Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Aktualizácia: 03.12.2018 08:05:32
Počet záznamov: 37241
Počet platných záznamov: 8507
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť
Filtrovať:

« 1 12 22 33 39 40 41 42 43 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
24928 5141800 711000000 04 všeobecné lekárstvo 0 13.11.2015 30.10.2015
5141S00 711010000 1 701012 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
4 6.00 NIE ÁNO
106840 5141800 711000000 04 všeobecné lekárstvo 0 13.11.2015 30.10.2015
5141S00 711010000 1 701012 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1
4 6.00 NIE ÁNO
4272 5141800 723000000 04 všeobecné lekárstvo 0 12.07.2016 21.06.2016
5141S00 723030000 1 701012 2016-15562/20758:2-15A0 1,14
4 6.00 NIE NIE
17703 5141800 701000000 04 všeobecné lekárstvo 0 05.11.2015 30.10.2015
5141S00 701080000 1 701012 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
4 6.00 NIE NIE
106153 5141800 701000000 04 všeobecné lekárstvo 0 05.11.2015 30.10.2015
5141S00 701010000 1 701012 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2019 1
4 6.00 NIE NIE
17729 5141800 701000000 04 všeobecné lekárstvo 0 05.11.2015 30.10.2015
5141S00 701010000 1 701012 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2019 14
4 6.00 NIE NIE
106077 701000000 04 všeobecné lekárstvo 0 05.11.2018 04.10.2018
5141S00 701080000 1 701014 2018/13266:8-15A0 1
4 0 6.00 NIE NIE
16365 4140700 704000000 15 všeobecné poľnohospodárstvo 0 11.11.2015 30.10.2015
4140R00 704010000 1 601011 2015-18737/46404:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
16363 4140700 704000000 15 všeobecné poľnohospodárstvo 0 21.10.2009 11.11.2015
4140R00 704010000 2 601011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
102559 704000000 15 všeobecné poľnohospodárstvo 0 11.11.2015 30.11.2018
4140R00 704010000 2 601011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
21014 2381722 709000000 15 všeobecné strojárstvo 0 19.11.2009 30.10.2015
2381R22 709030000 1 502011 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
1 3.00 NIE NIE
21006 2381722 709000000 15 všeobecné strojárstvo 0 19.11.2009 13.11.2015
2381R22 709030000 2 502011 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
104008 4320800 708000000 05 všeobecné veterinárske lekárstvo 0 18.11.2015 30.10.2015
4320S00 1 603012 2015-18852/46470:6-15A0 31.08.2020 1
4 6.00 NIE NIE
17113 4320800 708000000 05 všeobecné veterinárske lekárstvo 0 18.11.2015 30.10.2015
4320S00 1 603012 2015-18852/46470:6-15A0 31.08.2020 14
4 6.00 NIE NIE
101158 703000000 01 všeobecný manažment 0 12.11.2015 30.11.2018
6284T04 703020000 2 303162 ex offo 1
2 0 3.00 NIE NIE
101159 703000000 01 všeobecný manažment 0 12.11.2015 30.11.2018
6284T04 703020000 2 303162 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
16478 6284804 703000000 01 všeobecný manažment 0 17.07.2012 12.11.2015
6284T04 703020000 2 303162 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
101393 6284804 703000000 01 všeobecný manažment 0 12.11.2015 30.10.2015
6284T04 703020000 1 303162 2015-18841/47374:2-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
16479 6284804 703000000 01 všeobecný manažment 0 12.11.2015 30.10.2015
6284T04 703020000 1 303162 2015-18841/47374:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
105769 701000000 16 východoázijské jazyky a kultúry 0 26.09.2018 18.09.2018
7368T06 701030000 1 201302 2018/11973:11-15A0 14,23,33,34
2 2.00 NIE NIE
105801 701000000 15 východoázijské jazyky a kultúry 0 05.11.2015 30.11.2018
7368R06 701030000 1 201301 ex offo 14,23,33,34
1 0 4.00 NIE NIE
9884 7368901 701000000 53 východoázijské štúdiá 0 05.11.2015 30.10.2015
7368V01 701030000 2 201303 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14,23,33,34
3 5.00 NIE NIE
9886 7368901 701000000 53 východoázijské štúdiá 0 05.11.2015 30.10.2015
7368V01 701030000 1 201303 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14,23,33,34
3 4.00 NIE NIE
3880 7357709 716000000 15 východoslovanské jazyky a kultúry 0 11.11.2015 30.10.2015
7357R09 716030000 1 201321 2015-18831/47353:2-15A0 13,14,18,20
1 3.00 NIE NIE
101988 717000000 15 vychovávateľstvo 0 18.11.2015 30.11.2018
7501R04 717050000 2 101041 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
3878 7501704 717000000 15 vychovávateľstvo 0 31.08.2013 31.08.2013
7501R04 717050000 2 101041 ex offo
20733 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
3875 2675836 710000000 01 výkonové elektronické systémy 0 04.02.2010 12.11.2015
2675T36 710040000 2 502092 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
103700 2675836 710000000 01 výkonové elektronické systémy 0 12.11.2015 30.10.2015
2675T36 710040000 1 502092 2015-18768/47288:2-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
3879 2675836 710000000 01 výkonové elektronické systémy 0 12.11.2015 30.10.2015
2675T36 710040000 1 502092 2015-18768/47288:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
103568 710000000 01 výkonové elektronické systémy 0 12.11.2015 30.11.2018
2675T36 710040000 2 502092 ex offo 1
2 0 3.00 NIE NIE
103569 710000000 01 výkonové elektronické systémy 0 12.11.2015 30.11.2018
2675T36 710040000 2 502092 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
16230 3331710 705000000 15 výroba nábytku 0 13.07.2009 30.10.2015
3331R10 705020000 1 502421 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
16231 3331710 705000000 15 výroba nábytku 0 13.07.2009 12.11.2015
3331R10 705020000 2 502421 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
3877 2329821 702000000 01 výrobná a environmentálna technika 0 24.08.2012 30.04.2016
2329T21 702020000 2 502502 ex offo 30.04.2016
2 0 3.00 NIE NIE
3876 702000000 01 výrobná a environmentálna technika 0 20.04.2018 31.03.2018
2329T21 702020000 1 502502 2018/6391:2-15A0
2 0 2.00 NIE NIE
104073 705000000 53 výrobná technika 0 12.11.2015 30.11.2018
2329V00 705040000 2 502503 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
104077 705000000 01 výrobná technika 0 12.11.2015 30.11.2018
2329T00 705040000 2 502502 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
16276 2329700 705000000 15 výrobná technika 0 12.07.2013 12.11.2015
2329R00 705040000 2 502501 ex offo
1 0 3.50 01.09.2016 NIE NIE
16278 2329800 705000000 01 výrobná technika 0 28.05.2012 12.11.2015
2329700 705040000 2 502502 ex offo
2 0 2.50 01.09.2016 NIE NIE
12706 2329900 705000000 53 výrobná technika 0 12.11.2015 30.10.2015
2329V00 705040000 1 502503 2015-18770/47307:2-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
16277 2329800 705000000 01 výrobná technika 0 12.11.2015 30.10.2015
2329T00 705040000 1 502502 2015-18770/47307:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
16275 2329700 705000000 15 výrobná technika 0 13.07.2009 30.10.2015
2329R00 705040000 1 502501 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
12707 2329900 705000000 53 výrobná technika 0 13.07.2009 12.11.2015
2329V00 705040000 2 502503 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
7244 2329700 704000000 15 výrobná technika 0 11.07.2013 11.11.2015
2329R00 704030000 2 502501 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
7243 2329700 704000000 15 výrobná technika 0 11.11.2015 30.10.2015
2329R00 704030000 1 502501 2015-18737/46404:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
20686 2329900 709000000 53 výrobná technika 0 13.11.2015 30.10.2015
2329V00 709030000 2 502503 2015-18817/47331:2-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
20700 2329900 709000000 53 výrobná technika 0 19.11.2009 30.10.2015
2329V00 709030000 1 502503 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
3 0 3.00 NIE NIE
104903 709000000 53 výrobná technika 0 13.11.2015 30.11.2018
2329V00 709030000 1 502503 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
104081 705000000 15 výrobná technika a manažment výrobných procesov 0 12.11.2015 30.11.2018
2329R27 705040000 2 502501 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104082 705000000 15 výrobná technika a manažment výrobných procesov 0 12.11.2015 30.11.2018
2329R27 705040000 1 502501 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
4119 2613715 709000000 15 výrobné procesy v elektronike 0 31.08.2013 31.08.2013
2613R15 709040000 1 502131 ex offo
20490 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
4118 2613715 709000000 15 výrobné procesy v elektronike 0 31.08.2013 31.08.2013
2613R15 709040000 2 502131 ex offo
20491 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
12769 2329905 702000000 53 výrobné stroje a zariadenia 0 31.08.2013 30.04.2016
2329V05 702020000 1 502503 ex offo (§ 113af ods. 12) 30.04.2016
3 0 3.00 NIE NIE
183547 702000000 53 výrobné stroje a zariadenia 0 18.09.2018 30.11.2018
2329V05 702020000 2 502503 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
183548 702000000 53 výrobné stroje a zariadenia 0 18.09.2018 30.11.2018
2329V05 702020000 1 502503 ex offo 1
3 0 3.00 NIE NIE
104436 702000000 53 výrobné stroje a zariadenia 0 09.11.2015 30.11.2018
2329V05 702020000 2 502503 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
20986 2329805 709000000 01 výrobné stroje a zariadenia 0 13.11.2015 30.10.2015
2329T05 709030000 1 502502 2015-18817/47331:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
20962 2329805 709000000 01 výrobné stroje a zariadenia 0 19.11.2009 13.11.2015
2329T05 709030000 2 502502 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
12764 2329905 702000000 53 výrobné stroje a zariadenia 0 09.09.2010 09.11.2015
2329V05 702020000 2 502503 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
100652 2329905 702000000 53 výrobné stroje a zariadenia 0 09.11.2015 30.10.2015
2329V05 702020000 1 502503 2015-18811/46628:3-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
11166 2329711 702000000 15 výrobné systémy a manažérstvo kvality 0 24.08.2012 30.04.2016
2329R11 702020000 2 502501 ex offo 30.04.2016
1 502571 1 4.00 NIE NIE
163614 702000000 01 výrobné systémy a manažérstvo kvality 0 28.09.2016 30.11.2018
2305T43 702020000 1 502512 ex offo 14
2 0 2.00 NIE NIE
163615 702000000 01 výrobné systémy a manažérstvo kvality 0 28.09.2016 30.11.2018
2305T43 702020000 1 502512 ex offo 1
2 0 2.00 NIE NIE
11165 702000000 15 výrobné systémy a manažérstvo kvality 0 20.04.2018 31.03.2018
2329R11 702020000 1 502501 2018/6391:2-15A0
1 502571 0 3.00 NIE NIE
16676 2305700 702000000 15 výrobné technológie 0 09.11.2015 30.10.2015
2305R00 702060000 1 502511 2015-18811/46628:3-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
16673 2305700 702000000 15 výrobné technológie 0 14.09.2009 30.04.2016
2305R00 702060000 2 502501 ex offo 30.04.2016
1 0 4.00 NIE NIE
104682 709000000 53 výrobné technológie 0 18.06.2018 28.05.2018
2307V05 709080000 2 502073 2018/6569:11-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
20725 709000000 53 výrobné technológie 0 18.06.2018 28.05.2018
2307V05 709080000 1 502073 2018/6569:11-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
21075 2305800 709000000 01 výrobné technológie 0 19.11.2009 13.11.2015
2305T00 709080000 2 502512 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
21077 2305800 709000000 01 výrobné technológie 0 19.11.2009 30.10.2015
2305T00 709080000 1 502512 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
21080 2305700 709000000 15 výrobné technológie 0 19.11.2009 13.11.2015
2305R00 709080000 2 502511 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
21088 2305700 709000000 15 výrobné technológie 0 19.11.2009 30.10.2015
2305R00 709080000 1 502511 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
20721 2307900 709000000 53 výrobné technológie 0 19.11.2009 13.11.2015
2307V00 709080000 2 502073 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
102446 704000000 53 výrobné technológie (2014) 0 11.11.2015 30.11.2018
2307V05 704030000 2 502073 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
102447 704000000 53 výrobné technológie (2014) 0 11.11.2015 30.11.2018
2307V05 704030000 1 502073 ex offo 14
3 0 3.00 NIE NIE
104243 702000000 15 výrobné technológie a výrobný manažment 0 09.11.2015 30.11.2018
2305R36 702060000 1 502511 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
104237 702000000 01 výrobné technológie a výrobný manažment 0 17.09.2018 14.08.2018
2305T36 702060000 1 502512 2018/10524:12-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
136213 704000000 15 výrobné technológie pre automobilový priemysel 0 25.08.2016 30.11.2018
2305R46 704030000 1 502511 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
136214 704000000 15 výrobné technológie pre automobilový priemysel 0 25.08.2016 30.11.2018
2305R46 704030000 2 502511 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
16672 2329704 702000000 15 výrobné zariadenia a systémy 0 09.11.2015 30.10.2015
2329R04 702060000 1 502501 2015-18811/46628:3-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
16670 2329804 702000000 01 výrobné zariadenia a systémy 0 09.11.2015 30.10.2015
2329T04 702060000 1 502502 2015-18811/46628:3-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
16671 2329704 702000000 15 výrobné zariadenia a systémy 0 14.09.2009 30.04.2016
2329R04 702060000 2 502501 ex offo 30.04.2016
1 0 4.00 NIE NIE
16668 2329804 702000000 01 výrobné zariadenia a systémy 0 16.12.2011 30.04.2016
2329T04 702060000 2 502502 ex offo 30.04.2016
2 0 2.50 NIE NIE
104221 702000000 53 výrobné zariadenia a systémy 0 09.11.2015 30.11.2018
2329V05 702060000 2 502503 ex offo 1
3 0 5.00 NIE NIE
104223 702000000 53 výrobné zariadenia a systémy 0 09.11.2015 30.11.2018
2329V05 702060000 1 502503 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
104224 702000000 53 výrobné zariadenia a systémy 0 09.11.2015 30.11.2018
2329V05 702060000 1 502503 ex offo 1,14
3 0 4.00 NIE NIE
11038 702000000 53 výrobné zariadenia a systémy 0 09.11.2015 31.03.2018
2329V04 702060000 2 502503 2018/6391:2-15A0 20.04.2018 1,14
3 0 5.00 NIE NIE
11039 702000000 53 výrobné zariadenia a systémy 0 20.04.2018 31.03.2018
2329V04 702060000 1 502503 2018/6391:2-15A0
3 0 3.00 NIE NIE
114754 2329904 702000000 53 výrobné zariadenia a systémy 0 09.11.2015 30.10.2015
2329V04 702060000 2 502503 2015-18811/46627:2-15A0 31.08.2018 1,14
3 5.00 NIE NIE
105536 701000000 15 výtvarná edukácia 0 30.08.2018 14.08.2018
7658R74 701050000 1 101031 2018/10524:19-15A0 14
1 0 3.00 NIE NIE
105508 701000000 16 výtvarná edukácia 0 30.08.2018 14.08.2018
7658T74 701050000 1 101032 2018/10524:19-15A0 14
2 0 2.00 NIE NIE
105507 701000000 16 výtvarná edukácia (konverzný) 0 30.08.2018 14.08.2018
7658T74 701050000 1 101032 2018/10524:19-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
105535 701000000 15 výtvarná edukácia (v kombinácii) 1 30.08.2018 14.08.2018
7874R00 701050000 1 101031 2018/10524:19-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
105506 701000000 16 výtvarná edukácia (v kombinácii) 1 30.08.2018 14.08.2018
7874T00 701050000 1 101032 2018/10524:19-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
12191 8216900 706000000 54 výtvarné umenie 0 10.07.2009 18.11.2015
8216V00 2 202013 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
12192 8216900 706000000 54 výtvarné umenie 0 18.11.2015 30.10.2015
8216V00 1 202013 2015-18772/47323:4-15A0 31.08.2020 1,14
3 3.00 NIE NIE
107170 706000000 54 výtvarné umenie 0 18.11.2015 30.11.2018
8216V00 2 202013 ex offo 1,14
3 0 4.00 NIE NIE
105073 709000000 53 využívanie a ochrana zemských zdrojov 0 13.11.2015 30.11.2018
2118V02 709010000 2 502383 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
171381 709000000 53 využívanie a ochrana zemských zdrojov 0 10.01.2017 30.11.2018
2118V02 709010000 1 502383 ex offo 1
3 0 3.00 NIE NIE
171382 709000000 53 využívanie a ochrana zemských zdrojov 0 10.01.2017 30.11.2018
2118V02 709010000 2 502383 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
20649 2118902 709000000 53 využívanie a ochrana zemských zdrojov 0 13.11.2015 30.10.2015
2118V02 709010000 1 502383 2015-18817/47333:4-15A0 31.08.2020 14
3 3.00 NIE NIE
20641 2118902 709000000 53 využívanie a ochrana zemských zdrojov 0 19.11.2009 13.11.2015
2118V02 709010000 2 502383 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
21132 2118805 709000000 01 využívanie alternatívnych zdrojov energie 0 19.11.2009 13.11.2015
2118T05 709010000 2 502382 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
21160 2118705 709000000 15 využívanie alternatívnych zdrojov energie 0 13.11.2015 30.10.2015
2118R05 709010000 1 502381 2015-18817/47331:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
21150 2118705 709000000 15 využívanie alternatívnych zdrojov energie 0 19.11.2009 13.11.2015
2118R05 709010000 2 502381 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
105020 709000000 01 využívanie alternatívnych zdrojov energie 0 13.11.2015 30.11.2018
2118T05 709010000 2 502382 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
105040 709000000 15 využívanie alternatívnych zdrojov energie 0 13.11.2015 30.11.2018
2118R05 709010000 2 502381 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
169236 709000000 15 využívanie alternatívnych zdrojov energie 0 10.01.2017 30.11.2018
2118R05 709010000 1 502381 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
171385 709000000 15 využívanie alternatívnych zdrojov energie 0 10.01.2017 30.11.2018
2118R05 709010000 2 502381 ex offo 1
1 0 4.00 NIE NIE
171383 709000000 01 využívanie alternatívnych zdrojov energie 0 10.01.2017 30.11.2018
2118T05 709010000 1 502382 ex offo 1
2 0 2.00 NIE NIE
171384 709000000 01 využívanie alternatívnych zdrojov energie 0 10.01.2017 30.11.2018
2118T05 709010000 2 502382 ex offo 1
2 0 3.00 NIE NIE
21140 2118805 709000000 01 využívanie alternatívnych zdrojov energie 0 13.11.2015 30.10.2015
2118T05 709010000 1 502382 2015-18817/47331:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
100387 9113800 712000000 01 výzbroj a technika ozbrojených síl 0 09.11.2012 18.10.2012
9113T00 1 804032 2012-15697/46856:3-071 31.08.2015
100387 2 0 2.00 NIE NIE
100389 9113900 712000000 53 výzbroj a technika ozbrojených síl 0 09.11.2012 18.10.2012
9113V00 1 804033 2012-15697/46856:3-071 31.08.2016
100389 3 0 3.00 NIE NIE
100388 9113800 712000000 01 výzbroj a technika ozbrojených síl 0 01.09.2017 01.09.2017
9113T00 2 804032 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE NIE
100390 9113900 712000000 53 výzbroj a technika ozbrojených síl 0 01.09.2017 01.09.2017
9113V00 2 804033 ex offo
3 0 5.00 01.09.2017 NIE NIE
102525 704000000 53 výživa 0 11.11.2015 30.11.2018
4188V00 704010000 2 601123 ex offo 1,14
3 0 4.00 NIE NIE
7251 4188900 704000000 53 výživa 0 11.11.2015 30.10.2015
4188V00 704010000 1 601123 2015-18737/46411:6-15A0 31.08.2020 1,14
3 3.00 NIE NIE
7252 4188900 704000000 53 výživa 0 21.10.2009 11.11.2015
4188V00 704010000 2 601123 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
11522 2940714 702000000 15 výživa - kozmetika - ochrana zdravia 0 28.07.2008
2940R14 702010000 2 31.08.2011
13047 1 3.00 NIE NIE
11523 2940714 702000000 15 výživa - kozmetika - ochrana zdravia 0 28.07.2008
2940R14 702010000 1 502241 31.08.2011
13046 1 3.00 NIE NIE
104539 702000000 01 výživa a hodnotenie kvality potravín 0 18.06.2018 28.05.2018
2940T18 702010000 1 502242 2018/6569:8-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
104540 702000000 01 výživa a hodnotenie kvality potravín 0 18.06.2018 28.05.2018
2940T18 702010000 1 502242 2018/6569:8-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
102541 704000000 01 výživa a ochrana rastlín 0 11.11.2015 30.11.2018
4173T04 704010000 2 601052 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
16364 4173804 704000000 01 výživa a ochrana rastlín 0 11.11.2015 30.10.2015
4173T04 704010000 1 601052 2015-18737/46404:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
16362 4173804 704000000 01 výživa a ochrana rastlín 0 21.10.2009 11.11.2015
4173T04 704010000 2 601052 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16534 2940813 702000000 01 výživa a ochrana zdravia 0 14.09.2009 30.04.2016
2940T13 702010000 2 502242 ex offo 30.04.2016
2 0 2.00 NIE NIE
16535 702000000 01 výživa a ochrana zdravia 0 20.04.2018 31.03.2018
2940T13 702010000 1 502242 2018/6391:2-15A0
2 0 2.00 NIE NIE
183581 704000000 15 výživa ľudí 0 18.09.2018 30.11.2018
4188R02 704010000 2 601121 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
183582 704000000 15 výživa ľudí 0 18.09.2018 30.11.2018
4188R02 704010000 1 601121 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
102543 704000000 01 výživa ľudí 0 11.11.2015 30.11.2018
4188T02 704010000 2 601122 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
102557 704000000 15 výživa ľudí 0 11.11.2015 30.11.2018
4188R02 704010000 2 601121 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
16359 4188802 704000000 01 výživa ľudí 0 11.11.2015 30.10.2015
4188T02 704010000 1 601122 2015-18737/46404:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
16361 4188702 704000000 15 výživa ľudí 0 11.11.2015 30.10.2015
4188R02 704010000 1 601121 2015-18737/46404:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
16358 4188802 704000000 01 výživa ľudí 0 21.10.2009 11.11.2015
4188T02 704010000 2 601122 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16360 4188702 704000000 15 výživa ľudí 0 21.10.2009 11.11.2015
4188R02 704010000 2 601121 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
12219 708000000 53 výživa zvierat a dietetika 0 18.09.2018 14.08.2018
4341V00 1 603103 2018/10524:25-15A0 31.08.2020 14
3 0 4.00 NIE NIE
103991 708000000 53 výživa zvierat a dietetika 0 18.09.2018 14.08.2018
4341V00 1 603103 2018/10524:25-15A0 31.08.2020 1
3 0 4.00 NIE NIE
12221 708000000 53 výživa zvierat a dietetika 0 18.09.2018 14.08.2018
4341V00 2 603103 2018/10524:25-15A0 31.08.2020 14
3 0 5.00 NIE NIE
103990 708000000 53 výživa zvierat a dietetika 0 18.09.2018 14.08.2018
4341V00 2 603103 2018/10524:25-15A0 31.08.2020 1
3 0 5.00 NIE NIE
102539 704000000 01 výživa zvierat a krmivárstvo 0 11.11.2015 30.11.2018
4188T04 704010000 2 601122 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
16357 4188804 704000000 01 výživa zvierat a krmivárstvo 0 11.11.2015 30.10.2015
4188T04 704010000 1 601122 2015-18737/46411:6-15A0 31.08.2020 14
2 2.00 NIE NIE
16356 4188804 704000000 01 výživa zvierat a krmivárstvo 0 21.10.2009 11.11.2015
4188T04 704010000 2 601122 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
101006 2940714 702000000 15 výživa, kozmetika a ochrana zdravia 0 24.03.2011 30.04.2016
2940R14 702010000 2 502241 ex offo 30.04.2016
1 0 3.00 NIE NIE
101036 702000000 15 výživa, kozmetika a ochrana zdravia 0 20.04.2018 31.03.2018
2940R14 702010000 1 502241 2018/6391:2-15A0
1 0 3.00 NIE NIE
104557 702000000 15 výživa, kozmetika, ochrana zdravia 0 09.11.2015 30.11.2018
2940R14 702010000 1 502241 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
104558 702000000 15 výživa, kozmetika, ochrana zdravia 0 09.11.2015 30.11.2018
2940R14 702010000 1 502241 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
107415 713000000 15 vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci 0 27.10.2015 30.11.2018
7536R25 713020000 1 101051 ex offo 14
1 704021 0 3.00 NIE NIE
107416 713000000 15 vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci 0 27.10.2015 30.11.2018
7536R25 713020000 2 101051 ex offo 14
1 704021 0 4.00 NIE NIE
100080 4347705 708000000 15 vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 0 18.11.2015 30.10.2015
4347R05 1 603081 2015-18852/46465:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
100081 4347705 708000000 15 vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 0 09.02.2012 18.11.2015
4347R05 2 603081 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
103967 708000000 15 vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 0 18.11.2015 30.11.2018
4347R05 2 603081 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
100143 7218709 720000000 15 vzťahy s médiami 0 30.03.2012 13.11.2015
7218R09 720010000 2 302031 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
106986 720000000 15 vzťahy s médiami 0 26.09.2018 19.09.2018
7218R09 720010000 1 302031 2018/11973:8-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
106984 720000000 15 vzťahy s médiami 0 26.09.2018 19.09.2018
7218R09 720010000 2 302031 2018/11973:8-15A0 14
1 4.00 NIE NIE
100142 7218709 720000000 15 vzťahy s médiami 0 30.03.2012 13.11.2016
7218R09 720010000 1 302031 ex offo (§ 87 ods. 3) 13.11.2016 14
1 0 3.00 NIE NIE
107133 7218709 720000000 15 vzťahy s médiami 0 07.03.2017 17.02.2017
7218R09 720010000 1 302031 2017-2955/6868:6-15A0 1
1 0 3.00 NIE NIE
183597 709000000 01 Welding, joining and surface treatment (zváranie, spájanie a povrchové úpravy) 0 11.10.2018 30.11.2018
2305T30 709030000 1 502512 ex offo 1
2 0 2.00 NIE NIE
102414 704000000 53 záhradná a krajinná architektúra 0 11.11.2015 30.11.2018
4121V01 704040000 2 601173 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
102415 704000000 53 záhradná a krajinná architektúra 0 11.11.2015 30.11.2018
4121V01 704040000 2 601173 ex offo 1,14
3 0 4.00 NIE NIE
7230 4121901 704000000 53 záhradná a krajinná architektúra 0 21.10.2009 11.11.2015
4121V01 704040000 2 601173 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
102573 4121901 704000000 53 záhradná a krajinná architektúra 0 11.11.2015 30.10.2015
4121V01 704040000 1 601173 2015-18737/46404:3-15A0 1
3 3.00 NIE NIE
7229 4121901 704000000 53 záhradná a krajinná architektúra 0 11.11.2015 30.10.2015
4121V01 704040000 1 601173 2015-18737/46404:3-15A0 1,14
3 3.00 NIE NIE
16316 4121801 704000000 01 záhradná a krajinná architektúra 0 11.11.2015 30.10.2015
4121T01 704040000 1 601172 2015-18737/46404:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
16315 4121701 704000000 15 záhradná a krajinná architektúra 0 11.11.2015 30.10.2015
4121R01 704040000 1 601171 2015-18737/46404:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
102410 704000000 53 záhradníctvo 0 11.11.2015 30.11.2018
4142V00 704040000 2 601103 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
102411 704000000 53 záhradníctvo 0 11.11.2015 30.11.2018
4142V00 704040000 2 601103 ex offo 1,14
3 0 4.00 NIE NIE
102422 704000000 01 záhradníctvo 0 11.11.2015 30.11.2018
4142T00 704040000 2 601102 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
102429 704000000 15 záhradníctvo 0 11.11.2015 30.11.2018
4142R00 704040000 2 601101 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
12924 4142900 704000000 53 záhradníctvo 0 29.05.2017 10.05.2017
4142V00 704040000 1 601103 2017-7372/19929:6-15A0 1,14
3 3.00 NIE NIE
102572 4142900 704000000 53 záhradníctvo 0 29.05.2017 10.05.2017
4142V00 704040000 1 601103 2017-7372/19929:6-15A0 1
3 3.00 NIE NIE
16311 4142700 704000000 15 záhradníctvo 0 21.10.2009 11.11.2015
4142R00 704040000 2 601101 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16312 4142800 704000000 01 záhradníctvo 0 11.11.2015 30.10.2015
4142T00 704040000 1 601102 2015-18737/46404:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
16310 4142700 704000000 15 záhradníctvo 0 11.11.2015 30.10.2015
4142R00 704040000 1 601101 2015-18737/46404:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
16313 4142800 704000000 01 záhradníctvo 0 17.07.2012 11.11.2015
4142T00 704040000 2 601102 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
7226 4142900 704000000 53 záhradníctvo 0 17.07.2012 11.11.2015
4142V00 704040000 2 601103 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
183276 796000000 921 záhradníctvo (kertészmérnöki alapképzési szak/Horticultural Engineering) 0 24.10.2017 09.10.2017
2 001011 2017-11460-15A0 8
1 0 3.50 NIE NIE
16464 6262703 703000000 15 zahraničnoobchodné podnikanie 0 21.07.2009 12.11.2015
6262R03 703010000 2 303091 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16465 6262703 703000000 15 zahraničnoobchodné podnikanie 0 21.07.2009 30.10.2015
6262R03 703010000 1 303091 2015-18841/47382:6-15A0 12.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
20943 2153707 709000000 15 záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 0 13.11.2015 30.10.2015
2153R07 709010000 1 502321 2015-18817/47331:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
100746 2153807 709000000 01 záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 0 21.08.2013 30.10.2015
2153T07 709010000 2 502322 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
2 0 3.00 NIE NIE
20942 2153707 709000000 15 záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 0 19.11.2009 13.11.2015
2153R07 709010000 2 502321 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
105038 709000000 15 záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 0 13.11.2015 30.11.2018
2153R07 709010000 2 502321 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
183551 709000000 01 záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 0 17.09.2018 30.11.2018
2153T07 709010000 2 502322 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
169237 709000000 15 záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 0 10.01.2017 30.11.2018
2153R07 709010000 1 502321 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
169238 709000000 15 záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 0 10.01.2017 30.11.2018
2153R07 709010000 2 502321 ex offo 1
1 0 4.00 NIE NIE
100745 709000000 01 záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 0 17.09.2018 05.09.2018
2153T07 709010000 1 502322 2018/11973:9-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
3873 9241800 710000000 01 záchranné služby 0 02.04.2009 02.04.2009
9241T00 710010000 1 803062 CD-2009-23547/12275-14:sekr. 31.08.2012
20738 2 3.00 NIE NIE
3874 9241800 710000000 01 záchranné služby 0 02.04.2009 02.04.2009
9241T00 710010000 2 803062 CD-2009-23547/12275-15:sekr. 31.08.2012
20739 2 3.00 NIE NIE
21173 9241900 710000000 53 záchranné služby 0 03.11.2009 12.11.2015
9241V00 710010000 2 803063 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
21453 9241700 710000000 15 záchranné služby 0 03.11.2009 12.11.2015
9241R00 710010000 2 803061 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
21445 9241800 710000000 01 záchranné služby 0 03.11.2009 12.11.2015
9241T00 710010000 2 803062 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
103704 9241900 710000000 53 záchranné služby 0 12.11.2015 30.10.2015
9241V00 710010000 1 803063 2015-18768/47288:2-15A0 1
3 3.00 NIE NIE
21175 9241900 710000000 53 záchranné služby 0 12.11.2015 30.10.2015
9241V00 710010000 1 803063 2015-18768/47288:2-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
21449 9241800 710000000 01 záchranné služby 0 12.11.2015 30.10.2015
9241T00 710010000 1 803062 2015-18768/47288:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
21457 9241700 710000000 15 záchranné služby 0 12.11.2015 30.10.2015
9241R00 710010000 1 803061 2015-18768/47288:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
103652 710000000 53 záchranné služby 0 12.11.2015 30.11.2018
9241V00 710010000 2 803063 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
103653 710000000 53 záchranné služby 0 12.11.2015 30.11.2018
9241V00 710010000 2 803063 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
103664 710000000 01 záchranné služby 0 12.11.2015 30.11.2018
9241T00 710010000 2 803062 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
103670 710000000 15 záchranné služby 0 12.11.2015 30.11.2018
9241R00 710010000 2 803061 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
« 1 12 22 33 39 40 41 42 43 »
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný