 3772900 Doprava Transport 5 502 19 3 3 alebo 4 22. 4 alebo 5 13.04.2015
303132 6276800 Finančný manažment Financial Management 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
701213 5159900 Patologická anatómia a súdne lekárstvo Pathology and Forensic Medicine 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. 5 16.12.2002
303141 6279700 6279900 Ľudské zdroje a personálny manažment Human recources and personal management 3 303 9 1 najmenej 3 a najviac 4 akademické roky 8. najmenej 4 a najviac 5 akademických rokov 17.10.2017
303133 6276900 Finančný manažment Financial Management 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
701223 5136900 Ortopédia 7 701 18 3 18. 16.12.2002
303142 6279800 Ľudské zdroje a personálny manažment Human recources and personal management 3 303 9 2 najmenej 2 a najviac 3 akademické roky 8. najmenej 3 a najviac 4 akademické roky 12.05.2016
303151 6289700 Manažment Management 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
701233 5132900 Urológia 7 701 18 3 najmenej 3 a najviac 4 roky 18. najviac 5 rokov 16.12.2002
303143 6279900 Ľudské zdroje a personálny manažment Human recources and personal management 3 303 3 3 alebo 4 akademické roky 8. 4 alebo 5 akademických rokov 12.05.2016
303152 6289800 Manažment Management 3 303 9 2 2 8. 16.12.2002
701243 5157900 Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia Physical Medicine and Rehabilitation 7 701 18 3 najviac 5 rokov 18. najviac 5 rokov 16.12.2002
301011 6121700 sociológia 3 301 10 1 3 6. 4 05.09.2016
« 1 2 3 4 »