Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Aktualizácia: 03.12.2018 08:05:32
Počet záznamov: 37241
Počet platných záznamov: 8507
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť
Filtrovať:

« 1 2 3 4 5 6 12 22 33 43 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
106000 1114900 701000000 53 aplikovaná matematika 0 05.11.2015 30.10.2015
1114V00 701090000 2 901093 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 5.00 NIE NIE
12677 1114900 701000000 53 aplikovaná matematika 0 05.11.2015 30.10.2015
1114V00 701090000 2 901093 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 5.00 NIE NIE
106001 1114900 701000000 53 aplikovaná matematika 0 05.11.2015 30.10.2015
1114V00 701090000 1 901093 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 4.00 NIE NIE
12676 1114900 701000000 53 aplikovaná matematika 0 05.11.2015 30.10.2015
1114V00 701090000 1 901093 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 4.00 NIE NIE
104583 1114900 702000000 53 aplikovaná matematika 0 09.11.2015 30.10.2015
1114V00 702040000 2 901093 2015-18811/46628:3-15A0 1
3 5.00 NIE NIE
12810 1114900 702000000 53 aplikovaná matematika 0 09.11.2015 30.10.2015
1114V00 702040000 2 901093 2015-18811/46628:3-15A0 1,14
3 5.00 NIE NIE
104584 1114900 702000000 53 aplikovaná matematika 0 09.11.2015 30.10.2015
1114V00 702040000 1 901093 2015-18811/46628:3-15A0 1
3 4.00 NIE NIE
11189 1114900 702000000 53 aplikovaná matematika 0 09.11.2015 30.10.2015
1114V00 702040000 1 901093 2015-18811/46628:3-15A0 1,14
3 4.00 NIE NIE
104934 709000000 53 aplikovaná mechanika 0 13.11.2015 30.11.2018
1114V00 709030000 1 501073 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
21399 3901800 710000000 01 aplikovaná mechanika 0 03.11.2009 12.11.2015
3901T00 710030000 2 501072 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
100682 3901900 710000000 53 aplikovaná mechanika 0 12.11.2015 30.10.2015
3901V00 710020000 2 501073 2015-18768/47300:4-15A0 31.08.2020 14
3 4.00 NIE NIE
12184 3901900 710000000 53 aplikovaná mechanika 0 03.11.2009 30.10.2015
3901V00 710030000 1 501073 2015-18768/47302:6-15A0 12.11.2015
3 0 3.00 NIE NIE
100681 3901900 710000000 53 aplikovaná mechanika 0 12.11.2015 30.10.2015
3901V00 710020000 1 501073 2015-18768/47300:4-15A0 31.08.2020 14
3 3.00 NIE NIE
12185 3901900 710000000 53 aplikovaná mechanika 0 03.11.2009 12.11.2015
3901V00 710030000 2 501073 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
21408 3901800 710000000 01 aplikovaná mechanika 0 03.11.2009 30.10.2015
3901T00 710030000 1 501072 2015-18768/47302:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
16756 702000000 01 aplikovaná mechanika 0 20.04.2018 31.03.2018
3901T00 702020000 1 501072 2018/6391:2-15A0
2 0 2.00 NIE NIE
100981 3901900 710000000 53 aplikovaná mechanika 0 28.02.2014 01.07.2015
3901V00 710020000 1 501073 ex offo -zrušenie zo strany VŠ 31.08.2014
3 0 3.50 NIE NIE
21206 3901900 710000000 53 aplikovaná mechanika 0 03.11.2009 01.07.2015
3901V00 710020000 2 501073 ex offo -zrušenie zo strany VŠ 31.08.2013
3 0 5.00 NIE NIE
4073 3901900 710000000 53 aplikovaná mechanika 0 03.11.2009 01.07.2015
3901V00 710020000 1 501073 ex offo -zrušenie zo strany VŠ 31.08.2013
3 0 3.50 NIE NIE
20705 3901900 709000000 53 aplikovaná mechanika 0 09.11.2012 30.10.2015
3901V00 709030000 1 501073 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
3 0 3.00 NIE NIE
20983 3901800 709000000 01 aplikovaná mechanika 0 09.11.2012 13.11.2015
3901T00 709030000 2 501072 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
20694 3901900 709000000 53 aplikovaná mechanika 0 13.11.2015 30.10.2015
3901V00 709030000 2 501073 2015-18817/47331:2-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
21005 3901800 709000000 01 aplikovaná mechanika 0 13.11.2015 30.10.2015
3901T00 709030000 1 501072 2015-18817/47331:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
104457 702000000 53 aplikovaná mechanika 0 09.11.2015 30.11.2018
3901V00 702020000 2 501073 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
104458 702000000 53 aplikovaná mechanika 0 09.11.2015 30.11.2018
3901V00 702020000 2 501073 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
16757 3901800 702000000 01 aplikovaná mechanika 0 14.09.2009 30.04.2016
3901T00 702020000 2 501072 ex offo 30.04.2016
2 0 3.00 NIE NIE
104589 3901900 702000000 53 aplikovaná mechanika 0 09.11.2015 30.10.2015
3901V00 702040000 2 501073 2015-18811/46628:3-15A0 1
3 5.00 NIE NIE
12805 3901900 702000000 53 aplikovaná mechanika 0 09.11.2015 30.10.2015
3901V00 702040000 2 501073 2015-18811/46628:3-15A0 1,14
3 5.00 NIE NIE
104590 3901900 702000000 53 aplikovaná mechanika 0 09.11.2015 30.10.2015
3901V00 702040000 1 501073 2015-18811/46628:3-15A0 1
3 4.00 NIE NIE
11190 3901900 702000000 53 aplikovaná mechanika 0 09.11.2015 30.10.2015
3901V00 702040000 1 501073 2015-18811/46628:3-15A0 1,14
3 4.00 NIE NIE
104616 3901900 702000000 53 aplikovaná mechanika 0 09.11.2015 30.10.2015
3901V00 702020000 1 501073 2015-18811/46632:6-15A0 31.08.2020 1
3 3.00 NIE NIE
12786 3901900 702000000 53 aplikovaná mechanika 0 09.11.2015 30.10.2015
3901V00 702020000 1 501073 2015-18811/46632:6-15A0 31.08.2020 14
3 3.00 NIE NIE
12781 3901900 702000000 53 aplikovaná mechanika 0 03.05.2013 09.11.2015
3901V00 702020000 2 501073 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
182934 709000000 53 aplikovaná mechanika (Applied mechanics) 0 10.08.2017 30.11.2018
3901V00 709030000 2 501073 ex offo 1
3 0 5.00 NIE NIE
182935 709000000 53 aplikovaná mechanika (Applied mechanics) 0 10.08.2017 30.11.2018
3901V00 709030000 1 501073 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
11177 3901705 702000000 15 aplikovaná mechanika a mechatronika 0 09.11.2015 30.10.2015
3901R05 702020000 1 501071 2015-18811/46632:6-15A0 31.08.2020 14
1 502161 0 3.00 NIE NIE
104461 702000000 01 aplikovaná mechanika a mechatronika 0 17.09.2018 14.08.2018
3901T05 702020000 1 501072 2018/10524:12-15A0 1
2 502162 0 2.00 NIE NIE
104462 702000000 01 aplikovaná mechanika a mechatronika 0 17.09.2018 14.08.2018
3901T05 702020000 1 501072 2018/10524:12-15A0 14
2 502162 0 2.00 NIE NIE
11172 3901705 702000000 15 aplikovaná mechanika a mechatronika 0 24.08.2012 30.04.2016
3901R05 702040000 2 501071 ex offo 30.04.2016
1 502161 0 4.00 NIE NIE
104617 3901705 702000000 15 aplikovaná mechanika a mechatronika 0 09.11.2015 30.10.2015
3901R05 702020000 1 501071 2015-18811/46632:6-15A0 31.08.2020 1
1 502161 0 3.00 NIE NIE
4074 702000000 01 aplikovaná mechatronika 0 20.04.2018 31.03.2018
2387T14 702030000 1 502162 2018/6391:2-15A0
2 0 2.00 NIE NIE
4075 2387814 702000000 01 aplikovaná mechatronika 0 17.07.2012 30.04.2016
2387T14 702030000 2 502162 ex offo 30.04.2016
2 0 3.00 NIE NIE
104378 702000000 01 aplikovaná mechatronika a elektromobilita 0 18.06.2018 28.05.2018
2387T16 702030000 1 502162 2018/6569:8-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
104377 702000000 01 aplikovaná mechatronika a elektromobilita 0 18.06.2018 28.05.2018
2387T16 702030000 1 502162 2018/6569:8-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
30098 2387715 719000000 15 aplikovaná mechatronika v špeciálnej technike 0 20.10.2011 30.10.2015
2387R15 719040000 1 502161 2015-18853/46484:8-15A0 13.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
30099 2387715 719000000 15 aplikovaná mechatronika v špeciálnej technike 0 20.10.2011 13.11.2015
2387R15 719040000 2 502161 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
7162 7761813 716000000 16 aplikovaná sociálna práca 0 05.03.2014 01.09.2016
7761T13 716040000 2 301142 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
7161 7761813 716000000 16 aplikovaná sociálna práca 0 11.11.2015 30.10.2015
7761T13 716040000 1 301142 2015-18831/47353:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
106300 716000000 16 aplikovaná sociálna práca 0 11.11.2015 30.11.2018
7761T13 716040000 2 301142 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
103540 710000000 01 aplikovaná telematika 0 18.09.2018 14.08.2018
2621T23 710040000 1 502142 2018/10524:29-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
103539 710000000 01 aplikovaná telematika 0 18.09.2018 14.08.2018
2621T23 710040000 2 502142 2018/10524:29-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
103541 710000000 01 aplikovaná telematika 0 18.09.2018 14.08.2018
2621T23 710040000 1 502142 2018/10524:29-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
103538 710000000 01 aplikovaná telematika 0 18.09.2018 14.08.2018
2621T23 710040000 2 502142 2018/10524:29-15A0 1
2 3.00 NIE NIE
104138 705000000 53 aplikovaná zoológia a poľovníctvo 0 12.11.2015 30.11.2018
4168V02 705010000 2 602063 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
104154 705000000 01 aplikovaná zoológia a poľovníctvo 0 12.11.2015 30.11.2018
4168T02 705010000 2 602062 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
104163 705000000 15 aplikovaná zoológia a poľovníctvo 0 12.11.2015 30.11.2018
4168R02 705010000 2 602061 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
16270 4168802 705000000 01 aplikovaná zoológia a poľovníctvo 0 13.07.2009 12.11.2015
4168T02 705010000 2 602062 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16273 4168702 705000000 15 aplikovaná zoológia a poľovníctvo 0 13.07.2009 12.11.2015
4168R02 705010000 2 602061 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
12708 4168902 705000000 53 aplikovaná zoológia a poľovníctvo 0 12.11.2015 30.10.2015
4168V02 705010000 1 602063 2015-18770/47310:4-15A0 31.08.2020 14
3 3.00 NIE NIE
16269 4168802 705000000 01 aplikovaná zoológia a poľovníctvo 0 12.11.2015 30.10.2015
4168T02 705010000 1 602062 2015-18770/47307:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
16274 4168702 705000000 15 aplikovaná zoológia a poľovníctvo 0 12.11.2015 30.10.2015
4168R02 705010000 1 602061 2015-18770/47307:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
12704 4168902 705000000 53 aplikovaná zoológia a poľovníctvo 0 27.08.2012 12.11.2015
4168V02 705010000 2 602063 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
107113 720000000 16 aplikované mediálne štúdiá 0 26.09.2018 19.09.2018
7218T16 720010000 1 302032 2018/11973:8-15A0 31.08.2020 14
2 0 2.00 NIE NIE
107112 720000000 16 aplikované mediálne štúdiá 0 26.09.2018 19.09.2018
7218T16 720010000 2 302032 2018/11973:8-15A0 31.08.2020 14
2 0 3.00 NIE NIE
100316 7218716 720000000 15 aplikované mediálne štúdiá 0 24.08.2012 13.11.2016
7218R16 720010000 1 302031 ex offo (§ 87 ods. 3) 13.11.2016 14
1 0 3.00 NIE NIE
100318 7218816 720000000 16 aplikované mediálne štúdiá 0 24.08.2012 13.11.2016
7218T16 720010000 1 302032 ex offo (§ 87 ods. 3) 13.11.2016 14
2 0 2.00 NIE NIE
100571 7218916 720000000 53 aplikované mediálne štúdiá 0 12.07.2013 13.11.2016
7218V16 720010000 1 302033 ex offo (§ 87 ods. 3) 13.11.2016 14
3 0 3.00 NIE NIE
107115 720000000 15 aplikované mediálne štúdiá 0 13.11.2015 30.11.2018
7218R16 720010000 2 302031 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
107116 720000000 15 aplikované mediálne štúdiá 0 13.11.2015 30.11.2018
7218R16 720010000 1 302031 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
100572 7218916 720000000 53 aplikované mediálne štúdiá 0 12.07.2013 13.11.2015
7218V16 720010000 2 302033 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
100317 7218716 720000000 15 aplikované mediálne štúdiá 0 24.08.2012 13.11.2015
7218R16 720010000 2 302031 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
100319 7218816 720000000 16 aplikované mediálne štúdiá 0 24.08.2012 13.11.2015
7218T16 720010000 2 302032 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
24804 2511807 710000000 01 aplikované sieťové inžinierstvo 0 28.06.2011 30.10.2015
2511T07 710060000 1 0 2015-18768/47302:6-15A0 12.11.2015
2 0 3.00 NIE NIE
100683 2511807 710000000 01 aplikované sieťové inžinierstvo 0 21.08.2013 30.10.2015
2511T07 710060000 1 902092 2015-18768/47302:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
103454 710000000 01 aplikované sieťové inžinierstvo 0 18.06.2018 28.05.2018
2511T07 710060000 1 902062 2018/6569:20-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
24803 2511807 710000000 01 aplikované sieťové inžinierstvo 0 31.08.2013 31.08.2013
2511T07 710060000 1 902092 ex offo
24803 2 0 2.00 31.08.2013 NIE NIE
30302 2511807 710000000 01 aplikované sieťové inžinierstvo (konverzný) 0 15.07.2011 30.10.2015
2511T07 710060000 1 902092 2015-18768/47302:6-15A0 12.11.2015
2 0 3.00 NIE NIE
103685 710000000 01 aplikované sieťové inžinierstvo (konverzný) 0 18.06.2018 28.05.2018
2511T07 710060000 1 902062 2018/6569:20-15A0 1,14
2 3.00 NIE NIE
23568 701000000 15 arabský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 26.09.2018 18.09.2018 2
7332R02 701030000 1 201351 2018/11973:11-15A0 2,14
1 3.00 NIE NIE
100464 701000000 16 arabský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 26.09.2018 18.09.2018 2
7332T02 701030000 1 201352 2018/11973:11-15A0 2,14
2 2.00 NIE NIE
104167 705000000 15 arboristika a komunálne lesníctvo 0 12.11.2015 30.11.2018
4219R23 705010000 2 602011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104168 705000000 15 arboristika a komunálne lesníctvo 0 12.11.2015 30.11.2018
4219R23 705010000 1 602011 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
9908 701000000 53 archeológia 0 30.08.2018 14.08.2018
7103V00 701030000 1 201253 2018/10524:19-15A0 1,14
3 4.00 NIE NIE
12619 701000000 53 archeológia 0 30.08.2018 14.08.2018
7103V00 701030000 2 201253 2018/10524:19-15A0 1,14
3 5.00 NIE NIE
12371 7103900 716000000 53 archeológia 0 17.07.2012 11.11.2015
7103V00 716030000 2 201253 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
12370 7103900 716000000 53 archeológia 0 11.11.2015 30.10.2015
7103V00 716030000 1 201253 2015-18831/47353:2-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
17073 7103800 716000000 16 archeológia 0 11.11.2015 30.10.2015
7103T00 716030000 1 201252 2015-18831/47356:4-15A0 31.08.2019 14
2 2.00 NIE NIE
17071 7103700 716000000 15 archeológia 0 11.11.2015 30.10.2015
7103R00 716030000 1 201251 2015-18831/47356:4-15A0 31.08.2019 14
1 3.00 NIE NIE
106271 716000000 53 archeológia 0 11.11.2015 30.11.2018
7103V00 716030000 2 201253 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
17669 7103800 701000000 16 archeológia 0 05.11.2015 30.10.2015
7103T00 701030000 1 201252 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 1,14
2 2.00 NIE NIE
17667 7103700 701000000 15 archeológia 0 05.11.2015 30.10.2015
7103R00 701030000 1 201251 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 1,14
1 3.00 NIE NIE
12199 8215900 706000000 54 architektonická tvorba 0 23.05.2009 18.11.2015
8215V00 2 202073 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
107162 706000000 54 architektonická tvorba 0 18.11.2015 30.11.2018
8215V00 2 202073 ex offo 1,14
3 0 4.00 NIE NIE
16192 706000000 41 architektonická tvorba 0 13.04.2018 26.03.2018
8215T00 1 202072 2018/4183:14-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
16191 706000000 15 architektonická tvorba 0 13.04.2018 26.03.2018
8215R00 1 202071 2018/4183:14-15A0 1,14
1 4.00 NIE NIE
12198 706000000 54 architektonická tvorba 0 13.04.2018 26.03.2018
8215V00 1 202073 2018/4183:14-15A0 1,14
3 3.00 NIE NIE
16667 3631804 702000000 01 architektonické konštrukcie a projektovanie 0 09.11.2015 30.10.2015
3631T04 702040000 1 501042 2015-18811/46628:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
11201 3631804 702000000 01 architektonické konštrukcie a projektovanie 0 14.09.2009 14.09.2009
3631T04 702040000 2 501042 31.08.2012
13402 2 0 3.00 NIE NIE
104579 3507901 702000000 53 architektúra 0 09.11.2015 30.10.2015
3507V01 702050000 1 501013 2015-18811/46632:6-15A0 31.08.2020 1
3 3.00 NIE NIE
12915 3507901 702000000 53 architektúra 0 09.11.2015 30.10.2015
3507V01 702050000 1 501013 2015-18811/46632:6-15A0 31.08.2020 14
3 3.00 NIE NIE
104580 3507801 702000000 02 architektúra 0 09.11.2015 30.10.2015
3507T01 702050000 1 501012 2015-18811/46632:6-15A0 31.08.2020 1
2 2.00 NIE NIE
16533 3507801 702000000 02 architektúra 0 09.11.2015 30.10.2015
3507T01 702050000 1 501012 2015-18811/46632:6-15A0 31.08.2020 14
2 2.00 NIE NIE
12917 3507901 702000000 53 architektúra 0 14.09.2009 09.11.2015
3507V01 702050000 2 501013 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
104265 702000000 53 architektúra 0 09.11.2015 30.11.2018
3507V01 702050000 2 501013 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
104266 702000000 53 architektúra 0 09.11.2015 30.11.2018
3507V01 702050000 2 501013 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
104581 3507700 702000000 15 architektúra a urbanizmus 0 09.11.2015 30.10.2015
3507R00 702050000 1 501011 2015-18811/46628:3-15A0 1
1 4.00 NIE NIE
16532 3507700 702000000 15 architektúra a urbanizmus 0 09.11.2015 30.10.2015
3507R00 702050000 1 501011 2015-18811/46628:3-15A0 14
1 4.00 NIE NIE
20958 3507800 709000000 02 architektúra a urbanizmus 0 13.11.2015 30.10.2015
3507T00 709090000 1 501012 2015-18817/47333:4-15A0 31.08.2019 14
2 2.00 NIE NIE
20959 3507700 709000000 15 architektúra a urbanizmus 0 13.11.2015 30.10.2015
3507R00 709090000 1 501011 2015-18817/47331:2-15A0 14
1 4.00 NIE ÁNO
105077 3507800 709000000 02 architektúra a urbanizmus 0 19.11.2009 30.11.2016
3507T00 709090000 1 501012 2016-25503/49101:1-15A0 20.12.2016 1
2 0 2.00 NIE NIE
105078 3507700 709000000 15 architektúra a urbanizmus 0 19.11.2009 30.11.2016
3507P00 709090000 1 501011 2016-25503/49101:1-15A0 20.12.2016 1
1 0 4.00 NIE ÁNO
105718 701000000 16 archívnictvo 0 30.08.2018 14.08.2018
7120T00 701030000 1 201102 2018/10524:19-15A0 31.08.2020 14
2 0 2.00 NIE NIE
4294 7120700 717000000 15 archívnictvo 0 26.01.2015 18.11.2015
7120R00 717020000 2 201101 ex offo 14
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17336 7120800 717000000 16 archívnictvo 0 28.05.2012 18.11.2015
7120T00 717020000 2 201102 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
102292 7120800 717000000 16 archívnictvo 0 18.11.2015 30.10.2015
7120T00 717020000 1 201102 2015-18761/46611:3-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
17335 7120800 717000000 16 archívnictvo 0 18.11.2015 30.10.2015
7120T00 717020000 1 201102 2015-18761/46611:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
102294 7120700 717000000 15 archívnictvo 0 18.11.2015 30.10.2015
7120R00 717020000 1 201101 2015-18761/46623:10-15A0 31.08.2020 1
1 3.00 NIE NIE
4302 7120700 717000000 15 archívnictvo 0 18.11.2015 30.10.2015
7120R00 717020000 1 201101 2015-18761/46623:10-15A0 31.08.2020 14
1 3.00 NIE NIE
105723 701000000 15 archívnictvo 0 05.11.2015 30.11.2018
7120R00 701030000 1 201101 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
17664 7120700 701000000 15 archívnictvo 0 17.09.2009 30.10.2015
7120R00 701030000 1 201101 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 0 4.00 NIE NIE
17665 7120800 701000000 16 archívnictvo 0 17.09.2009 30.10.2015
7120T00 701030000 1 201102 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
2 0 1.00 NIE NIE
106498 711000000 53 astrofyzika 0 13.11.2015 30.11.2018
1141V00 711020000 1 401083 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
106779 711000000 53 astrofyzika 0 13.11.2015 30.11.2018
1141V00 711020000 1 401083 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
106780 711000000 53 astrofyzika 0 13.11.2015 30.11.2018
1141V00 711020000 2 401083 ex offo 1
3 0 5.00 NIE NIE
106781 711000000 53 astrofyzika 0 13.11.2015 30.11.2018
1141V00 711020000 2 401083 ex offo 14
3 0 5.00 NIE NIE
106018 1140902 701000000 53 astronómia a astrofyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1140V02 701090000 2 401073 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 401083 0 5.00 NIE NIE
12679 1140902 701000000 53 astronómia a astrofyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1140V02 701090000 2 401073 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 401083 0 5.00 NIE NIE
106019 1140902 701000000 53 astronómia a astrofyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1140V02 701090000 1 401073 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 401083 0 4.00 NIE NIE
12678 1140902 701000000 53 astronómia a astrofyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1140V02 701090000 1 401073 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 401083 0 4.00 NIE NIE
17833 1160801 701000000 16 astronómia a astrofyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1160T01 701090000 1 401012 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
2 2.00 NIE NIE
4701 8216720 718000000 15 audiovizuálne média,intermédiá a digitálne média 0 03.11.2009 30.10.2015
8216R20 718020000 1 202011 2015-18756-15A0, príloha č. 3 09.11.2015
1 4.00 NIE NIE
101612 707000000 16 audiovizuálne štúdiá 0 10.09.2018 14.08.2018
8116T03 707030000 1 201202 2018/10524:26-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
100320 8116903 707000000 53 audiovizuálne štúdiá 0 10.11.2015 30.10.2015
8116V03 707030000 1 201203 2015-18758/47240:2-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
100321 8116903 707000000 53 audiovizuálne štúdiá 0 24.08.2012 10.11.2015
8116V03 707030000 2 201203 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
24808 8204814 707000000 41 audiovizuálne štúdiá 0 10.08.2011 30.10.2015
8204T14 707030000 1 202052 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
2 2.00 NIE NIE
101606 707000000 15 audiovizuálne štúdiá 0 10.11.2015 30.11.2018
8116R03 707030000 1 201201 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
101619 707000000 53 audiovizuálne štúdiá 0 10.11.2015 30.11.2018
8116V03 707030000 2 201203 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
4077 2621700 710000000 15 automatizácia 0 11.08.2011 12.11.2015
2621R00 710040000 2 502141 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
103695 2621700 710000000 15 automatizácia 0 12.11.2015 30.10.2015
2621R00 710040000 1 502141 2015-18768/47288:2-15A0 1
1 3.00 NIE NIE
4076 2621700 710000000 15 automatizácia 0 12.11.2015 30.10.2015
2621R00 710040000 1 502141 2015-18768/47288:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
21103 2621800 709000000 01 automatizácia 0 19.11.2009 13.11.2015
2621T00 709040000 2 502142 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
21116 2621800 709000000 01 automatizácia 0 19.11.2009 30.10.2015
2621T00 709040000 1 502142 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
103548 710000000 15 automatizácia 0 12.11.2015 30.11.2018
2621R00 710040000 2 502141 ex offo 1
1 0 4.00 NIE NIE
103549 710000000 15 automatizácia 0 12.11.2015 30.11.2018
2621R00 710040000 2 502141 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
12822 2621915 702000000 53 automatizácia a informatizácia procesov 0 16.12.2011 09.11.2015
2621V15 702060000 2 502143 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
12821 702000000 53 automatizácia a informatizácia procesov 0 20.04.2018 31.03.2018
2621V15 702060000 1 502143 2018/6391:2-15A0
3 0 3.00 NIE NIE
104214 702000000 53 automatizácia a informatizácia procesov 0 09.11.2015 30.11.2018
2621V15 702060000 2 502143 ex offo 1
3 0 5.00 NIE NIE
104215 702000000 53 automatizácia a informatizácia procesov 0 09.11.2015 30.11.2018
2621V15 702060000 2 502143 ex offo 1,14
3 0 5.00 NIE NIE
104216 702000000 53 automatizácia a informatizácia procesov 0 09.11.2015 30.11.2018
2621V15 702060000 1 502143 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
104217 702000000 53 automatizácia a informatizácia procesov 0 09.11.2015 30.11.2018
2621V15 702060000 1 502143 ex offo 1,14
3 0 4.00 NIE NIE
30179 2621814 702000000 01 automatizácia a informatizácia procesov v priemysle 0 09.11.2015 30.10.2015
2621T14 702060000 1 502142 2015-18811/46628:3-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
30180 2621814 702000000 01 automatizácia a informatizácia procesov v priemysle 0 16.12.2011 30.04.2016
2621T14 702060000 2 502142 ex offo 30.04.2016
2 0 2.50 NIE NIE
16754 2621816 702000000 01 automatizácia a informatizácia strojov a procesov 0 09.11.2015 30.10.2015
2621T16 702020000 1 502142 2015-18811/46628:3-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
11173 2621716 702000000 15 automatizácia a informatizácia strojov a procesov 0 09.11.2015 30.10.2015
2621R16 702020000 1 502141 2015-18811/46628:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
104432 702000000 53 automatizácia a informatizácia strojov a procesov 0 09.11.2015 30.11.2018
2621V16 702020000 2 502143 ex offo 14
3 0 5.00 NIE NIE
104433 702000000 53 automatizácia a informatizácia strojov a procesov 0 09.11.2015 30.11.2018
2621V16 702020000 1 502143 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
11168 2621716 702000000 15 automatizácia a informatizácia strojov a procesov 0 03.05.2013 30.04.2016
2621R16 702040000 2 502141 ex offo 30.04.2016
1 0 4.00 NIE NIE
16753 2621816 702000000 01 automatizácia a informatizácia strojov a procesov 0 03.05.2013 30.04.2016
2621T16 702020000 2 502142 ex offo 30.04.2016
2 0 3.00 NIE NIE
104620 2621817 702000000 01 automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve 0 09.11.2015 30.10.2015
2621T17 702010000 1 502142 2015-18811/46628:3-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
16584 2621817 702000000 01 automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve 0 09.11.2015 30.10.2015
2621T17 702010000 1 502142 2015-18811/46628:3-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
11034 2621817 702000000 01 automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve 0 14.09.2009 30.04.2016
2621T17 702010000 2 502142 ex offo 30.04.2016
2 0 2.00 NIE NIE
12896 702000000 53 automatizácia a riadenie 0 20.04.2018 31.03.2018
2621V02 702030000 1 502143 2018/6391:2-15A0
3 0 3.00 NIE NIE
12897 2621902 702000000 53 automatizácia a riadenie 0 17.07.2012 09.11.2015
2621V02 702030000 2 502143 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
20697 2621902 709000000 53 automatizácia a riadenie 0 19.11.2009 30.10.2015
2621V02 709030000 1 502143 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
3 0 3.00 NIE NIE
20683 2621902 709000000 53 automatizácia a riadenie 0 13.11.2015 30.10.2015
2621V02 709030000 2 502143 2015-18817/47334:5-15A0 31.08.2018 14
3 5.00 NIE NIE
104895 709000000 53 automatizácia a riadenie 0 13.11.2015 30.11.2018
2621V02 709030000 1 502143 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
21158 2621713 709000000 15 automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín 0 19.11.2009 13.11.2015
2621R13 709010000 2 502141 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
175405 709000000 15 automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín 0 07.03.2017 30.11.2018
2621R13 709010000 1 502141 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
175406 709000000 15 automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín 0 07.03.2017 30.11.2018
2621R13 709010000 2 502141 ex offo 1
1 0 4.00 NIE NIE
175407 709000000 15 automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín 0 07.03.2017 30.11.2018
2621R13 709010000 2 502141 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
21168 2621713 709000000 15 automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín 0 03.06.2016 16.05.2016
2621R13 709010000 1 502141 2016-15695/21225:5-15A0 14
1 0 3.00 NIE NIE
12783 702000000 53 automatizácia a riadenie strojov a procesov 0 03.05.2013 31.03.2018
2621V21 702020000 2 502143 2018/6391:2-15A0 20.04.2018
3 0 5.00 NIE NIE
12782 702000000 53 automatizácia a riadenie strojov a procesov 0 20.04.2018 31.03.2018
2621V21 702020000 1 502143 2018/6391:2-15A0
3 0 3.00 NIE NIE
20982 2621821 709000000 01 automatizácia a riadenie strojov a procesov 0 19.11.2009 13.11.2015
2621T21 709030000 2 502142 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
21004 2621821 709000000 01 automatizácia a riadenie strojov a procesov 0 13.11.2015 30.10.2015
2621T21 709030000 1 502142 2015-18817/47333:4-15A0 31.08.2020 14
2 2.00 NIE NIE
4136 2387712 709000000 15 automatizácia mechatronických systémov 0 31.08.2013 31.08.2013
2387R12 709040000 2 502161 ex offo
20473 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
4135 2387712 709000000 15 automatizácia mechatronických systémov 0 31.08.2013 31.08.2013
2387R12 709040000 1 502161 ex offo
20472 1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
4137 2387812 709000000 01 automatizácia mechatronických systémov 0 11.08.2011 30.10.2015
2387T12 709040000 1 502162 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
4138 2387812 709000000 01 automatizácia mechatronických systémov 0 11.08.2011 13.11.2015
2387T12 709040000 2 502162 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
113709 702000000 15 automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 0 01.06.2016 30.11.2018
2621R18 702010000 1 502141 ex offo 1,14
1 502521 1 3.00 NIE NIE
113710 702000000 15 automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 0 01.06.2016 30.11.2018
2621R18 702010000 1 502141 ex offo 1
1 502521 1 3.00 NIE NIE
16574 702000000 15 automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 0 09.11.2015 30.11.2017
2621R18 702010000 1 502141 2017/16971:1-15A0 01.12.2017 1,14
1 502521 0 3.00 NIE NIE
104621 702000000 15 automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 0 09.11.2015 30.11.2017
2621R18 702010000 1 502141 2017/16971:1-15A0 01.12.2017 1
1 502521 0 3.00 NIE NIE
16576 2621717 702000000 15 automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 0 14.09.2009 30.04.2016
2621R17 702010000 2 502141 ex offo 30.04.2016
1 502521 0 3.00 NIE NIE
183401 702000000 15 automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný) 0 18.06.2018 30.11.2018
2621R18 702010000 1 502141 ex offo 1,14
1 502521 1 4.00 NIE NIE
183402 702000000 15 automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný) 0 18.06.2018 30.11.2018
2621R18 702010000 1 502141 ex offo 1
1 502521 1 4.00 NIE NIE
104876 709000000 15 automatizované elektrotechnické systémy 0 13.11.2015 30.11.2018
2675R41 709040000 2 502091 ex offo 1
1 502141 1 4.00 NIE NIE
104877 709000000 15 automatizované elektrotechnické systémy 0 13.11.2015 30.11.2018
2675R41 709040000 2 502091 ex offo 14
1 502141 1 4.00 NIE NIE
104878 709000000 15 automatizované elektrotechnické systémy 0 13.11.2015 30.11.2018
2675R41 709040000 1 502091 ex offo 1
1 502141 1 3.00 NIE NIE
104879 709000000 15 automatizované elektrotechnické systémy 0 13.11.2015 30.11.2018
2675R41 709040000 1 502091 ex offo 14
1 502141 1 3.00 NIE NIE
12182 2307907 710000000 53 automatizované výrobné systémy 0 28.08.2012 12.11.2015
2307V07 710030000 2 502073 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
12183 2307907 710000000 53 automatizované výrobné systémy 0 12.11.2015 30.10.2015
2307V07 710030000 1 502073 2015-18768/47288:2-15A0 1,14
3 3.00 NIE NIE
21409 2381824 710000000 01 automatizované výrobné systémy 0 12.11.2015 30.10.2015
2381T24 710030000 1 502012 2015-18768/47288:2-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
21398 2381824 710000000 01 automatizované výrobné systémy 0 03.11.2009 12.11.2015
2381T24 710030000 2 502012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
103602 710000000 53 automatizované výrobné systémy 0 12.11.2015 30.11.2018
2307V07 710030000 2 502073 ex offo 1,14
3 0 4.00 NIE NIE
16603 702000000 15 automobilová elektronika 0 20.04.2018 31.03.2018
2613R13 702030000 1 502131 2018/6391:2-15A0
1 0 3.00 NIE NIE
11593 2613713 709000000 15 automobilová elektronika 0 25.11.2010 30.10.2015
2613R13 709040000 1 502131 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
11594 2613713 709000000 15 automobilová elektronika 0 25.11.2010 13.11.2015
2613R13 709040000 2 502131 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
175408 709000000 15 automobilová elektronika 0 07.03.2017 30.11.2018
2613R13 709040000 1 502131 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
175409 709000000 15 automobilová elektronika 0 07.03.2017 30.11.2018
2613R13 709040000 1 502131 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
« 1 2 3 4 5 6 12 22 33 43 »
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný