Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Aktualizácia: 02.09.2018 18:53:03
Počet záznamov: 34922
Počet platných záznamov: 8451
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť
Filtrovať:

« 1 12 22 33 39 40 41 42 43 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA
24724 6703704 720000000 15 európske štúdiá 0 15.08.2011 13.11.2015
6703R04 2 301061 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE
16321 4127702 704000000 15 krajinné inžinierstvo 0 21.10.2009 11.11.2015
4127R02 704040000 2 601111 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE
11249 8211928 707000000 54 skladba 0 10.08.2011 10.11.2015
8211V28 707020000 2 202033 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
21121 2675722 709000000 15 elektrotechnické inžinierstvo 0 19.11.2009 13.11.2015
2675R22 709040000 2 502091 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
4117 6218800 709000000 01 verejná správa a regionálny rozvoj 0 11.08.2011 13.11.2015
6218T00 709070000 2 303052 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
13205 7634802 714000000 16 učiteľstvo technických odborných predmetov 0 09.09.2010 12.11.2015
7634T02 714070000 2 101022 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE
100055 6703704 720000000 15 európske štúdiá 0 08.02.2012 13.11.2015
6703R04 720040000 2 301061 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
100627 6821800 722000000 16 kánonické právo 0 21.08.2013 09.11.2015
6821T00 2 304122 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
30194 7332807 716000000 16 maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 19.10.2011 11.11.2015 8
7332T07 716050000 2 201352 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
100430 7809700 716000000 15 učiteľstvo matematiky (v kombinácii) 1 30.11.2009 11.11.2015
7809R00 716020000 2 101011 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE
100629 6821900 722000000 53 kánonické právo 0 21.08.2013 09.11.2015
6821V00 2 304123 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
3898 7407808 701000000 16 trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 0 17.09.2009 05.11.2015
7407T08 701070000 2 801022 ex offo
2 101032 0 2.00 01.09.2016 NIE
16868 7130700 714000000 15 muzeológia 0 14.07.2011 12.11.2015
7130R00 714030000 2 201241 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE
100431 7809800 716000000 16 učiteľstvo matematiky (v kombinácii) 1 30.11.2009 11.11.2015
7809T00 716020000 2 101012 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE
17188 6107800 720000000 16 filozofia 0 28.04.2010 13.11.2015
6107T00 720030000 2 201012 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE
17167 6161800 722000000 16 katolícka teológia 0 21.07.2004 09.11.2015
6161T00 722030000 2 201132 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
3900 7407708 701000000 15 trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy 0 17.09.2009 05.11.2015
7407R08 701070000 2 801021 ex offo
1 101031 0 3.00 01.09.2016 NIE
4095 6218700 709000000 15 verejná správa a regionálny rozvoj 0 19.11.2009 13.11.2015
6218R00 709070000 2 303051 ex offo
1 4.00 01.09.2016 NIE
12359 7218903 716000000 53 marketingová komunikácia a reklama 0 30.11.2009 11.11.2015
7218V03 716030000 2 302033 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
21009 2305724 709000000 15 počítačová podpora strojárskej výroby 0 19.11.2009 13.11.2015
2305R24 709030000 2 502511 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
100495 7886700 713000000 15 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 02.11.2009 16.11.2015
7886R00 713020000 2 101031 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
12144 7658773 714000000 15 učiteľstvo telesnej výchovy 0 21.08.2009 12.11.2015
7658R73 714030000 2 101031 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE
17035 7218803 716000000 16 marketingová komunikácia a reklama 0 30.11.2009 11.11.2015
7218T03 716030000 2 302032 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
17190 6107700 720000000 15 filozofia 0 04.12.2009 13.11.2015
6107R00 720030000 2 201011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
4034 6161800 722000000 16 katolícka teológia 0 13.12.2009 09.11.2015
6161S00 722030000 2 201132 ex offo
4 6.00 01.09.2016 NIE
20974 2305824 709000000 01 počítačová podpora strojárskej výroby 0 19.11.2009 13.11.2015
2305T24 709030000 2 502512 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
100497 7886800 713000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) 1 02.11.2009 16.11.2015
7886T00 713020000 2 101032 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE
10993 7658873 714000000 16 učiteľstvo telesnej výchovy 0 09.09.2010 12.11.2015
7658T73 714030000 2 101032 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE
17038 7218703 716000000 15 marketingová komunikácia a reklama 0 30.11.2009 11.11.2015
7218R03 716030000 2 302031 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
100432 7870700 716000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) 1 30.11.2009 11.11.2015
7870R00 716030000 2 101031 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE
12996 6161900 722000000 19 katolícka teológia 0 13.12.2009 09.11.2015
6161V00 722030000 2 201133 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE
10004 7330808 714000000 16 nemecký jazyk a kultúra 0 26.01.2011 12.11.2015
7330T08 714030000 2 201352 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
100433 7870800 716000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) 1 30.11.2009 11.11.2015
7870T00 716030000 2 101032 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE
100248 1615700 705000000 15 environmentálny manažment 0 18.07.2012 12.11.2015
1615R00 705030000 2 403031 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
16901 7330708 714000000 15 nemecký jazyk a kultúra 0 21.08.2009 12.11.2015
7330R08 714030000 2 201351 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
23117 7826700 716000000 15 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 30.11.2009 11.11.2015
7826R00 716030000 2 101011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
30120 7761801 724000000 16 misijná a charitatívna práca 0 13.07.2011 12.11.2015
7761T01 2 301142 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
24777 1201718 701000000 15 biogeológia 0 13.07.2011 05.11.2015
1201R18 701040000 2 401231 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE
9955 1201803 701000000 16 inžinierska geológia a hydrogeológia 0 04.06.2012 05.11.2015
1201T03 701040000 2 401232 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
24775 7656722 701000000 15 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 0 13.07.2011 05.11.2015
7656R22 701050000 2 101011 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE
4055 1615800 705000000 01 environmentálny manažment 0 18.07.2012 12.11.2015
1615T00 705030000 2 403032 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
21006 2381722 709000000 15 všeobecné strojárstvo 0 19.11.2009 13.11.2015
2381R22 709030000 2 502011 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE
23141 7826800 716000000 16 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 30.11.2009 11.11.2015
7826T00 716030000 2 101012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
100285 6741708 717000000 15 multikultúrne európske štúdiá 0 19.07.2012 18.11.2015
6741R08 717040000 2 201161 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
16267 4219807 705000000 01 geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve 0 13.07.2009 12.11.2015
4219T07 705010000 2 602012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
21076 2305802 709000000 01 počítačová podpora výrobných technológií 0 19.11.2009 13.11.2015
2305T02 709080000 2 502512 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
21487 3768802 710000000 01 poštové inžinierstvo 0 03.11.2009 12.11.2015
3768T02 710050000 2 502602 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
17185 7357713 720000000 15 francúzsky jazyk v odbornej komunikácii 0 04.12.2009 13.11.2015
7357R13 720030000 2 201321 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
100580 7761902 724000000 53 misijná, charitatívna a rozvojová činnosť 0 11.07.2013 12.11.2015
7761V02 2 301143 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
9982 1420703 701000000 15 biochémia 0 17.07.2012 05.11.2015
1420R03 701040000 2 401141 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
20665 2649900 709000000 53 elektrotechnológie a materiály 0 19.11.2009 13.11.2015
2649V00 709040000 2 502123 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
11074 5602700 724000000 15 ošetrovateľstvo 0 22.11.2010 12.11.2015
5602R00 2 704011 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE
9964 1420803 701000000 16 biochémia 0 17.07.2012 05.11.2015
1420T03 701040000 2 401142 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
12883 2647900 702000000 53 kybernetika 0 14.09.2009 09.11.2015
2647V00 702030000 2 902073 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
21081 2305702 709000000 15 počítačová podpora výrobných technológií 0 19.11.2009 13.11.2015
2305R02 709080000 2 502511 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
30192 5616700 722000000 15 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 0 19.12.2011 09.11.2015
5616R00 722040000 2 704031 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
11075 5602800 724000000 16 ošetrovateľstvo 0 22.11.2010 12.11.2015
5602T00 2 704012 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE
24758 6709800 728000000 16 verejná politika a verejná správa 0 01.09.2016 01.09.2016
6709T00 728030000 2 301072 ex offo 1,14
2 2.00 01.09.2016 NIE
12898 3507902 702000000 53 urbanizmus 0 04.02.2010 09.11.2015
3507V02 702050000 2 501013 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
16256 9245804 705000000 01 hasičské a záchranárske služby 0 13.07.2009 12.11.2015
9245T04 705020000 2 803012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
20720 2307906 709000000 53 počítačová podpora výrobných technológií 0 19.11.2009 13.11.2015
2307V06 709080000 2 502073 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
21187 3768900 710000000 53 poštové technológie 0 03.11.2009 12.11.2015
3768V00 710050000 2 502603 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
100513 7873800 714000000 16 učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) 1 09.09.2010 12.11.2015
7873T00 714030000 2 101032 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE
17093 1114704 716000000 15 matematické a informačné metódy v ekonómii 0 30.11.2009 11.11.2015
1114R04 716020000 2 901091 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE
30227 7828800 717000000 16 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinacii) 1 19.12.2011 18.11.2015
7828T00 717020000 2 101012 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE
23682 7822800 701000000 16 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 17.09.2009 05.11.2015
7822T00 701050000 2 101012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
16352 2386800 704000000 01 kvalita produkcie 0 21.10.2009 11.11.2015
2386T00 704030000 2 502572 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE
20977 2304800 709000000 01 energetické stroje a zariadenia 0 19.11.2009 13.11.2015
2304T00 709030000 2 502062 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
20962 2329805 709000000 01 výrobné stroje a zariadenia 0 19.11.2009 13.11.2015
2329T05 709030000 2 502502 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
101051 7634706 717000000 15 učiteľstvo technickej výchovy 0 22.10.2009 18.11.2015
7634R06 717050000 2 101021 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE
30100 7524700 722000000 15 liečebná pedagogika 0 20.10.2011 09.11.2015
7524R00 722020000 2 101071 ex offo
722020200 1 0 3.00 01.09.2016 NIE
3982 5602700 724000000 15 ošetrovateľstvo 0 19.03.2010 12.11.2015
5602R00 724040000 2 704011 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE
7236 2386900 704000000 53 kvalita produkcie 0 21.10.2009 11.11.2015
2386V00 704030000 2 502573 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE
4210 7407809 714000000 16 učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo 0 09.09.2010 12.11.2015
7407T09 714030000 2 101032 ex offo
2 801022 2.00 01.09.2016 NIE
30172 6211808 716000000 16 matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonomických, spoločenských a prírodných vedách 0 16.12.2011 11.11.2015
6211T08 716020000 2 901102 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
22978 7634806 717000000 16 učiteľstvo technickej výchovy 0 22.10.2009 18.11.2015
7634T06 717050000 2 101022 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE
23027 5611700 720000000 15 fyzioterapia 0 04.12.2009 13.11.2015
5611R00 2 704071 ex offo
720003100 1 0 3.00 01.09.2016 NIE
3989 5602700 724000000 15 ošetrovateľstvo 0 19.03.2010 12.11.2015
5602R00 724020000 2 704011 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE
12703 4108900 705000000 53 hospodárska úprava lesov 0 27.08.2012 12.11.2015
4108V00 705010000 2 602033 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
30122 5602800 724000000 16 ošetrovateľstvo 0 19.10.2011 12.11.2015
5602T00 2 704012 ex offo
724004200 2 2.00 01.09.2016 NIE
21075 2305800 709000000 01 výrobné technológie 0 19.11.2009 13.11.2015
2305T00 709080000 2 502512 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
11297 6102900 711000000 53 dejiny filozofie 0 19.12.2011 13.11.2015
6102V00 711050000 2 201033 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
18652 7501900 714000000 53 pedagogika 0 24.07.2009 12.11.2015
7501V00 714010000 2 101043 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE
100279 7407709 714000000 15 učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo 0 18.07.2012 12.11.2015
7407R09 714030000 2 101031 ex offo
1 801021 3.00 01.09.2016 NIE
100434 7818700 716000000 15 učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) 1 30.11.2009 11.11.2015
7818R00 716010000 2 101011 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE
17161 7761712 722000000 15 náuka o rodine 0 03.05.2005 09.11.2015
7761R12 722030000 2 301141 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE
12675 6290900 701000000 53 podnikový manažment 0 17.09.2009 05.11.2015
6290V00 701120000 2 303223 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
16252 3331804 705000000 01 konštrukcia drevárskych výrobkov 0 13.07.2009 12.11.2015
3331T04 705020000 2 502422 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
24625 1403905 709000000 53 environmentálna analytická chémia 0 24.01.2011 13.11.2015
1403V05 709020000 2 401173 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE
4235 3768704 710000000 15 poštové technológie a služby 0 28.08.2012 12.11.2015
3768R04 710050000 2 502601 ex offo
1 802021 0 3.00 01.09.2016 NIE
16815 5607800 713000000 16 verejné zdravotníctvo 0 02.11.2009 16.11.2015
5607T00 713030000 2 704022 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
16855 7501700 714000000 15 pedagogika 0 21.08.2009 12.11.2015
7501R00 714010000 2 101041 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE
9952 1420805 701000000 16 jadrová chémia a rádioekológia 0 06.12.2012 05.11.2015
1420T05 701040000 2 401142 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
16392 6258700 704000000 15 kvantitatívne metódy v ekonómii 0 21.10.2009 11.11.2015
6258R00 704020000 2 303241 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
100020 1403905 709000000 53 environmentálna analytická chémia 0 24.01.2011 13.11.2015
1403V05 709020000 2 401173 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
21080 2305700 709000000 15 výrobné technológie 0 19.11.2009 13.11.2015
2305R00 709080000 2 502511 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
21434 3631709 710000000 15 pozemné staviteľstvo 0 03.11.2009 12.11.2015
3631R09 710020000 2 501041 ex offo
1 0 4.00 01.09.2016 NIE
16817 5607700 713000000 15 verejné zdravotníctvo 0 02.11.2009 16.11.2015
5607R00 713030000 2 704021 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE
7278 6258800 704000000 01 kvantitatívne metódy v ekonómii 0 21.10.2009 11.11.2015
6258T00 704020000 2 303242 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
12757 5607900 713000000 53 verejné zdravotníctvo 0 02.11.2009 16.11.2015
5607V00 713030000 2 704023 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
17357 5602700 717000000 15 ošetrovateľstvo 0 22.10.2009 18.11.2015
5602R00 717060000 2 704011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
100477 7801700 701000000 15 učiteľstvo biológie (v kombinácii) 1 17.09.2009 05.11.2015
7801R00 701040000 2 101011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
12112 6289812 703000000 01 medzinárodný manažment 0 21.07.2009 12.11.2015
6289T12 2 303152 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
11231 3331708 705000000 15 konštrukcia drevených stavieb a nábytku 0 13.07.2009 12.11.2015
3331R08 705020000 2 502421 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
11251 8211905 707000000 54 spev 0 24.06.2010 10.11.2015
8211V05 707020000 2 202033 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
20721 2307900 709000000 53 výrobné technológie 0 19.11.2009 13.11.2015
2307V00 709080000 2 502073 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
3993 6171712 716000000 15 misijná práca 0 03.05.2013 11.11.2015
6171R12 716030000 2 201121 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE
7126 7536804 716000000 16 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 0 30.11.2009 11.11.2015
7536T04 716010000 2 101052 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE
12009 5602800 717000000 16 ošetrovateľstvo 0 22.10.2009 18.11.2015
5602T00 717060000 2 704012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
100255 7110800 720000000 16 história 0 17.07.2012 13.11.2015
7110T00 720030000 2 201072 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
100482 7801800 701000000 16 učiteľstvo biológie (v kombinácii) 1 17.09.2009 05.11.2015
7801T00 701040000 2 101012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
16472 6225803 703000000 01 medzinárodný obchod 0 21.07.2009 12.11.2015
6225T03 703010000 2 303182 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
16346 2386705 704000000 15 manažérstvo kvality produkcie 0 21.10.2009 11.11.2015
2386R05 704030000 2 502571 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
12170 2645900 710000000 53 priemyselné inžinierstvo 0 03.11.2009 12.11.2015
2645V00 710030000 2 502523 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
12781 3901900 702000000 53 aplikovaná mechanika 0 03.05.2013 09.11.2015
3901V00 702020000 2 501073 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
21049 1420826 709000000 01 environmentálna analýza 0 03.02.2014 01.09.2016
1420T26 709020000 2 401142 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
20641 2118902 709000000 53 využívanie a ochrana zemských zdrojov 0 19.11.2009 13.11.2015
2118V02 709010000 2 502383 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
21393 2645800 710000000 01 priemyselné inžinierstvo 0 03.11.2009 12.11.2015
2645T00 710030000 2 502522 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
17408 6709803 711000000 16 verejná správa 0 03.11.2009 13.11.2015
6709T03 711040000 2 301072 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
12990 7501900 717000000 53 pedagogika 0 04.07.2014 01.09.2016
7501V00 717050000 2 101043 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
12764 2329905 702000000 53 výrobné stroje a zariadenia 0 09.09.2010 09.11.2015
2329V05 702020000 2 502503 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
16429 6230700 703000000 15 národné hospodárstvo 0 21.07.2009 12.11.2015
6230R00 703030000 2 303011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
4031 3339900 705000000 53 konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov 0 13.07.2009 12.11.2015
3339V00 705020000 2 502453 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
24921 1420707 709000000 15 environmentálna chémia 0 29.12.2010 13.11.2015
1420R07 709020000 2 401141 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE
21414 2645700 710000000 15 priemyselné inžinierstvo 0 03.11.2009 12.11.2015
2645R00 710030000 2 502521 ex offo
1 0 4.00 01.09.2016 NIE
7122 7536815 716000000 16 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským 0 30.11.2009 11.11.2015
7536T15 716050000 2 101052 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE
17211 7518802 717000000 16 pedagogika mentálne postihnutých 0 22.10.2009 18.11.2015
7518T02 717030000 2 101062 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
22950 7658773 717000000 15 učiteľstvo telesnej výchovy 0 22.10.2009 18.11.2015
7658R73 717080000 2 101031 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE
9991 7522900 714000000 53 andragogika 0 18.07.2012 12.11.2015
7522V00 714010000 2 101093 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
10982 7658786 714000000 15 učiteľstvo výtvarného umenia 0 18.07.2012 12.11.2015
7658R86 714010000 2 101031 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE
22953 7658873 717000000 16 učiteľstvo telesnej výchovy 0 22.10.2009 18.11.2015
7658T73 717080000 2 101032 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE
161 6161809 722000000 16 náuka o rodine 0 28.05.2012 09.11.2015
6161T09 722030000 2 201132 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
17836 6161800 701000000 16 katolícka teológia 0 17.09.2009 05.11.2015
6161S00 701110000 2 201132 ex offo
4 5.00 01.09.2016 NIE
24813 8204910 707000000 54 strihová a zvuková skladba 0 17.07.2012 10.11.2015
8204V10 707030000 2 202053 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
4123 2511804 709000000 01 počítačové modelovanie 0 06.05.2013 13.11.2015
2511T04 709040000 2 902092 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
16859 7522800 714000000 16 andragogika 0 18.07.2012 12.11.2015
7522T00 714010000 2 101092 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
17213 7518702 717000000 15 pedagogika mentálne postihnutých 0 22.10.2009 18.11.2015
7518R02 717030000 2 101061 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
100231 6161709 722000000 15 náuka o rodine 0 28.05.2012 09.11.2015
6161R09 722030000 2 201131 ex offo
722033200 1 0 3.00 01.09.2016 NIE
100875 7218702 735000000 15 marketingová komunikácia 0 03.02.2017 18.01.2017
7218R02 1 302031 2016-26493/51990:5-15A0
1 0 3.00 03.02.2017 NIE
100876 7218702 735000000 15 marketingová komunikácia 0 03.02.2017 18.01.2017
7218R02 2 302031 2016-26493/51990:5-15A0 14
1 0 4.00 03.02.2017 NIE
100859 7218704 735000000 15 mediálna komunikácia 0 03.02.2017 18.01.2017
7218R04 1 302031 2016-26493/51990:5-15A0 14
1 0 3.00 03.02.2017 NIE
100860 7218704 735000000 15 mediálna komunikácia 0 03.02.2017 18.01.2017
7218R04 2 302031 2016-26493/51990:5-15A0 14
1 0 4.00 03.02.2017 NIE
17629 7343800 701000000 16 klasické jazyky 0 10.04.2017 15.03.2017
7343T00 701030000 1 201312 2017-3714/11590:2-sekr. 14
2 0 2.00 10.04.2017 NIE
9900 7343900 701000000 53 klasické jazyky 0 10.04.2017 15.03.2017
7343V00 701030000 1 201313 2017-3714/11590:2-sekr. 14
3 0 4.00 10.04.2017 NIE
12610 7343900 701000000 53 klasické jazyky 0 10.04.2017 15.03.2017
7343V00 701030000 2 201313 2017-3714/11590:2-sekr. 14
3 0 5.00 10.04.2017 NIE
100868 7634810 731000000 16 učiteľstvo technických predmetov 0 12.06.2017 15.05.2017
7634T10 2 101022 2017-7372/21005:19-15A0 14
2 2.50 12.06.2017 NIE
12621 5208900 701000000 53 lekárenstvo-sociálna farmácia 0 10.08.2017 31.07.2017
5208V00 701060000 1 703063 2017-11108/32844:18-15A0 14
3 4.00 10.08.2017 NIE
106089 5208900 701000000 53 lekárenstvo-sociálna farmácia 0 10.08.2017 31.07.2017
5208V00 701060000 1 703063 2017-11108/32844:18-15A0 1
3 4.00 10.08.2017 NIE
12622 5208900 701000000 53 lekárenstvo-sociálna farmácia 0 10.08.2017 31.07.2017
5208V00 701060000 2 703063 2017-11108/32844:18-15A0 14
3 5.00 10.08.2017 NIE
106088 5208900 701000000 53 lekárenstvo-sociálna farmácia 0 10.08.2017 31.07.2017
5208V00 701060000 2 703063 2017-11108/32844:18-15A0 1
3 5.00 10.08.2017 NIE
11151 6831900 727000000 53 teória a dejiny štátu a práva 0 11.08.2017 31.07.2017
6831V00 727010000 1 304023 2017-11108/35281:25-15A0 14
3 3.00 11.08.2017 NIE
7193 5605700 723000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 01.09.2017 01.09.2017
5605R00 723010000 2 704061 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
7183 5607800 723000000 16 verejné zdravotníctvo 0 01.09.2017 01.09.2017
5607T00 723020000 2 704022 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
7185 5607900 723000000 53 verejné zdravotníctvo 0 01.09.2017 01.09.2017
5607V00 723020000 2 704023 ex offo
3 0 5.00 01.09.2017 NIE
7203 5607700 723000000 15 verejné zdravotníctvo 0 01.09.2017 01.09.2017
5607R00 723020000 2 704021 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
4110 9601901 712000000 53 bezpečnosť a obrana štátu 0 01.09.2017 01.09.2017
9601V01 2 804043 ex offo
3 5.00 01.09.2017 NIE
100380 9601801 712000000 16 bezpečnosť a obrana štátu 0 01.09.2017 01.09.2017
9601T01 2 804042 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
7207 2613811 712000000 01 elektronické systémy 0 01.09.2017 01.09.2017
2613T11 2 502132 ex offo
2 0 1.00 01.09.2017 NIE
4104 9874802 712000000 01 manažment obranných zdrojov 0 01.09.2017 01.09.2017
9874T02 2 804022 ex offo
2 0 1.00 01.09.2017 NIE
100382 9874802 712000000 01 manažment obranných zdrojov 0 01.09.2017 01.09.2017
9874T02 2 804022 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
30065 9109900 712000000 53 vojenské spojovacie a informačné systémy 0 01.09.2017 01.09.2017
9109V00 2 804063 ex offo
3 0 5.00 01.09.2017 NIE
100384 9109800 712000000 01 vojenské spojovacie a informačné systémy 0 01.09.2017 01.09.2017
9109T00 2 804062 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
100386 9109800 712000000 01 vojenské spojovacie a informačné systémy (konverzný) 0 01.09.2017 01.09.2017
9109T00 2 804062 ex offo
2 0 3.00 01.09.2017 NIE
100388 9113800 712000000 01 výzbroj a technika ozbrojených síl 0 01.09.2017 01.09.2017
9113T00 2 804032 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
100390 9113900 712000000 53 výzbroj a technika ozbrojených síl 0 01.09.2017 01.09.2017
9113V00 2 804033 ex offo
3 0 5.00 01.09.2017 NIE
4100 9113803 712000000 01 zbraňové systémy zbrane a ich časti 0 01.09.2017 01.09.2017
9113T03 2 804032 ex offo
2 0 1.00 01.09.2017 NIE
30090 2511700 725000000 15 aplikovaná informatika 0 01.09.2017 01.09.2017
2511R00 725010000 2 902091 ex offo
1 3.00 01.09.2017 NIE
4282 7366906 725000000 53 maďarský jazyk a literatúra 0 01.09.2017 01.09.2017
7366V06 725020000 2 201293 ex offo
3 5.00 01.09.2017 NIE
17118 6284718 725000000 15 podnikové hospodárstvo a manažment 0 01.09.2017 01.09.2017
6284R18 725010000 2 303161 ex offo
1 3.00 01.09.2017 NIE
17117 7536700 725000000 15 predškolská a elementárna pedagogika 0 01.09.2017 01.09.2017
7536R00 725020000 2 101051 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
17119 6171807 725000000 16 reformovaná teológia 0 01.09.2017 01.09.2017
6171S07 725030000 2 201122 ex offo
4 5.00 01.09.2017 NIE
12683 6171900 725000000 53 teológia 0 01.09.2017 01.09.2017
6171V00 725030000 2 201123 ex offo
3 5.00 01.09.2017 NIE
100088 7822700 725000000 15 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7822R00 725020000 2 101011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
100090 7822800 725000000 16 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7822T00 725020000 2 101012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
100536 7801800 725000000 16 učiteľstvo biológie (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7801T00 725020000 2 101012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
100094 7813700 725000000 15 učiteľstvo histórie (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7813R00 725020000 2 101011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
100096 7813800 725000000 16 učiteľstvo histórie (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7813T00 725020000 2 101012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
100083 7807700 725000000 15 učiteľstvo chémie (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7807R00 725020000 2 101011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
100098 7808700 725000000 15 učiteľstvo informatiky (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7808R00 725020000 2 101011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
100100 7808800 725000000 16 učiteľstvo informatiky (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7808T00 725020000 2 101012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
100102 7868700 725000000 15 učiteľstvo katechetiky (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7868R00 725020000 2 101031 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
100104 7868800 725000000 16 učiteľstvo katechetiky (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7868T00 725020000 2 101032 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
100106 7825700 725000000 15 učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7825R00 725020000 2 101011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
100108 7825800 725000000 16 učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7825T00 725020000 2 101012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
23053 7809700 725000000 15 učiteľstvo matematiky (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7809R00 725020000 2 101011 ex offo
1 3.00 01.09.2017 NIE
100085 7809800 725000000 16 učiteľstvo matematiky (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7809T00 725020000 2 101012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
100110 7826700 725000000 15 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7826R00 725020000 2 101011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
100112 7826800 725000000 16 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7826T00 725020000 2 101012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
11816 7536804 725000000 16 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 0 01.09.2017 01.09.2017
7536T04 725020000 2 101052 ex offo
2 2.00 01.09.2017 NIE
100114 7828700 725000000 15 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7828R00 725020000 2 101011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
11136 6835800 727000000 16 právo 0 01.09.2017 01.09.2017
6835T00 727010000 2 304012 ex offo (§ 113af)
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
11140 6835700 727000000 15 právo 0 01.09.2017 01.09.2017
6835R00 727010000 2 304011 ex offo (§ 113af)
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
11111 6835800 728000000 16 právo 0 01.09.2017 01.09.2017
6835T00 728010000 2 304012 ex offo
2 2.00 01.09.2017 NIE
11115 6835700 728000000 15 právo 0 01.09.2017 01.09.2017
6835R00 728010000 2 304011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
11103 7761800 728000000 16 sociálna práca 0 01.09.2017 01.09.2017
7761T00 728020000 2 301142 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
11108 7761700 728000000 15 sociálna práca 0 01.09.2017 01.09.2017
7761R00 728020000 2 301141 ex offo
1 3.00 01.09.2017 NIE
30186 9211705 726000000 15 komunálna bezpečnosť 0 16.12.2011 01.09.2017
9211R05 2 803071 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
11095 6284719 726000000 15 manažment malého a stredného podnikania v regiónoch 0 02.12.2009 01.09.2017
6284R19 2 303161 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
11087 6218706 726000000 15 verejná správa 0 02.12.2009 01.09.2017
6218R06 2 303051 ex offo
1 3.00 01.09.2017 NIE
11089 6218806 726000000 16 verejná správa 0 02.12.2009 01.09.2017
6218T06 2 303052 ex offo
2 2.00 01.09.2017 NIE
« 1 12 22 33 39 40 41 42 43 »
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný