Portál VŠČíselníky

Zdroj: Odbor vysokoškolského vzdelávania
Aktualizácia: 16.02.2018 14:25:26
Počet záznamov: 52
Počet platných záznamov: 42
Stiahnúť: csv UTF-8
  csv WinLatin 2

Vysoké školy

Obsahuje všetky záznamy vysokých škôl, vrátane záznamov po platnosti
zobraziť iba platné položky: áno zmeniť

 
zakladné zobrazenie rozšírené zobrazenie
Kód Kód (CRŠ 1) Kód typu VŠ 1 Kód typu VŠ 2 Názov Skratka Kód mesta Ulica PSČ Platné od Platné do
735000000 735000000 3 3 Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave AMMMK 582000 Župné námestie 7 815 68 11.08.2011
712000000 9200 10 1 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika AOS 510262 Demänová 393 031 06 01.01.2013
715000000 9300 2 1 Akadémia Policajného zboru APZ 582000 01.01.2010
718000000 5300 2 2 Akadémia umení v Banskej Bystrici AU 508438 01.01.2010
732000000 1000 6 3 Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií BISLA 582000 01.01.2010
703000000 3100 2 2 Ekonomická univerzita v Bratislave EU 582000 01.01.2010
794000000 794000000 11 4 Hochschule Fresenius gGmbH HFresen 508438 Cesta na štadión 7 974 04 20.08.2014
734000000 734000000 3 3 Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o, odborná vysoká škola HUAJA 516643 Botanická 2 96901 20.01.2011
795000000 795000000 11 4 INSTITUT SUPÉRIEUR SPÉCIALISÉ DE LA MODE (MOD´SPÉ Paris) MOD´SPÉ Paris 528595 Hviezdoslavovo nám. 20 811 02 24.07.2015
722000000 0700 2 2 Katolícka univerzita v Ružomberku KU 510998 01.01.2010
727000000 1300 10 3 Paneurópska vysoká škola PEVŠ 582000 27.01.2011
717000000 0500 2 2 Prešovská univerzita v Prešove PU 524140 01.01.2010
704000000 4100 2 2 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre SPU 500011 01.01.2010
702000000 2100 2 2 Slovenská technická univerzita v Bratislave STU 582000 01.01.2010
723000000 1400 8 1 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave SZU 582000 01.01.2010
796000000 796000000 11 4 Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach SPSWK 524140 Pod Kalváriou 36 080 01 24.10.2016
730000000 3600 10 3 Stredoeurópska vysoká škola v Skalici SEVŠ 504815 01.01.2010
709000000 2400 2 2 Technická univerzita v Košiciach TUKE 599981 01.01.2010
705000000 4500 2 2 Technická univerzita vo Zvolene TU Z 518158 01.01.2010
719000000 2900 2 2 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne TnUAD 505820 01.01.2010
713000000 1900 2 2 Trnavská univerzita v Trnave TTU 506745 01.01.2010
725000000 1100 2 2 Univerzita J. Selyeho UJS 501026 01.01.2010
701000000 0100 2 2 Univerzita Komenského v Bratislave UK 582000 01.01.2010
716000000 1700 2 2 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre UKF 500011 01.01.2010
714000000 1800 2 2 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici UMB 508438 01.01.2010
792000000 792000000 11 4 Univerzita Palackého v Olomouci UP 920300051 01.01.2012
711000000 0400 2 2 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach UPJŠ 599981 01.01.2010
720000000 0600 2 2 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave UCM 506745 01.01.2010
708000000 1600 2 2 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach UVLF 599981 01.01.2010
733000000 9600 7 3 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach VŠBM 599981 01.01.2010
728000000 1200 10 3 Vysoká škola Danubius VŠDan 504017 Richterova ul. 1171 925 21 13.03.2014
731000000 2700 6 3 Vysoká škola DTI DTI 513016 Ul. Sládkovičova 533/20 018 41 04.01.2017
726000000 3400 6 3 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave VŠEMVS 582000 01.01.2010
721000000 3500 6 3 Vysoká škola manažmentu v Trenčíne VŠM 505820 01.01.2010
729000000 3700 6 3 Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove ISM 524140 01.01.2010
791000000 791000000 11 4 Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s. VŠMVV 920300019 01.01.2012
707000000 5100 2 2 Vysoká škola múzických umení v Bratislave VŠMU 582000 01.01.2010
706000000 5200 2 2 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave VŠVU 582000 01.01.2010
724000000 1500 6 3 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave VŠZaSP 582000 01.01.2010
710000000 2800 2 2 Žilinská univerzita v Žiline ŽU 517402 01.01.2010