Portál VŠČíselníky

Zdroj: odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Aktualizácia: 03.12.2018 08:05:32
Počet záznamov: 37241
Počet platných záznamov: 8507
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť
Filtrovať:

« 1 2 3 4 12 22 33 43 »
 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
100964 6813900 727000000 53 obchodné a finančné právo 0 01.12.2014
6813V00 727010000 1 304103 2014-16224/52706:5-15A0 14,22
3 3.00 NIE NIE
100965 6813900 727000000 53 obchodné a finančné právo 0 01.12.2014
6813V00 727010000 2 304103 2014-16224/52706:5-15A0 14,22
3 4.00 NIE NIE
11522 2940714 702000000 15 výživa - kozmetika - ochrana zdravia 0 28.07.2008
2940R14 702010000 2 31.08.2011
13047 1 3.00 NIE NIE
17164 6289700 722000000 15 manažment 0 01.12.2014
6289R00 722020000 1 303151 2014-9966/49562:15-15A0 12.01.2015
722020100 1 3.00 31.10.2013 NIE NIE
11523 2940714 702000000 15 výživa - kozmetika - ochrana zdravia 0 28.07.2008
2940R14 702010000 1 502241 31.08.2011
13046 1 3.00 NIE NIE
17165 6289700 722000000 15 manažment 0 01.12.2014
6289R00 722020000 2 303151 2014-9966/49562:15-15A0 12.01.2015
722020100 1 3.00 31.10.2013 NIE NIE
17135 6289800 722000000 16 manažment 0 01.12.2014
6289T00 722020000 1 303152 2014-9966/49562:15-15A0 12.01.2015
722020100 2 2.00 31.10.2013 NIE NIE
17134 6289800 722000000 16 manažment 0 01.12.2014
6289T00 722020000 2 303152 2014-9966/49562:15-15A0 12.01.2015
722020100 2 2.00 31.10.2013 NIE NIE
7209 5605700 723000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 02.01.2011
5605R00 723040000 2 704061
17402 1 3.00 NIE NIE
101012 2613723 731000000 15 elektronika dopravných prostriedkov 0 04.05.2015
2613R23 2 502131 2015-11165/20640:3-15A0 14
1 4.00 NIE NIE
101013 6289725 731000000 15 manažment služieb v automobilovom priemysle 0 04.05.2015
6289R25 1 303151 2015-11165/20640:3-15A0 14
1 3.00 NIE NIE
101014 6289725 731000000 15 manažment služieb v automobilovom priemysle 0 04.05.2015
6289R25 2 303151 2015-11165/20640:3-15A0 14
1 4.00 NIE NIE
4232 6289700 710000000 15 manažment 0 25.06.2010
6289R00 710060000 2 303151 31.08.2013
20377 710060100 1 3.00 NIE NIE
100962 7553904 731000000 53 didaktika technických profesijných predmetov 0 02.12.2014
7553V04 1 101103 2014-16224/52706:5-15A0 14
3 0 3.00 NIE NIE
100963 7553904 731000000 53 didaktika technických profesijných predmetov 0 02.12.2014
7553V04 2 101103 2014-16224/52706:5-15A0 14
3 0 5.00 NIE NIE
24736 6711900 703000000 53 prognostika 0 01.04.2002 01.01.2010
6711V00 703030000 2 303043 31.12.2010
24736 3 5.00 NIE NIE
24735 6711900 703000000 53 prognostika 0 01.04.2002 01.01.2010
6711V00 703030000 1 303043 31.12.2010
24735 3 3.00 NIE NIE
16284 2645800 705000000 01 priemyselné inžinierstvo 0 31.05.2004 30.10.2015
2645T00 705040000 1 502522 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
17423 1113800 711000000 16 matematika 0 21.07.2004 30.10.2015
1113T00 711020000 1 901012 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
17167 6161800 722000000 16 katolícka teológia 0 21.07.2004 09.11.2015
6161T00 722030000 2 201132 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
17171 6161800 722000000 16 katolícka teológia 0 21.07.2004 30.10.2015
6161T00 722030000 1 201132 2015-18826/46459:14-15A0 09.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
21212 1114900 710000000 53 aplikovaná matematika 0 18.11.2004 12.11.2015
1114V00 710070000 2 901093 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
16279 2645800 705000000 01 priemyselné inžinierstvo 0 06.12.2004 12.11.2015
2645T00 705040000 2 502522 ex offo
2 0 2.50 01.09.2016 NIE NIE
11135 7218802 727000000 16 marketingová komunikácia 0 06.12.2004 06.12.2004
7218T02 727030000 1 302032
13470 2 0 2.00 NIE NIE
17344 7522800 717000000 16 andragogika 0 22.12.2004 18.11.2015
7522T00 717020000 2 101092 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
17351 7522800 717000000 16 andragogika 0 22.12.2004 30.10.2015
7522T00 717020000 1 101092 2015-18761/46626:13-15A0 18.11.2015
2 2.00 NIE NIE
12276 6803900 711000000 53 ústavné právo 0 15.03.2005 15.03.2005
6803V00 711030000 1 304033 CD-2005-4892/7553-81:sekr.
11556 3 3.00 03.11.2009 NIE NIE
14981 7658770 722000000 15 učiteľstvo predmetu náboženská výchova 0 03.05.2005 30.10.2015
7658R70 722030000 1 101031 2015-18826/46459:14-15A0 09.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
14984 7658770 722000000 15 učiteľstvo predmetu náboženská výchova 0 03.05.2005 09.11.2015
7658R70 722030000 2 101031 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17161 7761712 722000000 15 náuka o rodine 0 03.05.2005 09.11.2015
7761R12 722030000 2 301141 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
17166 7761712 722000000 15 náuka o rodine 0 03.05.2005 30.10.2015
7761R12 722030000 1 301141 2015-18826/46459:14-15A0 09.11.2015
1 3.00 NIE NIE
11336 1316800 711000000 16 geografia 0 09.11.2007 30.10.2015
1316T00 711020000 1 401352 2015-18815-15A0, príloha č. 8 13.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
11540 8213817 718000000 41 divadelná réžia 0 09.01.2008 30.10.2015
8213T17 718030000 1 202042 2015-18756-15A0, príloha č. 3 09.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
16625 3659814 702000000 01 stavebné materiály a prefabrikácia 0 09.01.2008 07.08.2009
3659T14 702040000 1 502082 CD-2009-30657/28678-1:sekr 13.09.2009
5362 2 2.00 NIE NIE
30309 790000000 999 bankovní management 0 19.03.2008 19.03.2008
3 001021
30309 1 3.00 NIE NIE
30310 790000000 999 elektronické obchodování 0 19.03.2008 19.03.2008
3 001021
30310 1 NIE NIE
30311 790000000 999 informační technologie 0 19.03.2008 19.03.2008
3 001021
30311 1 NIE NIE
30312 790000000 999 makléř 0 19.03.2008 19.03.2008
3 001021
30312 1 NIE NIE
30313 790000000 999 oceňování majetku 0 19.03.2008 19.03.2008
3 001021
30313 1 NIE NIE
30314 790000000 999 pojisťovnictví 0 19.03.2008 19.03.2008
3 001021
30314 1 NIE NIE
30315 790000000 999 právní administrativa v podnikatelské sféře 0 19.03.2008 19.03.2008
3 001021
30315 1 NIE NIE
30316 790000000 999 finance 0 19.03.2008 19.03.2008
3 001022
30316 2 2.00 NIE NIE
30317 790000000 999 informační technologie a management 0 19.03.2008 19.03.2008
3 001022
30317 2 2.00 NIE NIE
11130 729000000 15 medzinárodné podnikanie v obchode a službách 0 25.03.2008 28.07.2017
6262R04 1 303091 2017-11365/35015:7-15A0 25.08.2017
1 3.00 NIE NIE
30318 791000000 999 európske štúdiá a verejná správa 0 10.11.2008 10.11.2008
3 001022
30318 2 2.00 NIE NIE
30319 791000000 999 medzinárodné a diplomatické štúdiá 0 10.11.2008 10.11.2008
3 001022
30319 2 2.00 NIE NIE
30321 791000000 999 medzinárodné vzťahy a diplomacia 0 10.11.2008 10.11.2008
3 001021
30321 1 3.00 NIE NIE
30322 791000000 999 verejná správa a styk s verejnosťou 0 10.11.2008 10.11.2008
3 001021
30322 1 3.00 NIE NIE
9997 8211924 707000000 54 teória hudobného umenia 0 28.11.2008 28.11.2008
8211V24 707020000 1 202033 CD-2008-23726/50151-9:071 30.09.2012
14608 3 3.00 NIE NIE
9998 8211924 707000000 54 teória hudobného umenia 0 28.11.2008 10.11.2015
8211V24 707020000 2 202033 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
11893 4332704 708000000 15 bezpečnosť krmív a potravín 0 08.01.2009 18.11.2015
4332R04 2 603021 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
11892 4332803 708000000 16 produkčné zdravie zvierat a ochrana životného prostredia 0 08.01.2009 18.11.2015
4332T03 2 603022 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
11894 4332803 708000000 16 produkčné zdravie zvierat a ochrana životného prostredia 0 08.01.2009 30.10.2015
4332T03 1 603022 2015-18852/46473:8-15A0 18.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
11888 4332802 708000000 16 trh a kvalita potravín 0 08.01.2009 18.11.2015
4332T02 2 603022 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
12233 1410902 708000000 53 veterinárna biochémia 0 08.01.2009 18.11.2015
1410V02 2 401223 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
11236 1410902 708000000 53 veterinárna biochémia 0 08.01.2009 30.10.2015
1410V02 1 401223 2015-18852/46473:8-15A0 18.11.2015
3 0 4.00 NIE NIE
12220 4314902 708000000 53 vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných 0 08.01.2009 30.10.2015
4314V02 1 603043 2015-18852/46473:8-15A0 18.11.2015
3 0 4.00 NIE NIE
12222 4314902 708000000 53 vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných 0 08.01.2009 18.11.2015
4314V02 2 603043 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
3873 9241800 710000000 01 záchranné služby 0 02.04.2009 02.04.2009
9241T00 710010000 1 803062 CD-2009-23547/12275-14:sekr. 31.08.2012
20738 2 3.00 NIE NIE
3874 9241800 710000000 01 záchranné služby 0 02.04.2009 02.04.2009
9241T00 710010000 2 803062 CD-2009-23547/12275-15:sekr. 31.08.2012
20739 2 3.00 NIE NIE
12199 8215900 706000000 54 architektonická tvorba 0 23.05.2009 18.11.2015
8215V00 2 202073 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
3927 7357723 701000000 15 stredoeurópske štúdiá 0 08.06.2009 30.10.2015
7357R23 701030000 1 201321 2015-18766-15A0, príloha č. 11 05.11.2015
1 3.00 NIE NIE
16838 7501802 714000000 16 sociálna pedagogika 0 24.06.2009 12.11.2015
7501T02 714010000 2 101042 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
23885 7866700 714000000 15 učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) 1 24.06.2009 12.11.2015
7866R00 714010000 2 101031 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
12193 8221900 706000000 54 dizajn 0 10.07.2009 18.11.2015
8221V00 2 202063 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
11886 8216705 706000000 15 intermédiá a multimédiá 0 10.07.2009 30.10.2015
8216R05 1 202011 2015-18772/47325:6-15A0 18.11.2015
1 0 4.00 NIE NIE
16183 8216717 706000000 15 maľba a iné médiá 0 10.07.2009 30.10.2015
8216R17 1 202011 2015-18772/47325:6-15A0 18.11.2015
1 0 4.00 NIE NIE
16184 8216817 706000000 41 maľba a iné médiá 0 10.07.2009 30.10.2015
8216T17 1 202012 2015-18772/47325:6-15A0 18.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
16187 8216715 706000000 15 textilná tvorba 0 10.07.2009 30.10.2015
8216R15 1 202011 2015-18772/47325:6-15A0 18.11.2015
1 0 4.00 NIE NIE
12191 8216900 706000000 54 výtvarné umenie 0 10.07.2009 18.11.2015
8216V00 2 202013 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
12696 4109902 705000000 53 lesnícke meliorácie 0 13.07.2009 30.10.2015
4109V02 705010000 1 604023 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
3 0 3.00 NIE NIE
12697 4109902 705000000 53 lesnícke meliorácie 0 13.07.2009 12.11.2015
4109V02 705010000 2 604023 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
16263 4219800 705000000 01 lesníctvo 0 13.07.2009 12.11.2015
4219T00 705010000 2 602012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16264 4219700 705000000 15 lesníctvo 0 13.07.2009 12.11.2015
4219R00 705010000 2 602011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16265 4219800 705000000 01 lesníctvo 0 13.07.2009 30.10.2015
4219T00 705010000 1 602012 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
11550 6259803 705000000 01 manažment a financovanie lesných podnikov 0 13.07.2009 12.11.2015
6259T03 2 303202 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
11551 6259803 705000000 01 manažment a financovanie lesných podnikov 0 13.07.2009 30.10.2015
6259T03 1 303202 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
4008 3331712 705000000 15 manažment drevárskej a nábytkárskej výroby 0 13.07.2009 30.10.2015
3331R12 705020000 1 502421 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
1 0 4.00 NIE NIE
4010 3331712 705000000 15 manažment drevárskej a nábytkárskej výroby 0 13.07.2009 12.11.2015
3331R12 705020000 2 502421 ex offo
1 0 4.00 01.09.2016 NIE NIE
16247 3331807 705000000 01 materiálové inžinierstvo v drevárstve 0 13.07.2009 12.11.2015
3331T07 705020000 2 502422 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16248 3331807 705000000 01 materiálové inžinierstvo v drevárstve 0 13.07.2009 30.10.2015
3331T07 705020000 1 502422 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
16242 9245706 705000000 15 ochrana osôb a majetku pred požiarom 0 13.07.2009 12.11.2015
9245R06 705020000 2 803011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16243 9245706 705000000 15 ochrana osôb a majetku pred požiarom 0 13.07.2009 30.10.2015
9245R06 705020000 1 803011 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
12699 4107902 705000000 53 pestovanie a ochrana lesa 0 13.07.2009 12.11.2015
4107V02 705010000 2 602023 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
11541 6284816 705000000 01 podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle 0 13.07.2009 12.11.2015
6284T16 705020000 2 303162 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
11543 6284816 705000000 01 podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle 0 13.07.2009 30.10.2015
6284T16 705020000 1 303162 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
16240 6284716 705000000 15 podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle 0 13.07.2009 12.11.2015
6284R16 705020000 2 303161 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16241 6284716 705000000 15 podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle 0 13.07.2009 30.10.2015
6284R16 705020000 1 303161 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
16237 3331709 705000000 15 prevádzka strojov a zariadení 0 13.07.2009 30.10.2015
3331R09 705020000 1 502421 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
16238 3331709 705000000 15 prevádzka strojov a zariadení 0 13.07.2009 12.11.2015
3331R09 705020000 2 502421 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16287 4112808 705000000 01 ekotechnika 0 13.07.2009 24.06.2009
4112T08 705040000 1 502462 CD-2009-27578/21735-1:sekr. 31.08.2010
5750 2 0 2.00 NIE NIE
12718 9245903 705000000 53 protipožiarna ochrana a bezpečnosť 0 13.07.2009 12.11.2015
9245V03 705020000 2 803013 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
12722 9245903 705000000 53 protipožiarna ochrana a bezpečnosť 0 13.07.2009 30.10.2015
9245V03 705020000 1 803013 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
3 0 3.00 NIE NIE
12717 3338900 705000000 53 štruktúra a vlastnosti dreva 0 13.07.2009 12.11.2015
3338V00 705020000 2 502443 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
16232 9245805 705000000 01 technická bezpečnosť osôb a majetku 0 13.07.2009 12.11.2015
9245T05 705020000 2 803012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16239 9245805 705000000 01 technická bezpečnosť osôb a majetku 0 13.07.2009 30.10.2015
9245T05 705020000 1 803012 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
3910 4111903 705000000 53 technika a technológie lesníckej výroby 0 13.07.2009 12.11.2015
4111V03 705010000 2 601143 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
3911 4111903 705000000 53 technika a technológie lesníckej výroby 0 13.07.2009 30.10.2015
4111V03 705010000 1 601143 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
3 0 3.00 NIE NIE
16234 3331805 705000000 01 technika pre spracovanie dreva 0 13.07.2009 12.11.2015
3331T05 705020000 2 502422 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16235 3331805 705000000 01 technika pre spracovanie dreva 0 13.07.2009 30.10.2015
3331T05 705020000 1 502422 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
12715 3301900 705000000 53 technológia spracovania dreva 0 13.07.2009 12.11.2015
3301V00 705020000 2 502433 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
16230 3331710 705000000 15 výroba nábytku 0 13.07.2009 30.10.2015
3331R10 705020000 1 502421 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
16231 3331710 705000000 15 výroba nábytku 0 13.07.2009 12.11.2015
3331R10 705020000 2 502421 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16275 2329700 705000000 15 výrobná technika 0 13.07.2009 30.10.2015
2329R00 705040000 1 502501 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
12707 2329900 705000000 53 výrobná technika 0 13.07.2009 12.11.2015
2329V00 705040000 2 502503 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
16233 3331714 705000000 15 technická produkcia a prvostupňové spracovanie dreva 0 13.07.2009 13.07.2009
3331R14 705020000 1 502421 31.08.2012
5812 1 602011 3.00 NIE NIE
16236 3331714 705000000 15 technická produkcia a prvostupňové spracovanie dreva 0 13.07.2009 13.07.2009
3331R14 705020000 2 502421 31.08.2012
5813 1 602011 3.00 NIE NIE
16270 4168802 705000000 01 aplikovaná zoológia a poľovníctvo 0 13.07.2009 12.11.2015
4168T02 705010000 2 602062 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16273 4168702 705000000 15 aplikovaná zoológia a poľovníctvo 0 13.07.2009 12.11.2015
4168R02 705010000 2 602061 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16259 8221703 705000000 15 dizajn nábytku 0 13.07.2009 30.10.2015
8221R03 705020000 1 202061 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
1 0 4.00 NIE NIE
16260 8221803 705000000 41 dizajn nábytku 0 13.07.2009 30.10.2015
8221T03 705020000 1 202062 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
16289 2302706 705000000 15 dopravná a manipulačná technika 0 13.07.2009 30.10.2015
2302R06 705040000 1 502031 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
16257 3331713 705000000 15 drevárske technológie 0 13.07.2009 12.11.2015
3331R13 705020000 2 502421 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16258 3331713 705000000 15 drevárske technológie 0 13.07.2009 30.10.2015
3331R13 705020000 1 502421 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
12716 1622903 705000000 53 ekológia a ochrana biodiverzity 0 13.07.2009 30.10.2015
1622V03 705030000 1 403043 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
3 0 3.00 NIE NIE
16227 1626705 705000000 15 ekológia a využívanie krajiny 0 13.07.2009 30.10.2015
1626R05 705030000 1 403011 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
11229 3331715 705000000 15 technológie spracovania biomasy 0 13.07.2009 13.07.2009
3331R15 705020000 2 502421 31.08.2012
13375 1 3.00 NIE NIE
11230 3331715 705000000 15 technológie spracovania biomasy 0 13.07.2009 13.07.2009
3331R15 705020000 1 502421 31.08.2012
13374 1 3.00 NIE NIE
12712 1612900 705000000 53 environmentálne inžinierstvo 0 13.07.2009 30.10.2015
1612V00 705030000 1 403023 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
3 0 3.00 NIE NIE
16267 4219807 705000000 01 geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve 0 13.07.2009 12.11.2015
4219T07 705010000 2 602012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16255 9245804 705000000 01 hasičské a záchranárske služby 0 13.07.2009 30.10.2015
9245T04 705020000 1 803012 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
16256 9245804 705000000 01 hasičské a záchranárske služby 0 13.07.2009 12.11.2015
9245T04 705020000 2 803012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16254 8221702 705000000 15 interiérový dizajn 0 13.07.2009 30.10.2015
8221R02 705020000 1 202061 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
1 0 4.00 NIE NIE
16252 3331804 705000000 01 konštrukcia drevárskych výrobkov 0 13.07.2009 12.11.2015
3331T04 705020000 2 502422 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16253 3331804 705000000 01 konštrukcia drevárskych výrobkov 0 13.07.2009 30.10.2015
3331T04 705020000 1 502422 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
16251 3331708 705000000 15 konštrukcia drevených stavieb a nábytku 0 13.07.2009 30.10.2015
3331R08 705020000 1 502421 2015-18770/47312:6-15A0 12.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
11231 3331708 705000000 15 konštrukcia drevených stavieb a nábytku 0 13.07.2009 12.11.2015
3331R08 705020000 2 502421 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
4031 3339900 705000000 53 konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov 0 13.07.2009 12.11.2015
3339V00 705020000 2 502453 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
16196 8204708 707000000 15 strihová skladba 0 15.07.2009 30.10.2015
8204R08 707030000 1 202051 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
11253 8211914 707000000 54 strunové a dychové nástroje 0 15.07.2009 10.11.2015
8211V14 707020000 2 202033 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
11275 8213817 707000000 41 divadelná réžia 0 15.07.2009 15.07.2009
8213T17 707010000 1 202042 31.08.2009
13323 2 3.00 NIE NIE
7169 9245907 715000000 53 bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 0 15.07.2009 11.11.2015
9245V07 2 803013 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
7171 9245707 715000000 15 bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 0 15.07.2009 11.11.2015
9245R07 2 803011 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
7175 9245807 715000000 16 bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 0 15.07.2009 11.11.2015
9245T07 2 803012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16197 8204709 707000000 15 zvuková skladba 0 15.07.2009 30.10.2015
8204R09 707030000 1 202051 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
7173 9216702 715000000 15 bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 0 15.07.2009 11.11.2015
9216R02 2 803021 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
7177 9216802 715000000 16 bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe 0 15.07.2009 11.11.2015
9216T02 2 803022 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
12209 8204906 707000000 54 animovaná tvorba 0 15.07.2009 10.11.2015
8204V06 707030000 2 202053 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
16222 8213714 707000000 15 bábkarská réžia a dramaturgia 0 15.07.2009 30.10.2015
8213R14 707010000 1 202041 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
16223 8213713 707000000 15 bábkarská scénografia a technológia 0 15.07.2009 30.10.2015
8213R13 707010000 1 202041 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
12218 8213906 707000000 54 bábkarská tvorba 0 15.07.2009 10.11.2015
8213V06 707010000 2 202043 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
16224 8213725 707000000 15 bábkoherectvo 0 15.07.2009 30.10.2015
8213R25 707010000 1 202041 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
11279 8213915 707000000 54 divadelná réžia a dramaturgia 0 15.07.2009 10.11.2015
8213V15 707010000 2 202043 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
16218 8213715 707000000 15 divadelná réžia a dramaturgia 0 15.07.2009 30.10.2015
8213R15 707010000 1 202041 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
16216 8204703 707000000 15 dokumentárna tvorba 0 15.07.2009 30.10.2015
8204R03 707030000 1 202051 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
16210 8204704 707000000 15 dramaturgia a scénaristika 0 15.07.2009 30.10.2015
8204R04 707030000 1 202051 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
16211 8204804 707000000 41 dramaturgia a scénaristika 0 15.07.2009 30.10.2015
8204T04 707030000 1 202052 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
12207 8204904 707000000 54 dramaturgia a scénaristika 0 15.07.2009 10.11.2015
8204V04 707030000 2 202053 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
12212 8204904 707000000 54 dramaturgia a scénaristika 0 15.07.2009 30.10.2015
8204V04 707030000 1 202053 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
3 0 3.00 NIE NIE
16205 8204707 707000000 15 kameramanská tvorba a fotografia 0 15.07.2009 30.10.2015
8204R07 707030000 1 202051 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
11247 8211904 707000000 54 klávesové nástroje 0 15.07.2009 10.11.2015
8211V04 707020000 2 202033 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
16207 8213727 707000000 15 muzikálové herectvo 0 15.07.2009 30.10.2015
8213R27 707010000 1 202041 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
16202 8204811 707000000 41 produkcia a distribúcia filmového umenia a multimédií 0 15.07.2009 30.10.2015
8204T11 707030000 1 202052 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
16203 8204711 707000000 15 produkcia a distribúcia filmového umenia a multimédií 0 15.07.2009 30.10.2015
8204R11 707030000 1 202051 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
12200 8204911 707000000 54 produkcia a distribúcia filmového umenia a multimédií 0 15.07.2009 30.10.2015
8204V11 707030000 1 202053 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
3 0 3.00 NIE NIE
12202 8204911 707000000 54 produkcia a distribúcia filmového umenia a multimédií 0 15.07.2009 10.11.2015
8204V11 707030000 2 202053 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
16195 8216711 707000000 15 scénická a kostýmová tvorba 0 15.07.2009 30.10.2015
8216R11 707010000 1 202011 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
11885 8211728 707000000 15 skladba 0 15.07.2009 30.10.2015
8211R28 707020000 1 202031 2015-18758/47248:5-15A0 10.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
11246 8211904 707000000 54 klávesové nástroje 0 15.07.2009 15.07.2009
8211V04 707020000 1 202033 31.08.2012
13351 3 3.00 NIE NIE
11262 8211704 707000000 15 klávesové nástroje 0 15.07.2009 15.07.2009
8211R04 707020000 1 202031 31.08.2012
13339 1 3.00 NIE NIE
16468 6280803 703000000 01 obchodný manažment 0 21.07.2009 30.10.2015
6280T03 703010000 1 303102 2015-18841/47382:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
16469 6280803 703000000 01 obchodný manažment 0 21.07.2009 12.11.2015
6280T03 703010000 2 303102 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16483 6284809 703000000 01 personálny manažment podniku 0 21.07.2009 30.10.2015
6284T09 703020000 1 303162 2015-18841/47382:6-15A0 12.11.2015
2 303142 0 2.00 NIE NIE
16470 6225804 703000000 01 podnikanie v Európskej únii 0 21.07.2009 30.10.2015
6225T04 703010000 1 303182 2015-18841/47382:6-15A0 12.11.2015
2 0 2.00 NIE NIE
16471 6225804 703000000 01 podnikanie v Európskej únii 0 21.07.2009 12.11.2015
6225T04 703010000 2 303182 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16466 6262702 703000000 15 podnikanie v obchode a cestovnom ruchu 0 21.07.2009 30.10.2015
6262R02 703010000 1 303091 2015-18841/47382:6-15A0 12.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
16467 6262702 703000000 15 podnikanie v obchode a cestovnom ruchu 0 21.07.2009 12.11.2015
6262R02 703010000 2 303091 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16480 6276805 703000000 01 podnikové financie 0 21.07.2009 12.11.2015
6276T05 703020000 2 303132 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16441 6271802 703000000 01 bankovníctvo 0 21.07.2009 12.11.2015
6271T02 703030000 2 303062 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
18236 6284700 703000000 15 ekonomika a manažment podniku 0 21.07.2009 02.01.2011
6284R00 703020000 2 303161 31.08.2012
3368 1 3.00 NIE NIE
16423 6216700 703000000 15 poisťovníctvo 0 21.07.2009 12.11.2015
6216R00 703030000 2 303081 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16427 6216800 703000000 01 poisťovníctvo 0 21.07.2009 12.11.2015
6216T00 703030000 2 303082 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
13025 6216900 703000000 53 poisťovníctvo 0 21.07.2009 12.11.2015
6216V00 703030000 2 303083 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
4079 7357721 703000000 15 cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia 0 21.07.2009 30.10.2015
7357R21 1 201321 2015-18841/47382:6-15A0 12.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
100228 6258704 703000000 15 manžérske rozhodovanie a informačné technológie 0 21.07.2009 18.06.2009
6258R04 703040000 1 303241 CD-2009-27578/21735-1:sekr. 31.08.2012
100228 703040200 1 0 3.00 NIE NIE
100229 6258704 703000000 15 manžérske rozhodovanie a informačné technológie 0 21.07.2009 18.06.2009
6258R04 703040000 2 303241 CD-2009-27578/21735-1:sekr. 31.08.2012
100229 1 0 3.00 NIE NIE
16439 6271803 703000000 01 daňovníctvo a daňové poradenstvo 0 21.07.2009 12.11.2015
6271T03 703030000 2 303062 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16450 6209803 703000000 01 účtovníctvo a finančné riadenie 0 21.07.2009 21.07.2009
6209T03 703040000 2 303122 31.08.2012
5559 2 2.00 NIE NIE
16451 6209803 703000000 01 účtovníctvo a finančné riadenie 0 21.07.2009 21.07.2009
6209T03 703040000 1 303122 31.08.2012
5558 2 2.00 NIE NIE
13031 6201900 703000000 53 ekonomická teória 0 21.07.2009 12.11.2015
6201V00 703030000 2 303033 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
16426 6230805 703000000 01 sociálny rozvoj a sociálna politika 0 21.07.2009 12.11.2015
6230T05 703030000 2 303012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
13015 6204900 703000000 53 svetová ekonomika 0 21.07.2009 12.11.2015
6204V00 703010000 2 303193 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
13021 6204900 703000000 53 svetová ekonomika 0 21.07.2009 30.10.2015
6204V00 703010000 1 303193 2015-18841/47382:6-15A0 12.11.2015
3 0 3.00 NIE NIE
12109 6258803 703000000 01 štatistické metódy v ekonómii 0 21.07.2009 12.11.2015
6258T03 703040000 2 303242 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16437 6230804 703000000 01 ekonomická teória a ekonomická žurnalistika 0 21.07.2009 12.11.2015
6230T04 703030000 2 303012 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16456 6209700 703000000 15 účtovníctvo 0 21.07.2009 12.11.2015
6209R00 703040000 2 303121 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16449 6209802 703000000 01 účtovníctvo a auditorstvo 0 21.07.2009 12.11.2015
6209T02 703040000 2 303122 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
13014 6284900 703000000 53 ekonomika a manažment podniku 0 21.07.2009 12.11.2015
6284V00 703050000 2 303163 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
16414 6218700 703000000 15 verejná správa a regionálny rozvoj 0 21.07.2009 12.11.2015
6218R00 703030000 2 303051 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16421 6218800 703000000 01 verejná správa a regionálny rozvoj 0 21.07.2009 12.11.2015
6218T00 703030000 2 303052 ex offo
2 2.00 01.09.2016 NIE NIE
13024 6218900 703000000 53 verejná správa a regionálny rozvoj 0 21.07.2009 12.11.2015
6218V00 703030000 2 303053 ex offo
3 5.00 01.09.2016 NIE NIE
16447 6284700 703000000 15 ekonomika a manažment podniku 0 21.07.2009 12.11.2015
6284R00 703050000 2 303161 ex offo
1 3.00 01.09.2016 NIE NIE
13016 6203905 703000000 53 ekonomika obchodu a služieb 0 21.07.2009 12.11.2015
6203V05 703010000 2 303113 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
13022 6203905 703000000 53 ekonomika obchodu a služieb 0 21.07.2009 30.10.2015
6203V05 703010000 1 303113 2015-18841/47382:6-15A0 12.11.2015
3 0 3.00 NIE NIE
16486 6284812 703000000 01 ekonomika podniku 0 21.07.2009 12.11.2015
6284T12 703020000 2 303162 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
16435 6271804 703000000 01 financie 0 21.07.2009 12.11.2015
6271T04 703030000 2 303062 ex offo
2 0 2.00 01.09.2016 NIE NIE
13030 6235902 703000000 53 financie a bankovníctvo 0 21.07.2009 12.11.2015
6235V02 703030000 2 303073 ex offo
3 0 5.00 01.09.2016 NIE NIE
16464 6262703 703000000 15 zahraničnoobchodné podnikanie 0 21.07.2009 12.11.2015
6262R03 703010000 2 303091 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
16465 6262703 703000000 15 zahraničnoobchodné podnikanie 0 21.07.2009 30.10.2015
6262R03 703010000 1 303091 2015-18841/47382:6-15A0 12.11.2015
1 0 3.00 NIE NIE
16432 6271700 703000000 15 financie, bankovníctvo a investovanie 0 21.07.2009 12.11.2015
6271R00 703030000 2 303061 ex offo
1 0 3.00 01.09.2016 NIE NIE
« 1 2 3 4 12 22 33 43 »
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný