Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Aktualizácia: 03.12.2018 08:05:32
Počet záznamov: 37241
Počet platných záznamov: 8507
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť
Filtrovať:

« 1 12 22 29 30 31 32 33 34 35 43 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
11867 6101900 720000000 53 systematická filozofia 0 28.04.2010 13.11.2015
6101V00 720030000 2 201023 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
11870 6101900 720000000 53 systematická filozofia 0 28.04.2010 30.10.2015
6101V00 720030000 1 201023 2015-18753/47194:7-15A0 13.11.2015
3 0 3.00 NIE NIE
13008 6101900 722000000 53 systematická filozofia 0 09.11.2015 30.10.2015
6101V00 722010000 1 201023 2015-18826/46422:3-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
13009 6101900 722000000 53 systematická filozofia 0 18.07.2012 09.11.2015
6101V00 722010000 2 201023 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
12335 6101900 714000000 53 systematická filozofia 0 12.11.2015 30.10.2015
6101V00 714030000 1 201023 2015-18820/47344:2-15A0 1,14
3 3.00 NIE NIE
12331 6101900 714000000 53 systematická filozofia 0 26.01.2011 12.11.2015
6101V00 714030000 2 201023 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
102295 6101900 717000000 53 systematická filozofia 0 18.11.2015 30.10.2015
6101V00 717020000 2 201023 2015-18761/46623:10-15A0 31.08.2019 1
3 5.00 NIE NIE
12974 6101900 717000000 53 systematická filozofia 0 18.11.2015 30.10.2015
6101V00 717020000 2 201023 2015-18761/46623:10-15A0 31.08.2019 14
3 5.00 NIE NIE
102296 6101900 717000000 53 systematická filozofia 0 18.11.2015 30.10.2015
6101V00 717020000 1 201023 2015-18761/46623:10-15A0 31.08.2019 1
3 4.00 NIE NIE
3924 6101900 717000000 53 systematická filozofia 0 18.11.2015 30.10.2015
6101V00 717020000 1 201023 2015-18761/46623:10-15A0 31.08.2019 14
3 4.00 NIE NIE
12577 6101900 701000000 53 systematická filozofia 0 05.11.2015 30.10.2015
6101V00 701030000 2 201023 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE NIE
9887 6101900 701000000 53 systematická filozofia 0 05.11.2015 30.10.2015
6101V00 701030000 1 201023 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE NIE
107027 720000000 53 systematická filozofia 0 13.11.2015 30.11.2018
6101V00 720030000 2 201023 ex offo 14
3 0 5.00 NIE NIE
107028 720000000 53 systematická filozofia 0 13.11.2015 30.11.2018
6101V00 720030000 1 201023 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
12736 6101900 713000000 53 systematická filozofia 0 16.11.2015 30.10.2015
6101V00 713040000 1 201023 2015-18755/47211:2-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
12737 6101900 713000000 53 systematická filozofia 0 02.11.2009 16.11.2015
6101V00 713040000 2 201023 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
12752 6101900 713000000 53 systematická filozofia 0 02.11.2009 16.11.2015
6101V00 713010000 2 201023 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
183366 713000000 53 systematická filozofia 0 18.06.2018 30.11.2018
6101V00 713010000 2 201023 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
103791 722000000 53 systematická filozofia 0 09.11.2015 30.11.2018
6101V00 722010000 2 201023 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
102997 714000000 53 systematická filozofia (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
6101V00 714030000 2 201023 ex offo 1,14
3 0 4.00 NIE NIE
16960 1624802 714000000 16 systémová ekológia 0 21.08.2009 30.10.2015
1624T02 714070000 1 403052 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
16961 1624702 714000000 15 systémová ekológia 0 21.08.2009 30.10.2015
1624R02 714070000 1 403051 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
100193 7701807 727000000 16 školská a pracovná psychológia 0 31.08.2014 31.08.2014
7701T07 727050000 2 301092 ex offo
2 0 2.00 31.08.2014 NIE NIE
100192 7701807 727000000 16 školská a pracovná psychológia 0 31.08.2014 31.08.2014
7701T07 727050000 1 301092 ex offo
2 2.00 31.08.2014 NIE NIE
100894 7701807 727000000 16 školská a pracovná psychológia 0 28.07.2016 08.06.2016
7701T07 727050000 2 301092 2016-16703/24203:2-15A0 31.08.2021 14
2 3.00 NIE NIE
100893 7701807 727000000 16 školská a pracovná psychológia 0 28.07.2016 08.06.2016
7701T07 727050000 1 301092 2016-16703/24203:2-15A0 31.08.2021 14
2 2.00 NIE NIE
103280 713000000 53 školská pedagogika 0 16.11.2015 30.11.2018
7501V12 713020000 2 101043 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
100069 7501912 713000000 53 školská pedagogika 0 08.02.2012 16.11.2015
7501V12 713020000 2 101043 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
100068 7501912 713000000 53 školská pedagogika 0 16.11.2015 30.10.2015
7501V12 713020000 1 101043 2015-18755/47211:2-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
100195 7721902 727000000 53 školská psychológia 0 28.07.2016 08.06.2016
7721V02 727050000 1 301113 2016-16703/24203:2-15A0 31.08.2021 1,14
3 3.00 NIE NIE
100194 7721902 727000000 53 školská psychológia 0 01.09.2017 01.09.2017
7721V02 727050000 2 301113 ex offo
3 0 5.00 01.09.2017 NIE NIE
113143 727000000 53 školská psychológia 0 28.07.2016 30.11.2018
7721V02 727050000 2 301113 ex offo 1,14
3 0 4.00 NIE NIE
10063 7330815 714000000 16 španielsky jazyk a kultúra 0 21.08.2009 30.10.2015
7330T15 714030000 1 201352 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
16886 7330715 714000000 15 španielsky jazyk a kultúra 0 21.08.2009 30.10.2015
7330R15 714030000 1 201351 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
3958 7330815 717000000 16 španielsky jazyk a kultúra 0 22.10.2009 16.10.2013
7330T15 717020000 1 201352 2013-17821/49010:1-071 04.11.2013
20659 2 0 2.00 NIE NIE
17255 7330715 717000000 15 španielsky jazyk a kultúra 0 22.10.2009 30.10.2015
7330R15 717020000 1 201351 2015-18761/46626:13-15A0 18.11.2015
1 3.00 NIE NIE
17536 7357707 701000000 15 španielsky jazyk a kultúra 0 14.01.2010 14.01.2010
7357R07 701050000 1 201321 31.08.2013
4344 1 3.00 NIE NIE
100732 7357707 701000000 15 španielsky jazyk a kultúra 0 21.08.2013 30.10.2015
7357R07 701050000 1 201321 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
100644 7330715 701000000 15 španielsky jazyk a kultúra 0 21.08.2013 30.10.2015
7330R15 701050000 2 201321 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 0 4.00 NIE NIE
17535 7357707 701000000 15 španielsky jazyk a kultúra 0 31.08.2013 31.08.2013
7357R07 701050000 2 201321 ex offo
4345 1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
16884 714000000 15 španielsky jazyk a kultúra 2 21.08.2009 31.12.2017 15
7330R15 714030000 2 201351 2017/18412:1-15A0 01.01.2018 14,15
1 0 3.00 NIE NIE
10032 714000000 16 španielsky jazyk a kultúra 2 21.08.2009 31.12.2017 15
7330T15 714030000 2 201352 2017/18412:1-15A0 01.01.2018 14,15
2 0 2.00 NIE NIE
3759 7304814 714000000 16 španielsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a literatúra 0 21.08.2009 30.10.2015
7304T14 714030000 1 201272 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
2 201352 2.00 NIE NIE
3767 7304714 714000000 15 španielsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a literatúra 0 21.08.2009 30.10.2015
7304R14 714030000 1 201271 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
1 201351 3.00 NIE NIE
23607 701000000 15 španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 26.09.2018 18.09.2018 15
7332R15 701030000 1 201351 2018/11973:11-15A0 14,15
1 3.00 NIE NIE
30144 701000000 16 španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 26.09.2018 18.09.2018 15
7332T15 701030000 1 201352 2018/11973:11-15A0 14,15
2 2.00 NIE NIE
23200 7332715 714000000 15 španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 12.11.2015 30.10.2015 15
7332R15 714030000 1 201351 2015-18820/48262:11-15A0 14,15
1 3.00 NIE NIE
23208 7332815 714000000 16 španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 12.11.2015 30.10.2015 15
7332T15 714030000 1 201352 2015-18820/48262:11-15A0 14,15
2 2.00 NIE NIE
100552 7332815 717000000 16 španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 22.10.2009 30.10.2015 15
7332T15 717020000 1 201352 2015-18761/54962:20-15A0 18.11.2015
2 2.00 NIE NIE
22938 7332715 717000000 15 španielský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 22.10.2009 30.10.2015 15
7332R15 717020000 1 201351 2015-18761/54962:20-15A0 18.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
183501 722000000 15 špeciálna pedagogika 0 07.09.2018 30.11.2018
7518R00 722020000 1 101061 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
102013 717000000 53 špeciálna pedagogika 0 18.11.2015 30.11.2018
7518V00 717030000 2 101063 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
102020 717000000 16 špeciálna pedagogika 0 18.11.2015 30.11.2018
7518T00 717030000 2 101062 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
102030 717000000 15 špeciálna pedagogika 0 18.11.2015 30.11.2018
7518R00 717030000 2 101061 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
102031 717000000 15 špeciálna pedagogika 0 18.11.2015 30.11.2018
7518R00 717030000 1 101061 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
105483 701000000 53 špeciálna pedagogika 0 30.08.2018 14.08.2018
7518V00 701050000 2 101063 2018/10524:19-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
105504 701000000 16 špeciálna pedagogika 0 30.08.2018 14.08.2018
7518T00 701050000 2 101062 2018/10524:19-15A0 14,22
2 3.00 NIE NIE
105481 701000000 53 špeciálna pedagogika 0 05.11.2015 30.11.2018
7518V00 701050000 2 101063 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
105482 701000000 53 špeciálna pedagogika 0 05.11.2015 30.11.2018
7518V00 701050000 2 101063 ex offo 22
3 0 4.00 NIE NIE
11290 7518900 717000000 53 špeciálna pedagogika 0 18.11.2015 30.10.2015
7518V00 717030000 1 101063 2015-18761/46611:3-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
11287 7518900 717000000 53 špeciálna pedagogika 0 22.10.2009 18.11.2015
7518V00 717030000 2 101063 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
11395 7518900 701000000 53 špeciálna pedagogika 0 17.09.2009 05.11.2015
7518V00 701050000 2 101063 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
9873 7518800 701000000 16 špeciálna pedagogika 0 24.08.2012 05.11.2015
7518T00 701050000 2 101062 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
100646 7518700 701000000 15 špeciálna pedagogika 0 05.11.2015 30.10.2015
7518R00 701050000 2 101061 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14,22
1 4.00 NIE NIE
106099 7518900 701000000 53 špeciálna pedagogika 0 05.11.2015 30.10.2015
7518V00 701050000 1 101063 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 3.00 NIE NIE
106100 7518900 701000000 53 špeciálna pedagogika 0 05.11.2015 30.10.2015
7518V00 701050000 1 101063 2015-18766-15A0, príloha č. 2 22
3 3.00 NIE NIE
102021 717000000 16 špeciálna pedagogika 0 30.08.2018 14.08.2018
7518T00 717030000 1 101062 2018/10524:10-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
11394 7518900 701000000 53 špeciálna pedagogika 0 05.11.2015 30.10.2015
7518V00 701050000 1 101063 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 3.00 NIE NIE
9872 7518800 701000000 16 špeciálna pedagogika 0 05.11.2015 30.10.2015
7518T00 701050000 1 101062 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14,22
2 2.00 NIE NIE
100645 7518700 701000000 15 špeciálna pedagogika 0 05.11.2015 30.10.2015
7518R00 701050000 1 101061 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14,22
1 3.00 NIE NIE
3925 7518700 701000000 15 špeciálna pedagogika 0 31.08.2013 31.08.2013
7518R00 701050000 1 101061 ex offo
20687 1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
3926 7518700 701000000 15 špeciálna pedagogika 0 31.08.2013 31.08.2013
7518R00 701050000 2 101061 ex offo
20688 1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
106098 7518900 701000000 53 špeciálna pedagogika 0 17.09.2009 23.11.2016
7518V00 701050000 1 101063 2016-25214/48305:1-15A0 09.12.2016 13
3 0 3.00 NIE NIE
102275 7518900 717000000 53 špeciálna pedagogika 0 22.10.2009 30.11.2016
7518V00 717030000 1 101063 2016-25503/49101:1-15A0 20.12.2016 1
3 0 3.00 NIE NIE
105502 701000000 16 špeciálna pedagogika (konverzný) 0 05.11.2015 30.11.2018
7518T00 701050000 2 101062 ex offo 14,22
2 0 4.00 NIE NIE
105503 701000000 16 špeciálna pedagogika (konverzný) 0 05.11.2015 30.11.2018
7518T00 701050000 1 101062 ex offo 14,22
2 0 3.00 NIE NIE
103770 722000000 16 špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých 0 07.09.2018 14.08.2018
7518T03 722020000 1 101062 2018/10524:8-15A0 14
722020200 2 0 2.00 07.09.2018 NIE NIE
3922 7518803 722000000 16 špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých 0 29.05.2014 30.10.2015
7518T03 722020000 1 101062 2015-18826/46459:14-15A0 09.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
3920 7518803 722000000 16 špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých 0 29.05.2014 01.09.2016
7518T03 722020000 2 101062 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
17120 7518703 722000000 15 špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých 0 13.12.2009 09.11.2015
7518R03 722020000 2 101061 ex offo
722020200 1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17122 7518703 722000000 15 špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých 0 09.11.2015 30.10.2015
7518R03 722020000 1 101061 2015-18826/46445:10-15A0 31.08.2019 14
722020200 1 3.00 NIE NIE
103769 722000000 16 špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých 0 09.11.2015 30.11.2018
7518T03 722020000 2 101062 ex offo 14
722020200 2 0 3.00 NIE NIE
103777 722000000 15 špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých 0 09.11.2015 30.11.2018
7518R03 722020000 2 101061 ex offo 14
722020200 1 0 4.00 NIE NIE
107548 716000000 15 špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia 0 16.12.2015 30.11.2018
7518R04 716010000 1 101061 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
107549 716000000 15 špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia 0 16.12.2015 30.11.2018
7518R04 716010000 2 101061 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
102029 717000000 15 špeciálna pedagogika so zameraním na pracovnú výchovu 0 18.11.2015 19.02.2018
7518R41 717030000 1 101061 2018/4049:3-15A0 27.02.2018 14
1 0 3.00 NIE NIE
102028 717000000 15 špeciálna pedagogika so zameraním na pracovnú výchovu 0 18.11.2015 19.02.2018
7518R41 717030000 2 101061 2018/4049:3-15A0 27.02.2018 14
1 0 4.00 NIE NIE
182881 717000000 15 špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách 0 09.08.2017 30.11.2018
7407R24 717080000 2 801021 ex offo 14,22
1 0 4.00 NIE NIE
182882 717000000 15 špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách 0 09.08.2017 30.11.2018
7407R24 717080000 1 801021 ex offo 14,22
1 0 3.00 NIE NIE
7261 4177900 704000000 53 špeciálna rastlinná produkcia 0 11.11.2015 30.10.2015
4177V00 704010000 1 601073 2015-18737/46404:3-15A0 1,14
3 3.00 NIE NIE
7262 4177900 704000000 53 špeciálna rastlinná produkcia 0 21.10.2009 11.11.2015
4177V00 704010000 2 601073 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
102523 704000000 53 špeciálna rastlinná produkcia 0 11.11.2015 30.11.2018
4177V00 704010000 2 601073 ex offo 1,14
3 0 4.00 NIE NIE
104045 719000000 01 špeciálna strojárska technika 0 13.11.2015 30.11.2018
2381T21 719040000 2 502012 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
104046 719000000 15 špeciálna strojárska technika 0 13.11.2015 30.11.2018
2381R21 719040000 2 502011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
3921 2381721 719000000 15 špeciálna strojárska technika 0 09.02.2012 13.11.2015
2381R21 719040000 2 502011 ex offo
1 0 3.50 01.09.2016 NIE NIE
4608 2381821 719000000 01 špeciálna strojárska technika 0 09.02.2012 13.11.2015
2381T21 719040000 2 502012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16522 2381821 719000000 01 špeciálna strojárska technika 0 13.11.2015 30.10.2015
2381T21 719040000 1 502012 2015-18853/46477:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
16523 2381721 719000000 15 špeciálna strojárska technika 0 13.11.2015 30.10.2015
2381R21 719040000 1 502011 2015-18853/46477:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
7257 4183900 704000000 53 špeciálna živočíšna produkcia 0 11.11.2015 30.10.2015
4183V00 704010000 1 601043 2015-18737/46411:6-15A0 31.08.2021 1,14
3 3.00 NIE NIE
7253 4183900 704000000 53 špeciálna živočíšna produkcia 0 21.10.2009 11.11.2015
4183V00 704010000 2 601043 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
102521 704000000 53 špeciálna živočíšna produkcia 0 11.11.2015 30.11.2018
4183V00 704010000 2 601043 ex offo 1,14
3 0 4.00 NIE NIE
16373 4179804 704000000 01 špeciálne chovateľské odvetvia 0 11.11.2015 30.10.2015
4179T04 704010000 1 601022 2015-18737/46404:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
16367 4179804 704000000 01 špeciálne chovateľské odvetvia 0 21.10.2009 11.11.2015
4179T04 704010000 2 601022 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
102537 704000000 01 špeciálne chovateľské odvetvia 0 11.11.2015 30.11.2018
4179T04 704010000 2 601022 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
16368 4179705 704000000 15 špeciálne chovateľstvo 0 11.11.2015 30.10.2015
4179R05 704010000 1 601021 2015-18737/46404:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
7267 4179705 704000000 15 špeciálne chovateľstvo 0 31.08.2013 31.08.2013
4179R05 704010000 2 601021 ex offo
17341 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
102555 704000000 15 špeciálne chovateľstvo 0 11.11.2015 30.11.2018
4179R05 704010000 2 601021 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
16860 7407700 714000000 15 šport 0 21.08.2009 12.11.2015
7407R00 714030000 2 801021 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16862 7407700 714000000 15 šport 0 21.08.2009 30.10.2015
7407R00 714030000 1 801021 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
24618 7407705 716000000 15 šport a rekreácia 0 20.04.2011 11.11.2015
7407R05 716010000 2 801021 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
24619 7407705 716000000 15 šport a rekreácia 0 11.11.2015 30.10.2015
7407R05 716010000 1 801021 2015-18831/47353:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
100849 7407805 716000000 16 šport a rekreácia 0 11.11.2015 30.10.2015
7407T05 716010000 1 801022 2015-18831/47353:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
23765 711000000 15 šport a rekreácia 0 22.06.2018 28.05.2018
7407R05 1 801021 2018/6569:18-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
23539 7407705 711000000 15 šport a rekreácia 0 03.02.2014 01.09.2016
7407R05 2 801021 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
3913 7407705 711000000 15 šport a rekreácia 0 03.11.2009 03.11.2009
7407R05 1 801021 31.08.2012
20697 1 3.00 NIE NIE
158719 717000000 15 šport a zdravie 0 30.08.2016 30.11.2018
7407R03 717080000 2 801021 ex offo 14,22
1 0 4.00 NIE NIE
158720 717000000 15 šport a zdravie 0 30.08.2016 30.11.2018
7407R03 717080000 2 801021 ex offo 1
1 0 4.00 NIE NIE
17511 7407803 701000000 16 šport a zdravie 0 17.09.2009 05.11.2015
7407T03 701070000 2 801022 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
17512 7407803 701000000 16 šport a zdravie 0 17.09.2009 30.10.2015
7407T03 701070000 1 801022 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
17513 7407703 701000000 15 šport a zdravie 0 17.09.2009 05.11.2015
7407R03 701070000 2 801021 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17514 7407703 701000000 15 šport a zdravie 0 17.09.2009 30.10.2015
7407R03 701070000 1 801021 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
101904 717000000 15 šport a zdravie 0 18.11.2015 30.11.2018
7407R03 717080000 1 801021 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
101905 717000000 15 šport a zdravie 0 18.11.2015 30.11.2018
7407R03 717080000 1 801021 ex offo 14,22
1 0 3.00 NIE NIE
3915 7407807 701000000 16 šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy 0 17.09.2009 05.11.2015
7407T07 701070000 2 801022 ex offo
2 101032 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
3916 7407807 701000000 16 šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy 0 17.09.2009 30.10.2015
7407T07 701070000 1 801022 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
2 101032 2.00 NIE NIE
3917 7407707 701000000 15 šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy 0 17.09.2009 05.11.2015
7407R07 701070000 2 801021 ex offo
1 101031 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
3918 7407707 701000000 15 šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy 0 17.09.2009 30.10.2015
7407R07 701070000 1 801021 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 101031 3.00 NIE NIE
105419 701000000 15 šport pre zdravie 0 05.11.2015 30.11.2018
7407R18 701070000 1 801021 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
105396 701000000 16 šport pre zdravie 0 30.08.2018 14.08.2018
7407T18 701070000 1 801022 2018/10524:19-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
105420 701000000 15 šport pre zdravie 0 30.08.2018 14.08.2018
7407R18 701070000 1 801021 2018/10524:19-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
105395 7407818 701000000 16 šport pre zdravie 0 05.11.2015 30.10.2015
7407T18 701070000 1 801022 2015-18766-15A0, príloha č. 1 31.08.2018 1
2 2.00 NIE NIE
183334 717000000 16 šport pre zdravie 0 18.04.2018 30.11.2018
7407T18 717080000 2 801022 ex offo 14,22
2 0 3.00 NIE NIE
183335 717000000 16 šport pre zdravie 0 18.04.2018 30.11.2018
7407T18 717080000 1 801022 ex offo 14,22
2 0 2.00 NIE NIE
105398 701000000 16 šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy 0 30.08.2018 14.08.2018
7407T16 701070000 1 801022 2018/10524:19-15A0 14
2 101032 1 2.00 NIE NIE
105422 701000000 15 šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy 0 30.08.2018 14.08.2018
7407R16 701070000 1 801021 2018/10524:19-15A0 14
1 101031 1 3.00 NIE NIE
106421 716000000 53 športová edukológia 0 11.11.2015 30.11.2018
7403V00 716010000 2 801033 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
105391 701000000 53 športová edukológia 0 05.11.2015 30.11.2018
7403V00 701070000 2 801033 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
105392 701000000 53 športová edukológia 0 05.11.2015 30.11.2018
7403V00 701070000 2 801033 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
3912 7403900 714000000 53 športová edukológia 0 12.11.2015 30.10.2015
7403V00 714030000 1 801033 2015-18820/47344:2-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
12329 7403900 714000000 53 športová edukológia 0 21.08.2009 12.11.2015
7403V00 714030000 2 801033 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
100234 7403900 716000000 53 športová edukológia 0 11.11.2015 30.10.2015
7403V00 716010000 1 801033 2015-18831/47353:2-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
100196 7403900 716000000 53 športová edukológia 0 25.05.2012 11.11.2015
7403V00 716010000 2 801033 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
3914 7403900 717000000 53 športová edukológia 0 28.05.2012 30.10.2015
7403V00 717080000 1 801033 2015-18761/46626:13-15A0 18.11.2015
3 0 4.00 NIE NIE
12993 7403900 717000000 53 športová edukológia 0 28.05.2012 18.11.2015
7403V00 717080000 2 801033 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
106080 7403900 701000000 53 športová edukológia 0 05.11.2015 30.10.2015
7403V00 701070000 1 801033 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 3.00 NIE NIE
12638 7403900 701000000 53 športová edukológia 0 05.11.2015 30.10.2015
7403V00 701070000 1 801033 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 3.00 NIE NIE
12637 7403900 701000000 53 športová edukológia 0 17.09.2009 05.11.2015
7403V00 701070000 2 801033 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
101900 717000000 53 športová edukológia 0 18.11.2015 30.11.2018
7403V00 717080000 2 801033 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
101901 717000000 53 športová edukológia 0 18.11.2015 30.11.2018
7403V00 717080000 2 801033 ex offo 14,22
3 0 4.00 NIE NIE
101902 717000000 53 športová edukológia 0 18.11.2015 30.11.2018
7403V00 717080000 1 801033 ex offo 1
3 0 3.00 NIE NIE
101903 717000000 53 športová edukológia 0 18.11.2015 30.11.2018
7403V00 717080000 1 801033 ex offo 14,22
3 0 3.00 NIE NIE
103014 714000000 53 športová edukológia (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
7403V00 714030000 2 801033 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
105387 701000000 53 športová humanistika 0 05.11.2015 30.11.2018
7404V00 701070000 2 801043 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
105388 701000000 53 športová humanistika 0 05.11.2015 30.11.2018
7404V00 701070000 2 801043 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
9992 7404900 714000000 53 športová humanistika 0 12.11.2015 30.10.2015
7404V00 714030000 1 801043 2015-18820/47344:2-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
9993 7404900 714000000 53 športová humanistika 0 14.07.2011 12.11.2015
7404V00 714030000 2 801043 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
106079 7404900 701000000 53 športová humanistika 0 05.11.2015 30.10.2015
7404V00 701070000 1 801043 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2019 1
3 3.00 NIE NIE
12634 7404900 701000000 53 športová humanistika 0 05.11.2015 30.10.2015
7404V00 701070000 1 801043 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2019 14
3 3.00 NIE NIE
12635 7404900 701000000 53 športová humanistika 0 25.01.2011 05.11.2015
7404V00 701070000 2 801043 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
103079 714000000 53 športová humanistika (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
7404V00 714030000 2 801043 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
105383 701000000 53 športová kinantropológia 0 05.11.2015 30.11.2018
7402V00 701070000 2 801053 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
105384 701000000 53 športová kinantropológia 0 05.11.2015 30.11.2018
7402V00 701070000 2 801053 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
106078 7402900 701000000 53 športová kinantropológia 0 05.11.2015 30.10.2015
7402V00 701070000 1 801053 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 1
3 3.00 NIE NIE
12636 7402900 701000000 53 športová kinantropológia 0 05.11.2015 30.10.2015
7402V00 701070000 1 801053 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
3 3.00 NIE NIE
12633 7402900 701000000 53 športová kinantropológia 0 17.09.2009 05.11.2015
7402V00 701070000 2 801053 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
103019 714000000 53 športová kinantropológia 0 12.11.2015 30.11.2018
7402V00 714030000 2 801053 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
103072 714000000 53 športová kinantropológia 0 12.11.2015 30.11.2018
7402V00 714030000 1 801053 ex offo 14
3 0 3.00 NIE NIE
17506 7407711 701000000 15 športový manažment 0 03.03.2017 17.02.2017
7407R11 701070000 1 801021 2017-2955/6868:6-15A0 14
1 303151 0 3.00 NIE NIE
106084 7407711 701000000 15 športový manažment 0 17.09.2009 02.11.2016
7407R11 701070000 1 801021 ex offo (§ 87 ods. 3) 07.11.2016 1
1 303151 0 3.00 NIE NIE
17503 7407711 701000000 15 športový manažment 0 17.09.2009 05.11.2015
7407R11 701070000 2 801021 ex offo
1 303151 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
12109 6258803 703000000 01 štatistické metódy v ekonómii 0 21.07.2009 12.11.2015
6258T03 703040000 2 303242 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
12110 6258803 703000000 01 štatistické metódy v ekonómii 0 12.11.2015 30.10.2015
6258T03 703040000 1 303242 2015-18841/47374:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
17084 6211700 716000000 15 štatistika 0 30.11.2009 30.10.2015
6211R00 716020000 1 901101 2015-18831/47360:6-15A0 11.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
104105 705000000 53 štruktúra a vlastnosti dreva 0 12.11.2015 30.11.2018
3338V00 705020000 2 502443 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
104106 705000000 53 štruktúra a vlastnosti dreva 0 12.11.2015 30.11.2018
3338V00 705020000 2 502443 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
12717 3338900 705000000 53 štruktúra a vlastnosti dreva 0 13.07.2009 12.11.2015
3338V00 705020000 2 502443 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
12719 705000000 53 štruktúra a vlastnosti dreva 0 10.09.2018 14.08.2018
3338V00 705020000 1 502443 2018/10524:16-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
104169 705000000 53 štruktúra a vlastnosti dreva 0 10.09.2018 14.08.2018
3338V00 705020000 1 502443 2018/10524:16-15A0 1
3 3.00 NIE NIE
17417 1316709 711000000 15 štruktúra krajiny a jej transformácia 0 31.08.2013 31.08.2013
1316R09 711020000 1 401351 ex offo
4483 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
182898 722000000 15 štúdium rodiny a sociálnej práce 0 09.08.2017 30.11.2018
6161R10 722030000 1 201131 ex offo 14
1 301141 0 3.00 NIE NIE
24949 701000000 15 švédsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 26.09.2018 18.09.2018 16
7332R16 701030000 1 201351 2018/11973:11-15A0 14,16
1 3.00 NIE NIE
24951 701000000 16 švédsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 26.09.2018 18.09.2018 16
7332T16 701030000 1 201352 2018/11973:11-15A0 14,16
2 2.00 NIE NIE
30145 7330814 714000000 16 taliansky jazyk a kultúra 0 12.07.2013 30.10.2015
7330T14 714030000 1 201352 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
2 2.00 NIE NIE
10011 7330714 714000000 15 taliansky jazyk a kultúra 0 20.10.2011 30.10.2015
7330R14 714030000 1 201351 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
1 3.00 NIE NIE
17007 7357704 716000000 15 taliansky jazyk a kultúra 0 18.12.2013 01.09.2016
7357R04 716030000 2 201321 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
11758 7357804 716000000 16 taliansky jazyk a kultúra 0 18.12.2013 01.09.2016
7357T04 716030000 2 201322 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
106167 716000000 15 taliansky jazyk a kultúra 0 11.11.2015 30.11.2018
7357R04 716030000 2 201321 ex offo 14,17
1 0 4.00 NIE NIE
17008 716000000 15 taliansky jazyk a kultúra 0 17.09.2018 14.08.2018
7357R04 716030000 1 201321 2018/10524:20-15A0 14,17
1 3.00 NIE NIE
11760 716000000 16 taliansky jazyk a kultúra 0 17.09.2018 14.08.2018
7357T04 716030000 1 201322 2018/10524:20-15A0 14,17
2 2.00 NIE NIE
106384 716000000 16 taliansky jazyk a kultúra 0 11.11.2015 30.11.2018
7357T04 716030000 2 201322 ex offo 14,17
2 0 3.00 NIE NIE
3773 7304720 714000000 15 taliansky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a literatúra 0 21.08.2009 30.10.2015
7304R20 714030000 1 201271 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
1 201351 3.00 NIE NIE
23743 701000000 15 taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 26.09.2018 18.09.2018 17
7332R14 701030000 1 201351 2018/11973:11-15A0 14,17
1 3.00 NIE NIE
30146 701000000 16 taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 26.09.2018 18.09.2018 17
7332T14 701030000 1 201352 2018/11973:11-15A0 14,17
2 2.00 NIE NIE
23192 7332714 714000000 15 taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 12.11.2015 30.10.2015 17
7332R14 714030000 1 201351 2015-18820/48262:11-15A0 14,17
1 3.00 NIE NIE
30147 7332814 714000000 16 taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 12.07.2013 30.10.2015 17
7332T14 714030000 1 201352 2015-18820/54935:22-15A0 12.11.2015
2 2.00 NIE NIE
183378 714000000 16 taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 18.06.2018 30.11.2018 17
7332T14 714030000 1 201352 ex offo 14,17
2 0 2.00 NIE NIE
100778 707000000 54 tanečné umenie 0 10.09.2018 14.08.2018
8212V00 707020000 1 202023 2018/10524:26-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
16200 8212700 707000000 15 tanečné umenie 0 10.11.2015 30.10.2015
8212R00 707020000 1 202021 2015-18758/47240:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
16201 8212800 707000000 41 tanečné umenie 0 10.11.2015 30.10.2015
8212T00 707020000 1 202022 2015-18758/47240:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
12197 8212900 707000000 54 tanečné umenie 0 06.11.2013 30.10.2015
8212V00 707020000 2 202023 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
3 0 5.00 NIE NIE
« 1 12 22 29 30 31 32 33 34 35 43 »
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný