Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Aktualizácia: 20.06.2018 08:55:46
Počet záznamov: 34534
Počet platných záznamov: 8374
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť
Filtrovať:

« 1 2 3 4 11 22 32 42 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA
168360 701000000 15 učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 05.01.2017 20.12.2016
701050000 2 101011 2016-26493/51992:6-15A0 31.08.2021 14,17
1 4.00 NIE
168361 701000000 16 učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 05.01.2017 20.12.2016
701050000 1 101012 2016-26493/51992:6-15A0 31.08.2019 14,17
2 2.00 NIE
168362 701000000 16 učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 05.01.2017 20.12.2016
701050000 2 101012 2016-26493/51992:6-15A0 31.08.2020 14,17
2 3.00 NIE
177758 701000000 15 filozofia - sociológia 0 19.05.2017 10.05.2017
701030000 1 201011 2017-7372/19842:3-15A0 31.08.2020 14
1 301011 0 3.00 NIE
183383 709000000 15 aplikovaná elektrotechnika 0 18.06.2018 28.05.2018
709040000 1 502091 2018/6569:11-15A0 31.08.2021 14
1 3.00 NIE
183384 709000000 15 aplikovaná elektrotechnika 0 18.06.2018 28.05.2018
709040000 1 502091 2018/6569:11-15A0 31.08.2021 1
1 3.00 NIE
177759 701000000 15 pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie 0 19.05.2017 10.05.2017
701050000 2 101061 2017-7372/19842:3-15A0 31.08.2021 14,22
1 4.00 NIE
136216 709000000 15 Automotive Production Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
709080000 2 502511 2018/6569:11-15A0 1
1 4.00 NIE
177760 701000000 15 pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie 0 19.05.2017 10.05.2017
701050000 1 101061 2017-7372/19842:3-15A0 31.08.2020 14,22
1 3.00 NIE
183338 710000000 16 sociálna pedagogika 0 13.04.2018 26.03.2018
710070000 2 101042 2018/4183:16-15A0 31.08.2021 14
2 3.00 NIE
183339 710000000 16 sociálna pedagogika 0 13.04.2018 26.03.2018
710070000 1 101042 2018/4183:16-15A0 31.08.2020 14
2 2.00 NIE
136230 709000000 01 Automotive Production Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
709080000 2 502512 2018/6569:11-15A0 1
2 3.00 NIE
183340 710000000 15 sociálna pedagogika 0 13.04.2018 26.03.2018
710070000 2 101041 2018/4183:16-15A0 31.08.2022 14
1 4.00 NIE
136215 709000000 15 Automotive Production Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
709080000 1 502511 2018/6569:11-15A0 1
1 3.00 NIE
183341 710000000 15 sociálna pedagogika 0 13.04.2018 26.03.2018
710070000 1 101041 2018/4183:16-15A0 31.08.2021 14
1 3.00 NIE
136218 709000000 15 Computer Aided Manufacturing Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
709080000 2 502511 2018/6569:11-15A0 1
1 4.00 NIE
183324 717000000 16 sociálna práca 0 18.04.2018 26.03.2018
717020000 2 301142 2018/4183:3-15A0 31.08.2021 1
2 3.00 NIE
136217 709000000 15 Computer Aided Manufacturing Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
709080000 1 502511 2018/6569:11-15A0 1
1 3.00 NIE
183325 717000000 16 sociálna práca 0 18.04.2018 26.03.2018
717020000 2 301142 2018/4183:3-15A0 31.08.2021 14
2 3.00 NIE
136254 709000000 53 Computer Aided Manufacturing Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
709080000 2 502073 2018/6569:11-15A0 1
3 4.00 NIE
136253 709000000 53 Computer Aided Manufacturing Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
709080000 1 502073 2018/6569:11-15A0 1
3 3.00 NIE
136231 709000000 01 Computer Aided Manufacturing Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
709080000 1 502512 2018/6569:11-15A0 1
2 2.00 NIE
113519 723000000 15 rádiologická technika 0 12.07.2016 21.06.2016
723010000 2 704081 2016-15562/20754:1-15A0 31.08.2020 14
1 4.00 NIE
136232 709000000 01 Computer Aided Manufacturing Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
709080000 2 502512 2018/6569:11-15A0 1
2 3.00 NIE
102563 4179802 704000000 15 manažment živočíšnej výroby 0 11.11.2015 30.10.2015
704010000 2 601021 2015-18737/46401:2-15A0 31.08.2020 14
1 4.00 NIE
183334 717000000 16 šport pre zdravie 0 18.04.2018 26.03.2018
717080000 2 801022 2018/4183:3-15A0 31.08.2021 14,22
2 3.00 NIE
183335 717000000 16 šport pre zdravie 0 18.04.2018 26.03.2018
717080000 1 801022 2018/4183:3-15A0 31.08.2020 14,22
2 2.00 NIE
183351 716000000 53 teória vyučovania chémie 0 18.04.2018 26.03.2018
716020000 2 101103 2018/4183:9-15A0 31.08.2023 14
3 5.00 NIE
183352 716000000 53 teória vyučovania chémie 0 18.04.2018 26.03.2018
716020000 1 101103 2018/4183:9-15A0 31.08.2022 14
3 4.00 NIE
136252 709000000 53 Industrial Manufacturing Management 0 18.06.2018 28.05.2018
709080000 2 502523 2018/6569:11-15A0 1
3 4.00 NIE
183347 713000000 53 všeobecná a experimentálna psychológia 0 13.04.2018 26.03.2018
713010000 2 301103 2018/4183:5-15A0 31.08.2022 14
3 4.00 NIE
136251 709000000 53 Industrial Manufacturing Management 0 18.06.2018 28.05.2018
709080000 1 502523 2018/6569:11-15A0 1
3 3.00 NIE
183348 713000000 53 všeobecná a experimentálna psychológia 0 13.04.2018 26.03.2018
713010000 1 301103 2018/4183:5-15A0 31.08.2021 14
3 3.00 NIE
183362 709000000 53 inteligentná elektronika 0 18.06.2018 28.05.2018
709040000 2 502133 2018/6569:11-15A0 31.08.2023 1
3 902093 0 5.00 NIE
168453 713000000 16 učiteľstvo latinského jazyka (v kombinácii) 1 09.01.2017 20.12.2016
713020000 1 101012 2016-26493/51992:6-15A0 31.08.2019 14,30
2 2.00 NIE
183363 709000000 53 inteligentná elektronika 0 18.06.2018 28.05.2018
709040000 2 502133 2018/6569:11-15A0 31.08.2023 14
3 902093 0 5.00 NIE
168454 713000000 15 učiteľstvo latinského jazyka (v kombinácii) 1 09.01.2017 20.12.2016
713020000 1 101011 2016-26493/51992:6-15A0 31.08.2020 14,30
1 3.00 NIE
183364 709000000 53 inteligentná elektronika 0 18.06.2018 28.05.2018
709040000 1 502133 2018/6569:11-15A0 31.08.2022 1
3 902093 0 4.00 NIE
183365 709000000 53 inteligentná elektronika 0 18.06.2018 28.05.2018
709040000 1 502133 2018/6569:11-15A0 31.08.2022 14
3 902093 0 4.00 NIE
183385 709000000 15 inteligentná elektronika 0 18.06.2018 28.05.2018
709040000 1 502131 2018/6569:11-15A0 31.08.2021 14
1 902091 1 3.00 NIE
178007 711000000 53 geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme 0 22.05.2017 10.05.2017
711020000 1 401403 2017-7372/19842:3-15A0 31.08.2021 14
3 4.00 NIE
183386 709000000 15 inteligentná elektronika 0 18.06.2018 28.05.2018
709040000 1 502131 2018/6569:11-15A0 31.08.2021 1
1 902091 1 3.00 NIE
178008 711000000 53 geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme 0 22.05.2017 10.05.2017
711020000 2 401403 2017-7372/19842:3-15A0 31.08.2022 14
3 5.00 NIE
183387 709000000 01 inteligentná elektronika 0 18.06.2018 28.05.2018
709040000 1 502132 2018/6569:11-15A0 31.08.2020 14
2 902092 1 2.00 NIE
178009 711000000 53 geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme 0 22.05.2017 10.05.2017
711020000 1 401403 2017-7372/19842:3-15A0 31.08.2021 1
3 4.00 NIE
183388 709000000 01 inteligentná elektronika 0 18.06.2018 28.05.2018
709040000 1 502132 2018/6569:11-15A0 31.08.2020 1
2 902092 1 2.00 NIE
178010 711000000 53 geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme 0 22.05.2017 10.05.2017
711020000 2 401403 2017-7372/19842:3-15A0 31.08.2022 1
3 5.00 NIE
178011 717000000 16 charitatívna a sociálna služba 0 22.05.2017 10.05.2017
717010000 2 301142 2017-7372/19842:3-15A0 31.08.2020 14
2 3.00 NIE
178012 710000000 15 interkultúrne a medzináboženské kompetencie a mediácia 0 22.05.2017 10.05.2017
710070000 1 201161 2017-7372/19842:3-15A0 31.08.2020 1,14
1 3.00 NIE
169211 704000000 01 ekonomika podniku 0 09.01.2017 20.12.2016
704020000 1 303162 2016-26493/51992:6-15A0 31.08.2019 1,14
2 2.00 NIE
178013 710000000 15 interkultúrne a medzináboženské kompetencie a mediácia 0 22.05.2017 10.05.2017
710070000 2 201161 2017-7372/19842:3-15A0 31.08.2021 1,14
1 4.00 NIE
136233 709000000 01 Manufacturing Management 0 18.06.2018 28.05.2018
709080000 1 502512 2018/6569:11-15A0 1
2 2.00 NIE
136234 709000000 01 Manufacturing Management 0 18.06.2018 28.05.2018
709080000 2 502512 2018/6569:11-15A0 1
2 3.00 NIE
113192 727000000 53 ekonomika a manažment medzinárodného podnikania 0 28.07.2016 08.06.2016
727020000 1 303183 2016-16703/24202:1-15A0 31.08.2019 1
3 3.00 NIE
136219 709000000 15 Manufacturing Management 0 18.06.2018 28.05.2018
709080000 1 502511 2018/6569:11-15A0 1
1 3.00 NIE
163582 724000000 16 sociálna práca s migrantmi 0 01.06.2016 23.05.2016
1 301142 2016-15695/21219:3-15A0 31.08.2018 14
724004900 2 0 2.00 NIE
178015 716000000 53 marketingová komunikácia a reklama 0 22.05.2017 10.05.2017
716030000 2 302033 2017-7372/19842:3-15A0 31.08.2021 14
3 4.00 NIE
136220 709000000 15 Manufacturing Management 0 18.06.2018 28.05.2018
709080000 2 502511 2018/6569:11-15A0 1
1 4.00 NIE
163583 724000000 16 sociálna práca s migrantmi 0 01.06.2016 23.05.2016
1 301142 2016-15695/21219:3-15A0 31.08.2018 8
724004900 2 0 2.00 NIE
136250 709000000 53 Manufacturing Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
709080000 2 502073 2018/6569:11-15A0 1
3 4.00 NIE
163584 724000000 16 sociálna práca s migrantmi 0 01.06.2016 23.05.2016
2 301142 2016-15695/21219:3-15A0 31.08.2019 14
724004900 2 0 3.00 NIE
178016 722000000 15 Philosophy 0 22.05.2017 10.05.2017
722010000 1 201011 2017-7372/19842:3-15A0 31.08.2020 1
1 3.00 NIE
136249 709000000 53 Manufacturing Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
709080000 1 502073 2018/6569:11-15A0 1
3 3.00 NIE
163585 724000000 16 sociálna práca s migrantmi 0 01.06.2016 23.05.2016
2 301142 2016-15695/21219:3-15A0 31.08.2019 8
724004900 2 0 3.00 NIE
178017 722000000 16 Philosophy 0 22.05.2017 10.05.2017
722010000 1 201012 2017-7372/19842:3-15A0 31.08.2019 1
2 2.00 NIE
113060 725000000 53 maďarský jazyk a literatúra 0 02.06.2016 10.05.2016
725020000 2 201293 2016-15410/20300:2-15A0 31.08.2020 8,14
3 4.00 NIE
183276 796000000 921 záhradníctvo (kertészmérnöki alapképzési szak/Horticultural Engineering) 0 24.10.2017 09.10.2017
2 001011 2017-11460-15A0 8
1 0 3.50 NIE
178021 717000000 16 pravoslávna teológia 0 22.05.2017 10.05.2017
717010000 2 201152 2017-7372/19842:3-15A0 29.02.2024 14
4 6.50 NIE
183143 705000000 53 ekológia lesa 0 27.11.2017 06.11.2017
705010000 2 602053 2017/14234:2-15A0 31.08.2022 14
3 4.00 NIE
183144 705000000 53 ekológia lesa 0 27.11.2017 06.11.2017
705010000 1 602053 2017/14234:2-15A0 31.08.2021 1,14
3 3.00 NIE
163611 703000000 01 globálne financie (Global Finance) 0 28.09.2016 14.09.2016
703030000 1 303062 2016-21482/37899:9-15A0 31.08.2019 1
2 0 2.00 NIE
163612 702000000 15 meranie a manažérstvo kvality v strojárstve 0 28.09.2016 14.09.2016
702020000 1 502531 2016-21482/37882:2-15A0 31.08.2020 14
1 502501 1 3.00 NIE
113094 725000000 15 podnikové hospodárstvo a manažment 0 02.06.2016 10.05.2016
725010000 2 303161 2016-15410/20300:2-15A0 31.08.2020 8,14
1 4.00 NIE
163613 702000000 15 meranie a manažérstvo kvality v strojárstve 0 28.09.2016 14.09.2016
702020000 1 502531 2016-21482/37882:2-15A0 31.08.2020 1
1 502501 1 3.00 NIE
183399 709000000 01 priemyselný manažment 0 18.06.2018 28.05.2018
709080000 1 502522 2018/6569:11-15A0 31.08.2020 14
2 2.00 NIE
113087 725000000 15 predškolská a elementárna pedagogika 0 02.06.2016 10.05.2016
725020000 2 101051 2016-15410/20300:2-15A0 31.08.2020 8,14
1 0 4.00 NIE
183400 709000000 01 priemyselný manažment 0 18.06.2018 28.05.2018
709080000 2 502522 2018/6569:11-15A0 31.08.2021 14
2 3.00 NIE
178029 709000000 53 strojárske technológie a materiály (Mechanical engineering technologies and materials) 0 22.05.2017 10.05.2017
709030000 2 502073 2017-7372/19842:3-15A0 31.08.2022 1
3 5.00 NIE
183150 716000000 15 aplikovaná ekológia a environmentalistika 0 01.12.2017 06.11.2017
716020000 1 403011 2017/14234:2-15A0 31.08.2021 14
1 3.00 NIE
178030 709000000 53 strojárske technológie a materiály (Mechanical engineering technologies and materials) 0 22.05.2017 10.05.2017
709030000 1 502073 2017-7372/19842:3-15A0 31.08.2021 1
3 4.00 NIE
183355 709000000 53 Process Engineering 0 18.06.2018 28.05.2018
709080000 2 502493 2018/6569:11-15A0 31.08.2022 1
3 4.00 NIE
183356 709000000 53 Process Engineering 0 18.06.2018 28.05.2018
709080000 1 502493 2018/6569:11-15A0 31.08.2021 1
3 3.00 NIE
169230 709000000 15 ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín 0 10.01.2017 20.12.2016
709010000 1 502371 2016-26493/51992:6-15A0 31.08.2020 1
1 3.00 NIE
101002 794000000 999 business administration 0 10.09.2014 20.08.2014
3 001011 2014-8376/35618:5-15A0 1,9,14
1 0 3.00 NIE
169231 709000000 15 ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín 0 10.01.2017 20.12.2016
709010000 2 502371 2016-26493/51992:6-15A0 31.08.2021 1
1 4.00 NIE
101003 794000000 999 business psychology 0 10.09.2014 20.08.2014
3 001011 2014-8376/35618:5-15A0
1 0 3.00 NIE
178035 713000000 15 učiteľstvo histórie (v kombinácii) 1 23.05.2017 10.05.2017
713020000 1 101011 2017-7372/19842:3-15A0 31.08.2020 14
1 3.00 NIE
30326 717000000 16 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácií) 1 22.10.2009 23.09.2009
1 101012 CD-2009-33657/34244-1:sekr. 31.08.2012
30326 2 0 2.00 NIE
101004 794000000 999 business psychology 0 10.09.2014 20.08.2014
3 001012 2014-8376/35618:5-15A0
2 0 2.00 NIE
178036 713000000 16 učiteľstvo histórie (v kombinácii) 1 23.05.2017 10.05.2017
713020000 1 101012 2017-7372/19842:3-15A0 31.08.2019 14
2 2.00 NIE
101005 794000000 999 media management & entreprenurship 0 10.09.2014 20.08.2014
3 001012 2014-8376/35618:5-15A0
2 0 2.00 NIE
183163 720000000 16 európske štúdiá/ european studies 0 01.12.2017 06.11.2017
720040000 1 301062 2017/14234:2-15A0 31.08.2020 1,14
2 2.00 NIE
178037 716000000 15 učiteľstvo techniky 0 22.05.2017 10.05.2017
716010000 1 101021 2017-7372/19842:3-15A0 31.08.2020 14
1 3.00 NIE
178038 716000000 15 učiteľstvo techniky 0 22.05.2017 10.05.2017
716010000 2 101021 2017-7372/19842:3-15A0 31.08.2021 14
1 4.00 NIE
178039 716000000 16 učiteľstvo techniky 0 22.05.2017 10.05.2017
716010000 1 101022 2017-7372/19842:3-15A0 31.08.2019 14
2 2.00 NIE
178040 716000000 16 učiteľstvo techniky 0 22.05.2017 10.05.2017
716010000 2 101022 2017-7372/19842:3-15A0 31.08.2020 14
2 3.00 NIE
183189 716000000 15 história - archeológia 0 01.12.2017 06.11.2017
716030000 1 201071 2017/14234:2-15A0 31.08.2021 14
1 201251 0 3.00 NIE
178212 720000000 15 anglický jazyk a literatúra 1 22.05.2017 10.05.2017
720030000 1 101011 2017-7372/19842:3-15A0 31.08.2020 1,14
1 0 3.00 NIE
178213 720000000 15 anglický jazyk a literatúra 1 22.05.2017 10.05.2017
720030000 2 101011 2017-7372/19842:3-15A0 31.08.2021 1,14
1 0 4.00 NIE
183178 727000000 16 medzinárodné vzťahy a diplomacia 0 01.12.2017 06.11.2017
727010000 2 301052 2017/14234:2-15A0 28.02.2021 1
2 2.50 NIE
178214 720000000 16 anglický jazyk a literatúra 1 22.05.2017 10.05.2017
720030000 1 101012 2017-7372/19842:3-15A0 31.08.2019 1,14
2 0 2.00 NIE
183179 727000000 16 medzinárodné vzťahy a diplomacia 0 01.12.2017 06.11.2017
727010000 2 301052 2017/14234:2-15A0 28.02.2021 1,14
2 2.50 NIE
178215 720000000 16 anglický jazyk a literatúra 1 22.05.2017 10.05.2017
720030000 2 101012 2017-7372/19842:3-15A0 31.08.2020 1,14
2 0 3.00 NIE
183180 727000000 16 medzinárodné vzťahy a diplomacia 0 01.12.2017 06.11.2017
727010000 1 301052 2017/14234:2-15A0 31.08.2020 1
2 2.00 NIE
183181 727000000 16 medzinárodné vzťahy a diplomacia 0 01.12.2017 06.11.2017
727010000 1 301052 2017/14234:2-15A0 31.08.2020 1,14
2 2.00 NIE
162271 709000000 01 počítačové siete 0 01.12.2017 06.11.2017
709040000 1 902042 2017/14234:1-15A0 14
2 0 2.00 NIE
103266 561600 713000000 15 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 0 16.11.2015 30.10.2015
713030000 2 704031 2015-18755/47212:3-15A0 31.08.2020 14
1 4.00 NIE
183174 713000000 16 predškolská pedagogika 0 01.12.2017 06.11.2017
713020000 2 101052 2017/14234:2-15A0 28.02.2021 1
2 2.50 NIE
183175 713000000 16 predškolská pedagogika 0 01.12.2017 06.11.2017
713020000 1 101052 2017/14234:2-15A0 31.08.2020 1
2 2.00 NIE
183171 725000000 15 rozvoj vidieka 0 01.12.2017 09.10.2017
725010000 1 303201 2017/14234:17-15A0 28.02.2022 8
1 3.50 NIE
178301 722000000 53 charitatívna a misijná práca 0 22.05.2017 10.05.2017
722030000 2 301143 2017-7372/19842:3-15A0 31.08.2021 14
3 4.00 NIE
142281 794000000 999 Digitálny management 0 27.06.2016 27.06.2016
3 001022 2016-14836/27936:5-15A0
2 0 2.00 NIE
142282 794000000 998 Podniková psychológia 0 27.06.2016 27.06.2016
3 001022 2016-14836/27936:5-15A0
2 0 2.00 NIE
136255 713000000 53 slovenský jazyk a literatúra 0 25.08.2016 09.08.2016
713020000 1 201273 2016-19490/32268:2-15A0 31.08.2019
3 3.00 NIE
136256 713000000 53 slovenský jazyk a literatúra 0 25.08.2016 09.08.2016
713020000 2 201273 2016-19490/32268:2-15A0 31.08.2020
3 4.00 NIE
182889 724000000 15 pôrodná asistencia 0 10.08.2017 13.07.2017
724050000 1 704041 2017-11108/32660:2-15A0 31.08.2020 14
1 3.00 NIE
103202 6221203 714000000 16 európske štúdiá 0 12.11.2015 30.10.2015
714060000 1 301052 2015-18820/47344:2-15A0 1
2 2.00 NIE
183381 714000000 16 aplikovaná chémia a forenzná prax 0 18.06.2018 28.05.2018
714070000 1 401142 2018/6569:17-15A0 31.08.2020 14
2 304012 1 2.00 NIE
103063 6221203 714000000 16 európske štúdiá (2014) 0 12.11.2015 30.10.2015
714060000 2 301052 2015-18820/47345:3-15A0 31.08.2019 1,5,14
2 3.00 NIE
183382 714000000 16 aplikovaná chémia a forenzná prax 0 18.06.2018 28.05.2018
714070000 2 401142 2018/6569:17-15A0 31.08.2021 14
2 304012 1 3.00 NIE
103066 622103 714000000 16 európske štúdiá (2014) 0 12.11.2015 30.10.2015
714060000 2 301052 2015-18820/47345:3-15A0 31.08.2019 1
2 3.00 NIE
136237 722000000 16 ekonomika a manažment podniku 0 26.08.2016 09.08.2016
722020000 2 303162 2016-19490/32268:2-15A0 31.08.2019
722020100 2 3.00 NIE
183333 724000000 16 ošetrovateľstvo 0 04.05.2018 26.03.2018
724050000 2 704012 2018/4183:15-15A0 29.02.2020 14
2 2.50 NIE
183412 720000000 15 biotechnológie 0 18.06.2018 28.05.2018
720020000 1 502251 2018/6569:13-15A0 31.08.2021 1
1 3.00 NIE
183413 720000000 16 biotechnológie 0 18.06.2018 28.05.2018
720020000 1 502252 2018/6569:13-15A0 31.08.2020 1
2 2.00 NIE
107601 795000000 999 - CHEF DE PRODUIT MODE ET HABILLEMENT (Produktový manager pre módny a odevný priemysel) 0 17.08.2015 24.07.2015
1 001011 2015-6723/34878:5-15A0
1 0 3.00 NIE
101321 6239502 703000000 53 financie a bankovníctvo 0 12.11.2015 30.10.2015
703030000 2 303073 2015-18841/47376:3-15A0 31.08.2020 1,14
3 4.00 NIE
136242 720000000 16 new public management / verejná politika 0 30.08.2016 09.08.2016
1 301072 2016-19490/32268:2-15A0 31.08.2018
2 2.00 NIE
182925 717000000 53 lingvodidaktika 0 09.08.2017 13.07.2017
717020000 2 101103 2017-11108/32660:2-15A0 31.08.2022 1
3 5.00 NIE
182926 717000000 53 lingvodidaktika 0 09.08.2017 13.07.2017
717020000 2 101103 2017-11108/32660:2-15A0 31.08.2022 14
3 5.00 NIE
182927 717000000 53 lingvodidaktika 0 09.08.2017 13.07.2017
717020000 1 101103 2017-11108/32660:2-15A0 31.08.2021 1
3 4.00 NIE
182928 717000000 53 lingvodidaktika 0 09.08.2017 13.07.2017
717020000 1 101103 2017-11108/32660:2-15A0 31.08.2021 14
3 4.00 NIE
136262 720000000 53 ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 0 30.08.2016 09.08.2016
720030000 2 201323 2016-19490/32268:2-15A0 31.08.2020
3 4.00 NIE
183377 714000000 16 filozofické štúdiá 0 18.06.2018 28.05.2018
714030000 1 201012 2018/6569:17-15A0 31.08.2020 1,10,14,22
2 2.00 NIE
183326 709000000 01 aplikovaná informatika 0 30.05.2018 26.03.2018
709040000 1 902092 2018/4183:6-15A0 31.08.2020 1
2 902082 1 2.00 NIE
104788 2613818 709000000 53 letecké a priemyselné elektronické systémy 0 13.11.2015 30.10.2015
709050000 2 502133 2015-18817/47332:3-15A0 31.08.2020 1,14
3 4.00 NIE
183327 709000000 01 aplikovaná informatika 0 30.05.2018 26.03.2018
709040000 1 902092 2018/4183:6-15A0 31.08.2020 14
2 902082 1 2.00 NIE
183375 705000000 01 inžinierstvo dopravnej a energetickej techniky 0 18.06.2018 28.05.2018
705040000 1 502022 2018/6569:12-15A0 31.08.2020 14
2 2.00 NIE
183328 709000000 15 aplikovaná informatika 0 30.05.2018 26.03.2018
709040000 1 902091 2018/4183:6-15A0 31.08.2021 1
1 3.00 NIE
183376 705000000 01 inžinierstvo dopravnej a energetickej techniky 0 18.06.2018 28.05.2018
705040000 2 502022 2018/6569:12-15A0 31.08.2021 14
2 3.00 NIE
171373 709000000 15 surovinové inžinierstvo 0 10.01.2017 20.12.2016
709010000 1 502371 2016-26493/51992:6-15A0 31.08.2020 14
1 3.00 NIE
183329 709000000 15 aplikovaná informatika 0 30.05.2018 26.03.2018
709040000 1 902091 2018/4183:6-15A0 31.08.2021 14
1 3.00 NIE
171374 709000000 15 surovinové inžinierstvo 0 10.01.2017 20.12.2016
709010000 1 502371 2016-26493/51992:6-15A0 31.08.2020 1
1 3.00 NIE
183330 709000000 15 kyberbezpečnosť 0 30.05.2018 26.03.2018
709040000 1 902011 2018/4183:6-15A0 31.08.2021 1
1 3.00 NIE
171375 709000000 15 surovinové inžinierstvo 0 10.01.2017 20.12.2016
709010000 2 502371 2016-26493/51992:6-15A0 31.08.2021 14
1 4.00 NIE
183323 726000000 16 podnikateľské analýzy a informačné systémy v podnikaní 0 08.01.2018 02.01.2018
1 303162 2017/17996:2-15A0 31.08.2021
2 0 2.00 NIE
183331 709000000 15 kyberbezpečnosť 0 30.05.2018 26.03.2018
709040000 1 902011 2018/4183:6-15A0 31.08.2021 14
1 3.00 NIE
171376 709000000 15 surovinové inžinierstvo 0 10.01.2017 20.12.2016
709010000 2 502371 2016-26493/51992:6-15A0 31.08.2021 1
1 4.00 NIE
183373 705000000 15 manažérstvo prevádzky dopravnej a energetickej techniky 0 18.06.2018 28.05.2018
705040000 1 502021 2018/6569:12-15A0 31.08.2021 14
1 3.00 NIE
171377 709000000 01 technológia baníctva a tunelárstva 0 10.01.2017 20.12.2016
709010000 1 502322 2016-26493/51992:6-15A0 31.08.2019 1
2 2.00 NIE
183374 705000000 15 manažérstvo prevádzky dopravnej a energetickej techniky 0 18.06.2018 28.05.2018
705040000 2 502021 2018/6569:12-15A0 31.08.2022 14
1 4.00 NIE
171378 709000000 01 technológia baníctva a tunelárstva 0 10.01.2017 20.12.2016
709010000 2 502322 2016-26493/51992:6-15A0 31.08.2020 1
2 3.00 NIE
102848 6271800 714000000 15 financie, bankovníctvo a investovanie (2014) 0 12.11.2015 30.10.2015
714020000 2 303061 2015-18820/47345:3-15A0 31.08.2020 14
1 4.00 NIE
183380 714000000 15 prekladateľsko-tlmočnícke štúdiá (v kombinácii) 0 18.06.2018 28.05.2018
714030000 1 201351 2018/6569:17-15A0 31.08.2021 14
1 3.00 NIE
136236 722000000 16 ekonomika a manažment podniku 0 22.01.2018 08.01.2018
722020000 1 303162 2017/18112:3-15A0 31.08.2020 14
722020100 2 2.00 NIE
183379 714000000 15 románsky jazyk pre preklad v hospodárskej praxi 0 18.06.2018 28.05.2018
714030000 1 201351 2018/6569:17-15A0 31.08.2021 5,14,15,17
1 3.00 NIE
183366 713000000 53 systematická filozofia 0 18.06.2018 28.05.2018
713010000 2 201023 2018/6569:10-15A0 31.08.2022 14
3 4.00 NIE
182881 717000000 15 špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách 0 09.08.2017 13.07.2017
717080000 2 801021 2017-11108/32660:2-15A0 31.08.2021 14,22
1 4.00 NIE
183378 714000000 16 taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 18.06.2018 28.05.2018 17
714030000 1 201352 2018/6569:17-15A0 31.08.2020 14,17
2 2.00 NIE
182882 717000000 15 špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách 0 09.08.2017 13.07.2017
717080000 1 801021 2017-11108/32660:2-15A0 31.08.2020 14,22
1 3.00 NIE
182898 722000000 15 štúdium rodiny a sociálnej práce 0 09.08.2017 13.07.2017
722030000 1 201131 2017-11108/32660:2-15A0 31.08.2020 14
1 301141 0 3.00 NIE
183292 722000000 16 učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 22.01.2018 08.01.2018
722020000 1 101012 2017/18112:3-15A0 31.08.2020 13,14
2 2.00 NIE
183421 713000000 16 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 0 18.06.2018 28.05.2018
713020000 2 101012 2018/6569:10-15A0 31.08.2021 1,14
2 3.00 NIE
108201 6289700 731000000 15 manažment 0 18.04.2016 04.04.2016
1 303151 2016-13147/13650:1-15A0 31.08.2019
1 3.00 ÁNO
183422 732000000 15 liberálne štúdiá 0 19.06.2018 08.06.2018
1 301061 2018/8499:1-15AA 31.08.2021 1
1 0 3.00 NIE
108202 6289700 731000000 15 manažment 0 18.04.2016 04.04.2016
2 303151 2016-13147/13650:1-15A0 31.08.2020
1 4.00 ÁNO
108203 7761816 724000000 16 sociálna práca v zdravotníctve 0 18.04.2016 04.04.2016
2 301142 2016-13147/13650:1-15A0 31.08.2019
724000600 2 3.00 NIE
113709 2621718 702000000 15 automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 0 01.06.2016 16.05.2016
702010000 1 502141 2016-15695/21219:3-15A0 31.08.2019
1 502521 1 3.00 NIE
113710 2621718 702000000 15 automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 0 01.06.2016 16.05.2016
702010000 1 502141 2016-15695/21219:3-15A0 31.08.2019
1 502521 1 3.00 NIE
175405 709000000 15 automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín 0 07.03.2017 17.02.2017
709010000 1 502141 2017-2955/6515:2-15A0 31.08.2020 1
1 3.00 NIE
175406 709000000 15 automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín 0 07.03.2017 17.02.2017
709010000 2 502141 2017-2955/6515:2-15A0 31.08.2021 1
1 4.00 NIE
182934 709000000 53 aplikovaná mechanika (Applied mechanics) 0 10.08.2017 13.07.2017
709030000 2 501073 2017-11108/32660:2-15A0 31.08.2022 1
3 5.00 NIE
175407 709000000 15 automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín 0 07.03.2017 17.02.2017
709010000 2 502141 2017-2955/6515:2-15A0 31.08.2021 14
1 4.00 NIE
182935 709000000 53 aplikovaná mechanika (Applied mechanics) 0 10.08.2017 13.07.2017
709030000 1 501073 2017-11108/32660:2-15A0 31.08.2021 1
3 4.00 NIE
113708 8112705 716000000 15 hudba a zvukový dizajn 0 01.06.2016 16.05.2016
716010000 1 201371 2016-15695/21219:3-15A0 31.08.2019
1 3.00 NIE
113712 4127707 702000000 15 krajinárstvo a krajinné plánovanie 0 01.06.2016 16.05.2016
702040000 1 601111 2016-15695/21219:3-15A0 31.08.2019
1 3.00 NIE
182923 709000000 53 biomedicínske inžinierstvo (Biomedical engineering) 0 10.08.2017 13.07.2017
709030000 2 502473 2017-11108/32660:2-15A0 31.08.2022 1
3 5.00 NIE
183288 702000000 15 chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný) 0 23.01.2018 08.01.2018
702010000 1 401141 2017/18112:5-15A0 31.08.2022 1
1 502181 0 4.00 NIE
182924 709000000 53 biomedicínske inžinierstvo (Biomedical engineering) 0 10.08.2017 13.07.2017
709030000 1 502473 2017-11108/32660:2-15A0 31.08.2021 1
3 4.00 NIE
183289 702000000 15 chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný) 0 23.01.2018 08.01.2018
702010000 1 401141 2017/18112:5-15A0 31.08.2022 14
1 502181 0 4.00 NIE
183344 701000000 16 grécky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 26.06.2018 28.05.2018 37
701030000 1 201352 2018/6569:21-15A0 31.08.2020 14
2 0 2.00 NIE
182940 709000000 01 Environmental Structures (stavby s environmentálnym určením) 0 10.08.2017 13.07.2017
709060000 1 403022 2017-11108/32660:2-15A0 31.08.2019 1
2 502082 0 2.00 NIE
183297 709000000 15 chemické procesy vo výrobe materiálov 0 23.01.2018 08.01.2018
709020000 1 502391 2017/18112:6-15A0 31.08.2021 14
1 502181 1 3.00 NIE
183346 701000000 15 grécky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 26.06.2018 28.05.2018 37
701030000 1 201351 2018/6569:21-15A0 31.08.2021 14
1 0 3.00 NIE
183343 701000000 16 latinský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 26.06.2018 28.05.2018 30
701030000 1 201352 2018/6569:21-15A0 31.08.2020 14
2 0 2.00 NIE
183298 709000000 15 konštrukčné materiály v automobilovom priemysle 0 23.01.2018 08.01.2018
709020000 1 502261 2017/18112:6-15A0 31.08.2021 14
1 3.00 NIE
183345 701000000 15 latinský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 26.06.2018 28.05.2018 30
701030000 1 201351 2018/6569:21-15A0 31.08.2021 14
1 0 3.00 NIE
183296 709000000 15 progresívne materiály a technológie 0 23.01.2018 08.01.2018
709020000 1 502261 2017/18112:6-15A0 31.08.2021 14
1 3.00 NIE
183369 716000000 16 manažment regionálneho cestovného ruchu 0 18.06.2018 28.05.2018
716050000 1 801012 2018/6569:16-15A0 31.08.2020 14
2 2.00 NIE
102875 7888084 714000000 16 učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (2014) 0 12.11.2015 30.10.2015
714010000 2 101032 2015-18820/47345:3-15A0 31.08.2019 14
2 3.00 NIE
183295 709000000 15 riadenie a modelovanie metalurgických procesov 0 23.01.2018 08.01.2018
709020000 1 502391 2017/18112:6-15A0 31.08.2021 14
1 3.00 NIE
183370 716000000 16 manažment regionálneho cestovného ruchu 0 18.06.2018 28.05.2018
716050000 1 801012 2018/6569:16-15A0 31.08.2020 8,14
2 2.00 NIE
175422 705000000 15 forenzná a kriminalistická environmentalistika 0 06.03.2017 17.02.2017
705030000 1 403021 2017-2955/6515:2-15A0 31.08.2020 14
1 3.00 NIE
175423 705000000 15 forenzná a kriminalistická environmentalistika 0 06.03.2017 17.02.2017
705030000 2 403021 2017-2955/6515:2-15A0 31.08.2021 14
1 4.00 NIE
183280 714000000 15 angličtina pre preklad v hospodárskej praxi 0 24.01.2018 08.01.2018
714030000 1 201351 2017/18112:11-15A0 31.08.2021 1,14
1 3.00 NIE
183293 714000000 15 ekonomika a manažment sociálnej práce 0 24.01.2018 08.01.2018
714010000 2 301141 2017/18112:11-15A0 31.08.2022 14
1 303231 0 4.00 NIE
183294 714000000 15 ekonomika a manažment sociálnej práce 0 24.01.2018 08.01.2018
714010000 1 301141 2017/18112:11-15A0 31.08.2021 14
1 303231 0 3.00 NIE
183278 714000000 15 etnológia - filozofia 0 24.01.2018 08.01.2018
714030000 1 301031 2017/18112:11-15A0 31.08.2021 1,14
1 201011 0 3.00 NIE
183285 714000000 15 etnológia - história 0 24.01.2018 08.01.2018
714030000 1 301031 2017/18112:11-15A0 31.08.2021 1,14
1 201071 0 3.00 NIE
183290 714000000 16 matematika v analýze dát a vo financiách 0 24.01.2018 08.01.2018
714070000 1 901012 2017/18112:11-15A0 31.08.2020 1,14
2 2.00 NIE
« 1 2 3 4 11 22 32 42 »
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný