Portál VŠČíselníky

Zdroj: CRZ
Aktualizácia: -
Počet záznamov: 12

Kvalifikácie zamestnancov (C_OkrPr)

Kvalifikácia zamestnanca
stiahnuť: CSV v UTF-8, CSV v WinLatin 2
Kód Názov
31 s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa
33 s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa
32 s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa
12 s titulom profesor, bez vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa
11 s titulom profesor a vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa
10 s titulom profesor a s DrSc.
30 s titulom DrSc.
22 s titulom docent, bez vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa
21 s titulom docent a vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa
20 s titulom docent a DrSc.
0 neznáme vzdelanie
99 bez vysokoškolského vzdelania