Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania
Poverená osoba: Zuzana Brčáková
Aktualizácia: 01.02.2018 09:13:31
Počet záznamov: 1368
Počet platných záznamov: 700
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijný odbor

Obsahuje všetky študijné odbory
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

« 1 2 3 4 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód (UIPŠ2) Kód (CRŠ 1) Názov Anglický názov Kód skupiny Kód podskupiny Financovanie Kód stupňa štúdia Dĺžka štúdia Kód oblasti výskumu Dĺžka štúdia (externe) Platné od Platné do
001011 pripravovaný (technický ŠO) 0 001 1 01.01.2012
001012 pripravovaný (technický ŠO) 0 001 2 01.01.2012
001013 pripravovaný (technický ŠO) 0 001 3 01.01.2012
001021 fungujúci (technický ŠO) 0 001 1 01.01.2012
001022 fungujúci (technický ŠO) 0 001 2 01.01.2012
001023 fungujúci (technický ŠO) 0 001 3 01.01.2012
101011 7656700 Učiteľstvo akademických predmetov Training for teachers with academic subject specialisation 1 101 1 3 1. 16.12.2002
101012 7656800 Učiteľstvo akademických predmetov Training for teachers with academic subject specialisation 1 101 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
101021 7634700 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy Training for techers of vocational/practical subjects 1 101 1 3 (pre uchádzačov, ktorí nemajú stredné odborné vz 1. 16.12.2002
101022 7634800 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy Training for techers of vocational/practical subjects 1 101 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
101031 7658700 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Training for teachers of arts and trainings subjects 1 101 1 3 1. 25.05.2004
101032 7658800 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Training for teachers of arts and trainings subjects 1 101 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 25.05.2004
101041 7501700 Pedagogika Pedagogy 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
101042 7501800 Pedagogika Pedagogy 1 101 7 2 2 1. 16.12.2002
101043 7501900 Pedagogika Pedagogy 1 101 20 3 3 1. 16.12.2002
101051 7536700 Predškolská a elementárna pedagogika Pre-school and Elemenatry School Education 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
101052 7536800 Predškolská a elementárna pedagogika Pre-school and Elemenatry School Education 1 101 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
101053 7536900 Predškolská a elementárna pedagogika Pre-school and Elemenatry School Education 1 101 20 3 1. 16.12.2002
101061 7518700 Špeciálna pedagogika Special Education 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
101062 7518800 Špeciálna pedagogika Special Education 1 101 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
101063 7518900 Špeciálna pedagogika Special Education 1 101 20 3 1. 16.12.2002
101071 7524700 Liečebná pedagogika Curative education 1 101 7 1 3 1. 16.12.2002
101072 7524800 Liečebná pedagogika Curative education 1 101 7 2 2 (pre uchádzačov z príbuzných študijných odborov 1. 16.12.2002
101073 7524900 Liečebná pedagogika Curative education 1 101 20 3 1. 01.12.2002
101081 7520700 101081 Logopédia 1 101 7 1 1. 01.09.2005
101082 7520800 101082 Logopédia 1 101 7 2 1. 05.09.2005
101083 7520900 101083 Logopédia 1 101 20 3 1. 05.09.2005
101091 7522700 Andragogika Andragogy 1 101 7 1 3 1. 15.04.2005
101092 7522800 Andragogika Andragogy 1 101 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 1. 16.12.2002
101093 7522900 Andragogika Andragogy 1 101 20 3 1. 16.12.2002
101103 7553900 Odborová didaktika 1 101 20 3 3 1. 5 16.12.2002
201011 6107700 Filozofia Philosophy 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
201012 6107800 Filozofia Philosophy 2 201 10 2 2 2. 16.12.2002
201023 6101900 Systematická filozofia Systematic Philosophy 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201033 6102900 Dejiny filozofie History of Philosophy 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201043 6103900 Logika a metodológia vedy Logic and Methodology of Science 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201051 6131700 Etika Ethics 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
201052 6131800 Etika Ethics 2 201 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 2. 16.12.2002
201053 6131900 Etika Ethics 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201061 8119700 Estetika Aesthetics 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
201062 8119800 Estetika Aesthetics 2 201 10 2 2 2. 16.12.2002
201063 8119900 Estetika Aesthetics 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201071 7110700 História History 2 201 10 1 3 3. 16.12.2002
201072 7110800 História History 2 201 10 2 2 3. 01.12.2002
201073 7110900 História History 2 201 20 3 3 3. 16.12.2002
201083 7101900 Všeobecné dejiny General History 2 201 20 3 3 3. 16.12.2002
201093 7102900 Slovenské dejiny National History 2 201 20 3 3 3. 16.12.2002
201101 7120700 Archívnictvo Archives 2 201 10 1 4 3. 16.12.2002
201102 7120800 Archívnictvo Archives 2 201 10 2 1 3. 16.12.2002
201113 7104900 Pomocné vedy historické Auxiliary historical sciences 2 201 20 3 3 3. 4 16.12.2002
201121 6171700 Teológia Theology 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
201122 6171800 Teológia Theology 2 201 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 2. 16.12.2002
201123 6171900 Teológia Theology 2 201 20 3 2. 15.12.2005
201131 6161700 Katolícka teológia Catholic Theology 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
201132 6161800 Katolícka teológia Catholic Theology 2 201 10 2 3 2. 16.12.2002
201133 6161900 Katolícka teológia Catholic Theology 2 201 20 3 3 2. 5 16.12.2002
201141 6163700 201141 Evanjelická teológia 2 201 10 1 2. 16.12.2002
201142 6163800 201142 Evanjelická teológia 2 201 10 2 2. 16.12.2002
201143 6163900 201143 Evanjelická teológia 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201151 6164700 201151 Pravoslávna teológia 2 201 10 1 2. 01.12.2002
201152 6164800 201152 Pravoslávna teológia 2 201 10 2 2. 16.12.2002
201153 6164900 201153 Pravoslávna teológia 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201161 6741700 Religionistika 2 201 10 1 3 2. 16.12.2002
201162 6741800 Religionistika 2 201 10 2 2 2. 16.12.2002
201163 6741900 Religionistika 2 201 20 3 3 2. 01.12.2002
201171 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry History and Theory of Fine Arts and Architecture 2 201 10 1 3 2. 21.03.2017
201172 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry History and Theory of Fine Arts and Architecture 2 201 10 2 2 resp. 3 (konverzný ŠP) 2. 21.03.2017
201173 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry History and Theory of Fine Arts and Architecture 2 201 3 3 alebo 4 2. 4 alebo 5 21.03.2017
201181 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry Theory and History of Fine Art and Architecture 2 201 1 3 2. 21.03.2017
201182 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry Theory and History of Fine Art and Architecture 2 201 2 2 resp. 3 (konverzný ŠP) 2. 21.03.2017
201183 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry Theory and History of Fine Art and Architecture 2 201 20 3 3 alebo 4 2. 4 alebo 5 21.03.2017
201191 8126700 Dejiny a teória divadelného umenia History and Theory of Performing Arts 2 201 10 1 3 2. 4 14.01.2013
201192 8126800 Dejiny a teória divadelného umenia History and Theory of Performing Arts 2 201 10 2 2 2. 3 14.01.2013
201193 8126900 Dejiny a teória divadelného umenia History and Theory of Performing Arts 2 201 20 3 3 2. 5 14.01.2013
201201 8116700 Dejiny a teória filmového umenia a multimédií Film Studies 2 201 10 1 3 2. 4 11.01.2013
201202 8116800 Dejiny a teória filmového umenia a multimédií Film Studies 2 201 10 2 2 2. 3 11.01.2013
201203 8116900 Dejiny a teória filmového umenia a multimédií Film Studies 2 201 20 3 3 2. 5 11.01.2013
201213 8122900 Teória hudby Theory of Music 2 201 20 3 3 2. 5 16.12.2002
201223 8145900 201223 Teória tanca 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201233 8105900 Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr Theory and History of National Language Groups 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201241 7130700 Muzeológia Museology 2 201 10 1 3 3. 16.12.2002
201242 7130800 Muzeológia Museology 2 201 10 2 2 3. 16.12.2002
201243 7130900 Muzeológia Museology 2 201 20 3 3. 01.12.2002
201251 7103700 Archeológia Archaeology 2 201 10 1 3 3. 01.12.2002
201252 7103800 Archeológia Archaeology 2 201 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 3. 16.12.2002
201253 7103900 Archeológia Archaeology 2 201 20 3 3. 16.12.2002
201261 7137700 Klasická archeológia Classical Archaeology 2 201 10 1 3 3. 16.12.2002
201262 7137800 Klasická archeológia Classical Archaeology 2 201 10 2 2 3. 16.12.2002
201263 7137900 Klasická archeológia Classical Archaeology 2 201 20 3 3. 16.12.2002
201271 7304700 201271 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 10 1 2. 16.12.2002
201272 7304800 201272 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 10 2 2. 16.12.2002
201273 7304900 201273 Slovenský jazyk a literatúra 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201281 7362700 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 201 9 1 3 2. 01.12.2002
201282 7362800 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 201 9 2 2 2. 01.12.2002
201283 7362900 Slovanské jazyky a literatúry Slavic Languages and Literature 2 201 20 3 3 2. 01.12.2002
201291 7366700 Neslovanské jazyky a literatúry Non-slavic languages and literatures 2 201 9 1 3 2. 01.12.2002
201292 7366800 Neslovanské jazyky a literatúry Non-slavic languages and literatures 2 201 9 2 2 2. 01.12.2002
201293 7366900 Neslovanské jazyky a literatúry Non-slavic languages and literatures 2 201 20 3 2. 01.12.2002
201301 7368700 Orientálne jazyky a kultúry Oriental languages and Cultures 2 201 9 1 najmenej 3 akademické roky a najviac 4 akademické 2. 01.06.2014
201302 7368800 Orientálne jazyky a kultúry Oriental languages and Cultures 2 201 9 2 2 2. 01.06.2014
201303 7368900 Orientálne jazyky a kultúry Oriental languages and Cultures 2 201 20 3 3 alebo 4 akademické roky 2. 5 01.06.2014
201311 7343700 Klasické jazyky Classical Philologie 2 201 9 1 3 2. 16.12.2002
201312 7343800 Klasické jazyky Classical Philologie 2 201 9 2 2 2. 16.12.2002
201313 7343900 Klasické jazyky Classical Philologie 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201321 7357700 Cudzie jazyky a kultúry Foreign languages and cultures 2 201 9 1 3 2. 16.12.2002
201322 7357800 Cudzie jazyky a kultúry Foreign languages and cultures 2 201 9 2 2 2. 16.12.2002
201323 7357900 Cudzie jazyky a kultúry Foreign languages and cultures 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201333 7301900 Všeobecná jazykoveda General Linguistics 2 201 20 3 3 2. 16.12.2002
201343 7319900 Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín Linguistics of Language Groups 2 201 20 3 3 2. 5 16.12.2002
201351 7330700 Prekladateľstvo a tlmočníctvo Translation Studies and Interpretation 2 201 6 1 3 2. 16.12.2002
201352 7330800 Prekladateľstvo a tlmočníctvo Translation Studies and Interpretation 2 201 6 2 2 2. 16.12.2002
201353 7330900 Prekladateľstvo a tlmočníctvo Translation Studies and Interpretation 2 201 20 3 2. 16.12.2002
201363 8102900 Literárna veda Literary Science 2 201 20 3 2. 01.10.2011
201371 8112700 Muzikológia Musicology 2 201 10 1 3 2. 29.04.2014
201372 8112800 Muzikológia Musicology 2 201 10 2 2 2. 29.04.2014
201373 8112900 Muzikológia Musicology 2 201 20 3 4 2. najviac 5 29.04.2014
202011 8216700 Výtvarné umenie Fine Arts 2 202 2 1 3 alebo 4 4. 16.12.2002
202012 8216800 Výtvarné umenie Fine Arts 2 202 2 2 2 4. 16.12.2002
202013 8216900 Výtvarné umenie Fine Arts 2 202 20 3 3 4. 5 16.12.2002
202021 8212700 Tanečné umenie Dance Art 2 202 2 1 3 až 4 4. 4 až 5 18.06.2014
202022 8212800 Tanečné umenie Dance Art 2 202 2 2 2 4. 3 18.06.2014
202023 8212900 Tanečné umenie Dance Art 2 202 20 3 3 4. 4 18.06.2014
202031 8211700 Hudobné umenie Music Art 2 202 2 1 3 až 4 4. 4 až 5 07.11.2013
202032 8211800 Hudobné umenie Music Art 2 202 2 2 2 4. 3 07.11.2013
202033 8211900 Hudobné umenie Music Art 2 202 20 3 3 4. 4 07.11.2013
202041 8213700 Divadelné umenie Drama arts 2 202 2 1 3 4. 16.12.2002
202042 8213800 Divadelné umenie Drama arts 2 202 2 2 2 4. 16.12.2002
202043 8213900 Divadelné umenie Drama arts 2 202 20 3 3 4. 5 16.12.2002
202051 8204700 Filmové umenie a multimédiá Film Art and Multimedia 2 202 2 1 3 4. 4 07.11.2013
202052 8204800 Filmové umenie a multimédiá Film Art and Multimedia 2 202 2 2 2 4. 3 07.11.2013
202053 8204900 Filmové umenie a multimédiá Film Art and Multimedia 2 202 20 3 3 4. 4 alebo 5 07.11.2013
202061 8221700 Dizajn Design 2 202 2 1 4 4. 16.12.2002
202062 8221800 Dizajn Design 2 202 2 2 2 (pre uchádzačov s výnimočným talentom, ktorí prv 4. 16.12.2002
202063 8221900 Dizajn Design 2 202 20 3 3 4. 5 16.12.2002
202071 8215700 Architektonická tvorba Architectural Design 2 202 2 1 3 alebo 4 roky 4. 25.11.2013
202072 8215800 Architektonická tvorba Architectural Design 2 202 2 2 2 alebo 3 roky 4. 25.11.2013
202073 8215900 Architektonická tvorba Architectural Design 2 202 20 3 3 roky 4. 4 alebo 5 rokov 25.11.2013
202081 8286700 Reštaurovanie Restauration 2 202 2 1 4 4. 16.12.2002
202082 8286800 Reštaurovanie Restauration 2 202 2 2 2 4. 16.12.2002
202083 8286900 Reštaurovanie Restauration 2 202 20 3 3 4. 5 16.12.2002
301011 6121700 sociológia 3 301 10 1 3 6. 4 05.09.2016
301012 6121800 sociológia 3 301 10 2 2 6. 3 05.09.2016
301013 6121900 sociológia 3 301 20 3 4 6. 5 05.09.2016
301021 8136700 Kulturológia Cultural studies 3 301 10 1 3 6. 16.12.2002
301022 8136800 Kulturológia Cultural studies 3 301 10 2 2 6. 16.12.2002
301023 8136900 Kulturológia Cultural studies 3 301 20 3 6. 01.05.2011
301031 7106700 301031 Etnológia Ethnology 3 301 10 1 3 3. 4 16.12.2002
301032 7106800 301032 Etnológia Ethnology 3 301 10 2 2 (v prípade konverzných študijných programov až 3 3. 3 16.12.2002
301033 7106900 301033 Etnológia Ethnology 3 301 20 3 4 3. 5 16.12.2002
301043 6701900 Teória a metodológia sociológie 3 301 20 3 3 6. 5 16.12.2002
301051 6721700 Medzinárodné vzťahy International relations 3 301 10 1 3 7. 16.12.2002
301052 6721800 Medzinárodné vzťahy International relations 3 301 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí absolvovali bakalárske št 7. 16.12.2002
301053 6721900 Medzinárodné vzťahy International relations 3 301 20 3 7. 16.12.2002
301061 6703700 Politológia Political Sciences 3 301 10 1 3 6. 4 14.05.2014
301062 6703800 Politológia Political Sciences 3 301 10 2 2 6. 3 14.05.2014
301063 6703900 Politológia Political Sciences 3 301 20 3 najmenej 3 roky a najviac 4 roky 6. 5 14.05.2014
301071 6709700 Verejná politika a verejná správa Public Policy and Public Administration 3 301 10 1 3 6. 05.10.2011
301072 6709800 Verejná politika a verejná správa Public Policy and Public Administration 3 301 10 2 2 (ukončenie prvostupňového štúdia v niektorom vzd 6. 05.10.2011
301073 6709900 Verejná politika a verejná správa Public Policy and Public Administration 3 301 20 3 3 6. 5 05.10.2011
301091 7701700 301091 Psychológia 3 301 10 1 3 6. 4 16.12.2002
301092 7701800 301092 Psychológia 3 301 10 2 2 6. 3 16.12.2002
301103 7715900 301103 Všeobecná a experimentálna psychológia 3 301 20 3 6. 16.12.2002
301113 7721900 Pedagogická, poradenská a školská psychológia 3 301 20 3 6. 01.12.2002
301123 7705900 301123 Klinická psychológia 3 301 20 3 6. 16.12.2002
301133 7718900 301133 Sociálna psychológia a psychológia práce 3 301 20 3 6. 16.12.2002
301141 7761700 Sociálna práca Social work science 3 301 10 1 3 6. 01.09.2012
301142 7761800 Sociálna práca Social work science 3 301 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 6. 01.09.2012
301143 7761900 Sociálna práca Social work science 3 301 20 3 6. 01.09.2012
301151 7765700 Sociálna antropológia Social Anthropology 3 301 10 1 3 6. 01.09.2012
301152 7765800 Sociálna antropológia Social Anthropology 3 301 10 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 6. 01.09.2012
301153 7765900 Sociálna antropológia Social Anthropology 3 301 20 3 3 6. 5 01.09.2012
301161 7763700 Sociálne služby a poradenstvo Social Services and Consulting 3 301 10 1 3 6. 4 18.07.2017
301161 7763700 Sociálne služby a poradenstvo 3 301 10 1 6. 01.09.2012
301162 7763800 Sociálne služby a poradenstvo Social Services and Consulting 3 301 10 2 2 6. 3 18.07.2017
301162 7763800 Sociálne služby a poradenstvo 3 301 10 2 6. 01.09.2012
301163 7763900 Sociálne služby a poradenstvo Social Services and Consulting 3 301 20 3 najmenej 3 najviac 4 roky 6. najviac 5 rokov 18.07.2017
301163 7763900 Sociálne služby a poradenstvo 3 301 20 3 6. 01.09.2012
302011 7222700 Žurnalistika Journalism 3 302 7 1 3 2. 16.12.2002
302012 7222800 Žurnalistika Journalism 3 302 7 2 2 2. 16.12.2002
302023 7201900 Teória a dejiny žurnalistiky Theory and History of Journalism 3 302 20 3 3 2. 16.12.2002
302031 7218700 Masmediálne štúdiá Media Studies 3 302 7 1 3 2. 4 16.12.2002
302032 7218800 Masmediálne štúdiá Media Studies 3 302 7 2 2 2. 3 16.12.2002
302033 7218900 Masmediálne štúdiá Media Studies 3 302 20 3 3 2. 5 16.12.2002
302041 7212700 Knižnično-informačné štúdiá Library and Information Studies 3 302 7 1 3 2. 16.12.2002
302042 7212800 Knižnično-informačné štúdiá Library and Information Studies 3 302 7 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 2. 16.12.2002
302043 7212900 Knižnično-informačné štúdiá Library and Information Studies 3 302 20 3 3 2. 16.12.2002
303011 6230700 Národné hospodárstvo National Economy 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303012 6230800 Národné hospodárstvo National Economy 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
303023 6205900 Dejiny národného hospodárstva The History of the National Economy 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
303033 6201900 Ekonomická teória Economics 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
303043 6711900 Prognostika Forecasting 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
303051 6218700 Verejná správa a regionálny rozvoj Public Administration and Regional Development 3 303 9 1 3 8. 01.12.2002
303052 6218800 Verejná správa a regionálny rozvoj Public Administration and Regional Development 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 01.12.2002
303053 6218900 Verejná správa a regionálny rozvoj Public Administration and Regional Development 3 303 20 3 8. 01.12.2002
303061 6271700 Financie, bankovníctvo a investovanie Finance, Banking and Investment 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303062 6271800 Financie, bankovníctvo a investovanie Finance, Banking and Investment 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
303073 6235900 Financie Finance 3 303 20 3 3 8. 5 16.12.2002
303081 6216700 Poisťovníctvo Insurance 3 303 9 1 3 8. 16.12.2002
303082 6216800 Poisťovníctvo Insurance 3 303 9 2 2 (pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štú 8. 16.12.2002
303083 6216900 Poisťovníctvo Insurance 3 303 20 3 8. 16.12.2002
« 1 2 3 4 »