Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Aktualizácia: 02.09.2018 18:53:03
Počet záznamov: 34922
Počet platných záznamov: 8451
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť
Filtrovať:

« 1 2 3 4 12 22 33 43 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA
23343 7761800 724000000 16 sociálna práca 0 19.03.2010 03.03.2010
7761T00 2 301142 MŠSR-3440/2010-07 31.08.2012
724004300 2 2.00 NIE
23639 7870800 701000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) 1 17.09.2009 17.09.2009
7870T00 701110000 2 101032 31.08.2012
2 0 2.00 NIE
23657 7806800 701000000 16 učiteľstvo geológie (v kombinácii) 1 17.09.2009 17.09.2009
7806T00 701040000 1 101012 31.08.2012
2 0 2.00 NIE
23674 7819700 701000000 15 učiteľstvo psychológie (v kombinácii) 1 17.09.2009 17.09.2009
7819R00 701050000 2 101011 31.08.2013
1 0 3.00 NIE
23757 7656808 713000000 16 učiteľstvo informatiky 0 24.06.2010 24.06.2010
7656T08 713020000 1 101012 31.08.2012
2 0 2.00 NIE
23012 7866700 717000000 15 učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) 1 31.08.2013 31.08.2013
7866R00 1 101011 ex offo
1 3.00 31.08.2013 NIE
23010 7828700 717000000 15 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 31.08.2013 31.08.2013
7828R00 1 101011 ex offo
1 0 3.00 31.08.2013 NIE
23664 7822700 701000000 15 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 31.08.2013 31.08.2013
7822R00 701050000 1 101011 ex offo
1 3.00 31.08.2013 NIE
23665 7822700 701000000 15 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 31.08.2013 31.08.2013
7822R00 701050000 2 101011 ex offo
1 3.00 31.08.2013 NIE
100474 7801700 701000000 15 učiteľstvo biológie (v kombinácii) 1 31.08.2013 31.08.2013
7801R00 701050000 1 101011 ex offo
1 3.00 31.08.2013 NIE
23615 7815700 701000000 15 učiteľstvo filozofie (v kombinácii) 1 31.08.2013 31.08.2013
7815R00 701030000 1 101011 ex offo
1 3.00 31.08.2013 NIE
23677 7823700 701000000 15 učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 31.08.2013 31.08.2013
7823R00 701050000 1 101011 ex offo
1 3.00 31.08.2013 NIE
23678 7823700 701000000 15 učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 31.08.2013 31.08.2013
7823R00 701050000 2 101011 ex offo
1 3.00 31.08.2013 NIE
23618 7825700 701000000 15 učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 31.08.2013 31.08.2013
7825R00 701030000 1 101011 ex offo
1 3.00 31.08.2013 NIE
23619 7826700 701000000 15 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 31.08.2013 31.08.2013
7826R00 701030000 1 101011 ex offo
1 3.00 31.08.2013 NIE
23671 7826700 701000000 15 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 31.08.2013 31.08.2013
7826R00 701050000 1 101011 ex offo
1 3.00 31.08.2013 NIE
23672 7826700 701000000 15 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 31.08.2013 31.08.2013
7826R00 701050000 2 101011 ex offo
1 3.00 31.08.2013 NIE
23621 7818700 701000000 15 učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) 1 31.08.2013 31.08.2013
7818R00 701030000 1 101011 ex offo
1 0 3.00 31.08.2013 NIE
100245 6284800 725000000 16 ekonomika a manažment podniku 0 31.08.2014 31.08.2014
6284T00 725010000 2 303162 ex offo
2 0 2.00 31.08.2014 NIE
100249 6131834 729000000 16 etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol 0 31.08.2014 31.08.2014
6131T34 2 201052 ex offo
2 0 2.00 31.08.2014 NIE
100326 7218818 727000000 16 politická komunikácia 0 31.08.2014 31.08.2014
7218T18 727030000 2 302032 ex offo
2 0 2.00 31.08.2014 NIE
30073 7701700 727000000 15 psychológia 0 31.08.2014 31.08.2014
7701R00 727050000 1 301091 ex offo
1 0 3.00 31.08.2014 NIE
100193 7701807 727000000 16 školská a pracovná psychológia 0 31.08.2014 31.08.2014
7701T07 727050000 2 301092 ex offo
2 0 2.00 31.08.2014 NIE
100344 8119805 729000000 16 teória, riadenie a služby v oblasti kultúry 0 31.08.2014 31.08.2014
8119T05 2 201062 ex offo
2 0 2.00 31.08.2014 NIE
24755 6709700 728000000 15 verejná politika a verejná správa 0 31.08.2014 31.08.2014
6709R00 728030000 1 301071 ex offo
1 0 3.00 31.08.2014 NIE
23603 7329700 701000000 15 francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 31.08.2013 31.08.2013 5
7329R00 701030000 1 201351 ex offo
1 3.00 31.08.2013 NIE
23604 7332708 701000000 15 nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 31.08.2013 31.08.2013 9
7332R08 701030000 1 201351 ex offo
1 3.00 31.08.2013 NIE
30307 7332710 701000000 15 poľský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 31.08.2013 31.08.2013 10
7332R10 701030000 1 201351 ex offo
1 3.00 31.08.2013 NIE
23606 7332720 701000000 15 rumunský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 31.08.2013 31.08.2013 12
7332R20 701030000 1 201351 ex offo
1 3.00 31.08.2013 NIE
100244 6284800 725000000 16 ekonomika a manažment podniku 0 31.08.2014 31.08.2014
6284T00 725010000 1 303162 ex offo
2 2.00 31.08.2014 NIE
24682 6817900 727000000 53 občianske právo 0 31.08.2014 31.08.2014
6817V00 727010000 1 304113 ex offo
3 3.00 31.08.2014 NIE
100325 7218818 727000000 16 politická komunikácia 0 31.08.2014 31.08.2014
7218T18 727030000 1 302032 ex offo
2 2.00 31.08.2014 NIE
30074 7701700 727000000 15 psychológia 0 31.08.2014 31.08.2014
7701R00 727050000 2 301091 ex offo
1 3.00 31.08.2014 NIE
100192 7701807 727000000 16 školská a pracovná psychológia 0 31.08.2014 31.08.2014
7701T07 727050000 1 301092 ex offo
2 2.00 31.08.2014 NIE
100343 8119805 729000000 16 teória, riadenie a služby v oblasti kultúry 0 31.08.2014 31.08.2014
8119T05 1 201062 ex offo
2 2.00 31.08.2014 NIE
24756 6709700 728000000 15 verejná politika a verejná správa 0 31.08.2014 31.10.2014
6709R00 728030000 2 301071 ex offo
1 3.00 31.08.2014 NIE
30064 9109900 712000000 53 vojenské spojovacie a informačné systémy 0 17.08.2011 31.08.2014
9109V00 1 804063 ex offo
3 3.00 31.08.2014 NIE
17182 6703700 720000000 15 politológia 0 04.12.2009 01.12.2014
6703R00 720030000 1 301061 ex offo - zrušenie ŠP zo strany VŠ 01.12.2014
1 0 3.00 NIE
11875 6703800 720000000 16 politológia 0 04.12.2009 01.12.2014
6703T00 720030000 1 301062 ex offo - zrušenie ŠP zo strany VŠ 01.12.2014
2 0 2.00 NIE
100943 7218702 720000000 15 marketingová komunikácia 0 14.10.2010 01.12.2014
7218R02 720010000 2 302031 ex offo - zrušenie ŠP zo strany VŠ 01.12.2014
720016100 1 0 3.00 NIE
100951 2386807 709000000 01 inžinierstvo kvality produkcie 0 08.12.2014 07.11.2014
2386T07 709030000 2 502572 2014-16224/52670:2-15A0 31.08.2018 14
2 3.00 NIE
100960 6709708 720000000 15 verejná politika a trvalo udržateľný rozvoj 0 09.12.2014 07.11.2014
6709R08 720040000 1 301071 2014-16224/52670:2-15A0 31.08.2018 14
720040300 1 3.00 NIE
100961 6709708 720000000 15 verejná politika a trvalo udržateľný rozvoj 0 09.12.2014 07.11.2014
6709R08 720040000 2 301071 2014-16224/52670:2-15A0 31.08.2019 14
720040300 1 4.00 NIE
100962 7553904 731000000 53 didaktika technických profesijných predmetov 0 02.12.2014
7553V04 1 101103 2014-16224/52706:5-15A0 14
3 0 3.00 NIE
100963 7553904 731000000 53 didaktika technických profesijných predmetov 0 02.12.2014
7553V04 2 101103 2014-16224/52706:5-15A0 14
3 0 5.00 NIE
100964 6813900 727000000 53 obchodné a finančné právo 0 01.12.2014
6813V00 727010000 1 304103 2014-16224/52706:5-15A0 14,22
3 3.00 NIE
100965 6813900 727000000 53 obchodné a finančné právo 0 01.12.2014
6813V00 727010000 2 304103 2014-16224/52706:5-15A0 14,22
3 4.00 NIE
17164 6289700 722000000 15 manažment 0 01.12.2014
6289R00 722020000 1 303151 2014-9966/49562:15-15A0 12.01.2015
722020100 1 3.00 31.10.2013 NIE
17165 6289700 722000000 15 manažment 0 01.12.2014
6289R00 722020000 2 303151 2014-9966/49562:15-15A0 12.01.2015
722020100 1 3.00 31.10.2013 NIE
17135 6289800 722000000 16 manažment 0 01.12.2014
6289T00 722020000 1 303152 2014-9966/49562:15-15A0 12.01.2015
722020100 2 2.00 31.10.2013 NIE
17134 6289800 722000000 16 manažment 0 01.12.2014
6289T00 722020000 2 303152 2014-9966/49562:15-15A0 12.01.2015
722020100 2 2.00 31.10.2013 NIE
100978 1536751 701000000 15 Biological Chemistry 0 09.02.2015 09.01.2015
1536R51 701040000 1 402011 2015-4545/487:2-15A0 31.08.2018 1
1 401141 0 3.00 NIE
100985 1626714 701000000 15 Environmental Studies 0 05.03.2015 23.02.2015
1626R14 701040000 1 403011 2015-7211/8650:2-15A0 31.08.2018 1
1 3.00 NIE
100272 7634825 731000000 16 učiteľstvo ekonomických predmetov 0 31.08.2014 31.08.2014
7634T25 1 101022 ex offo
2 2.00 31.08.2014 NIE
100273 7634825 731000000 16 učiteľstvo ekonomických predmetov 0 31.08.2014 31.08.2014
7634T25 2 101022 ex offo
2 2.00 31.08.2014 NIE
100995 7330712 714000000 15 ruský jazyk a kultúra 0 20.04.2015 20.03.2015 13
7330R12 714030000 2 201351 2015-8603/13027:2-15A0 31.08.2019 13,14
1 4.00 NIE
100996 7330812 714000000 16 ruský jazyk a kultúra 0 20.04.2015 20.03.2015 13
7330T12 714030000 2 201352 2015-8603/13027:2-15A0 31.08.2018 13,14
2 3.00 NIE
100997 6703808 720000000 16 european studies 0 24.04.2015 20.03.2015
6703T08 720040000 1 301062 2015-8603/13027:2-15A0 31.08.2017 1
2 2.00 NIE
100998 7218721 720000000 15 teória digitálnych hier 0 24.04.2015 20.03.2015
7218R21 720010000 1 302031 2015-8603/13027:2-15A0 31.08.2018 14
1 3.00 NIE
100999 7218721 720000000 15 teória digitálnych hier 0 24.04.2015 20.03.2015
7218R21 720010000 2 302031 2015-8603/13027:2-15A0 31.08.2019 14
1 4.00 NIE
101001 7218821 720000000 16 teória digitálnych hier 0 24.04.2015 20.03.2015
7218T21 720010000 2 302032 2015-8603/13027:2-15A0 31.08.2018 14
2 3.00 NIE
12278 6808900 711000000 53 trestné právo 0 08.11.2013 07.04.2015
6808V00 711030000 1 304073 2015-10016/17092:1-15A0 23.04.2015
3 0 3.00 NIE
100149 6808900 711000000 53 trestné právo 0 08.11.2013 07.04.2015
6808V00 711030000 2 304073 2015-10016/17092:1-15A0 23.04.2015
3 0 5.00 NIE
101002 794000000 999 business administration 0 10.09.2014 20.08.2014
3 001011 2014-8376/35618:5-15A0 1,9,14
1 0 3.00 NIE
101003 794000000 999 business psychology 0 10.09.2014 20.08.2014
3 001011 2014-8376/35618:5-15A0
1 0 3.00 NIE
101004 794000000 999 business psychology 0 10.09.2014 20.08.2014
3 001012 2014-8376/35618:5-15A0
2 0 2.00 NIE
101005 794000000 999 media management & entreprenurship 0 10.09.2014 20.08.2014
3 001012 2014-8376/35618:5-15A0
2 0 2.00 NIE
100119 2613723 731000000 15 elektronika dopravných prostriedkov 0 14.05.2015 30.04.2015
2613R23 1 502131 2015-11165/20639:2-15A0 31.08.2017 14
1 3.00 ÁNO
101009 7357743 714000000 15 slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov 0 25.05.2015 15.05.2015
7357R43 714030000 1 201321 2015-12186/24217:2-15A0 31.08.2018 14
1 3.00 NIE
101012 2613723 731000000 15 elektronika dopravných prostriedkov 0 04.05.2015
2613R23 2 502131 2015-11165/20640:3-15A0 14
1 4.00 NIE
101013 6289725 731000000 15 manažment služieb v automobilovom priemysle 0 04.05.2015
6289R25 1 303151 2015-11165/20640:3-15A0 14
1 3.00 NIE
101014 6289725 731000000 15 manažment služieb v automobilovom priemysle 0 04.05.2015
6289R25 2 303151 2015-11165/20640:3-15A0 14
1 4.00 NIE
101015 7656820 710000000 16 učiteľstvo výchovy k občianstvu 0 04.06.2015 15.05.2015
7656T20 710070000 1 101032 2015-12186/24264:3-15A0 14
2 2.00 NIE
11264 8211724 707000000 15 teória hudobného umenia 0 27.01.2014 17.07.2014
8211R24 707020000 1 202031 ex offo - zrušenie ŠP zo strany VŠ 17.07.2014
1 0 3.00 NIE
101021 7763911 720000000 53 sociálna politika 0 24.07.2015 06.07.2015
7763V11 720040000 1 301163 2015-15022/33556:2-15A0 31.08.2018 14
3 3.00 NIE
101022 7763911 720000000 53 sociálna politika 0 24.07.2015 06.07.2015
7763V11 720040000 2 301163 2015-15022/33556:2-15A0 31.08.2019 14
3 4.00 NIE
100981 3901900 710000000 53 aplikovaná mechanika 0 28.02.2014 01.07.2015
3901V00 710020000 1 501073 ex offo -zrušenie zo strany VŠ 31.08.2014
3 0 3.50 NIE
21206 3901900 710000000 53 aplikovaná mechanika 0 03.11.2009 01.07.2015
3901V00 710020000 2 501073 ex offo -zrušenie zo strany VŠ 31.08.2013
3 0 5.00 NIE
12489 7553911 701000000 53 didaktika hudby 0 17.09.2009 01.07.2015
7553V11 701050000 1 101103 ex offo -zrušenie zo strany VŠ 12.01.2011
3 0 3.00 NIE
100322 8211769 707000000 15 dramaturgia a manažment hudobného umenia 0 24.08.2012 01.07.2015
8211R69 707020000 1 202031 ex offo -zrušenie zo strany VŠ 17.07.2014
1 0 3.00 NIE
16947 6252804 714000000 01 ekonomika zdravotníctva 0 21.08.2009 01.07.2015
6252T04 714020000 2 303232 ex offo -zrušenie zo strany VŠ 28.03.2011
2 0 2.00 NIE
16944 6252804 714000000 01 ekonomika zdravotníctva 0 21.08.2009 01.07.2015
6252T04 714020000 1 303232 ex offo -zrušenie zo strany VŠ 28.03.2011
2 0 2.00 NIE
12082 1612900 702000000 53 environmentálne inžinierstvo 0 14.09.2009 01.07.2015
1612V00 702010000 2 403023 ex offo -zrušenie zo strany VŠ 31.08.2012
3 0 5.00 NIE
12083 1612900 702000000 53 environmentálne inžinierstvo 0 14.09.2009 01.07.2015
1612V00 702010000 1 403023 ex offo -zrušenie zo strany VŠ 31.08.2012
3 0 4.00 NIE
17217 7501802 717000000 16 sociálna pedagogika 0 22.10.2009 01.07.2015
7501T02 717050000 2 101042 ex offo -zrušenie zo strany VŠ 11.11.2014
2 0 2.00 NIE
30329 7761700 724000000 15 sociálna práca 0 19.03.2010 01.07.2015
7761R00 2 301141 ex offo -zrušenie zo strany VŠ 31.12.2012
724000100 1 3.00 NIE
100982 3981900 710000000 53 súdne inžinierstvo 0 03.11.2009 01.07.2015
3981V00 710020000 1 502583 ex offo -zrušenie zo strany VŠ 31.08.2014
3 0 3.50 NIE
16962 1536713 714000000 15 systematická biológia a ekológia 0 21.08.2009 01.07.2015
1536R13 714070000 1 402011 ex offo -zrušenie zo strany VŠ 01.09.2010
1 0 3.00 NIE
100983 3644902 710000000 53 teória a konštrukcie inžinierskych stavieb 0 03.11.2009 01.07.2015
3644V02 710020000 1 501053 ex offo -zrušenie zo strany VŠ 31.08.2014
3 0 3.50 NIE
12186 3644902 710000000 53 teória a konštrukcie inžinierskych stavieb 0 03.11.2009 01.07.2015
3644V02 710020000 2 501053 ex offo -zrušenie zo strany VŠ 31.08.2013
3 0 5.00 NIE
4073 3901900 710000000 53 aplikovaná mechanika 0 03.11.2009 01.07.2015
3901V00 710020000 1 501073 ex offo -zrušenie zo strany VŠ 31.08.2013
3 0 3.50 NIE
3923 3981900 710000000 53 súdne inžinierstvo 0 03.11.2009 01.07.2015
3981V00 710020000 1 502583 ex offo -zrušenie zo strany VŠ 31.08.2013
3 0 3.50 NIE
21207 3981900 710000000 53 súdne inžinierstvo 0 03.11.2009 01.07.2015
3981V00 710020000 2 502583 ex offo -zrušenie zo strany VŠ 31.08.2013
3 0 5.00 NIE
3907 3644902 710000000 53 teória a konštrukcie inžinierskych stavieb 0 03.11.2009 01.07.2015
3644V02 710020000 1 501053 ex offo -zrušenie zo strany VŠ 31.08.2013
3 0 3.50 NIE
23622 7828700 701000000 15 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) 1 31.08.2013 31.08.2013
7828R00 701030000 1 101011 ex offo
1 0 3.00 31.08.2013 NIE
101035 4142805 704000000 998 International Master of Horticulture Science 0 21.08.2015 03.08.2015
4142T05 704040000 1 601102 2015-9014/37968:4-15A0
2 0 2.00 NIE
11174 2508800 702000000 01 informatika 0 14.09.2009 19.07.2011
2508T00 702070000 1 902012 2011-11104/27268:1-071 25.07.2011
2 0 3.00 NIE
11179 2508800 702000000 01 informatika 0 14.09.2009 19.07.2011
2508T00 702070000 1 902012 2011-11104/27268:1-071 25.07.2011
2 0 2.00 NIE
17553 7357703 701000000 15 francúzsky jazyk a kultúra 0 31.08.2013 31.08.2013
7357R03 701050000 1 201321 ex offo
1 0 3.00 31.08.2013 NIE
107415 7536725 713000000 15 vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci 0 27.10.2015 18.09.2015
7536R25 713020000 1 101051 2015-15022/46897:6-15A0 31.08.2019 14
1 704021 0 3.00 NIE
107416 7536725 713000000 15 vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci 0 27.10.2015 18.09.2015
7536R25 713020000 2 101051 2015-15022/46897:6-15A0 31.08.2020 14
1 704021 0 4.00 NIE
107429 1536723 701000000 15 medicínska biológia 0 27.10.2015 06.10.2015
1536R23 701040000 1 402011 2015-20633/50405:2-15A0 31.08.2019 14
1 0 3.00 NIE
9968 1420801 701000000 16 analytická chémia 0 29.03.2012 05.11.2015
1420T01 701040000 2 401142 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
12467 1403900 701000000 53 analytická chémia 0 05.11.2015 30.10.2015
1403V00 701040000 2 401173 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE
12469 1403900 701000000 53 analytická chémia 0 05.11.2015 30.10.2015
1403V00 701040000 1 401173 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE
17806 1420801 701000000 16 analytická chémia 0 05.11.2015 30.10.2015
1420T01 701040000 1 401142 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE
105370 5153900 701000000 53 anatómia, histológia a embryológia 0 05.11.2015 30.10.2015
5153V00 701080000 2 701023 2015-18766-15A0, príloha č. 1 31.08.2021 1
3 5.00 NIE
105371 5153900 701000000 53 anatómia, histológia a embryológia 0 05.11.2015 30.10.2015
5153V00 701080000 2 701023 2015-18766-15A0, príloha č. 1 31.08.2021 14
3 5.00 NIE
105372 5153900 701000000 53 anatómia, histológia a embryológia 0 05.11.2015 30.10.2015
5153V00 701080000 1 701023 2015-18766-15A0, príloha č. 1 31.08.2020 1
3 4.00 NIE
105373 5153900 701000000 53 anatómia, histológia a embryológia 0 05.11.2015 30.10.2015
5153V00 701080000 1 701023 2015-18766-15A0, príloha č. 1 31.08.2020 14
3 4.00 NIE
17698 7522700 701000000 15 andragogika 0 17.09.2009 01.09.2016
7522R00 701030000 2 101091 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
17697 7522700 701000000 15 andragogika 0 05.11.2015 30.10.2015
7522R00 701030000 1 101091 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE
30300 7332801 701000000 16 anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 05.11.2015 30.10.2015 1
7332T01 701030000 1 201352 2015-18766-15A0, príloha č. 10 31.08.2018 1,14
2 2.00 NIE
30301 7332701 701000000 15 anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 05.11.2015 30.10.2015 1
7332R01 701030000 1 201351 2015-18766-15A0, príloha č. 10 31.08.2018 1,14
1 3.00 NIE
12466 1402900 701000000 53 anorganická chémia 0 05.11.2015 30.10.2015
1402V00 701040000 2 401153 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2021 14
3 5.00 NIE
12468 1402900 701000000 53 anorganická chémia 0 05.11.2015 30.10.2015
1402V00 701040000 1 401153 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2021 14
3 4.00 NIE
17803 1420802 701000000 16 anorganická chémia 0 05.11.2015 30.10.2015
1420T02 701040000 1 401142 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2021 14
2 2.00 NIE
12462 1516900 701000000 53 antropológia 0 24.06.2010 05.11.2015
1516V00 701040000 2 402083 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE
12465 1516900 701000000 53 antropológia 0 24.06.2010 30.10.2015
1516V00 701040000 1 402083 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
3 4.00 NIE
9967 1536801 701000000 16 antropológia 0 19.08.2013 01.09.2016
1536T01 701040000 2 402012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
17801 1201801 701000000 16 aplikovaná a environmentálna geofyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1201T01 701040000 1 401232 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
2 2.00 NIE
17570 6258708 701000000 15 aplikovaná ekonómia 0 05.11.2015 30.10.2015
6258R08 701130000 1 303241 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
1 3.00 NIE
17571 6258708 701000000 15 aplikovaná ekonómia 0 17.09.2009 05.11.2015
6258R08 701130000 2 303241 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
12463 1211900 701000000 53 aplikovaná geofyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1211V00 701040000 2 401303 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
3 5.00 NIE
12464 1211900 701000000 53 aplikovaná geofyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1211V00 701040000 1 401303 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 14
3 4.00 NIE
100243 1201715 701000000 15 aplikovaná geológia 0 17.07.2012 05.11.2015
1201R15 701040000 2 401231 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
4082 1201715 701000000 15 aplikovaná geológia 0 17.07.2012 30.10.2015
1201R15 701040000 1 401231 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 0 3.00 NIE
106014 2511800 701000000 16 aplikovaná informatika 0 05.11.2015 30.10.2015
2511T00 701090000 1 902092 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
2 3.00 NIE
11379 2511800 701000000 16 aplikovaná informatika 0 05.11.2015 30.10.2015
2511R00 701090000 1 902092 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
2 3.00 NIE
106015 2511800 701000000 16 aplikovaná informatika 0 05.11.2015 30.10.2015
2511T00 701090000 1 902092 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
2 2.00 NIE
11378 2511800 701000000 16 aplikovaná informatika 0 05.11.2015 30.10.2015
2511T00 701090000 1 902092 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
2 2.00 NIE
106017 2511700 701000000 15 aplikovaná informatika 0 05.11.2015 30.10.2015
2511R00 701090000 1 902091 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
1 3.00 NIE
17832 2511700 701000000 15 aplikovaná informatika 0 05.11.2015 30.10.2015
2511R00 701090000 1 902091 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
1 3.00 NIE
106000 1114900 701000000 53 aplikovaná matematika 0 05.11.2015 30.10.2015
1114V00 701090000 2 901093 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 5.00 NIE
12677 1114900 701000000 53 aplikovaná matematika 0 05.11.2015 30.10.2015
1114V00 701090000 2 901093 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 5.00 NIE
106001 1114900 701000000 53 aplikovaná matematika 0 05.11.2015 30.10.2015
1114V00 701090000 1 901093 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 4.00 NIE
12676 1114900 701000000 53 aplikovaná matematika 0 05.11.2015 30.10.2015
1114V00 701090000 1 901093 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 4.00 NIE
100464 7332802 701000000 16 arabský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 05.11.2015 30.10.2015 2
7332T02 701030000 1 201352 2015-18766-15A0, príloha č. 10 31.08.2018 2,14
2 2.00 NIE
23568 7332702 701000000 15 arabský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 05.11.2015 30.10.2015 2
7332R02 701030000 1 201351 2015-18766-15A0, príloha č. 10 31.08.2018 2,14
1 3.00 NIE
17669 7103800 701000000 16 archeológia 0 05.11.2015 30.10.2015
7103T00 701030000 1 201252 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 1,14
2 2.00 NIE
17667 7103700 701000000 15 archeológia 0 05.11.2015 30.10.2015
7103R00 701030000 1 201251 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2020 1,14
1 3.00 NIE
105723 7120700 701000000 15 archívnictvo 0 05.11.2015 30.10.2015
7120R00 701030000 1 201101 2015-18766-15A0, príloha č. 1 31.08.2019 14
1 3.00 NIE
17664 7120700 701000000 15 archívnictvo 0 17.09.2009 30.10.2015
7120R00 701030000 1 201101 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 0 4.00 NIE
17665 7120800 701000000 16 archívnictvo 0 17.09.2009 30.10.2015
7120T00 701030000 1 201102 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
2 0 1.00 NIE
106018 1140902 701000000 53 astronómia a astrofyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1140V02 701090000 2 401073 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 401083 0 5.00 NIE
12679 1140902 701000000 53 astronómia a astrofyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1140V02 701090000 2 401073 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 401083 0 5.00 NIE
106019 1140902 701000000 53 astronómia a astrofyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1140V02 701090000 1 401073 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 401083 0 4.00 NIE
12678 1140902 701000000 53 astronómia a astrofyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1140V02 701090000 1 401073 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 401083 0 4.00 NIE
17833 1160801 701000000 16 astronómia a astrofyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1160T01 701090000 1 401012 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
2 2.00 NIE
12672 1157900 701000000 53 biofyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1157V00 701090000 2 401123 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 5.00 NIE
12671 1157900 701000000 53 biofyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1157V00 701090000 1 401123 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
3 4.00 NIE
17831 1160812 701000000 16 biofyzika a chemická fyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1160T12 701090000 1 401012 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
2 2.00 NIE
24777 1201718 701000000 15 biogeológia 0 13.07.2011 05.11.2015
1201R18 701040000 2 401231 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE
17795 1420703 701000000 15 biochémia 0 05.11.2015 30.10.2015
1420R03 701040000 1 401141 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE
9982 1420703 701000000 15 biochémia 0 17.07.2012 05.11.2015
1420R03 701040000 2 401141 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
9964 1420803 701000000 16 biochémia 0 17.07.2012 05.11.2015
1420T03 701040000 2 401142 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE
12457 1410900 701000000 53 biochémia 0 05.11.2015 30.10.2015
1410V00 701040000 2 401223 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE
12461 1410900 701000000 53 biochémia 0 05.11.2015 30.10.2015
1410V00 701040000 1 401223 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE
17796 1420803 701000000 16 biochémia 0 05.11.2015 30.10.2015
1420T03 701040000 1 401142 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE
105226 2508706 701000000 15 bioinformatika 0 05.11.2015 30.10.2015
2508R06 701090000 1 902011 2015-18766-15A0, príloha č. 1 31.08.2019 1
1 402011 1 3.00 NIE
105227 2508706 701000000 15 bioinformatika 0 05.11.2015 30.10.2015
2508R06 701090000 1 902011 2015-18766-15A0, príloha č. 1 31.08.2019 1,14
1 402011 1 3.00 NIE
17797 1536700 701000000 15 biológia 0 05.11.2015 30.10.2015
1536R00 701040000 1 402011 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE
106038 1160806 701000000 16 biomedicínska fyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1160T06 701090000 1 401012 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2021 1
2 701012 1 2.00 NIE
17829 1160806 701000000 16 biomedicínska fyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1160T06 701090000 1 401012 2015-18766-15A0, príloha č. 4 31.08.2021 1,14
2 701012 1 2.00 NIE
106039 1160706 701000000 15 biomedicínska fyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1160R06 701090000 1 401011 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
1 701011 1 3.00 NIE
17828 1160706 701000000 15 biomedicínska fyzika 0 05.11.2015 30.10.2015
1160R06 701090000 1 401011 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1,14
1 701011 1 3.00 NIE
105668 1201821 701000000 16 biomineralógia 0 05.11.2015 30.10.2015
1201T21 701040000 1 401232 2015-18766-15A0, príloha č. 1 31.08.2018 14
2 2.00 NIE
12455 2908900 701000000 53 biotechnológie 0 05.11.2015 30.10.2015
2908V00 701040000 2 502253 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE
12460 2908900 701000000 53 biotechnológie 0 05.11.2015 30.10.2015
2908V00 701040000 1 502253 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE
17799 2908800 701000000 16 biotechnológie 0 05.11.2015 30.10.2015
2908T00 701040000 1 502252 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE
12453 1507900 701000000 53 botanika 0 05.11.2015 30.10.2015
1507V00 701040000 2 402063 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE
12456 1507900 701000000 53 botanika 0 05.11.2015 30.10.2015
1507V00 701040000 1 402063 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE
17800 1536802 701000000 16 botanika 0 05.11.2015 30.10.2015
1536T02 701040000 1 402012 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
2 2.00 NIE
100465 7332803 701000000 16 bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 05.11.2015 30.10.2015 3
7332T03 701030000 1 201352 2015-18766-15A0, príloha č. 10 31.08.2018 3,14
2 2.00 NIE
23569 7332703 701000000 15 bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) 2 05.11.2015 30.10.2015 3
7332R03 701030000 1 201351 2015-18766-15A0, príloha č. 10 31.08.2018 3,14
1 3.00 NIE
9906 7368803 701000000 16 čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia 0 17.07.2012 30.10.2015
7368T03 701030000 1 201302 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
2 0 2.00 NIE
17655 7368703 701000000 15 čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia 0 17.09.2009 30.10.2015
7368R03 701030000 1 201301 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 4.00 NIE
100542 6102900 701000000 53 dejiny filozofie 0 05.11.2015 30.10.2015
6102V00 701030000 2 201033 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE
100541 6102900 701000000 53 dejiny filozofie 0 05.11.2015 30.10.2015
6102V00 701030000 1 201033 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE
11848 7212708 701000000 15 dejiny knižnej kultúry 0 17.09.2009 01.09.2016
7212R08 701030000 2 302041 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE
11851 7212708 701000000 15 dejiny knižnej kultúry 0 17.09.2009 30.10.2015
7212R08 701030000 1 302041 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 0 3.00 NIE
17649 8114702 701000000 15 dejiny umenia 0 05.11.2015 30.10.2015
8114R02 701030000 1 201171 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
1 3.00 NIE
106146 5114900 701000000 53 dermatovenerológia 0 05.11.2015 30.10.2015
5114V00 701010000 2 701133 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 5.00 NIE
12533 5114900 701000000 53 dermatovenerológia 0 05.11.2015 30.10.2015
5114V00 701010000 2 701133 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE
106147 5114900 701000000 53 dermatovenerológia 0 05.11.2015 30.10.2015
5114V00 701010000 1 701133 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 4.00 NIE
12535 5114900 701000000 53 dermatovenerológia 0 05.11.2015 30.10.2015
5114V00 701010000 1 701133 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE
106071 5114900 701000000 53 dermatovenerológia 0 05.11.2015 30.10.2015
5114V00 701080000 2 701133 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 5.00 NIE
12569 5114900 701000000 53 dermatovenerológia 0 05.11.2015 30.10.2015
5114V00 701080000 2 701133 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 5.00 NIE
106072 5114900 701000000 53 dermatovenerológia 0 05.11.2015 30.10.2015
5114V00 701080000 1 701133 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 4.00 NIE
12568 5114900 701000000 53 dermatovenerológia 0 05.11.2015 30.10.2015
5114V00 701080000 1 701133 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 4.00 NIE
105681 7553915 701000000 53 didaktika biológie 0 05.11.2015 30.10.2015
7553V15 701040000 2 101103 2015-18766-15A0, príloha č. 1 31.08.2021 14
3 5.00 NIE
105682 7553915 701000000 53 didaktika biológie 0 05.11.2015 30.10.2015
7553V15 701040000 1 101103 2015-18766-15A0, príloha č. 1 31.08.2020 14
3 4.00 NIE
105972 7553928 701000000 53 didaktika cudzích jazykov a literatúr 0 05.11.2015 30.10.2015
7553V28 701050000 2 101103 2015-18766-15A0, príloha č. 1 31.08.2020 9
3 4.00 NIE
106102 7553928 701000000 53 didaktika cudzích jazykov a literatúr 0 05.11.2015 30.10.2015
7553V28 701050000 1 101103 2015-18766-15A0, príloha č. 2 9
3 3.00 NIE
105490 7553928 701000000 53 didaktika cudzích jazykov a literatúr 0 05.11.2015 30.10.2015
7553V28 701050000 2 101103 2015-18766-15A0, príloha č. 1 31.08.2020 1
3 4.00 NIE
106101 7553928 701000000 53 didaktika cudzích jazykov a literatúr 0 05.11.2015 30.10.2015
7553V28 701050000 1 101103 2015-18766-15A0, príloha č. 2 1
3 3.00 NIE
30104 7553928 701000000 53 didaktika cudzích jazykov a literatúr 0 05.11.2015 30.10.2015
7553V28 701050000 1 101103 2015-18766-15A0, príloha č. 2 14
3 3.00 NIE
30105 7553928 701000000 53 didaktika cudzích jazykov a literatúr 0 19.10.2011 05.11.2015
7553V28 701050000 2 101103 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE
105500 7553939 701000000 53 didaktika dejepisu 0 05.11.2015 30.10.2015
7553V39 701050000 2 101103 2015-18766-15A0, príloha č. 1 31.08.2020 14
3 4.00 NIE
105501 7553939 701000000 53 didaktika dejepisu 0 05.11.2015 30.10.2015
7553V39 701050000 1 101103 2015-18766-15A0, príloha č. 1 31.08.2019 14
3 3.00 NIE
« 1 2 3 4 12 22 33 43 »
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný