Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Aktualizácia: 03.12.2018 08:05:32
Počet záznamov: 37241
Počet platných záznamov: 8507
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť
Filtrovať:

« 1 2 3 4 12 22 33 43 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
103637 710000000 01 objekty dopravných stavieb 0 13.04.2018 26.03.2018
3644T06 710020000 2 501052 2018/4183:16-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
102376 704000000 01 rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu 0 18.06.2018 28.05.2018
6218T18 704060000 1 303052 2018/6569:7-15A0 31.08.2020 1,14
2 2.00 NIE NIE
107161 706000000 41 vizuálna komunikácia 0 10.09.2018 14.08.2018
8221T07 1 202062 2018/10524:27-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
21535 710000000 01 biomedicínske inžinierstvo 0 18.09.2018 14.08.2018
2664T00 710040000 1 502472 2018/10524:29-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
101948 717000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 18.11.2015 30.11.2018
5605P00 717060000 2 704061 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
103122 714000000 15 predškolská a elementárna pedagogika (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
7536R00 714010000 2 101051 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104040 719000000 15 verejné zdravotníctvo 0 13.11.2015 30.11.2018
5607P00 719050000 1 704021 ex offo 14
1 0 3.00 NIE ÁNO
104911 709000000 53 energetické stroje a zariadenia 0 13.11.2015 30.11.2018
2304V00 709030000 1 502063 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
106414 716000000 53 didaktika technických predmetov 0 11.11.2015 30.11.2018
7553V20 716010000 2 101103 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
113504 723000000 16 verejné zdravotníctvo 0 12.07.2016 30.11.2018
5607T00 723020000 2 704022 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
178009 711000000 53 geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme 0 22.05.2017 30.11.2018
1311V03 711020000 1 401403 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
183496 724000000 15 ošetrovateľstvo 0 05.09.2018 30.11.2018
5602R00 1 704011 ex offo 14
724009600 1 0 3.00 NIE ÁNO
103635 710000000 01 plánovanie dopravnej infraštruktúry 0 13.04.2018 26.03.2018
3644T25 710020000 2 501052 2018/4183:16-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
102457 704000000 01 technika pre biosystémy (2014) 0 18.06.2018 28.05.2018
4112T11 704030000 1 502462 2018/6569:7-15A0 31.08.2020 14
2 2.00 NIE NIE
101612 707000000 16 audiovizuálne štúdiá 0 10.09.2018 14.08.2018
8116T03 707030000 1 201202 2018/10524:26-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
103690 710000000 15 biomedicínske inžinierstvo 0 18.09.2018 14.08.2018
2664R00 710040000 1 502471 2018/10524:29-15A0 1
1 3.00 NIE NIE
101950 717000000 15 rádiologická technika 0 18.11.2015 30.11.2018
5621P00 717060000 2 704081 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
103123 714000000 15 učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (2014) 1 12.11.2015 30.11.2018
7880R00 714010000 2 101031 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104041 719000000 15 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 0 13.11.2015 30.11.2018
5616P00 719050000 2 704031 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
104913 709000000 53 dopravné stroje a zariadenia 0 13.11.2015 30.11.2018
2302V00 709030000 1 502033 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
106415 716000000 53 pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia 0 11.11.2015 30.11.2018
7553V32 716010000 1 101103 ex offo 14
3 0 3.00 NIE NIE
113508 723000000 16 ošetrovateľstvo 0 12.07.2016 30.11.2018
5602T00 723010000 2 704012 ex offo 14
2 0 3.00 NIE ÁNO
178010 711000000 53 geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme 0 22.05.2017 30.11.2018
1311V03 711020000 2 401403 ex offo 1
3 0 5.00 NIE NIE
183497 724000000 15 fyziologická a klinická výživa 0 05.09.2018 30.11.2018
5613R00 1 704101 ex offo 14
1 0 3.00 NIE ÁNO
103636 710000000 01 plánovanie dopravnej infraštruktúry 0 13.04.2018 26.03.2018
3644T25 710020000 1 501052 2018/4183:16-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
102456 704000000 01 technika pre biosystémy (2014) 0 18.06.2018 28.05.2018
4112T11 704030000 2 502462 2018/6569:7-15A0 31.08.2020 14
2 0 3.00 NIE NIE
101592 707000000 16 divadelné štúdiá 0 10.09.2018 14.08.2018
8126T05 707010000 1 201192 2018/10524:26-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
21550 710000000 15 biomedicínske inžinierstvo 0 18.09.2018 14.08.2018
2664R00 710040000 1 502471 2018/10524:29-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
23753 733000000 01 riadenie bezpečnostných systémov 0 17.09.2018 30.08.2018
9245T09 1 803012 2018/6569:50-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
101951 717000000 15 rádiologická technika 0 18.11.2015 30.11.2018
5621P00 717060000 1 704081 ex offo 14
1 0 3.00 NIE ÁNO
103124 714000000 15 učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
7880R84 714010000 2 101031 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104042 719000000 15 fyzioterapia 0 13.11.2015 30.11.2018
5611P00 719050000 2 704071 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
104927 709000000 15 technika ochrany životného prostredia 0 13.11.2015 30.11.2018
2354R08 709030000 1 502491 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
106416 716000000 53 predškolská a elementárna pedagogika 0 11.11.2015 30.11.2018
7536V00 716010000 1 101053 ex offo 14
3 0 3.00 NIE NIE
113510 723000000 15 verejné zdravotníctvo 0 12.07.2016 30.11.2018
5607R00 723020000 2 704021 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
178033 705000000 15 tvorba a konštrukcia nábytku 0 22.05.2017 30.11.2018
3331R21 705020000 2 502421 ex offo 14
705029100 1 0 4.00 NIE NIE
183498 724000000 15 fyziologická a klinická výživa 0 05.09.2018 30.11.2018
5613R00 2 704101 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
103634 710000000 01 pozemné staviteľstvo 0 13.04.2018 26.03.2018
3631T09 710020000 1 501042 2018/4183:16-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
100778 707000000 54 tanečné umenie 0 10.09.2018 14.08.2018
8212V00 707020000 1 202023 2018/10524:26-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
21195 710000000 53 ekonomika dopravy, spojov a služieb 0 18.09.2018 14.08.2018
6203V04 710050000 1 303113 2018/10524:29-15A0 31.08.2020 1,14
3 0 3.00 NIE NIE
101959 717000000 15 fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov 0 18.11.2015 30.11.2018
3940R03 717050000 1 502481 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
103125 714000000 15 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 12.11.2015 30.11.2018
7820R00 714010000 2 101031 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104043 719000000 53 strojárske technológie a materiály 0 13.11.2015 30.11.2018
2307V00 719040000 2 502073 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
104934 709000000 53 aplikovaná mechanika 0 13.11.2015 30.11.2018
1114V00 709030000 1 501073 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
106418 716000000 53 predškolská a elementárna pedagogika 0 11.11.2015 30.11.2018
7536V00 716010000 2 101053 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
113512 723000000 53 chirurgia 0 12.07.2016 30.11.2018
5108V00 723030000 1 701073 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
178021 717000000 16 pravoslávna teológia 0 22.05.2017 30.11.2018
6164S00 717010000 2 201152 ex offo 14
4 0 6.50 NIE NIE
183499 720000000 15 komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe 0 10.09.2018 30.11.2018
6709R11 720040000 1 301071 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
113531 723000000 53 chirurgia 0 12.07.2016 21.06.2016
5108V00 723030000 2 701073 2016-15562/20758:2-15A0 1
3 5.00 NIE NIE
101614 707000000 41 produkcia audiovizuálneho umenia 0 18.04.2018 26.03.2018
8204T23 707030000 1 202052 2018/4183:13-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
103805 722000000 16 filozofia - história 0 07.09.2018 14.08.2018
6107T17 722010000 1 201012 2018/10524:8-15A0 1,14
2 201072 0 2.00 NIE NIE
4060 710000000 53 elektrotechnológie a materiály 0 18.09.2018 14.08.2018
2649V00 710040000 1 502123 2018/10524:29-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
23413 733000000 15 riadenie bezpečnostných systémov 0 17.09.2018 30.08.2018
9245R09 1 803011 2018/6569:50-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
101988 717000000 15 vychovávateľstvo 0 18.11.2015 30.11.2018
7501R04 717050000 2 101041 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
103126 714000000 15 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 12.11.2015 30.11.2018
7820R00 714010000 1 101031 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
104044 719000000 01 údržba špeciálnej mobilnej techniky 0 13.11.2015 30.11.2018
2355T03 719040000 2 502022 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
104940 709000000 01 integrované systémy riadenia 0 13.11.2015 30.11.2018
2386T04 709020000 2 502572 ex offo 14
2 0 3.00 NIE ÁNO
106420 716000000 15 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 0 11.11.2015 30.11.2018
3965P00 716010000 2 803051 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
113516 723000000 53 vnútorné choroby 0 12.07.2016 30.11.2018
5105V00 723030000 1 701043 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
178011 717000000 16 charitatívna a sociálna služba 0 22.05.2017 30.11.2018
7761T06 717010000 2 301142 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
183500 720000000 15 komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe 0 10.09.2018 30.11.2018
6709R11 720040000 1 301071 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
16787 713000000 16 psychológia 0 13.04.2018 26.03.2018
7701T00 713010000 1 301092 2018/4183:5-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
136216 709000000 15 Automotive Production Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
2305R48 709080000 2 502511 2018/6569:11-15A0 1
1 4.00 NIE NIE
103758 722000000 16 fyzioterapia 0 07.09.2018 14.08.2018
5611T00 722040000 1 704072 2018/10524:8-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
103698 710000000 53 elektrotechnológie a materiály 0 18.09.2018 14.08.2018
2649V00 710040000 1 502123 2018/10524:29-15A0 1
3 3.00 NIE NIE
101989 717000000 15 učiteľstvo techniky (v kombinácii) 1 18.11.2015 30.11.2018
7898R00 717050000 1 101021 ex offo 1,14
1 0 3.00 NIE NIE
103127 714000000 16 predškolská pedagogika (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
7536T02 714010000 2 101052 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
104045 719000000 01 špeciálna strojárska technika 0 13.11.2015 30.11.2018
2381T21 719040000 2 502012 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
104942 709000000 15 integrované systémy riadenia 0 13.11.2015 30.11.2018
2386P04 709020000 2 502571 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
106421 716000000 53 športová edukológia 0 11.11.2015 30.11.2018
7403V00 716010000 2 801033 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
113517 723000000 15 fyzioterapia 0 12.07.2016 30.11.2018
5611R00 723010000 2 704071 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
178018 719000000 15 počítačová podpora materiálového inžinierstva 0 22.05.2017 30.11.2018
3948R12 719010000 2 502261 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
183501 722000000 15 špeciálna pedagogika 0 07.09.2018 30.11.2018
7518R00 722020000 1 101061 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
136229 709000000 01 Automotive Production Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
2305T48 709080000 1 502512 2018/6569:11-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
103508 710000000 01 finančný manažment 0 18.09.2018 14.08.2018
6276T00 710050000 1 303132 2018/10524:29-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
101997 717000000 15 andragogika 0 18.11.2015 30.11.2018
7522R00 717050000 2 101091 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
103133 714000000 53 didaktika hudobného umenia (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
7553V31 714010000 2 101103 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
104046 719000000 15 špeciálna strojárska technika 0 13.11.2015 30.11.2018
2381R21 719040000 2 502011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104944 709000000 53 tepelná technika 0 13.11.2015 30.11.2018
2235V21 709020000 2 502393 ex offo 14
3 0 5.00 NIE ÁNO
106424 716000000 53 teória vyučovania informatiky 0 11.11.2015 30.11.2018
1181V00 716020000 1 902033 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
113519 723000000 15 rádiologická technika 0 12.07.2016 30.11.2018
5621R00 723010000 2 704081 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
178022 714000000 15 psychológia 0 22.05.2017 30.11.2018
7701R00 714010000 1 301091 ex offo 1,14
1 0 3.00 NIE NIE
183502 717000000 15 ošetrovateľstvo 0 30.08.2018 30.11.2018
5602R00 717060000 2 704011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
136230 709000000 01 Automotive Production Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
2305T48 709080000 2 502512 2018/6569:11-15A0 1
2 3.00 NIE NIE
103514 710000000 15 finančný manažment 0 18.09.2018 14.08.2018
6276R00 710050000 1 303131 2018/10524:29-15A0 1,14
1 3.00 NIE NIE
102002 717000000 16 religionistika 0 18.11.2015 30.11.2018
6741T00 717040000 2 201162 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
103137 714000000 15 evanjelikálna teológia a misia (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
6171R05 714010000 2 201121 ex offo 1,14
1 0 4.00 NIE NIE
104047 719000000 15 servis a opravy automobilov 0 13.11.2015 30.11.2018
2355R06 719040000 2 502021 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104945 709000000 53 tepelná technika 0 13.11.2015 30.11.2018
2235V21 709020000 1 502393 ex offo 14
3 0 4.00 NIE ÁNO
106425 716000000 15 technická mineralógia - gemológia 0 11.11.2015 30.11.2018
1201R07 716020000 2 401231 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
113520 723000000 16 fyzioterapia 0 12.07.2016 30.11.2018
5611T00 723010000 2 704072 ex offo 14
2 0 3.00 NIE ÁNO
178023 714000000 15 psychológia 0 22.05.2017 30.11.2018
7701R00 714010000 2 301091 ex offo 1,14
1 0 4.00 NIE NIE
183503 720000000 15 komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe 0 10.09.2018 30.11.2018
6709R11 720040000 2 301071 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
136215 709000000 15 Automotive Production Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
2305R48 709080000 1 502511 2018/6569:11-15A0 1
1 3.00 NIE NIE
103770 722000000 16 špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých 0 07.09.2018 14.08.2018
7518T03 722020000 1 101062 2018/10524:8-15A0 14
722020200 2 0 2.00 07.09.2018 NIE NIE
103612 710000000 01 obrábanie a ložisková výroba 0 18.09.2018 14.08.2018
2381T35 710030000 1 502012 2018/10524:29-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
103367 713000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) 1 05.11.2018 24.10.2018
7870T00 713020000 1 101032 2018/10524:73-15A0 14
2 0 2.00 NIE NIE
102004 717000000 16 probačná a mediačná práca 0 18.11.2015 30.11.2018
6171T10 717040000 2 201122 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
103141 714000000 15 ekonomika a manažment podniku (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
6284R00 714020000 1 303161 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
104048 719000000 15 mechanizmy špeciálnej techniky 0 13.11.2015 30.11.2018
2381R20 719040000 2 502011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104950 709000000 53 náuka o materiáloch 0 13.11.2015 30.11.2018
3948V23 709020000 2 502263 ex offo 1,14
3 0 5.00 NIE NIE
106429 716000000 53 environmentalistika 0 11.11.2015 30.11.2018
1626V04 716020000 2 403013 ex offo 14
3 0 5.00 NIE NIE
113522 723000000 53 chirurgia 0 12.07.2016 30.11.2018
5108V00 723030000 1 701073 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
178014 709000000 15 kvalita a bezpečnosť (Quality and Safety) 0 22.05.2017 30.11.2018
2386R11 709030000 1 502571 ex offo 1,14
1 0 3.00 NIE NIE
183504 720000000 15 komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe 0 10.09.2018 30.11.2018
6709R11 720040000 2 301071 ex offo 1
1 0 4.00 NIE NIE
136218 709000000 15 Computer Aided Manufacturing Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
2305R49 709080000 2 502511 2018/6569:11-15A0 1
1 4.00 NIE NIE
103611 710000000 01 počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve 0 18.09.2018 14.08.2018
2381T38 710030000 1 502012 2018/10524:29-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
101083 718000000 41 divadelná dramaturgia a réžia 0 18.09.2018 14.08.2018
8213T16 718030000 1 202042 2018/10524:5-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
102006 717000000 15 religionistika 0 18.11.2015 30.11.2018
6741R00 717040000 2 201161 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
103142 714000000 15 verejná ekonomika a manažment 0 12.11.2015 30.11.2018
6252R06 714020000 1 303231 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
104049 719000000 01 ľudské zdroje a personálny manažment 0 13.11.2015 30.11.2018
6279T00 719030000 2 303142 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
104951 709000000 53 náuka o materiáloch 0 13.11.2015 30.11.2018
3948V23 709020000 1 502263 ex offo 1,14
3 0 4.00 NIE NIE
106430 716000000 15 biológia 0 11.11.2015 30.11.2018
1536R00 716020000 2 402011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
113523 723000000 53 vnútorné choroby 0 12.07.2016 30.11.2018
5105V00 723030000 1 701043 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
178024 716000000 15 ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - euroázijské štúdiá 0 22.05.2017 30.11.2018
7362R12 716030000 1 201281 ex offo 13,14,18
1 301061 0 3.00 NIE NIE
183505 705000000 01 aplikovaná geoinformatika a geodézia 0 10.09.2018 30.11.2018
3636T11 705010000 1 501032 ex offo 14
2 401352 1 2.00 NIE NIE
136217 709000000 15 Computer Aided Manufacturing Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
2305R49 709080000 1 502511 2018/6569:11-15A0 1
1 3.00 NIE NIE
103608 710000000 01 strojárstvo 0 18.09.2018 14.08.2018
2381T00 710030000 2 502012 2018/10524:29-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
101084 718000000 41 filmová a televízna réžia a scenáristika 0 18.09.2018 14.08.2018
8204T25 718030000 1 202052 2018/10524:5-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
102008 717000000 15 multikultúrne európske štúdiá 0 18.11.2015 30.11.2018
6741R08 717040000 2 201161 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
103143 714000000 15 verejná ekonomika a manažment (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
6252R06 714020000 2 303231 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104050 719000000 15 ľudské zdroje a personálny manažment 0 13.11.2015 30.11.2018
6279R00 719030000 2 303141 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104952 709000000 53 hutníctvo 0 13.11.2015 30.11.2018
2235V00 709020000 2 502393 ex offo 14
3 0 5.00 NIE NIE
106431 716000000 53 molekulárna biológia 0 11.11.2015 30.11.2018
1502V00 716020000 1 402033 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
113524 723000000 15 fyzioterapia 0 12.07.2016 30.11.2018
5611R00 723040000 2 704071 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
182879 701000000 15 právo 0 09.08.2017 30.11.2018
6835R00 701020000 2 304011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
183506 702000000 15 biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný) 0 17.09.2018 30.11.2018
1420R46 702010000 1 401141 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
136254 709000000 53 Computer Aided Manufacturing Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
2305V49 709080000 2 502073 2018/6569:11-15A0 1
3 4.00 NIE NIE
103607 710000000 01 technické materiály 0 18.09.2018 14.08.2018
2381T29 710030000 1 502012 2018/10524:29-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
23390 730000000 53 environmentálne manažérstvo 0 19.06.2018 22.06.2018
1615V09 1 403033 2018/6569:47-15A0 14
3 0 3.00 19.06.2018 NIE NIE
102013 717000000 53 špeciálna pedagogika 0 18.11.2015 30.11.2018
7518V00 717030000 2 101063 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
103146 714000000 53 financie 0 12.11.2015 30.11.2018
6235V00 714020000 2 303073 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
104051 719000000 15 verejná správa 0 13.11.2015 30.11.2018
6218R06 719030000 2 303051 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104953 709000000 53 hutníctvo 0 13.11.2015 30.11.2018
2235V00 709020000 1 502393 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
106434 716000000 15 matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve 0 11.11.2015 30.11.2018
6211R09 716020000 2 901101 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
113530 723000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 12.07.2016 30.11.2018
5605R00 723010000 2 704061 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
182880 701000000 15 právo 0 09.08.2017 30.11.2018
6835R00 701020000 1 304011 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
183507 702000000 15 biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie 0 17.09.2018 30.11.2018
1420R46 702010000 1 401141 ex offo 14
1 0 3.00 NIE NIE
103239 713000000 16 sociálna práca so zameraním na rodinu 0 13.04.2018 26.03.2018
7761T28 713040000 1 301142 2018/4183:5-15A0 14
2 0 2.00 13.04.2018 NIE NIE
136253 709000000 53 Computer Aided Manufacturing Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
2305V49 709080000 1 502073 2018/6569:11-15A0 1
3 3.00 NIE NIE
103478 710000000 01 technológia údržby lietadiel 0 18.09.2018 14.08.2018
3778T28 710050000 1 502592 2018/10524:29-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
183430 730000000 16 environmentálne manažérstvo 0 19.06.2018 22.06.2018
2 403032 2018/6569:47-15A0 31.08.2021 13
2 3.00 NIE NIE
102017 717000000 53 predškolská a elementárna pedagogika 0 18.11.2015 30.11.2018
7536V00 717030000 2 101053 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
103149 714000000 53 cestovný ruch (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
6314V00 714020000 2 801013 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
104052 719000000 53 materiály 0 13.11.2015 30.11.2018
3948V00 719010000 1 502263 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
104954 709000000 01 zlievarenstvo 0 13.11.2015 30.11.2018
2235T02 709020000 2 502392 ex offo 14
2 0 3.00 NIE ÁNO
106438 716000000 15 učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.11.2018
7866R00 716030000 2 101031 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
113708 716000000 15 hudba a zvukový dizajn 0 01.06.2016 30.11.2018
8112R05 716010000 1 201371 ex offo
1 0 3.00 NIE NIE
182881 717000000 15 špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách 0 09.08.2017 30.11.2018
7407R24 717080000 2 801021 ex offo 14,22
1 0 4.00 NIE NIE
183508 702000000 15 biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie 0 17.09.2018 30.11.2018
1420R46 702010000 1 401141 ex offo 1
1 0 3.00 NIE NIE
127174 713000000 16 sociológia 0 13.04.2018 26.03.2018
6121T00 713010000 1 301012 2018/4183:5-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
136231 709000000 01 Computer Aided Manufacturing Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
2305T49 709080000 1 502512 2018/6569:11-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
136239 722000000 16 učiteľstvo hudobného umenia 0 07.09.2018 14.08.2018
7658T80 722020000 2 101032 2018/10524:8-15A0 14
2 3.00 NIE NIE
103479 710000000 01 technológia údržby lietadiel 0 18.09.2018 14.08.2018
3772T28 710050000 1 502592 2018/10524:29-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
183431 730000000 16 environmentálne manažérstvo 0 19.06.2018 22.06.2018
2 403032 2018/6569:47-15A0 31.08.2021 1
2 3.00 NIE NIE
102020 717000000 16 špeciálna pedagogika 0 18.11.2015 30.11.2018
7518T00 717030000 2 101062 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
103150 714000000 53 ekonomika a manažment podniku (2014) 0 12.11.2015 30.11.2018
6284V00 714020000 2 303163 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
104053 719000000 01 materiálové inžinierstvo 0 13.11.2015 30.11.2018
3948T11 719010000 2 502262 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
104960 709000000 01 materiálové inžinierstvo 0 13.11.2015 30.11.2018
3948T11 709020000 2 502262 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
106439 716000000 15 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.11.2018
7828R00 716030000 2 101011 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
113709 702000000 15 automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 0 01.06.2016 30.11.2018
2621R18 702010000 1 502141 ex offo 1,14
1 502521 1 3.00 NIE NIE
182882 717000000 15 špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách 0 09.08.2017 30.11.2018
7407R24 717080000 1 801021 ex offo 14,22
1 0 3.00 NIE NIE
183509 702000000 15 biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný) 0 17.09.2018 30.11.2018
1420R46 702010000 1 401141 ex offo 1
1 0 4.00 NIE NIE
139943 713000000 16 sociológia 0 13.04.2018 26.03.2018
6121T00 713010000 1 301012 2018/4183:5-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
136232 709000000 01 Computer Aided Manufacturing Technologies 0 18.06.2018 28.05.2018
2305T49 709080000 2 502512 2018/6569:11-15A0 1
2 3.00 NIE NIE
136238 722000000 16 učiteľstvo hudobného umenia 0 07.09.2018 14.08.2018
7658T80 722020000 1 101032 2018/10524:8-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
21203 710000000 53 teoretická elektrotechnika 0 18.09.2018 14.08.2018
2602V00 710040000 1 502103 2018/10524:29-15A0 14
3 3.00 NIE NIE
183432 730000000 16 environmentálne manažérstvo 0 19.06.2018 22.06.2018
2 403032 2018/6569:47-15A0 31.08.2021 14
2 3.00 NIE NIE
102022 717000000 16 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 0 18.11.2015 30.11.2018
7536T04 717030000 2 101052 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
103151 714000000 53 verejná ekonomika a politika 0 12.11.2015 30.11.2018
6252V11 714020000 2 303233 ex offo 14
3 0 4.00 NIE NIE
104054 719000000 15 textilná technológia a návrhárstvo 0 13.11.2015 30.11.2018
3948R15 719010000 2 502261 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104965 709000000 15 tepelná technika a plynárenstvo 0 13.11.2015 30.11.2018
2235P23 709020000 2 502391 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
106440 716000000 16 učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.11.2018
7865T00 716030000 2 101032 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
113710 702000000 15 automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 0 01.06.2016 30.11.2018
2621R18 702010000 1 502141 ex offo 1
1 502521 1 3.00 NIE NIE
182883 724000000 15 fyzioterapia 0 10.08.2017 30.11.2018
5611R00 2 704071 ex offo 14
1 0 4.00 NIE ÁNO
183510 705000000 15 aplikovaná geoinformatika a geodézia 0 10.09.2018 30.11.2018
3636R11 705010000 1 501031 ex offo 14
1 401351 1 3.00 NIE NIE
107546 709000000 01 dopravná logistika podniku 0 18.06.2018 28.05.2018
3968T04 709010000 1 805012 2018/6569:11-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
103775 722000000 16 učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii) 1 07.09.2018 14.08.2018
7867T00 722020000 1 101032 2018/10524:8-15A0 14
2 2.00 NIE NIE
103696 710000000 53 teoretická elektrotechnika 0 18.09.2018 14.08.2018
2602V00 710040000 1 502103 2018/10524:29-15A0 1
3 3.00 NIE NIE
183433 730000000 16 environmentálne manažérstvo 0 19.06.2018 22.06.2018
1 403032 2018/6569:47-15A0 31.08.2020 13
2 2.00 NIE NIE
102024 717000000 16 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených 0 18.11.2015 30.11.2018
7536T16 717030000 2 101052 ex offo 14
2 101062 0 3.00 NIE NIE
103152 714000000 53 verejná ekonomika a politika 0 12.11.2015 30.11.2018
6252V11 714020000 2 303233 ex offo 1
3 0 4.00 NIE NIE
104055 719000000 15 materiálové inžinierstvo 0 13.11.2015 30.11.2018
3948R11 719010000 2 502261 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104966 709000000 15 tepelná technika a plynárenstvo 0 13.11.2015 30.11.2018
2235P23 709020000 1 502391 ex offo 14
1 0 3.00 NIE ÁNO
106442 716000000 16 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.11.2018
7826T00 716030000 2 101012 ex offo 9,14
2 0 3.00 NIE NIE
113711 702000000 15 automobily a mobilné pracovné stroje 0 01.06.2016 30.11.2018
2302R17 702020000 1 502031 ex offo
1 0 3.00 NIE NIE
182884 711000000 15 právo 0 09.08.2017 30.11.2018
6835R00 711030000 1 304011 ex offo 1,5,14
1 0 4.00 NIE NIE
183511 701000000 15 dejiny umenia - muzeológia 0 30.08.2018 30.11.2018
8109R11 701030000 1 201171 ex offo 14
1 201241 0 3.00 NIE NIE
171343 709000000 01 dopravná logistika podniku 0 18.06.2018 28.05.2018
3968T04 709010000 1 805012 2018/6569:11-15A0 1
2 2.00 NIE NIE
23459 722000000 15 učiteľstvo chémie (v kombinácii) 1 07.09.2018 14.08.2018
7807R00 722020000 1 101011 2018/10524:8-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
103605 710000000 01 vozidlá a motory 0 18.09.2018 14.08.2018
2353T05 710030000 1 502042 2018/10524:29-15A0 1,14
2 2.00 NIE NIE
183434 730000000 16 environmentálne manažérstvo 0 19.06.2018 22.06.2018
1 403032 2018/6569:47-15A0 31.08.2020 1
2 2.00 NIE NIE
102026 717000000 16 predškolská pedagogika 0 18.11.2015 30.11.2018
7536T02 717030000 2 101052 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
103157 714000000 15 anglický jazyk a kultúra 0 12.11.2015 30.11.2018 1
7330R01 714030000 2 201351 ex offo 1,14
1 0 4.00 NIE NIE
104056 719000000 15 materiálová technológia 0 13.11.2015 30.11.2018
3948R13 719010000 2 502261 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
104967 709000000 15 materiály 0 13.11.2015 30.11.2018
3948R00 709020000 2 502261 ex offo 14
1 0 4.00 NIE NIE
106447 716000000 16 učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) 1 11.11.2015 30.11.2018
7866T00 716030000 2 101032 ex offo 14
2 0 3.00 NIE NIE
113712 702000000 15 krajinárstvo a krajinné plánovanie 0 01.06.2016 30.11.2018
4127R07 702040000 1 601111 ex offo
1 0 3.00 NIE NIE
182885 727000000 15 medzinárodné vzťahy a diplomacia 0 11.08.2017 30.11.2018
6721R07 727010000 2 301051 ex offo 1
1 0 4.00 NIE NIE
183516 731000000 53 didaktika technických profesijných predmetov 0 08.11.2018 30.11.2018
7553V04 1 101103 ex offo 14
3 0 3.00 NIE NIE
« 1 2 3 4 12 22 33 43 »
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný