Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Aktualizácia: 02.09.2018 18:53:03
Počet záznamov: 34922
Počet platných záznamov: 8451
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť
Filtrovať:

« 1 2 3 4 12 22 33 43 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA
100117 710000000 15 učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) 1 18.09.2018 14.08.2018
7880R00 710070000 1 101031 2018/10524:29-15A0 14
1 0 3.00 18.09.2018 NIE
103415 710000000 15 učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) 1 18.09.2018 14.08.2018
7880R00 710070000 2 101031 2018/10524:29-15A0 14
1 0 4.00 18.09.2018 NIE
100200 710000000 16 učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) 1 18.09.2018 14.08.2018
7880T00 710070000 1 101032 2018/10524:29-15A0 14
2 0 2.00 18.09.2018 NIE
103413 710000000 16 učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) 1 18.09.2018 14.09.2018
7880T00 710070000 2 101032 2018/10524:29-15A0 14
2 0 3.00 18.09.2018 NIE
30219 710000000 15 učiteľstvo matematiky (v kombinácii) 1 18.09.2018 14.08.2018
7809R00 710070000 1 101011 2018/10524:29-15A0
1 0 3.00 18.09.2018 NIE
103443 710000000 15 učiteľstvo matematiky (v kombinácii) 1 18.09.2018 14.08.2018
7809R00 710070000 2 101011 2018/10524:29-15A0 14
1 0 4.00 18.09.2018 NIE
103436 710000000 16 učiteľstvo matematiky (v kombinácii) 1 18.09.2018 14.08.2018
7809T00 710070000 1 101012 2018/10524:29-15A0
2 0 2.00 18.09.2018 NIE
103435 710000000 16 učiteľstvo matematiky (v kombinácii) 1 18.09.2018 14.08.2018
7809T00 710070000 2 101012 2018/10524:29-15A0 14
2 0 3.00 18.09.2018 NIE
16635 702000000 01 pozemné stavby a architektúra 0 17.09.2018 14.08.2018
3631T08 702040000 1 501042 2018/10524:12-15A0
2 501012 0 2.00 17.09.2018 NIE
24751 716000000 53 sociálne služby a poradenstvo 0 17.09.2018 14.08.2018
7763V00 716040000 1 301163 2018/10524:20-15A0 14
3 0 3.00 17.09.2018 NIE
11616 714000000 16 aplikovaná informatika 0 10.09.2018 14.08.2018
2511T00 714070000 1 902092 2018/10524:21-15A0 1,14
2 0 2.00 10.09.2018 NIE
103770 722000000 16 špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých 0 07.09.2018 14.08.2018
7518T03 722020000 1 101062 2018/10524:8-15A0 14
722020200 2 0 2.00 07.09.2018 NIE
4219 729000000 15 hospodárska a podnikateľská etika 0 01.09.2018 01.09.2018
6131R31 2 201051 ex offo
1 3.00 01.09.2018 NIE
11124 729000000 15 medzinárodné podnikanie v obchode a službách 0 01.09.2018 01.09.2018
6262R04 2 303091 ex offo
1 3.00 01.09.2018 NIE
11125 729000000 15 sociálne služby a poradenstvo 0 01.09.2018 01.09.2018
7763R00 2 301161 ex offo
1 0 3.00 01.09.2018 NIE
105561 701000000 15 sociálna pedagogika a vychovávateľstvo 0 30.08.2018 14.08.2018
7501R08 701050000 2 101041 2018/10524:19-15A0 14
1 0 4.00 30.08.2018 NIE
11408 701000000 15 sociálna pedagogika a vychovávateľstvo 0 30.08.2018 14.08.2018
7501R08 701050000 1 101041 2018/10524:19-15A0 14
1 0 3.00 30.08.2018 NIE
12674 701000000 53 podnikový manažment 0 26.06.2018 28.05.2018
6290V00 701120000 1 303223 2018/6569:21-15A0 14
3 0 3.00 26.06.2018 NIE
105987 701000000 53 podnikový manažment 0 26.06.2018 28.05.2018
6290V00 701120000 1 303223 2018/6569:21-15A0 1
3 0 3.00 26.06.2018 NIE
100830 717000000 15 preventívna sociálna práca 0 21.06.2018 02.05.2018
7761R34 717010000 1 301141 2018/6825:6-15A0 14
1 0 3.00 21.06.2018 NIE
12754 713000000 53 sociálna psychológia 0 21.06.2018 02.05.2018
7718V03 713010000 1 301133 2018/6825:5-15A0 14
3 0 3.00 21.06.2018 NIE
7182 723000000 16 verejné zdravotníctvo 0 30.05.2018 02.05.2018
5607T00 723020000 1 704022 2018/6825:8-15A0 14
2 0 2.00 30.05.2018 NIE
7184 723000000 53 verejné zdravotníctvo 0 30.05.2018 02.05.2018
5607V00 723020000 1 704023 2018/6825:8-15A0 14
3 0 3.00 30.05.2018 NIE
103239 713000000 16 sociálna práca so zameraním na rodinu 0 13.04.2018 26.03.2018
7761T28 713040000 1 301142 2018/4183:5-15A0 14
2 0 2.00 13.04.2018 NIE
23469 722000000 16 učiteľstvo geografie (v kombinácii) 1 24.01.2018 12.01.2018
7805T00 722020000 1 101012 2018/185:3-15A0 14
2 0 2.00 24.01.2018 NIE
7193 5605700 723000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 01.09.2017 01.09.2017
5605R00 723010000 2 704061 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
7183 5607800 723000000 16 verejné zdravotníctvo 0 01.09.2017 01.09.2017
5607T00 723020000 2 704022 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
7185 5607900 723000000 53 verejné zdravotníctvo 0 01.09.2017 01.09.2017
5607V00 723020000 2 704023 ex offo
3 0 5.00 01.09.2017 NIE
7203 5607700 723000000 15 verejné zdravotníctvo 0 01.09.2017 01.09.2017
5607R00 723020000 2 704021 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
4110 9601901 712000000 53 bezpečnosť a obrana štátu 0 01.09.2017 01.09.2017
9601V01 2 804043 ex offo
3 5.00 01.09.2017 NIE
100380 9601801 712000000 16 bezpečnosť a obrana štátu 0 01.09.2017 01.09.2017
9601T01 2 804042 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
7207 2613811 712000000 01 elektronické systémy 0 01.09.2017 01.09.2017
2613T11 2 502132 ex offo
2 0 1.00 01.09.2017 NIE
4104 9874802 712000000 01 manažment obranných zdrojov 0 01.09.2017 01.09.2017
9874T02 2 804022 ex offo
2 0 1.00 01.09.2017 NIE
100382 9874802 712000000 01 manažment obranných zdrojov 0 01.09.2017 01.09.2017
9874T02 2 804022 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
30065 9109900 712000000 53 vojenské spojovacie a informačné systémy 0 01.09.2017 01.09.2017
9109V00 2 804063 ex offo
3 0 5.00 01.09.2017 NIE
100384 9109800 712000000 01 vojenské spojovacie a informačné systémy 0 01.09.2017 01.09.2017
9109T00 2 804062 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
100386 9109800 712000000 01 vojenské spojovacie a informačné systémy (konverzný) 0 01.09.2017 01.09.2017
9109T00 2 804062 ex offo
2 0 3.00 01.09.2017 NIE
100388 9113800 712000000 01 výzbroj a technika ozbrojených síl 0 01.09.2017 01.09.2017
9113T00 2 804032 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
100390 9113900 712000000 53 výzbroj a technika ozbrojených síl 0 01.09.2017 01.09.2017
9113V00 2 804033 ex offo
3 0 5.00 01.09.2017 NIE
4100 9113803 712000000 01 zbraňové systémy zbrane a ich časti 0 01.09.2017 01.09.2017
9113T03 2 804032 ex offo
2 0 1.00 01.09.2017 NIE
30090 2511700 725000000 15 aplikovaná informatika 0 01.09.2017 01.09.2017
2511R00 725010000 2 902091 ex offo
1 3.00 01.09.2017 NIE
4282 7366906 725000000 53 maďarský jazyk a literatúra 0 01.09.2017 01.09.2017
7366V06 725020000 2 201293 ex offo
3 5.00 01.09.2017 NIE
17118 6284718 725000000 15 podnikové hospodárstvo a manažment 0 01.09.2017 01.09.2017
6284R18 725010000 2 303161 ex offo
1 3.00 01.09.2017 NIE
17117 7536700 725000000 15 predškolská a elementárna pedagogika 0 01.09.2017 01.09.2017
7536R00 725020000 2 101051 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
17119 6171807 725000000 16 reformovaná teológia 0 01.09.2017 01.09.2017
6171S07 725030000 2 201122 ex offo
4 5.00 01.09.2017 NIE
12683 6171900 725000000 53 teológia 0 01.09.2017 01.09.2017
6171V00 725030000 2 201123 ex offo
3 5.00 01.09.2017 NIE
100088 7822700 725000000 15 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7822R00 725020000 2 101011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
100090 7822800 725000000 16 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7822T00 725020000 2 101012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
100536 7801800 725000000 16 učiteľstvo biológie (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7801T00 725020000 2 101012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
100094 7813700 725000000 15 učiteľstvo histórie (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7813R00 725020000 2 101011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
100096 7813800 725000000 16 učiteľstvo histórie (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7813T00 725020000 2 101012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
100083 7807700 725000000 15 učiteľstvo chémie (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7807R00 725020000 2 101011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
100098 7808700 725000000 15 učiteľstvo informatiky (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7808R00 725020000 2 101011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
100100 7808800 725000000 16 učiteľstvo informatiky (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7808T00 725020000 2 101012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
100102 7868700 725000000 15 učiteľstvo katechetiky (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7868R00 725020000 2 101031 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
100104 7868800 725000000 16 učiteľstvo katechetiky (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7868T00 725020000 2 101032 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
100106 7825700 725000000 15 učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7825R00 725020000 2 101011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
100108 7825800 725000000 16 učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7825T00 725020000 2 101012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
23053 7809700 725000000 15 učiteľstvo matematiky (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7809R00 725020000 2 101011 ex offo
1 3.00 01.09.2017 NIE
100085 7809800 725000000 16 učiteľstvo matematiky (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7809T00 725020000 2 101012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
100110 7826700 725000000 15 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7826R00 725020000 2 101011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
100112 7826800 725000000 16 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7826T00 725020000 2 101012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
11816 7536804 725000000 16 učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 0 01.09.2017 01.09.2017
7536T04 725020000 2 101052 ex offo
2 2.00 01.09.2017 NIE
100114 7828700 725000000 15 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 01.09.2017 01.09.2017
7828R00 725020000 2 101011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
11136 6835800 727000000 16 právo 0 01.09.2017 01.09.2017
6835T00 727010000 2 304012 ex offo (§ 113af)
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
11140 6835700 727000000 15 právo 0 01.09.2017 01.09.2017
6835R00 727010000 2 304011 ex offo (§ 113af)
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
11111 6835800 728000000 16 právo 0 01.09.2017 01.09.2017
6835T00 728010000 2 304012 ex offo
2 2.00 01.09.2017 NIE
11115 6835700 728000000 15 právo 0 01.09.2017 01.09.2017
6835R00 728010000 2 304011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
11103 7761800 728000000 16 sociálna práca 0 01.09.2017 01.09.2017
7761T00 728020000 2 301142 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
11108 7761700 728000000 15 sociálna práca 0 01.09.2017 01.09.2017
7761R00 728020000 2 301141 ex offo
1 3.00 01.09.2017 NIE
30186 9211705 726000000 15 komunálna bezpečnosť 0 16.12.2011 01.09.2017
9211R05 2 803071 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
11095 6284719 726000000 15 manažment malého a stredného podnikania v regiónoch 0 02.12.2009 01.09.2017
6284R19 2 303161 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
11087 6218706 726000000 15 verejná správa 0 02.12.2009 01.09.2017
6218R06 2 303051 ex offo
1 3.00 01.09.2017 NIE
11089 6218806 726000000 16 verejná správa 0 02.12.2009 01.09.2017
6218T06 2 303052 ex offo
2 2.00 01.09.2017 NIE
4083 2511700 727000000 15 aplikovaná informatika 0 01.09.2017 01.09.2017
2511R00 727040000 2 902091 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
11139 6225806 727000000 01 ekonomika a manažment medzinárodného podnikania 0 01.09.2017 01.09.2017
6225T06 727020000 2 303182 ex offo
2 2.00 01.09.2017 NIE
11143 6284711 727000000 15 ekonomika a manažment podnikania 0 01.09.2017 01.09.2017
6284R11 727020000 2 303161 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
11132 7218802 727000000 16 marketingová komunikácia 0 01.09.2017 01.09.2017
7218T02 727030000 2 302032 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
24685 7218808 727000000 16 masmediálna a marketingová komunikácia 0 01.09.2017 01.09.2017
7218T08 727030000 2 302032 ex offo
2 2.00 01.09.2017 NIE
11133 7218801 727000000 16 masmediálna komunikácia 0 01.09.2017 01.09.2017
7218T01 727030000 2 302032 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
11155 7218900 727000000 53 masmediálne štúdiá 0 01.09.2017 01.09.2017
7218V00 727030000 2 302033 ex offo
3 0 5.00 01.09.2017 NIE
11134 7218704 727000000 15 mediálna komunikácia 0 01.09.2017 01.09.2017
7218R04 727030000 2 302031 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
11147 6809900 727000000 53 medzinárodné právo 0 01.09.2017 01.09.2017
6809V00 727010000 2 304083 ex offo
3 0 5.00 01.09.2017 NIE
24683 6817900 727000000 53 občianske právo 0 01.09.2017 01.09.2017
6817V00 727010000 2 304113 ex offo
3 5.00 01.09.2017 NIE
100582 7701815 727000000 16 sociálna a poradenská psychológia 0 01.09.2017 01.09.2017
7701T15 727050000 2 301092 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
100194 7721902 727000000 53 školská psychológia 0 01.09.2017 01.09.2017
7721V02 727050000 2 301113 ex offo
3 0 5.00 01.09.2017 NIE
11148 6831900 727000000 53 teória a dejiny štátu a práva 0 01.09.2017 01.09.2017
6831V00 727010000 2 304023 ex offo
3 0 5.00 01.09.2017 NIE
11149 6808900 727000000 53 trestné právo 0 01.09.2017 01.09.2017
6808V00 727010000 2 304073 ex offo
3 0 5.00 01.09.2017 NIE
100531 5613700 723000000 15 fyziologická a klinická výživa 0 01.09.2017 01.09.2017
5613R00 723010000 2 704101 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
7199 5611700 723000000 15 fyzioterapia 0 01.09.2017 01.09.2017
5611R00 723010000 2 704071 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
30183 5611800 723000000 16 fyzioterapia 0 01.09.2017 01.09.2017
5611T00 723010000 2 704072 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
7211 5611700 723000000 15 fyzioterapia 0 01.09.2017 01.09.2017
5611R00 723040000 2 704071 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
4270 5611800 723000000 16 fyzioterapia 0 01.09.2017 01.09.2017
5611T00 723040000 2 704072 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
100154 5616700 723000000 15 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 0 01.09.2017 01.09.2017
5616R00 723040000 2 704031 ex offo
1 0 4.00 01.09.2017 NIE
7188 5602800 723000000 16 ošetrovateľstvo 0 01.09.2017 01.09.2017
5602T00 723010000 2 704012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2017 NIE
7194 5602700 723000000 15 ošetrovateľstvo 0 01.09.2017 01.09.2017
5602R00 723010000 2 704011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
4274 5602800 723000000 16 ošetrovateľstvo 0 01.09.2017 01.09.2017
5602T00 723040000 2 704012 ex offo
2 2.00 01.09.2017 NIE
7196 5609700 723000000 15 pôrodná asistencia 0 01.09.2017 01.09.2017
5609R00 723010000 2 704041 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
7191 5621700 723000000 15 rádiologická technika 0 01.09.2017 01.09.2017
5621R00 723010000 2 704081 ex offo
1 0 3.00 01.09.2017 NIE
4271 7761700 723000000 15 sociálna práca 0 01.09.2017 01.09.2017
7761R00 723010000 2 301141 ex offo
1 3.00 01.09.2017 NIE
11151 6831900 727000000 53 teória a dejiny štátu a práva 0 11.08.2017 31.07.2017
6831V00 727010000 1 304023 2017-11108/35281:25-15A0 14
3 3.00 11.08.2017 NIE
12621 5208900 701000000 53 lekárenstvo-sociálna farmácia 0 10.08.2017 31.07.2017
5208V00 701060000 1 703063 2017-11108/32844:18-15A0 14
3 4.00 10.08.2017 NIE
106089 5208900 701000000 53 lekárenstvo-sociálna farmácia 0 10.08.2017 31.07.2017
5208V00 701060000 1 703063 2017-11108/32844:18-15A0 1
3 4.00 10.08.2017 NIE
12622 5208900 701000000 53 lekárenstvo-sociálna farmácia 0 10.08.2017 31.07.2017
5208V00 701060000 2 703063 2017-11108/32844:18-15A0 14
3 5.00 10.08.2017 NIE
106088 5208900 701000000 53 lekárenstvo-sociálna farmácia 0 10.08.2017 31.07.2017
5208V00 701060000 2 703063 2017-11108/32844:18-15A0 1
3 5.00 10.08.2017 NIE
100868 7634810 731000000 16 učiteľstvo technických predmetov 0 12.06.2017 15.05.2017
7634T10 2 101022 2017-7372/21005:19-15A0 14
2 2.50 12.06.2017 NIE
17629 7343800 701000000 16 klasické jazyky 0 10.04.2017 15.03.2017
7343T00 701030000 1 201312 2017-3714/11590:2-sekr. 14
2 0 2.00 10.04.2017 NIE
9900 7343900 701000000 53 klasické jazyky 0 10.04.2017 15.03.2017
7343V00 701030000 1 201313 2017-3714/11590:2-sekr. 14
3 0 4.00 10.04.2017 NIE
12610 7343900 701000000 53 klasické jazyky 0 10.04.2017 15.03.2017
7343V00 701030000 2 201313 2017-3714/11590:2-sekr. 14
3 0 5.00 10.04.2017 NIE
100875 7218702 735000000 15 marketingová komunikácia 0 03.02.2017 18.01.2017
7218R02 1 302031 2016-26493/51990:5-15A0
1 0 3.00 03.02.2017 NIE
100876 7218702 735000000 15 marketingová komunikácia 0 03.02.2017 18.01.2017
7218R02 2 302031 2016-26493/51990:5-15A0 14
1 0 4.00 03.02.2017 NIE
100859 7218704 735000000 15 mediálna komunikácia 0 03.02.2017 18.01.2017
7218R04 1 302031 2016-26493/51990:5-15A0 14
1 0 3.00 03.02.2017 NIE
100860 7218704 735000000 15 mediálna komunikácia 0 03.02.2017 18.01.2017
7218R04 2 302031 2016-26493/51990:5-15A0 14
1 0 4.00 03.02.2017 NIE
12385 6161900 701000000 19 katolícka teológia 0 17.09.2009 05.11.2015
6161V00 701110000 2 201133 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
11558 2511704 709000000 15 počítačové modelovanie 0 24.01.2011 13.11.2015
2511R04 709040000 2 902091 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
17410 6709703 711000000 15 verejná správa 0 18.04.2011 13.11.2015
6709R03 711040000 2 301071 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
16879 7522700 714000000 15 andragogika 0 21.08.2009 12.11.2015
7522R00 714010000 2 101091 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
100280 7658886 714000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia 0 18.07.2012 12.11.2015
7658T86 714010000 2 101032 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE
17030 7130800 716000000 16 muzeológia 0 30.11.2009 11.11.2015
7130T00 716030000 2 201242 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
100233 6161809 722000000 16 náuka o rodine 0 28.05.2012 09.11.2015
6161T09 722030000 2 201132 ex offo
722033200 2 0 2.00 01.09.2016 NIE
100478 7803700 701000000 15 učiteľstvo environmentalistiky (v kombinácii) 1 17.09.2009 05.11.2015
7803R00 701040000 2 101011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
16394 6284713 704000000 15 manažment podniku 0 21.10.2009 11.11.2015
6284R13 704020000 2 303161 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
21132 2118805 709000000 01 využívanie alternatívnych zdrojov energie 0 19.11.2009 13.11.2015
2118T05 709010000 2 502382 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
4051 6709705 711000000 15 európska verejná správa 0 06.05.2013 13.11.2015
6709R05 711040000 2 301071 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
17033 7130700 716000000 15 muzeológia 0 30.11.2009 11.11.2015
7130R00 716030000 2 201241 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
100202 7873700 717000000 15 učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) 1 28.05.2012 18.11.2015
7873R00 717080000 2 101031 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
24643 6161909 722000000 53 náuka o rodine 0 11.08.2011 09.11.2015
6161V09 722030000 2 201133 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE
100483 7803800 701000000 16 učiteľstvo environmentalistiky (v kombinácii) 1 17.09.2009 05.11.2015
7803T00 701040000 2 101012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
11042 3948911 702000000 53 materiálové inžinierstvo 0 14.09.2009 09.11.2015
3948V11 702060000 2 502263 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
12702 4139900 705000000 53 lesnícka fytológia 0 27.08.2012 12.11.2015
4139V00 705010000 2 602043 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
100435 7827700 716000000 15 učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 30.11.2009 11.11.2015
7827R00 716030000 2 101011 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE
100157 6161709 722000000 15 náuka o rodine 0 28.05.2012 09.11.2015
6161R09 722030000 2 201131 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
21150 2118705 709000000 15 využívanie alternatívnych zdrojov energie 0 19.11.2009 13.11.2015
2118R05 709010000 2 502381 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
21198 2621903 710000000 53 riadenie procesov 0 03.11.2009 12.11.2015
2621V03 710040000 2 502143 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
100436 7827800 716000000 16 učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 30.11.2009 11.11.2015
7827T00 716030000 2 101012 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE
100205 7407709 717000000 15 učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo 0 28.05.2012 18.11.2015
7407R09 717080000 2 101031 ex offo
1 801021 3.00 01.09.2016 NIE
17142 7357705 722000000 15 nemecký jazyk a kultúra 0 13.12.2009 09.11.2015
7357R05 722010000 2 201321 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
12697 4109902 705000000 53 lesnícke meliorácie 0 13.07.2009 12.11.2015
4109V02 705010000 2 604023 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
4151 1612704 709000000 15 environmentálne inžinierstvo stavieb 0 06.05.2013 13.11.2015
1612R04 709060000 2 403021 ex offo
1 0 4.00 01.09.2016 NIE
17394 5607700 711000000 15 verejné zdravotníctvo 0 27.08.2012 13.11.2015
5607R00 711010000 2 704021 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
3981 5602900 724000000 53 ošetrovateľstvo 0 22.11.2010 12.11.2015
5602V00 2 704013 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
17391 5607800 711000000 16 verejné zdravotníctvo 0 27.08.2012 13.11.2015
5607T00 711010000 2 704022 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
12358 8105911 716000000 53 národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev 0 24.08.2012 11.11.2015
8105V11 716030000 2 201233 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
100899 5602700 724000000 15 ošetrovateľstvo 0 19.03.2010 12.11.2015
5602R00 2 704011 ex offo
724009500 1 3.00 01.09.2016 NIE
21012 1615709 709000000 15 environmentálne manažérstvo 0 19.11.2009 13.11.2015
1615R09 709030000 2 403031 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
4148 3631717 709000000 15 pozemné stavby - budovy a prostredie 0 11.08.2011 13.11.2015
3631R17 709060000 2 501041 ex offo
1 0 4.00 01.09.2016 NIE
23111 7828700 716000000 15 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 30.11.2009 11.11.2015
7828R00 716030000 2 101011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
17157 5602700 722000000 15 ošetrovateľstvo 0 13.12.2009 09.11.2015
5602R00 722040000 2 704011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
10008 7330801 714000000 16 anglický jazyk a kultúra 0 26.01.2011 12.11.2015
7330T01 714030000 2 201352 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
23135 7828800 716000000 16 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 30.11.2009 11.11.2015
7828T00 716030000 2 101012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
11076 5621700 724000000 15 rádiologická technika 0 19.03.2010 12.11.2015
5621R00 724040000 2 704081 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE
16378 4173802 704000000 01 manažment rastlinnej výroby 0 21.10.2009 11.11.2015
4173T02 704010000 2 601052 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
20976 1615809 709000000 01 environmentálne manažérstvo 0 19.11.2009 13.11.2015
1615T09 709030000 2 403032 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
20942 2153707 709000000 15 záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika 0 19.11.2009 13.11.2015
2153R07 709010000 2 502321 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
100610 7761700 724000000 15 sociálna práca 0 20.08.2013 12.11.2015
7761R00 2 301141 ex offo
724009600 1 3.00 01.09.2016 NIE
11848 7212708 701000000 15 dejiny knižnej kultúry 0 17.09.2009 01.09.2016
7212R08 701030000 2 302041 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
100488 7866700 701000000 15 učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) 1 17.09.2009 05.11.2015
7866R00 701110000 2 101031 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE
16300 6218804 704000000 01 manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu 0 21.10.2009 11.11.2015
6218T04 704060000 2 303052 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE
16263 4219800 705000000 01 lesníctvo 0 13.07.2009 12.11.2015
4219T00 705010000 2 602012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
11253 8211914 707000000 54 strunové a dychové nástroje 0 15.07.2009 10.11.2015
8211V14 707020000 2 202033 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
12732 6235900 709000000 53 financie 0 19.11.2009 13.11.2015
6235V00 709070000 2 303073 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
16919 7330701 714000000 15 anglický jazyk a kultúra 0 21.08.2009 12.11.2015
7330R01 714030000 2 201351 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
17278 6703700 717000000 15 politológia 0 22.10.2009 18.11.2015
6703R00 717020000 2 301061 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
24639 5602900 722000000 53 ošetrovateľstvo 0 11.08.2011 09.11.2015
5602V00 722040000 2 704013 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE
100086 7761700 724000000 15 sociálna práca 0 08.02.2012 12.11.2015
7761R00 2 301141 ex offo
724000900 1 4.00 01.09.2016 NIE
16469 6280803 703000000 01 obchodný manažment 0 21.07.2009 12.11.2015
6280T03 703010000 2 303102 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
16264 4219700 705000000 15 lesníctvo 0 13.07.2009 12.11.2015
4219R00 705010000 2 602011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
21031 3772725 709000000 15 prevádzka letísk 0 19.11.2009 13.11.2015
3772R25 709050000 2 502591 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
16935 6252700 714000000 15 verejná ekonomika a služby 0 21.08.2009 12.11.2015
6252R00 714020000 2 303231 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
17029 7106704 716000000 15 osvetová práca - animácia voľnočasových aktivít 0 18.03.2010 11.11.2015
7106R04 716030000 2 301031 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE
17280 6703800 717000000 16 politológia 0 22.10.2009 18.11.2015
6703T00 717020000 2 301062 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
17177 7218702 720000000 15 marketingová komunikácia 0 17.07.2012 13.11.2015
7218R02 720010000 2 302031 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
12163 5602800 722000000 16 ošetrovateľstvo 0 28.05.2012 09.11.2015
5602T00 722040000 2 704012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
30043 7761700 724000000 15 sociálna práca 0 28.06.2011 12.11.2015
7761R00 2 301141 ex offo
724000400 1 3.00 01.09.2016 NIE
100490 7866800 701000000 16 učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) 1 17.09.2009 05.11.2015
7866T00 701110000 2 101032 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE
16454 6258802 703000000 01 operačný výskum a ekonometria 0 20.08.2013 01.09.2016
6258T02 703040000 2 303242 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
16302 6218704 704000000 15 manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu 0 21.10.2009 11.11.2015
6218R04 704060000 2 303051 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE
21040 2235802 709000000 01 zlievarenstvo 0 19.11.2009 13.11.2015
2235T02 709020000 2 502392 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
12337 6252900 714000000 53 verejná ekonomika a služby 0 21.08.2009 12.11.2015
6252V00 714020000 2 303233 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
100356 7829800 716000000 16 učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 24.08.2012 11.11.2015
7829T00 716030000 2 101012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
17179 7218802 720000000 16 marketingová komunikácia 0 04.12.2009 13.11.2015
7218T02 720010000 2 302032 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
30045 7761700 724000000 15 sociálna práca 0 10.08.2011 12.11.2015
7761R00 2 301141 ex offo
724000300 1 3.00 01.09.2016 NIE
11557 2353804 709000000 01 prevádzka lietadiel 0 19.11.2009 13.11.2015
2353T04 709050000 2 502042 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
3955 2621803 710000000 01 riadenie procesov 0 11.08.2011 12.11.2015
2621T03 710040000 2 502142 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
16998 5602700 716000000 15 ošetrovateľstvo 0 30.11.2009 11.11.2015
5602R00 716040000 2 704011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
100208 7820700 717000000 15 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 06.03.2015 18.11.2015
7820R00 717020000 2 101011 ex offo 14
1 3.00 01.09.2016 NIE
11879 7218902 720000000 53 marketingová komunikácia 0 04.12.2009 13.11.2015
7218V02 720010000 2 302033 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
24646 7501700 722000000 15 pedagogika 0 11.08.2011 09.11.2015
7501R00 722020000 2 101041 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE
100269 7761800 724000000 16 sociálna práca 0 17.07.2012 12.11.2015
7761T00 2 301142 ex offo
724004400 2 0 2.00 01.09.2016 NIE
12917 3507901 702000000 53 architektúra 0 14.09.2009 09.11.2015
3507V01 702050000 2 501013 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
12727 2353904 709000000 53 prevádzka lietadiel 0 19.11.2009 13.11.2015
2353V04 709050000 2 502043 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
11774 5602800 716000000 16 ošetrovateľstvo 0 30.11.2009 11.11.2015
5602T00 716040000 2 704012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
100210 7820800 717000000 16 učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) 1 06.03.2015 18.11.2015
7820T00 717020000 2 101012 ex offo 14
2 2.00 01.09.2016 NIE
100584 7761700 724000000 15 sociálna práca 0 11.07.2013 12.11.2015
7761R00 2 301141 ex offo
724000500 1 0 3.00 01.09.2016 NIE
21169 6271800 709000000 01 financie, bankovníctvo a investovanie 0 19.11.2009 13.11.2015
6271T00 709070000 2 303062 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
11615 7301900 714000000 53 všeobecná jazykoveda 0 21.08.2009 12.11.2015
7301V00 714030000 2 201333 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
100360 7829700 716000000 15 učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 24.08.2012 11.11.2015
7829R00 716030000 2 101011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
17349 5609700 717000000 15 pôrodná asistencia 0 22.10.2009 18.11.2015
5609R00 717060000 2 704041 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
23695 7823800 701000000 16 učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 17.09.2009 05.11.2015
7823T00 701050000 2 101012 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE
11550 6259803 705000000 01 manažment a financovanie lesných podnikov 0 13.07.2009 12.11.2015
6259T03 2 303202 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
« 1 2 3 4 12 22 33 43 »
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný