Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Aktualizácia: 03.12.2018 08:05:32
Počet záznamov: 37241
Počet platných záznamov: 8507
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť
Filtrovať:

« 1 2 3 4 5 6 7 12 22 33 43 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
175410 709000000 01 automobilová elektronika 0 07.03.2017 30.11.2018
2613T13 709040000 1 502132 ex offo 1
2 0 2.00 NIE NIE
175411 709000000 01 automobilová elektronika 0 07.03.2017 30.11.2018
2613T13 709040000 1 502132 ex offo 14
2 0 2.00 NIE NIE
16602 2613713 702000000 15 automobilová elektronika 0 14.09.2009 30.04.2016
2613R13 702030000 2 502131 ex offo 30.04.2016
1 0 3.00 NIE NIE
104610 2387709 702000000 15 automobilová mechatronika 0 09.11.2015 30.10.2015
2387R09 702030000 1 502161 2015-18811/46628:3-15A0 1
1 3.00 NIE NIE
100852 2387709 702000000 15 automobilová mechatronika 0 09.11.2015 30.10.2015
2387R09 702030000 1 502161 2015-18811/46628:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
183141 709000000 15 automobilová výroba 0 01.12.2017 30.11.2018
2305R22 709030000 1 502511 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
183142 709000000 01 automobilová výroba 0 01.12.2017 30.11.2018
2305T22 709030000 1 502512 ex offo 1
2 0 2.00 NIE NIE
11588 2305722 709000000 15 automobilová výroba 0 11.08.2011 13.11.2015
2305R22 709030000 2 502511 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
20981 2305822 709000000 01 automobilová výroba 0 11.08.2011 13.11.2015
2305T22 709030000 2 502512 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
21003 2305822 709000000 01 automobilová výroba 0 13.11.2015 30.10.2015
2305T22 709030000 1 502512 2015-18817/47331:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
11587 2305722 709000000 15 automobilová výroba 0 13.11.2015 30.10.2015
2305R22 709030000 1 502511 2015-18817/47331:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
183390 704000000 01 automobilové dopravné systémy 0 18.06.2018 30.11.2018
2302T18 704030000 1 502032 ex offo 14
2 0 2.00 NIE NIE
183391 704000000 01 automobilové dopravné systémy 0 18.06.2018 30.11.2018
2302T18 704030000 2 502032 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
113711 702000000 15 automobily a mobilné pracovné stroje 0 01.06.2016 30.11.2018
2302R17 702020000 1 502031 ex offo
1 0 3.00 NIE NIE
104456 702000000 15 automobily a mobilné pracovné stroje 0 09.11.2015 30.11.2018
2302R17 702020000 1 502031 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
113713 702000000 01 automobily a mobilné pracovné stroje 0 18.06.2018 28.05.2018
2302T17 702020000 1 502032 2018/6569:8-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
104450 2302817 702000000 01 automobily a mobilné pracovné stroje 0 18.06.2018 28.05.2018
2302T17 702020000 1 502032 2018/6569:8-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
16751 702000000 15 automobily, lode a spaľovacie motory 0 20.04.2018 31.03.2018
2353R02 702020000 1 502041 2018/6391:2-15A0
1 0 3.00 NIE NIE
16747 702000000 01 automobily, lode a spaľovacie motory 0 20.04.2018 31.03.2018
2353T02 702020000 1 502042 2018/6391:2-15A0
2 0 2.00 NIE NIE
16749 2353702 702000000 15 automobily, lode a spaľovacie motory 0 14.09.2009 30.04.2016
2353R02 702040000 2 502041 ex offo 30.04.2016
1 0 4.00 NIE NIE
16748 2353802 702000000 01 automobily, lode a spaľovacie motory 0 14.09.2009 30.04.2016
2353T02 702020000 2 502042 ex offo 30.04.2016
2 0 3.00 NIE NIE
136216 709000000 15 Automotive Production Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
2305R48 709080000 2 502511 2018/6569:11-15A0 1
1 4.00 NIE NIE
136229 709000000 01 Automotive Production Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
2305T48 709080000 1 502512 2018/6569:11-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
136230 709000000 01 Automotive Production Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
2305T48 709080000 2 502512 2018/6569:11-15A0 1
2 3.00 NIE NIE
136215 709000000 15 Automotive Production Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
2305R48 709080000 1 502511 2018/6569:11-15A0 1
1 3.00 NIE NIE
103584 710000000 15 autotronika 0 12.11.2015 30.11.2018
2675R44 710040000 2 502091 ex offo 1
1 0 4.00 NIE NIE
103585 710000000 15 autotronika 0 12.11.2015 30.11.2018
2675R44 710040000 2 502091 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
103586 710000000 15 autotronika 0 12.11.2015 30.11.2018
2675R44 710040000 1 502091 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
103587 710000000 15 autotronika 0 12.11.2015 30.11.2018
2675R44 710040000 1 502091 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
20960 2613708 709000000 15 avionické systémy 0 13.11.2015 30.10.2015
2613R08 709050000 1 502131 2015-18817/47333:4-15A0 31.08.2020 1,14
1 3.00 NIE NIE
16222 8213714 707000000 15 bábkarská réžia a dramaturgia 0 15.07.2009 30.10.2015
8213R14 707010000 1 202041 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
16223 8213713 707000000 15 bábkarská scénografia a technológia 0 15.07.2009 30.10.2015
8213R13 707010000 1 202041 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
22 8213806 707000000 41 bábkarská tvorba 0 10.11.2015 30.10.2015
8213T06 707010000 1 202042 2015-18758/47240:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
12217 8213906 707000000 54 bábkarská tvorba 0 10.11.2015 30.10.2015
8213V06 707010000 1 202043 2015-18758/47240:2-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
12218 8213906 707000000 54 bábkarská tvorba 0 15.07.2009 10.11.2015
8213V06 707010000 2 202043 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
101581 707000000 15 bábkarská tvorba 0 10.11.2015 30.11.2018
8213R06 707010000 1 202041 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
16224 8213725 707000000 15 bábkoherectvo 0 15.07.2009 30.10.2015
8213R25 707010000 1 202041 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
105064 709000000 15 baníctvo a geotechnika 0 13.11.2015 30.11.2018
2153R03 709010000 2 502321 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
169208 709000000 15 baníctvo a geotechnika 0 10.01.2017 30.11.2018
2153R03 709010000 1 502321 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
169209 709000000 15 baníctvo a geotechnika 0 10.01.2017 30.11.2018
2153R03 709010000 2 502321 ex offo 1
1 0 4.00 NIE NIE
21157 2153703 709000000 15 baníctvo a geotechnika 0 19.11.2009 13.11.2015
2153R03 709010000 2 502321 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
21167 2153703 709000000 15 baníctvo a geotechnika 0 13.11.2015 30.10.2015
2153R03 709010000 1 502321 2015-18817/47331:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
30309 790000000 999 bankovní management 0 19.03.2008 19.03.2008
3 001021
30309 1 3.00 NIE NIE
101404 6271802 703000000 01 bankovníctvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6271T02 703030000 1 303062 2015-18841/47374:2-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
107230 6271802 703000000 01 bankovníctvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6271T02 703030000 1 303062 2015-18841/47374:2-15A0 13,14
2 2.00 NIE NIE
107231 6271802 703000000 01 bankovníctvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6271T02 703030000 1 303062 2015-18841/47374:2-15A0 5,14
2 2.00 NIE NIE
107232 6271802 703000000 01 bankovníctvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6271T02 703030000 1 303062 2015-18841/47374:2-15A0 9,14
2 2.00 NIE NIE
16442 6271802 703000000 01 bankovníctvo 0 12.11.2015 30.10.2015
6271T02 703030000 1 303062 2015-18841/47374:2-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
16441 6271802 703000000 01 bankovníctvo 0 21.07.2009 12.11.2015
6271T02 703030000 2 303062 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
101234 703000000 01 bankovníctvo 0 12.11.2015 30.11.2018
6271T02 703030000 2 303062 ex offo 1
2 0 3.00 NIE NIE
101235 703000000 01 bankovníctvo 0 12.11.2015 30.11.2018
6271T02 703030000 2 303062 ex offo 13,14
2 0 3.00 NIE NIE
101236 703000000 01 bankovníctvo 0 12.11.2015 30.11.2018
6271T02 703030000 2 303062 ex offo 5,14
2 0 3.00 NIE NIE
101237 703000000 01 bankovníctvo 0 12.11.2015 30.11.2018
6271T02 703030000 2 303062 ex offo 9,14
2 0 3.00 NIE NIE
101238 703000000 01 bankovníctvo 0 12.11.2015 30.11.2018
6271T02 703030000 2 303062 ex offo 1,14
2 0 3.00 NIE NIE
105017 709000000 53 banská geológia a geologický prieskum 0 13.11.2015 30.11.2018
2121V00 709010000 2 502353 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
20644 2121900 709000000 53 banská geológia a geologický prieskum 0 18.07.2012 13.11.2015
2121V00 709010000 2 502353 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
20653 2121900 709000000 53 banská geológia a geologický prieskum 0 13.11.2015 30.10.2015
2121V00 709010000 1 502353 2015-18817/47331:2-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
171341 709000000 53 banská geológia a geologický prieskum 0 10.01.2017 30.11.2018
2121V00 709010000 1 502353 ex offo 1
3 0 3.00 NIE NIE
171342 709000000 53 banská geológia a geologický prieskum 0 10.01.2017 30.11.2018
2121V00 709010000 2 502353 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
105015 709000000 53 banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie 0 13.11.2015 30.11.2018
2106V00 709010000 2 502363 ex offo 14
3 0 4.00 NIE ÁNO
20645 2106900 709000000 53 banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie 0 19.11.2009 13.11.2015
2106V00 709010000 2 502363 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
20652 2106900 709000000 53 banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie 0 13.11.2015 30.10.2015
2106V00 709010000 1 502363 2015-18817/47331:2-15A0 14
3 3.00 NIE ÁNO
178005 709000000 53 banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie 0 22.05.2017 30.11.2018
2106V00 709010000 1 502363 ex offo 1
3 0 3.00 NIE NIE
178006 709000000 53 banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie 0 22.05.2017 30.11.2018
2106V00 709010000 2 502363 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
105013 709000000 53 banské meračstvo a geodézia 0 13.11.2015 30.11.2018
2102V00 709010000 2 502333 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
182942 709000000 53 banské meračstvo a geodézia 0 10.08.2017 30.11.2018
2102V00 709010000 1 502333 ex offo 1
3 0 3.00 NIE NIE
182943 709000000 53 banské meračstvo a geodézia 0 10.08.2017 30.11.2018
2102V00 709010000 2 502333 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
20647 2102900 709000000 53 banské meračstvo a geodézia 0 19.11.2009 13.11.2015
2102V00 709010000 2 502333 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
20654 2102900 709000000 53 banské meračstvo a geodézia 0 13.11.2015 30.10.2015
2102V00 709010000 1 502333 2015-18817/47331:2-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
16408 4170704 704000000 15 bezpečnosť a kontrola potravín 0 21.10.2009 11.11.2015
4170R04 704050000 2 601131 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
7287 4170804 704000000 01 bezpečnosť a kontrola potravín 0 19.10.2011 11.11.2015
4170T04 704050000 2 601132 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
102571 4170804 704000000 01 bezpečnosť a kontrola potravín 0 11.11.2015 30.10.2015
4170T04 704050000 1 601132 2015-18737/46404:3-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
7290 4170804 704000000 01 bezpečnosť a kontrola potravín 0 11.11.2015 30.10.2015
4170T04 704050000 1 601132 2015-18737/46404:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
16407 4170704 704000000 15 bezpečnosť a kontrola potravín 0 11.11.2015 30.10.2015
4170R04 704050000 1 601131 2015-18737/46404:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
102400 704000000 15 bezpečnosť a kontrola potravín /2014/ 0 11.11.2015 30.11.2018
4170R04 704050000 2 601131 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
102394 704000000 01 bezpečnosť a kontrola potravín /2014/ 0 05.11.2018 11.10.2018
4170T04 704050000 2 601132 2018/13266:13-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
100378 9601701 712000000 15 bezpečnosť a obrana štátu 0 09.11.2012 18.10.2012
9601R01 1 804041 2012-15697/46856:3-071 31.08.2016
100378 1 0 3.00 NIE NIE
100379 9601801 712000000 16 bezpečnosť a obrana štátu 0 09.11.2012 18.10.2012
9601T01 1 804042 2012-15697/46856:3-071 31.08.2015
100379 2 0 2.00 NIE NIE
4110 9601901 712000000 53 bezpečnosť a obrana štátu 0 01.09.2017 01.09.2017
9601V01 2 804043 ex offo
3 5.00 01.09.2017 NIE NIE
100380 9601801 712000000 16 bezpečnosť a obrana štátu 0 01.09.2017 01.09.2017
9601T01 2 804042 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE NIE
100684 9601901 712000000 53 bezpečnosť a obrana štátu 0 21.08.2013 12.08.2013
9601V01 1 804043 2013-13033/36771:4-071 31.08.2016
100684 3 0 3.00 NIE NIE
113103 712000000 53 bezpečnosť a obrana štátu 0 17.09.2018 14.08.2018
9601V01 2 804043 2018/10524:3-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
100685 9601901 712000000 53 bezpečnosť a obrana štátu 0 21.08.2013 12.08.2013
9601V01 2 804043 2013-13033/36771:4-071 31.08.2018
100685 3 0 5.00 NIE NIE
113104 712000000 53 bezpečnosť a obrana štátu 0 17.09.2018 14.08.2018
9601V01 1 804043 2018/10524:3-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
113112 712000000 16 bezpečnosť a obrana štátu 0 17.09.2018 14.08.2018
9601T01 1 804042 2018/10524:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
113111 712000000 16 bezpečnosť a obrana štátu 0 17.09.2018 14.08.2018
9601V01 2 804042 2018/10524:3-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
113117 712000000 15 bezpečnosť a obrana štátu 0 17.09.2018 14.08.2018
9601R01 1 804041 2018/10524:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
4111 9601901 712000000 53 bezpečnosť a obrana štátu 0 31.08.2013 31.08.2013
9601V01 1 804043 ex offo
20498 3 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
100686 9211707 710000000 15 bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry 0 02.06.2016 16.05.2016
9211R07 710010000 1 803071 2016-15695/21225:5-15A0 14
1 0 3.00 NIE NIE
100687 9211707 710000000 15 bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry 0 02.06.2016 16.05.2016
9211R07 710010000 2 803071 2016-15695/21225:5-15A0 14
1 0 4.00 NIE NIE
100688 9211807 710000000 01 bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry 0 02.06.2016 16.05.2016
9211T07 710010000 1 803072 2016-15695/21225:5-15A0 14
2 0 2.00 NIE NIE
100689 9211807 710000000 01 bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry 0 02.06.2016 16.05.2016
9211T07 710010000 2 803072 2016-15695/21225:5-15A0 14
2 0 3.00 NIE NIE
106420 716000000 15 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 0 11.11.2015 30.11.2018
3965P00 716010000 2 803051 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
16713 702000000 15 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 0 20.04.2018 31.03.2018
3965R00 702060000 1 803051 2018/6391:2-15A0
1 0 3.00 NIE NIE
16988 3965700 716000000 15 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 0 30.11.2009 11.11.2015
3965R00 716010000 2 803051 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16987 3965700 716000000 15 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 0 11.11.2015 30.10.2015
3965R00 716010000 1 803051 2015-18831/47353:2-15A0 14
1 3.00 NIE ÁNO
21013 3965700 709000000 15 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 0 19.11.2009 13.11.2015
3965R00 709030000 2 803051 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
21023 3965700 709000000 15 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 0 19.11.2009 30.10.2015
3965R00 709030000 1 803051 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
16714 3965700 702000000 15 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 0 14.09.2009 30.04.2016
3965R00 702060000 2 803051 ex offo 30.04.2016
1 0 4.00 NIE NIE
11895 4332704 708000000 15 bezpečnosť krmív a potravín 0 18.11.2015 30.10.2015
4332R04 1 603021 2015-18852/46465:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
11893 4332704 708000000 15 bezpečnosť krmív a potravín 0 08.01.2009 18.11.2015
4332R04 2 603021 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
103965 708000000 15 bezpečnosť krmív a potravín 0 18.11.2015 30.11.2018
4332R04 2 603021 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
20980 2352800 709000000 01 bezpečnosť technických systémov 0 19.11.2009 13.11.2015
2352T00 709030000 2 502562 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
21002 2352800 709000000 01 bezpečnosť technických systémov 0 13.11.2015 30.10.2015
2352T00 709030000 1 502562 2015-18817/47333:4-15A0 31.08.2020 14
2 2.00 NIE NIE
104884 709000000 53 bezpečnosť technických systémov 0 13.11.2015 30.11.2018
2352V00 709030000 2 502563 ex offo 14
3 0 5.00 NIE NIE
104885 709000000 53 bezpečnosť technických systémov 0 13.11.2015 30.11.2018
2352V00 709030000 1 502563 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
20681 2352901 709000000 53 bezpečnosť technických systémov a bezpečnosť práce 0 19.11.2009 13.11.2015
2352V01 709030000 2 502563 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
20693 2352901 709000000 53 bezpečnosť technických systémov a bezpečnosť práce 0 19.11.2009 30.10.2015
2352V01 709030000 1 502563 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
3 0 3.00 NIE NIE
183151 714000000 15 bezpečnosť životného prostredia 0 01.12.2017 30.11.2018
1615R12 714070000 2 403031 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
183152 714000000 15 bezpečnosť životného prostredia 0 01.12.2017 30.11.2018
1615R12 714070000 1 403031 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
102963 714000000 16 bezpečnostné štúdiá (2014) 0 18.06.2018 28.05.2018
6721T05 714060000 1 301052 2018/6569:17-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
102964 714000000 16 bezpečnostné štúdiá (2014) 0 18.06.2018 28.05.2018
6721T05 714060000 1 301052 2018/6569:17-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
102965 714000000 16 bezpečnostné štúdiá (2014) 0 18.06.2018 28.05.2018
6721T05 714060000 2 301052 2018/6569:17-15A0 1,14
2 3.00 NIE NIE
102966 714000000 16 bezpečnostné štúdiá (2014) 0 18.06.2018 28.05.2018
6721T05 714060000 2 301052 2018/6569:17-15A0 1
2 3.00 NIE NIE
7169 9245907 715000000 53 bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 0 15.07.2009 11.11.2015
9245V07 2 803013 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
7171 9245707 715000000 15 bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 0 15.07.2009 11.11.2015
9245R07 2 803011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
7175 9245807 715000000 16 bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 0 15.07.2009 11.11.2015
9245T07 2 803012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
7174 9245807 715000000 16 bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 0 11.11.2015 30.10.2015
9245T07 1 803012 2015-18751/46487:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
7170 9245707 715000000 15 bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 0 11.11.2015 30.10.2015
9245R07 1 803011 2015-18751/46487:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
7178 9245907 715000000 53 bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 0 11.11.2015 30.10.2015
9245V07 1 803013 2015-18751/46487:3-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
101068 715000000 16 bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 0 11.11.2015 30.11.2018
9245T07 2 803012 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
101069 715000000 16 bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 0 11.11.2015 30.11.2018
9245T07 2 803012 ex offo 14
2 0 4.00 NIE NIE
101070 715000000 15 bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 0 11.11.2015 30.11.2018
9245R07 2 803011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
101075 715000000 53 bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 0 11.11.2015 30.11.2018
9245V07 2 803013 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
7173 9216702 715000000 15 bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 0 15.07.2009 11.11.2015
9216R02 2 803021 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
7177 9216802 715000000 16 bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 0 15.07.2009 11.11.2015
9216T02 2 803022 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
7172 9216702 715000000 15 bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 0 11.11.2015 30.10.2015
9216R02 1 803021 2015-18751/46487:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
7176 9216802 715000000 16 bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 0 11.11.2015 30.10.2015
9216T02 1 803022 2015-18751/46487:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
101064 715000000 15 bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 0 11.11.2015 30.11.2018
9216R02 2 803021 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
101073 715000000 53 bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 0 11.11.2015 30.11.2018
9216V02 1 803023 ex offo 14
3 0 3.00 NIE NIE
101074 715000000 53 bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 0 11.11.2015 30.11.2018
9216V02 2 803023 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
101079 715000000 16 bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 0 11.11.2015 30.11.2018
9216T02 2 803022 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
21176 9245902 710000000 53 bezpečnostný manažment 0 03.11.2009 12.11.2015
9245V02 710010000 2 803013 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
21448 9245802 710000000 01 bezpečnostný manažment 0 03.11.2009 12.11.2015
9245T02 710010000 2 803012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
21456 9245702 710000000 15 bezpečnostný manažment 0 03.11.2009 12.11.2015
9245R02 710010000 2 803011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
175412 710000000 15 bezpečnostný manažment 0 07.03.2017 30.11.2018
9245R02 710010000 2 803011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
21460 9245702 710000000 15 bezpečnostný manažment 0 02.06.2016 16.05.2016
9245R02 710010000 1 803011 2016-15695/21221:4-15A0 14
1 0 3.00 NIE NIE
175413 710000000 01 bezpečnostný manažment 0 07.03.2017 30.11.2018
9245T02 710010000 2 803012 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
21452 9245802 710000000 01 bezpečnostný manažment 0 02.06.2016 16.05.2016
9245T02 710010000 1 803012 2016-15695/21221:4-15A0 14
2 0 2.00 NIE NIE
103706 9245902 710000000 53 bezpečnostný manažment 0 02.06.2016 16.05.2016
9245V02 710010000 1 803013 2016-15695/21221:4-15A0 1
3 0 3.00 NIE NIE
21178 9245902 710000000 53 bezpečnostný manažment 0 02.06.2016 16.05.2016
9245V02 710010000 1 803013 2016-15695/21221:4-15A0 14
3 0 3.00 NIE NIE
175414 710000000 53 bezpečnostný manažment 0 07.03.2017 30.11.2018
9245V02 710010000 2 803013 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
175415 710000000 53 bezpečnostný manažment 0 07.03.2017 30.11.2018
9245V02 710010000 2 803013 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
12270 1157900 711000000 53 biofyzika 0 13.11.2015 30.10.2015
1157V00 711020000 1 401123 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE NIE
106811 1157900 711000000 53 biofyzika 0 13.11.2015 30.10.2015
1157V00 711020000 2 401123 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1
3 5.00 NIE NIE
106808 1157900 711000000 53 biofyzika 0 13.11.2015 30.10.2015
1157V00 711020000 1 401123 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1
3 4.00 NIE NIE
4889 1160808 711000000 16 biofyzika 0 13.11.2015 30.10.2015
1160T08 711020000 1 401012 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
12264 1157900 711000000 53 biofyzika 0 13.11.2015 30.10.2015
1157V00 711020000 2 401123 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE NIE
12672 1157900 701000000 53 biofyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1157V00 701090000 2 401123 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 5.00 NIE NIE
12671 1157900 701000000 53 biofyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1157V00 701090000 1 401123 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 4.00 NIE NIE
100761 1160808 711000000 16 biofyzika (konverzný) 0 31.08.2013 31.08.2013
1160T08 711020000 1 401012 ex offo
100761 2 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
17831 1160812 701000000 16 biofyzika a chemická fyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1160T12 701090000 1 401012 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
2 2.00 NIE NIE
24776 1201718 701000000 15 biogeológia 0 03.03.2017 17.02.2017
1201R18 701040000 1 401231 2017-2955/6868:6-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
24777 1201718 701000000 15 biogeológia 0 13.07.2011 05.11.2015
1201R18 701040000 2 401231 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
4627 702000000 53 biochémia 0 17.09.2018 14.08.2018
1410V00 702010000 1 401223 2018/10524:12-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
104645 702000000 53 biochémia 0 17.09.2018 14.08.2018
1410V00 702010000 1 401223 2018/10524:12-15A0 1
3 4.00 NIE NIE
12860 702000000 53 biochémia 0 17.09.2018 14.08.2018
1410V00 702010000 2 401223 2018/10524:12-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
104644 702000000 53 biochémia 0 17.09.2018 14.08.2018
1410V00 702010000 2 401223 2018/10524:12-15A0 1
3 5.00 NIE NIE
106817 1410900 711000000 53 biochémia 0 13.11.2015 30.10.2015
1410V00 711020000 1 401223 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1
3 4.00 NIE NIE
17471 1420803 711000000 16 biochémia 0 13.11.2015 30.10.2015
1420T03 711020000 1 401142 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
12265 1410900 711000000 53 biochémia 0 13.11.2015 30.10.2015
1410V00 711020000 1 401223 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE NIE
12266 1410900 711000000 53 biochémia 0 13.11.2015 30.10.2015
1410V00 711020000 2 401223 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE NIE
106849 1410900 711000000 53 biochémia 0 13.11.2015 30.10.2015
1410V00 711020000 2 401223 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1
3 5.00 NIE NIE
17795 1420703 701000000 15 biochémia 0 05.11.2015 30.10.2015
1420R03 701040000 1 401141 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE NIE
9982 1420703 701000000 15 biochémia 0 17.07.2012 05.11.2015
1420R03 701040000 2 401141 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
9964 1420803 701000000 16 biochémia 0 17.07.2012 05.11.2015
1420T03 701040000 2 401142 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
12457 1410900 701000000 53 biochémia 0 05.11.2015 30.10.2015
1410V00 701040000 2 401223 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE NIE
12461 1410900 701000000 53 biochémia 0 05.11.2015 30.10.2015
1410V00 701040000 1 401223 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE NIE
17796 1420803 701000000 16 biochémia 0 05.11.2015 30.10.2015
1420T03 701040000 1 401142 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
100769 1420803 711000000 16 biochémia (konverzný) 0 03.11.2009 30.10.2015
1420T03 711020000 1 401142 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015
2 3.00 NIE NIE
183507 702000000 15 biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie 0 17.09.2018 30.11.2018
1420R46 702010000 1 401141 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
183508 702000000 15 biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie 0 17.09.2018 30.11.2018
1420R46 702010000 1 401141 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
183506 702000000 15 biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný) 0 17.09.2018 30.11.2018
1420R46 702010000 1 401141 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
183509 702000000 15 biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný) 0 17.09.2018 30.11.2018
1420R46 702010000 1 401141 ex offo 1
1 0 4.00 NIE NIE
104537 702000000 01 biochémia a biomedicínske technológie 0 18.06.2018 28.05.2018
2908T09 702010000 1 502252 2018/6569:8-15A0 1
2 401142 1 2.00 NIE NIE
104538 702000000 01 biochémia a biomedicínske technológie 0 18.06.2018 28.05.2018
2908T09 702010000 1 502252 2018/6569:8-15A0 14
2 401142 1 2.00 NIE NIE
105226 701000000 15 bioinformatika 0 05.11.2015 30.11.2018
2508R06 701090000 1 902011 ex offo 1
1 402011 1 3.00 NIE NIE
105227 701000000 15 bioinformatika 0 05.11.2015 30.11.2018
2508R06 701090000 1 902011 ex offo 1,14
1 402011 1 3.00 NIE NIE
106430 716000000 15 biológia 0 11.11.2015 30.11.2018
1536R00 716020000 2 402011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
106350 716000000 16 biológia 0 18.09.2018 05.09.2018
1536T00 716020000 2 402012 2018/11973:12-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
9983 1536700 701000000 15 biológia 0 31.08.2013 31.08.2013
1536R00 701040000 2 402011 ex offo
14626 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
17227 1536800 717000000 16 biológia 0 18.11.2015 30.10.2015
1536T00 717050000 1 402012 2015-18761/46611:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
17110 1536700 716000000 15 biológia 0 11.11.2015 30.10.2015
1536R00 716020000 1 402011 2015-18831/47353:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
17228 1536700 717000000 15 biológia 0 18.11.2015 30.10.2015
1536R00 717050000 1 402011 2015-18761/46611:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
17109 1536700 716000000 15 biológia 0 30.11.2009 11.11.2015
1536R00 716020000 2 402011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17108 1536800 716000000 16 biológia 0 11.11.2015 30.10.2015
1536T00 716020000 1 402012 2015-18831/47353:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
17469 1536700 711000000 15 biológia 0 13.11.2015 30.10.2015
1536R00 711020000 1 402011 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE NIE
17797 1536700 701000000 15 biológia 0 05.11.2015 30.10.2015
1536R00 701040000 1 402011 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE NIE
17470 1536741 711000000 15 biológia - filozofia 0 28.05.2012 30.10.2015
1536R41 711020000 1 402011 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015
1 201011 0 3.00 NIE NIE
17461 1536735 711000000 15 biológia - geografia 0 13.11.2015 30.10.2015
1536R35 711020000 1 402011 2015-18815-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
1 401351 0 3.00 NIE NIE
17462 1536733 711000000 15 biológia - chémia 0 13.11.2015 30.10.2015
1536R33 711020000 1 402011 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 401141 0 3.00 NIE NIE
17463 1536737 711000000 15 biológia - informatika 0 13.11.2015 30.10.2015
1536R37 711020000 1 402011 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 902011 0 3.00 NIE NIE
17464 1536742 711000000 15 biológia - psychológia 0 13.11.2015 30.10.2015
1536R42 711020000 1 402011 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 301091 0 3.00 NIE NIE
100978 701000000 15 Biological Chemistry 0 26.09.2018 18.09.2018
1536R51 701040000 1 402011 2018/11973:11-15A0 1
1 401141 0 3.00 NIE NIE
183568 709000000 01 Biomedical engineering (biomedicínske inžinierstvo) 0 17.09.2018 30.11.2018
2664T00 709030000 1 502472 ex offo 1
2 0 2.00 NIE NIE
106038 1160806 701000000 16 biomedicínska fyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1160T06 701090000 1 401012 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2021 1
2 701012 1 2.00 NIE NIE
17829 1160806 701000000 16 biomedicínska fyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1160T06 701090000 1 401012 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2021 1,14
2 701012 1 2.00 NIE NIE
106039 1160706 701000000 15 biomedicínska fyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1160R06 701090000 1 401011 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
1 701011 1 3.00 NIE NIE
17828 1160706 701000000 15 biomedicínska fyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1160R06 701090000 1 401011 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
1 701011 1 3.00 NIE NIE
178217 720000000 16 biomedicínska chémia 0 22.05.2017 30.11.2018
1420T48 720020000 1 401142 ex offo 14
2 0 2.00 NIE NIE
« 1 2 3 4 5 6 7 12 22 33 43 »
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný