Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Aktualizácia: 03.12.2018 08:05:32
Počet záznamov: 37241
Počet platných záznamov: 8507
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť
Filtrovať:

« 1 8 9 10 11 12 13 14 22 33 43 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
21172 6271700 709000000 15 financie, bankovníctvo a investovanie 0 13.11.2015 30.10.2015
6271R00 709070000 1 303061 2015-18817/47331:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
101184 703000000 15 financie, bankovníctvo a investovanie 0 12.11.2015 30.11.2018
6271P00 703030000 2 303061 ex offo 1
1 0 4.00 NIE ÁNO
101185 703000000 15 financie, bankovníctvo a investovanie 0 12.11.2015 30.11.2018
6271P00 703030000 2 303061 ex offo 5,14
1 0 4.00 NIE ÁNO
101186 703000000 15 financie, bankovníctvo a investovanie 0 12.11.2015 30.11.2018
6271P00 703030000 2 303061 ex offo 13,14
1 0 4.00 NIE ÁNO
101187 703000000 15 financie, bankovníctvo a investovanie 0 12.11.2015 30.11.2018
6271P00 703030000 2 303061 ex offo 9,14
1 0 4.00 NIE ÁNO
101188 703000000 15 financie, bankovníctvo a investovanie 0 12.11.2015 30.11.2018
6271P00 703030000 2 303061 ex offo 1,14
1 0 4.00 NIE ÁNO
16432 6271700 703000000 15 financie, bankovníctvo a investovanie 0 21.07.2009 12.11.2015
6271R00 703030000 2 303061 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
100220 6271700 703000000 15 financie, bankovníctvo a investovanie 0 25.05.2012 30.10.2015
6271R00 703030000 1 303061 2015-18841/47382:6-15A0 12.11.2015
703030200 1 0 3.00 NIE NIE
103196 714000000 01 financie, bankovníctvo a investovanie 0 18.06.2018 28.05.2018
6271T00 714020000 1 303062 2018/6569:17-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
101399 6271700 703000000 15 financie, bankovníctvo a investovanie 0 12.11.2015 30.10.2015
6271P00 703030000 1 303061 2015-18841/47374:2-15A0 1
1 3.00 NIE ÁNO
107218 6271700 703000000 15 financie, bankovníctvo a investovanie 0 12.11.2015 30.10.2015
6271P00 703030000 1 303061 2015-18841/47374:2-15A0 5,14
1 3.00 NIE ÁNO
107219 6271700 703000000 15 financie, bankovníctvo a investovanie 0 12.11.2015 30.10.2015
6271P00 703030000 1 303061 2015-18841/47374:2-15A0 13,14
1 3.00 NIE ÁNO
107220 6271700 703000000 15 financie, bankovníctvo a investovanie 0 12.11.2015 30.10.2015
6271P00 703030000 1 303061 2015-18841/47374:2-15A0 9,14
1 3.00 NIE ÁNO
16434 6271700 703000000 15 financie, bankovníctvo a investovanie 0 12.11.2015 30.10.2015
6271R00 703030000 1 303061 2015-18841/47374:2-15A0 1,14
1 3.00 NIE ÁNO
16943 6271800 714000000 01 financie, bankovníctvo a investovanie 0 12.11.2015 30.10.2015
6271T00 714020000 1 303062 2015-18820/47344:2-15A0 1,5,14
2 2.00 NIE NIE
100221 6271700 703000000 15 financie, bankovníctvo a investovanie 0 25.05.2012 12.11.2015
6271R00 703030000 2 303061 ex offo
703030200 1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16946 6271700 714000000 15 financie, bankovníctvo a investovanie 0 12.11.2015 30.10.2015
6271R00 714020000 1 303061 2015-18820/47344:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
16942 6271800 714000000 01 financie, bankovníctvo a investovanie 0 21.08.2009 12.11.2015
6271T00 714020000 2 303062 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16945 6271700 714000000 15 financie, bankovníctvo a investovanie 0 21.08.2009 12.11.2015
6271R00 714020000 2 303061 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
104730 709000000 01 financie, bankovníctvo a investovanie 0 13.11.2015 30.11.2018
6271T00 709070000 2 303062 ex offo 1
2 0 3.00 NIE NIE
104731 709000000 01 financie, bankovníctvo a investovanie 0 13.11.2015 30.11.2018
6271T00 709070000 2 303062 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
104738 709000000 15 financie, bankovníctvo a investovanie 0 13.11.2015 30.11.2018
6271R00 709070000 2 303061 ex offo 1
1 0 4.00 NIE NIE
104739 709000000 15 financie, bankovníctvo a investovanie 0 13.11.2015 30.11.2018
6271R00 709070000 2 303061 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
102848 714000000 15 financie, bankovníctvo a investovanie (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
6271R00 714020000 2 303061 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
102907 714000000 01 financie, bankovníctvo a investovanie (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
6271T00 714020000 2 303062 ex offo 1,5,14
2 0 3.00 NIE NIE
16445 6284808 703000000 01 finančné riadenie podniku 0 21.07.2009 12.11.2015
6284T08 703050000 2 303162 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
100573 6284808 703000000 01 finančné riadenie podniku 0 12.11.2015 30.10.2015
6284T08 703050000 1 303162 2015-18841/47374:2-15A0 14
703052100 2 2.00 NIE NIE
21736 6284808 703000000 01 finančné riadenie podniku 0 12.11.2015 30.10.2015
6284T08 703050000 1 303162 2015-18841/47374:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
100574 6284808 703000000 01 finančné riadenie podniku 0 11.07.2013 12.11.2015
6284T08 703050000 2 303162 ex offo
703052100 2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
101380 703000000 01 finančné riadenie podniku 0 12.11.2015 30.11.2018
6284T08 703050000 2 303162 ex offo 14
703052100 2 0 3.00 NIE NIE
101382 703000000 01 finančné riadenie podniku 0 12.11.2015 30.11.2018
6284T08 703050000 2 303162 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
103508 710000000 01 finančný manažment 0 18.09.2018 14.08.2018
6276T00 710050000 1 303132 2018/10524:29-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
103514 710000000 15 finančný manažment 0 18.09.2018 14.08.2018
6276R00 710050000 1 303131 2018/10524:29-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
101151 703000000 15 finančný manažment 0 12.11.2015 30.11.2018
6276R00 703020000 2 303131 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
103507 710000000 01 finančný manažment 0 12.11.2015 30.11.2018
6276T00 710050000 2 303132 ex offo 1,14
2 0 3.00 NIE NIE
103513 710000000 15 finančný manažment 0 12.11.2015 30.11.2018
6276R00 710050000 2 303131 ex offo 1,14
1 0 4.00 NIE NIE
16485 6276700 703000000 15 finančný manažment 0 21.07.2009 12.11.2015
6276R00 703020000 2 303131 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16487 6276700 703000000 15 finančný manažment 0 12.11.2015 30.10.2015
6276R00 703020000 1 303131 2015-18841/47374:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
13034 6276903 703000000 53 finančný manažment podniku 0 19.05.2017 10.05.2017
6276V03 703020000 1 303133 2017-7372/19944:7-15A0 31.08.2019 14
3 3.00 NIE NIE
101397 6276903 703000000 53 finančný manažment podniku 0 19.05.2017 10.05.2017
6276V03 703020000 1 303133 2017-7372/19944:7-15A0 31.08.2019 1
3 0 3.00 NIE NIE
101396 6276903 703000000 53 finančný manažment podniku 0 19.05.2017 10.05.2017
6276V03 703020000 1 303133 2017-7372/19944:7-15A0 31.08.2019 9
3 0 3.00 NIE NIE
13032 6276903 703000000 53 finančný manažment podniku 0 21.07.2009 12.11.2015
6276V03 703020000 2 303133 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
24788 7329762 701000000 15 fínsky jazyk a kultúra - maďarský jazyk a kultúra 0 25.11.2010 01.01.2010
7329R62 701030000 1 31.08.2013
24788 1 0 3.00 NIE NIE
24789 7329763 701000000 15 fínsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra 0 25.11.2010 01.01.2010
7329R63 701030000 1 31.08.2013
24789 1 0 3.00 NIE NIE
24790 7329761 701000000 15 fínsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra 0 25.11.2010 01.01.2010
7329R61 701030000 1 31.08.2013
24790 1 0 3.00 NIE NIE
23820 701000000 15 fínsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 26.09.2018 18.09.2018 4
7332R11 701030000 1 201351 2018/11973:11-15A0 4,14
1 3.00 NIE NIE
105768 7332811 701000000 16 fínsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 05.11.2015 30.10.2015 4
7332T11 701030000 1 201352 2015-18766/48249:13-15A0 31.08.2018 4,14
2 2.00 NIE NIE
11160 3921911 702000000 53 fluidné stroje a zariadenia 0 14.09.2009 14.09.2009
3921V11 702020000 1 502293 31.08.2012
13443 3 0 3.00 NIE NIE
11161 3921911 702000000 53 fluidné stroje a zariadenia 0 14.09.2009 14.09.2009
3921V11 702020000 2 502293 31.08.2012
13444 3 0 5.00 NIE NIE
175422 705000000 15 forenzná a kriminalistická environmentalistika 0 06.03.2017 30.11.2018
1612R13 705030000 1 403021 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
175423 705000000 15 forenzná a kriminalistická environmentalistika 0 06.03.2017 30.11.2018
1612R13 705030000 2 403021 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
100912 1420741 714000000 15 forenzná a kriminalistická chémia 0 12.11.2015 30.10.2015
1420R41 714070000 2 401141 2015-18820/47344:2-15A0 14
1 4.00 NIE NIE
100911 1420741 714000000 15 forenzná a kriminalistická chémia 0 12.11.2015 30.10.2015
1420R41 714070000 1 401141 2015-18820/47344:2-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
16840 7761711 713000000 15 formácia a vedenie spoločenstiev 0 02.11.2009 16.11.2015
7761R11 713040000 2 301141 ex offo
1 201131 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16193 8216712 706000000 15 fotografia a nové médiá 0 18.11.2015 30.10.2015
8216R12 1 202011 2015-18772/47320:2-15A0 1,14
1 4.00 NIE ÁNO
107153 706000000 41 fotografia a nové médiá 0 10.09.2018 14.08.2018
8216T12 1 202012 2018/10524:27-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
103573 710000000 01 fotonika 0 17.10.2018 05.09.2018
2613T37 710040000 1 502132 2018/11973:17-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
103572 710000000 01 fotonika 0 17.10.2018 05.09.2018
2613T37 710040000 1 502132 2018/11973:17-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
10031 7330805 714000000 16 francúzsky jazyk a kultúra 0 21.08.2009 31.12.2016
7330T05 714030000 2 201352 ex offo - zrušenie ŠP 01.01.2017
2 0 2.00 NIE NIE
100618 7330705 701000000 15 francúzsky jazyk a kultúra 0 21.08.2013 30.10.2015
7330R05 701050000 1 201321 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
100619 7330705 701000000 15 francúzsky jazyk a kultúra 0 21.08.2013 30.10.2015
7330R05 701050000 2 201321 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 0 4.00 NIE NIE
17553 7357703 701000000 15 francúzsky jazyk a kultúra 0 31.08.2013 31.08.2013
7357R03 701050000 1 201321 ex offo
1 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
17554 7357703 701000000 15 francúzsky jazyk a kultúra 0 31.08.2013 31.08.2013
7357R03 701050000 2 201321 ex offo
4322 1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
17318 7330805 717000000 16 francúzsky jazyk a kultúra 0 22.10.2009 30.10.2015
7330T05 717020000 1 201352 2015-18761/46626:13-15A0 18.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
17320 7330705 717000000 15 francúzsky jazyk a kultúra 0 22.10.2009 30.10.2015
7330R05 717020000 1 201351 2015-18761/46626:13-15A0 18.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
11301 7330805 714000000 16 francúzsky jazyk a kultúra 0 21.08.2009 30.10.2015
7330T05 714030000 1 201352 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
10069 7330705 714000000 15 francúzsky jazyk a kultúra 0 21.08.2009 30.10.2015
7330R05 714030000 1 201351 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
11651 7330705 714000000 15 francúzsky jazyk a kultúra 0 21.08.2009 12.11.2015
7330R05 714030000 2 201351 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
103034 714000000 15 francúzsky jazyk a kultúra - história 0 12.11.2015 30.11.2018 5
7330R56 714030000 1 201351 ex offo 5,14
1 201071 0 3.00 NIE NIE
102936 714000000 16 francúzsky jazyk a kultúra - história 0 10.09.2018 14.08.2018 5
7330T56 714030000 1 201352 2018/10524:21-15A0 5,14
2 201072 0 2.00 NIE NIE
3769 7304813 714000000 16 francúzsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a literatúra 0 21.08.2009 30.10.2015
7304T13 714030000 1 201352 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
2 201272 2.00 NIE NIE
3770 7304713 714000000 15 francúzsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a literatúra 0 21.08.2009 30.10.2015
7304R13 714030000 1 201351 2015-18820/47349:6-15A0 12.11.2015
1 201271 3.00 NIE NIE
100801 701000000 15 francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 26.09.2018 18.09.2018 5
7332R05 701030000 1 201351 2018/11973:11-15A0 5,14
1 3.00 NIE NIE
30110 701000000 16 francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 26.09.2018 18.09.2018 5
7332T05 701030000 1 201352 2018/11973:11-15A0 5,14
2 2.00 NIE NIE
102330 7332705 717000000 15 francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 18.11.2015 30.10.2015 5
7332R05 717020000 1 201351 2015-18761/46621:9-15A0 31.08.2019 5,14
1 3.00 NIE NIE
22933 7332705 717000000 15 francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 18.11.2015 30.10.2015 5
7332R05 717020000 1 201351 2015-18761/46621:9-15A0 31.08.2019 1,5
1 3.00 NIE NIE
102317 7332805 717000000 16 francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 18.11.2015 30.10.2015 5
7332T05 717020000 1 201352 2015-18761/46621:9-15A0 31.08.2019 5,14
2 2.00 NIE NIE
22941 7332805 717000000 16 francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 18.11.2015 30.10.2015 5
7332T05 717020000 1 201352 2015-18761/46621:9-15A0 31.08.2019 1,5
2 2.00 NIE NIE
23203 7332805 714000000 16 francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 12.11.2015 30.10.2015 5
7332T05 714030000 1 201352 2015-18820/48262:11-15A0 5,14
2 2.00 NIE NIE
30010 7332705 716000000 15 francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 10.08.2011 11.11.2015 5
7332R05 716030000 2 201351 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
23194 7332705 714000000 15 francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 12.11.2015 30.10.2015 5
7332R05 714030000 1 201351 2015-18820/48262:11-15A0 5,14
1 3.00 NIE NIE
100700 7332805 716000000 16 francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 11.11.2015 30.10.2015 5
7332T05 716030000 1 201352 2015-18831/48259:12-15A0 5,14
2 2.00 NIE NIE
100699 7332705 716000000 15 francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 20.08.2013 30.10.2015 5
7332R05 716030000 1 201351 2015-18831/54951:19-15A0 11.11.2015
1 3.00 NIE NIE
30009 7332705 716000000 15 francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 11.11.2015 30.10.2015 5
7332R05 716030000 1 201351 2015-18831/48259:12-15A0 5,14
1 3.00 NIE NIE
23603 7329700 701000000 15 francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 31.08.2013 31.08.2013 5
7329R00 701030000 1 201351 ex offo
1 3.00 31.08.2013 NIE NIE
24739 7329742 716000000 15 francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra 0 27.07.2011 30.10.2015
7329R42 716030000 1 0 2015-18831/47360:6-15A0 11.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
24743 7329742 716000000 15 francúzsky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra 0 27.07.2011 11.11.2015
7329R42 716030000 2 0 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
24746 7329737 716000000 15 francúzsky jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra 0 27.07.2011 11.11.2015
7329R37 716030000 2 0 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
24742 7329737 716000000 15 francúzsky jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra 0 27.07.2011 30.10.2015
7329R37 716030000 1 0 2015-18831/47360:6-15A0 11.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
24741 7329743 716000000 15 francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra 0 27.07.2011 30.10.2015
7329R43 716030000 1 0 2015-18831/47360:6-15A0 11.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
24745 7329743 716000000 15 francúzsky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra 0 27.07.2011 11.11.2015
7329R43 716030000 2 0 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17185 7357713 720000000 15 francúzsky jazyk v odbornej komunikácii 0 04.12.2009 13.11.2015
7357R13 720030000 2 201321 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17186 7357713 720000000 15 francúzsky jazyk v odbornej komunikácii 0 04.12.2009 30.10.2015
7357R13 720030000 1 201321 2015-18753/47194:7-15A0 13.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
9931 5157900 701000000 53 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 0 17.09.2009 05.11.2015
5157V00 701010000 2 701243 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
9932 5157900 701000000 53 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 0 17.09.2009 30.10.2015
5157V00 701010000 1 701243 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
3 4.00 NIE NIE
12437 1301900 701000000 53 fyzická geografia a geoekológia 0 17.09.2009 17.09.2009
1301V00 701040000 2 401363 31.08.2012
11376 3 5.00 NIE NIE
12439 1301900 701000000 53 fyzická geografia a geoekológia 0 17.09.2009 17.09.2009
1301V00 701040000 1 401363 31.08.2012
11375 3 4.00 NIE NIE
9971 1316841 701000000 16 fyzická geografia a geoinformatika 0 05.11.2015 30.10.2015
1316T41 701040000 1 401352 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
9963 1316841 701000000 16 fyzická geografia a geoinformatika 0 17.07.2012 05.11.2015
1316T41 701040000 2 401352 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
100253 1301902 701000000 53 fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika 0 05.11.2015 30.10.2015
1301V02 701040000 2 401363 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE NIE
100252 1301902 701000000 53 fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika 0 05.11.2015 30.10.2015
1301V02 701040000 1 401363 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE NIE
17453 1160700 711000000 15 fyzika 0 13.11.2015 30.10.2015
1160R00 711020000 1 401011 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE NIE
4875 1160800 711000000 16 fyzika 0 03.11.2009 30.10.2015
1160T00 711020000 1 401012 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
106838 1160700 711000000 15 fyzika 0 13.11.2015 30.10.2015
1160R00 711020000 1 401011 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1
1 3.00 NIE NIE
106041 1160700 701000000 15 fyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1160R00 701090000 1 401011 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
1 3.00 NIE NIE
17827 1160700 701000000 15 fyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1160R00 701090000 1 401011 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
1 3.00 NIE NIE
106302 716000000 15 fyzika 0 11.11.2015 30.11.2018
1160R00 716020000 2 401011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
106331 716000000 15 fyzika 0 11.11.2015 30.11.2018
1160R00 716020000 1 401011 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
17454 1160715 711000000 15 fyzika - biológia 0 13.11.2015 30.10.2015
1160R15 711020000 1 401011 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 402011 0 3.00 NIE NIE
100224 1160717 711000000 15 fyzika - filozofia 0 28.05.2012 30.10.2015
1160R17 711020000 1 401011 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015
1 201011 0 3.00 NIE NIE
17452 1160713 711000000 15 fyzika - geografia 0 13.11.2015 30.10.2015
1160R13 711020000 1 401011 2015-18815-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
1 401351 0 3.00 NIE NIE
17450 1160714 711000000 15 fyzika - chémia 0 13.11.2015 30.10.2015
1160R14 711020000 1 401011 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 401141 0 3.00 NIE NIE
17449 1160719 711000000 15 fyzika - informatika 0 13.11.2015 30.10.2015
1160R19 711020000 1 401011 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
1 902011 0 3.00 NIE NIE
100225 1160719 711000000 15 fyzika - informatika 0 03.11.2009 07.10.2009
1160R19 711020000 1 401011 CD-2009-35037/36455-1:sekr. 31.08.2012
100225 1 902011 0 3.00 NIE NIE
17446 1160718 711000000 15 fyzika - psychológia 0 03.11.2009 30.10.2015
1160R18 711020000 1 401011 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015
1 301091 0 3.00 NIE NIE
100760 1160800 711000000 16 fyzika (konverzný) 0 31.08.2013 31.08.2013
1160T00 711020000 1 401012 ex offo
100760 2 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
106846 1160809 711000000 16 fyzika kondenzovaných látok 0 13.11.2015 30.10.2015
1160T09 711020000 1 401012 2015-18815-15A0, príloha č. 2 1
2 2.00 NIE NIE
4876 1160809 711000000 16 fyzika kondenzovaných látok 0 13.11.2015 30.10.2015
1160T09 711020000 1 401012 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
106812 711000000 53 fyzika kondenzovaných látok 0 05.11.2018 04.10.2018
1122V03 711020000 1 401033 2018/13266:10-15A0 1
3 4.00 NIE NIE
106847 711000000 53 fyzika kondenzovaných látok 0 05.11.2018 04.10.2018
1122V03 711020000 2 401033 2018/13266:10-15A0 1
3 5.00 NIE NIE
12263 711000000 53 fyzika kondenzovaných látok 0 05.11.2018 04.10.2018
1122V03 711020000 2 401033 2018/13266:10-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
12269 711000000 53 fyzika kondenzovaných látok 0 05.11.2018 04.10.2018
1122V03 711020000 1 401033 2018/13266:10-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
100762 1160809 711000000 16 fyzika kondenzovaných látok (konverzný) 0 31.08.2013 31.08.2013
1160T09 711020000 1 401012 ex offo
100762 2 0 3.00 31.08.2013 NIE NIE
12894 702000000 53 fyzika kondenzovaných látok a akustika 0 20.04.2018 31.03.2018
1122V00 702030000 1 401033 2018/6391:2-15A0
3 0 3.00 NIE NIE
106030 1122900 701000000 53 fyzika kondenzovaných látok a akustika 0 05.11.2015 30.10.2015
1122V00 701090000 1 401033 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 4.00 NIE NIE
12668 1122900 701000000 53 fyzika kondenzovaných látok a akustika 0 05.11.2015 30.10.2015
1122V00 701090000 1 401033 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 4.00 NIE NIE
12666 1122900 701000000 53 fyzika kondenzovaných látok a akustika 0 17.09.2009 05.11.2015
1122V00 701090000 2 401033 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
12884 1122900 702000000 53 fyzika kondenzovaných látok a akustika 0 14.09.2009 30.04.2016
1122V00 702030000 2 401033 ex offo 30.04.2016
3 0 5.00 NIE NIE
7147 1122902 716000000 53 fyzika materiálov 0 30.11.2009 11.11.2015
1122V02 716020000 2 401033 ex offo
3 4.00 01.09.2016 NIE NIE
17099 1160805 716000000 16 fyzika materiálov 0 30.11.2009 11.11.2015
1160T05 716020000 2 401012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
17100 1160705 716000000 15 fyzika materiálov 0 30.11.2009 30.10.2015
1160R05 716020000 1 401011 2015-18831/47360:6-15A0 11.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
17101 1160705 716000000 15 fyzika materiálov 0 30.11.2009 11.11.2015
1160R05 716020000 2 401011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
7146 1122902 716000000 53 fyzika materiálov 0 11.11.2015 30.10.2015
1122V02 716020000 1 401033 2015-18831/47353:2-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
17102 1160805 716000000 16 fyzika materiálov 0 11.11.2015 30.10.2015
1160T05 716020000 1 401012 2015-18831/47353:2-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
106303 716000000 16 fyzika materiálov 0 11.11.2015 30.11.2018
1160T05 716020000 2 401012 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
106306 716000000 53 fyzika materiálov 0 11.11.2015 30.11.2018
1122V02 716020000 2 401033 ex offo 14
3 0 5.00 NIE NIE
106028 1125900 701000000 53 fyzika plazmy 0 05.11.2015 30.10.2015
1125V00 701090000 2 401063 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 5.00 NIE NIE
12662 1125900 701000000 53 fyzika plazmy 0 05.11.2015 30.10.2015
1125V00 701090000 2 401063 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE NIE
106029 1125900 701000000 53 fyzika plazmy 0 05.11.2015 30.10.2015
1125V00 701090000 1 401063 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 4.00 NIE NIE
12667 1125900 701000000 53 fyzika plazmy 0 05.11.2015 30.10.2015
1125V00 701090000 1 401063 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE NIE
106037 1160821 701000000 16 fyzika plazmy 0 05.11.2015 30.10.2015
1160T21 701090000 1 401012 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
2 2.00 NIE NIE
17824 1160821 701000000 16 fyzika plazmy 0 05.11.2015 30.10.2015
1160T21 701090000 1 401012 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
2 2.00 NIE NIE
106036 1160810 701000000 16 fyzika tuhých látok 0 05.11.2015 30.10.2015
1160T10 701090000 1 401012 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
2 2.00 NIE NIE
17825 1160810 701000000 16 fyzika tuhých látok 0 05.11.2015 30.10.2015
1160T10 701090000 1 401012 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
2 2.00 NIE NIE
9922 1160825 701000000 16 fyzika Zeme a planét 0 17.07.2012 30.10.2015
1160T25 701090000 1 401012 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
106521 711000000 53 fyzikálna chémia 0 13.11.2015 30.11.2018
1404V00 711020000 2 401183 ex offo 14
3 0 5.00 NIE NIE
100620 701000000 53 fyzikálna chémia 0 30.08.2018 14.08.2018
1404V00 701040000 1 401183 2018/10524:19-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
100621 701000000 53 fyzikálna chémia 0 30.08.2018 14.08.2018
1404V00 701040000 2 401183 2018/10524:19-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
106704 711000000 53 fyzikálna chémia 0 13.11.2015 30.11.2018
1404V00 711020000 1 401183 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
100749 701000000 16 fyzikálna chémia 0 30.08.2018 14.08.2018
1420T04 701040000 1 401142 2018/10524:19-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
104624 1404900 702000000 53 fyzikálna chémia 0 09.11.2015 30.10.2015
1404V00 702010000 2 401183 2015-18811/46628:3-15A0 1
3 5.00 NIE NIE
106786 711000000 16 fyzikálna chémia 0 13.04.2018 26.03.2018
1420T04 711020000 1 401142 2018/4183:11-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
12857 1404900 702000000 53 fyzikálna chémia 0 09.11.2015 30.10.2015
1404V00 702010000 2 401183 2015-18811/46628:3-15A0 14
3 5.00 NIE NIE
104625 1404900 702000000 53 fyzikálna chémia 0 09.11.2015 30.10.2015
1404V00 702010000 1 401183 2015-18811/46628:3-15A0 1
3 4.00 NIE NIE
4625 1404900 702000000 53 fyzikálna chémia 0 09.11.2015 30.10.2015
1404V00 702010000 1 401183 2015-18811/46628:3-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
9958 1420804 701000000 16 fyzikálna chémia 0 17.09.2009 17.09.2009
1420T04 701040000 2 401142 31.08.2012
14650 2 2.00 NIE NIE
17787 1420804 701000000 16 fyzikálna chémia 0 31.08.2013 31.08.2013
1420T04 701040000 1 401142 ex offo
4053 2 0 2.00 31.08.2013 NIE NIE
12435 1404900 701000000 53 fyzikálna chémia 0 31.08.2013 31.08.2013
1404V00 701040000 1 401183 ex offo
11377 3 0 4.00 31.08.2013 NIE NIE
12436 1404900 701000000 53 fyzikálna chémia 0 31.08.2013 31.08.2013
1404V00 701040000 2 401183 ex offo
11378 3 0 5.00 31.08.2013 NIE NIE
16595 702000000 01 fyzikálne inžinierstvo 0 20.04.2018 31.03.2018
3940T00 702030000 1 502482 2018/6391:2-15A0
2 0 2.00 NIE NIE
12885 702000000 53 fyzikálne inžinierstvo 0 20.04.2018 31.03.2018
3940V00 702030000 1 502483 2018/6391:2-15A0
3 0 3.00 NIE NIE
12886 3940900 702000000 53 fyzikálne inžinierstvo 0 10.08.2011 09.11.2015
3940V00 702030000 2 502483 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
104397 702000000 53 fyzikálne inžinierstvo 0 09.11.2015 30.11.2018
3940V00 702030000 2 502483 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
104398 702000000 53 fyzikálne inžinierstvo 0 09.11.2015 30.11.2018
3940V00 702030000 2 502483 ex offo 1,14
3 0 4.00 NIE NIE
104399 702000000 53 fyzikálne inžinierstvo 0 09.11.2015 30.11.2018
3940V00 702030000 1 502483 ex offo 1
3 0 3.00 NIE NIE
104400 702000000 53 fyzikálne inžinierstvo 0 09.11.2015 30.11.2018
3940V00 702030000 1 502483 ex offo 1,14
3 0 3.00 NIE NIE
16596 3940800 702000000 01 fyzikálne inžinierstvo 0 14.09.2009 30.04.2016
3940T00 702030000 2 502482 ex offo 30.04.2016
2 0 2.00 NIE NIE
11499 3940802 709000000 01 fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov 0 19.11.2009 13.11.2015
3940T02 709040000 2 502482 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
11500 3940802 709000000 01 fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov 0 19.11.2009 30.10.2015
3940T02 709040000 1 502482 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
11501 3940702 709000000 15 fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov 0 19.11.2009 13.11.2015
3940R02 709040000 2 502481 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
11502 3940702 709000000 15 fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov 0 19.11.2009 30.10.2015
3940R02 709040000 1 502481 2015-18817/47335:6-15A0 13.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
101959 717000000 15 fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov 0 18.11.2015 30.11.2018
3940R03 717050000 1 502481 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
104860 709000000 01 fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov 0 01.12.2017 06.11.2017
3940T03 709040000 1 502482 2017/14234:1-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
104861 709000000 01 fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov 0 01.12.2017 06.11.2017
3940T03 709040000 1 502482 2017/14234:1-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
101958 717000000 01 fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov 0 18.06.2018 28.05.2018
3940T03 717050000 1 502482 2018/6569:5-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
104840 709000000 53 fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov 0 13.11.2015 30.11.2018
3940V03 709040000 2 502483 ex offo 1
3 0 5.00 NIE NIE
104841 709000000 53 fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov 0 13.11.2015 30.11.2018
3940V03 709040000 2 502483 ex offo 14
3 0 5.00 NIE NIE
104842 709000000 53 fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov 0 13.11.2015 30.11.2018
3940V03 709040000 1 502483 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
104843 709000000 53 fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov 0 13.11.2015 30.11.2018
3940V03 709040000 1 502483 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
104874 709000000 15 fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov 0 13.11.2015 30.11.2018
3940R03 709040000 1 502481 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
104875 709000000 15 fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov 0 13.11.2015 30.11.2018
3940R03 709040000 1 502481 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
102533 704000000 53 fyziológia plodín a drevín 0 11.11.2015 30.11.2018
4131V00 704010000 2 601093 ex offo 1,14
3 0 4.00 NIE NIE
7263 4131900 704000000 53 fyziológia plodín a drevín 0 11.11.2015 30.10.2015
4131V00 704010000 1 601093 2015-18737/46404:3-15A0 1,14
3 3.00 NIE NIE
7264 4131900 704000000 53 fyziológia plodín a drevín 0 21.10.2009 11.11.2015
4131V00 704010000 2 601093 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
11299 1505900 711000000 53 fyziológia rastlín 0 18.07.2012 13.11.2015
1505V00 711020000 2 402093 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
11300 1505900 711000000 53 fyziológia rastlín 0 09.08.2017 13.07.2017
1505V00 711020000 1 402093 2017-11108/32831:10-15A0 14
3 4.00 NIE NIE
12434 1505900 701000000 53 fyziológia rastlín 0 05.11.2015 30.10.2015
1505V00 701040000 2 402093 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE NIE
12438 1505900 701000000 53 fyziológia rastlín 0 05.11.2015 30.10.2015
1505V00 701040000 1 402093 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE NIE
17781 1536805 701000000 16 fyziológia rastlín 0 05.11.2015 30.10.2015
1536T05 701040000 1 402012 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
9956 1536805 701000000 16 fyziológia rastlín 0 17.09.2009 17.09.2009
1536T05 701040000 2 402012 31.08.2012
14651 2 2.00 NIE NIE
12261 1517900 711000000 53 fyziológia živočíchov 0 13.11.2015 30.10.2015
1517V00 711020000 2 402103 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE NIE
12262 1517900 711000000 53 fyziológia živočíchov 0 13.11.2015 30.10.2015
1517V00 711020000 1 402103 2015-18815-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE NIE
12433 1517900 701000000 53 fyziológia živočíchov 0 05.11.2015 30.10.2015
1517V00 701040000 2 402103 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE NIE
12432 1517900 701000000 53 fyziológia živočíchov 0 05.11.2015 30.10.2015
1517V00 701040000 1 402103 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE NIE
17782 1536819 701000000 16 fyziológia živočíchov a etológia 0 05.11.2015 30.10.2015
1536T19 701040000 1 402012 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE NIE
9957 1536819 701000000 16 fyziológia živočíchov a etológia 0 17.09.2009 17.09.2009
1536T19 701040000 2 402012 31.08.2012
14652 2 2.00 NIE NIE
183497 724000000 15 fyziologická a klinická výživa 0 05.09.2018 30.11.2018
5613R00 1 704101 ex offo 14
1 0 3.00 NIE ÁNO
183498 724000000 15 fyziologická a klinická výživa 0 05.09.2018 30.11.2018
5613R00 2 704101 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
100531 5613700 723000000 15 fyziologická a klinická výživa 0 01.09.2017 01.09.2017
5613R00 723010000 2 704101 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE NIE
104042 719000000 15 fyzioterapia 0 13.11.2015 30.11.2018
5611P00 719050000 2 704071 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
« 1 8 9 10 11 12 13 14 22 33 43 »
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný